Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/230
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2022.11.25.
Iktatószám: 25201/2022
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Bük Város Önkormányzata
Teljesítés helye: HU222
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Homlok Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Bük Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70856136
Postai cím: Széchenyi Utca 44.
Város: Bük
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9737
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szabó András László
Telefon: +36 94358006
E-mail: szabo.andras@buk.hu
Fax: +36 94558312
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.buk.hu/hu/buk-varos.html
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.buk.hu/hu/buk-varos.html

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Térrendezés, látogatóközpont és kilátóépítés - Bük
Hivatkozási szám: EKR000919852020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Térrendezés, látogatóközpont és kilátóépítés - Bük
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak: 45112700-2
45210000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés fő helyszíne: 9740 Bükfürdő Termál körút (1333/8; 1333/24; 1333/39; 1333/46; 1333/47; 1333/48; 1333/49; 1337/63; 1340; 1341/1 hrsz.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Nyertes Ajánlattevő feladata Bükfürdő Termál körúton térrendezési, látogatóközpont- és kilátóépítéssel kapcsolatos kivitelezési munkák elvégzése az Egyéb közbeszerzési dokumentumok részét képező Műszaki dokumentumokban foglaltaknak és a rendelkezésre bocsátott terveknek megfelelően, az alábbi főbb mennyiségi adatok szerint:
Bontási munkálatok:
- 1000 m3 épületszerkezet bontása
- 7000 m2 aszfalt és térkőburkolat bontása
- 8500 m2 humuszleszedés
Magasépítési munkálatok:
- 1500 m2 alapterületű vasbeton csarnokszerkezetből, egyedi igények szerint megvalósított, többfunkciós látogatóközpont építése, szakipari elemekkel, komplett gépészeti, erős és gyengeáramú villanyszereléssel, belsőépítészettel, konyhatechnológiával
- 63 m2 alapterületű, új, egyedi acél vázszerkezetű kilátó építmény építése 15,7 m szerkezeti magassággal
Burkolatépítési munkák:
- 4500 m2 térburkolat építése szabvány rétegrenddel
- 1000 m2 térburkolat építése, komplett csapadékvíz elvezetéssel, 7 m3 aszfaltburkolatú út megépítése
Kert/parképítési munkálatok:
- 7800 m2 felületen humuszolás, 210 db lombos fa telepítés, 1300 db örökzöld telepítése, 1600 db cserje, talajtakaró telepítése, 6000 m2 gyepesítéssel, 1600 m2 fenyőkéreg terítéssel, süllyesztett automata öntözőrendszer telepítéssel, 160 db utcabútor és berendezési tárgy kihelyezéssel, 1 db süllyeszthető poller kihelyezéssel
- 1 db szökőkút és vízmosás kiépítésével, geológiai bemutató térburkolat készítése 540 m2, egyedi lapokból kialakítva
Organizáció:
- a közművek csatlakozási végpontjai és a telkeket ellátó vezetékek a munkaterület átadás időpontjáig Ajánlatkérő által kiépítésre kerülnek; munkaterület megközelítése anyagszállítással csak a Termál körútról lehetséges.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján felhívta Ajánlattevők figyelmét, hogy a konkrét gyártmányra, típusra történő hivatkozás esetén odaértendő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés.
Az elvégzendő feladatok részletes leírását az Egyéb közbeszerzési dokumentumok részét képező Műszaki dokumentumok tartalmazzák.
Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 57. § (1) bekezdésének eleget tevő, az ajánlati felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumokat (a továbbiakban: Egyéb közbeszerzési dokumentumok) készített.
Ajánlatkérő az egyértelműség érdekében rögzítette, hogy a Közbeszerzési dokumentumok fogalmi köre alatt az ajánlati felhívást, valamint az Egyéb közbeszerzési dokumentumokat érti együttvéve.
Ajánlatkérő a Közbeszerzési dokumentumokat korlátlanul, teljeskörűen, közvetlenül és díjmentesen, elektronikusan az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren (a továbbiakban: EKR) keresztül bocsátotta rendelkezésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 450
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-7.1.3-15-2016-00001

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021 /S 104 - 272840

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Kivitelezési szerződés
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2021/05/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Homlok Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_33274252
Postai cím: Arany János Utca 23
Város: Nagysimonyi
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 9561
Ország: Magyarország
E-mail: palyazat@homlokzrt.hu
Telefon: +36 306268201
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 94782251
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 1781979842 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződésmódosítás dátuma: 2022. november 10. napja.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-ában foglalt rendelkezések szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/21 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak: 45112700-2
45210000-2
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés fő helyszíne: 9740 Bükfürdő Termál körút (1333/8; 1333/24; 1333/39; 1333/46; 1333/47; 1333/48; 1333/49; 1337/63; 1340; 1341/1 hrsz.)
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nyertes Ajánlattevő feladata Bükfürdő Termál körúton térrendezési, látogatóközpont- és kilátóépítéssel kapcsolatos kivitelezési munkák elvégzése az Egyéb közbeszerzési dokumentumok részét képező Műszaki dokumentumokban foglaltaknak és a rendelkezésre bocsátott terveknek megfelelően, az alábbi főbb mennyiségi adatok szerint:
Bontási munkálatok:
- 1000 m3 épületszerkezet bontása
- 7000 m2 aszfalt és térkőburkolat bontása
- 8500 m2 humuszleszedés
Magasépítési munkálatok:
- 1500 m2 alapterületű vasbeton csarnokszerkezetből, egyedi igények szerint megvalósított, többfunkciós látogatóközpont építése, szakipari elemekkel, komplett gépészeti, erős és gyengeáramú villanyszereléssel, belsőépítészettel, konyhatechnológiával
- 63 m2 alapterületű, új, egyedi acél vázszerkezetű kilátó építmény építése 15,7 m szerkezeti magassággal
Burkolatépítési munkák:
- 4500 m2 térburkolat építése szabvány rétegrenddel
- 1000 m2 térburkolat építése, komplett csapadékvíz elvezetéssel, 7 m3 aszfaltburkolatú út megépítése
Kert/parképítési munkálatok:
- 7800 m2 felületen humuszolás, 210 db lombos fa telepítés, 1300 db örökzöld telepítése, 1600 db cserje, talajtakaró telepítése, 6000 m2 gyepesítéssel, 1600 m2 fenyőkéreg terítéssel, süllyesztett automata öntözőrendszer telepítéssel, 160 db utcabútor és berendezési tárgy kihelyezéssel, 1 db süllyeszthető poller kihelyezéssel
- 1 db szökőkút és vízmosás kiépítésével, geológiai bemutató térburkolat készítése 540 m2, egyedi lapokból kialakítva
Organizáció:
- a közművek csatlakozási végpontjai és a telkeket ellátó vezetékek a munkaterület átadás időpontjáig Ajánlatkérő által kiépítésre kerülnek; munkaterület megközelítése anyagszállítással csak a Termál körútról lehetséges.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján felhívta Ajánlattevők figyelmét, hogy a konkrét gyártmányra, típusra történő hivatkozás esetén odaértendő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés.
Az elvégzendő feladatok részletes leírását az Egyéb közbeszerzési dokumentumok részét képező Műszaki dokumentumok tartalmazzák.
Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 57. § (1) bekezdésének eleget tevő, az ajánlati felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumokat (a továbbiakban: Egyéb közbeszerzési dokumentumok) készített.
Ajánlatkérő az egyértelműség érdekében rögzítette, hogy a Közbeszerzési dokumentumok fogalmi köre alatt az ajánlati felhívást, valamint az Egyéb közbeszerzési dokumentumokat érti együttvéve.
Ajánlatkérő a Közbeszerzési dokumentumokat korlátlanul, teljeskörűen, közvetlenül és díjmentesen, elektronikusan az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren (a továbbiakban: EKR) keresztül bocsátotta rendelkezésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 560
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 1913982004
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Homlok Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_33274252
Postai cím: Arany János Utca 23
Város: Nagysimonyi
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 9561
Ország: Magyarország
E-mail: palyazat@homlokzrt.hu
Telefon: +36 306268201
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 94782251
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): 1. A teljesítés során további munkák megrendelésére vonatkozó igény merült fel. A felmerült további munkák összköltsége nettó 132.002.162,- Ft + ÁFA, amelynek tételeit részletesen a jelen szerződésmódosítás 1. számú melléklete szerinti műszaki tartalom tartalmazza. A felmerült további munkák finanszírozása a GINOP-7.1.3-15-2016-00001 projektazonosító keretein belül Megrendelő részére megítélt európai uniós támogatás terhére történik.
2. Vállalkozó az alapozási földmunka során a munkaterületen beazonosítatlan, idegen közműveket lelt fel. A munkaterület 2021. november 5. napján megtartott bejárásán a Felek képviselői rögzítették, hogy a munkaterületen a közmű terveken nem szereplő, beazonosítatlan közművek vannak, amelyekkel kapcsolatosan a Megrendelő nem rendelkezik adatokkal, ezért Megrendelő gondoskodik a fellelt közművek feltárásáról, feltérképezéséről és működésük megállapításáról, amelynek eredményéről Megrendelő tájékoztatást ad Vállalkozó részére, mely tájékoztatás megadásáig terjedő időtartamban a külső térburkolat alatti területen mélyépítési földmunka és bontás nem végezhető. Vállalkozó 2021. november 22. napján jelentette be írásban az akadályoztatását Megrendelő felé. Az akadályoztatás minden egyes napja közvetlen kihatással volt a teljesítési véghatáridőre (az akadályoztatás az eredeti teljesítési véghatáridőt az akadályoztatás időtartamával azonos időtartamban lehetetlenítette el). A fellelt közművek feltárásáról, feltérképezéséről és működésük megállapításáról szóló tájékoztatást Megrendelő 2022. március 18. napján adta meg Vállalkozó részére, egyúttal jelezte Vállalkozó felé, hogy a munkavégzést akadályozó tényezők elhárultak. Az akadályoztatás miatt szükségessé vált az eredeti teljesítési véghatáridő módosítása (a teljesítés módosított véghatárideje: a munkaterület átadásától számított 560 naptári nap).
VII.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: 1. Felek a Szerződést a felmerült további munkák tekintetében a Kbt. 141. § (2)-(3) bekezdése alapján módosítják, tekintettel arra, hogy:
a. az eredeti szerződés az uniós értékhatárt elérő értékű (nettó 1.781.979.842,- Ft) volt, ugyanakkor a módosítás értéke (azaz a felmerült további munkák összköltsége: nettó 132.002.162,- Ft) nem éri el az uniós értékhatárt, így a módosítás megfelel a Kbt. 141. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltaknak;
b. az ellenszolgáltatás értéke (azaz a felmerült további munkák összköltsége: nettó 132.002.162,- Ft) nem éri el az eredeti szerződés értékének (nettó 1.781.979.842,- Ft) a 15 %-át (az ellenszolgáltatás értékének növekedése az eredeti szerződés értékéhez képest: 7,4 %), valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez (a szerződés tárgyát képező építési beruházáshoz kapcsolódó további munkák megrendelésére került sor a módosítás keretében), így a módosítás megfelel a Kbt. 141. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltaknak;
c. a további munkák megrendelésére vonatkozó módosítás a szerződés értékének változásával járt (a felmerült további munkák összköltsége: nettó 132.002.162,- Ft), így a módosítás megfelel a Kbt. 141. § (3) bekezdés első mondatában foglaltaknak;
d. a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárás a Kbt. 81. § (1) bekezdése szerinti uniós nyílt eljárás volt, amely jogszerűen alkalmazható lett volna akkor is, ha az ajánlatkérő az eljárás becsült értékét a szerződésmódosítást követő értékét figyelembe véve határozta volna meg, így a módosítás megfelel a Kbt. 141. § (3) bekezdés második mondatában foglaltaknak.
2. Felek a Szerződést a teljesítési véghatáridő tekintetében a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján módosítják, tekintettel arra, hogy:
a. a teljesítést akadályozó körülmények (alapozási földmunka során a munkaterületen fellelt beazonosítatlan, idegen közművek) a teljesítés során merültek fel, amelyeket Megrendelő a legnagyobb gondosság mellett sem láthatott előre, így a módosítás megfelel a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont ca) alpontjában foglaltaknak;
b. a módosítás a szerződés általános jellegét nem változtatja meg (a teljesítési véghatáridő módosítására az akadályoztatás időtartamával összhangban kerül sor), így a módosítás megfelel a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont cb) alpontjában foglaltaknak;
c. a teljesítési véghatáridő módosítása a szerződés ellenértékét nem érinti, így a módosítás megfelel a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont cc) alpontjában foglaltaknak.
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 1781979842 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 1913982004 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben