Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/230
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2022.11.25.
Iktatószám: 25108/2022
CPV Kód: 15000000-8
Ajánlatkérő: Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ
Teljesítés helye: HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Corvinus Ásványvíz Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ
Nemzeti azonosítószám: 15775845251
Postai cím: Mogyoródi Út 43.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1149
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Finta-Dobos Dóra Emese
Telefon: +36 706827875
E-mail: dora.dobos@katved.gov.hu
Fax: +36 14694466
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.gek.katasztrofavedelem.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.gek.katasztrofavedelem.hu/

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Üdítőitalok és ásványvizek beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001155442021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 15000000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Üdítő italok
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 15000000-8
További tárgyak: 15982000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1149 Budapest, Mogyoródi út 43.; 1033 Budapest, Laktanya u. 33.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Adásvételi keretszerződés 36 hónap időtartamra, amelynek tárgya „Üdítőitalok és ásványvizek beszerzése” - 2. rész: Üdítő italok.
A megajánlott élelmiszer termékeknek meg kell felelniük a Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet előírásainak. A részletes műszaki leírás a dokumentációban található.
Várható – tájékoztató jellegű - termék mennyiség az élelmezési gyakorlat alapján: tervezetten, 48290 db.
A megadott mennyiségek tájékoztató jellegűek, ajánlatkérő fenntartja a változtatás jogát, az előre nem pontosan tervezhető igényekre tekintettel. Ajánlatkérő a megadott keretösszeg kimerüléséig tartja fenn a jogot a megrendelésekre.
A teljes keretösszeg: nettó 33.800.000,- Ft
Ajánlatkérő a megjelölt keretösszeg 70%-ára, azaz nettó 23.660.000,- Ft összegre vállal lehívási kötelezettséget.
A részletes specifikációt, minőségi követelményeket, termékenkénti éves várható mennyiséget, kiszerelést a közbeszerzési dokumentumok xls formátumú melléklete tartalmazza, tekintettel arra, hogy a beszerzendő termékek többfélesége és nagy száma miatt a részletes szakmai specifikációt az ajánlatkérő nem tudja a felhívás részeként közzétenni. Azon termékeknél, ahol ajánlatkérő kiszerelést meghatároz, az eltérő kiszerelés megajánlása az ajánlat érvénytelenségét eredményezi az adott rész tekintetében. Az árazandó tábla tartalmazza a minőségi követelményeket.
Az ajánlati felhívásban, valamint a dokumentációban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű meghatározása érdekében történtek. Amennyiben az ajánlati felhívás, valamint közbeszerzési dokumentum meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, tevékenységre való hivatkozást tartalmaz, a 321/2015. (X.30.) Korm.rend. 46. § (3) bekezdése alapján ajánlatkérő azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű termék megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel igazolnia kell.
A részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését és a szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok, annak részét képező műszaki leírás és a szerződéstervezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 047 - 121990

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Üdítő italok
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2022/02/25 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Corvinus Ásványvíz Kft.
Nemzeti azonosítószám: 22953119209
Postai cím: Babarózsa Utca 20
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4002
Ország: Magyarország
E-mail: info@corvinusasvanyviz.hu
Telefon: +36 309000555
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 33800000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A 2. számú szerződésmódosítás aláírásának dátuma: 2022.11.16.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148-149. §-ai szerint, különös tekintettel a Kbt. 148. §-ának (3), (5) és (7) bekezdéseiben foglaltakra.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/21 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 15000000-8
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 15000000-8
További tárgyak: 15982000-5
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1149 Budapest, Mogyoródi út 43.; 1033 Budapest, Laktanya u. 33.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés 36 hónap időtartamra, amelynek tárgya „Üdítőitalok és ásványvizek beszerzése” - 2. rész: Üdítő italok.
A megajánlott élelmiszer termékeknek meg kell felelniük a Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet előírásainak. A részletes műszaki leírás a dokumentációban található.
Várható – tájékoztató jellegű - termék mennyiség az élelmezési gyakorlat alapján: tervezetten, 48290 db.
A megadott mennyiségek tájékoztató jellegűek, ajánlatkérő fenntartja a változtatás jogát, az előre nem pontosan tervezhető igényekre tekintettel. Ajánlatkérő a megadott keretösszeg kimerüléséig tartja fenn a jogot a megrendelésekre.
A teljes keretösszeg: nettó 33.800.000,- Ft
Ajánlatkérő a megjelölt keretösszeg 70%-ára, azaz nettó 23.660.000,- Ft összegre vállal lehívási kötelezettséget.
A részletes specifikációt, minőségi követelményeket, termékenkénti éves várható mennyiséget, kiszerelést a közbeszerzési dokumentumok xls formátumú melléklete tartalmazza, tekintettel arra, hogy a beszerzendő termékek többfélesége és nagy száma miatt a részletes szakmai specifikációt az ajánlatkérő nem tudja a felhívás részeként közzétenni. Azon termékeknél, ahol ajánlatkérő kiszerelést meghatároz, az eltérő kiszerelés megajánlása az ajánlat érvénytelenségét eredményezi az adott rész tekintetében. Az árazandó tábla tartalmazza a minőségi követelményeket.
Az ajánlati felhívásban, valamint a dokumentációban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű meghatározása érdekében történtek. Amennyiben az ajánlati felhívás, valamint közbeszerzési dokumentum meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, tevékenységre való hivatkozást tartalmaz, a 321/2015. (X.30.) Korm.rend. 46. § (3) bekezdése alapján ajánlatkérő azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű termék megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel igazolnia kell.
A részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését és a szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok, annak részét képező műszaki leírás és a szerződéstervezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 33800000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Corvinus Ásványvíz Kft.
Nemzeti azonosítószám: 22953119209
Postai cím: Babarózsa Utca 20
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4002
Ország: Magyarország
E-mail: info@corvinusasvanyviz.hu
Telefon: +36 309000555
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A korábbi keretszerződés módosítás óta eltelt idő során a mai napig tartó orosz-ukrán háború olyan előre nem látható, jelentős és súlyos változásokat idézett elő az egész Európát érintő energiagazdaság terén, amely a termékek gyártásával, előállításával és forgalmazásával járó költségek drasztikus emelkedését vonata maga után. Erre tekintettel Eladó a korábbi keretszerződés módosítás tárgyát képező egységárai ismételt megnövelését kezdeményezte Vevőnél. Felek ezzel kapcsolatos levelezését, az Eladó által bemutatott indokokat és alátámasztó dokumentációt a jelen keretszerződés módosítás 1. számú melléklete tartalmazza.
Vevő – tekintettel arra, hogy Eladó által biztosított termékekre továbbra is igényt tart, valamint, hogy Eladó az 1.1. pont szerinti Keretszerződésben foglalt további kötelezettségeinek teljesítését vállalja – az Eladó által benyújtott indokolást elfogadta, így Felek a Keretszerződés közös megegyezéssel történő módosításában állapodtak meg a 4.4. pont szerinti hatálybalépés napjával.
3.1. Felek megállapodnak, hogy a Keretszerződés 7.1. pontja az alábbiak szerint módosul:
Eredeti, módosuló rendelkezés:
„A termékek nettó egységárait (egyes termékkategóriánként külön-külön) az Eladó, mint nyertes ajánlattevő részletes ajánlata tartalmazza, amely részletes ajánlat jelen Keretszerződés 7. számú melléklete.
Az árak változására a jelen Keretszerződés időtartama alatt az alábbiakban a jelen pontban rögzített kivételtől eltekintve nincs lehetőség.
Felek megállapodnak abban, hogy az egységárak a jelen Keretszerződés hatályba lépését követő 12 hónapon belül nem módosíthatóak, ezt követően 12 hónapos periódusonként legfeljebb 1 alkalommal (azaz a Keretszerződés 36 hónapos időtartama alatt 2 alkalommal) egyoldalúan növelhetők Eladó részéről a Központi Statisztikai Hivatal által a Keretszerződés időbeli hatálya 12., illetőleg 24. hónapja utolsó napját megelőző naptári év vonatkozásában közölt általános fogyasztói árindex mértékének megfelelő mértékben. Az ilyen módon végrehajtandó áremelésről és az új egységárakról Eladó az áremelést legalább 8 naptári nappal megelőzően cégszerűen aláírt írásbeli tájékoztatást köteles küldeni Vevő részére. Felek rögzítik, hogy az így módosított árak az áremelés hatályosulásának napjától leadott Eseti Megrendelések vonatkozásában irányadók. Felek rögzítik, hogy az egységárak ezen módosítása a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja szerinti módosításnak minősül.
Az Eladó részletes ajánlata és a tervezetett mennyiségek alapján összesített nettó ajánlati ára a közbeszerzési eljárásban tett megajánlása szerint nettó 7.955.700,- Ft volt. Felek rögzítik, hogy a jelen Keretszerződés 1. számú módosítása alapján korrigált, a módosított 7. számú mellékletben foglaltak szerinti érték nettó 8.834.250,- Ft, azaz nettó nyolcmillió-nyolcszázharmincnégy-kettőszázötven forint.”

Módosított rendelkezés:
„A termékek nettó egységárait (egyes termékkategóriánként külön-külön) az Eladó, mint nyertes ajánlattevő részletes ajánlata tartalmazza, amely részletes ajánlat a jelen Keretszerződés 7. számú melléklete tartalmazza.
Az árak változására a jelen Keretszerződés időtartama alatt az alábbiakban a jelen pontban rögzített kivételtől eltekintve nincs lehetőség.
Felek megállapodnak abban, hogy az egységárak a jelen Keretszerződés hatályba lépését követő 12 hónapon belül nem módosíthatóak, ezt követően 12 hónapos periódusonként legfeljebb 1 alkalommal (azaz a Keretszerződés 36 hónapos időtartama alatt 2 alkalommal) egyoldalúan növelhetők Eladó részéről a Központi Statisztikai Hivatal által a Keretszerződés időbeli hatálya 12., illetőleg 24. hónapja utolsó napját megelőző naptári év vonatkozásában közölt általános fogyasztói árindex mértékének megfelelő mértékben. Az ilyen módon végrehajtandó áremelésről és az új egységárakról Eladó az áremelést legalább 8 naptári nappal megelőzően cégszerűen aláírt írásbeli tájékoztatást köteles küldeni Vevő részére. Felek rögzítik, hogy az így módosított árak az áremelés hatályosulásának napjától leadott Eseti Megrendelések vonatkozásában irányadók. Felek rögzítik, hogy az egységárak ezen módosítása a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja szerinti módosításnak minősül.
Az Eladó részletes ajánlata és a tervezetett mennyiségek alapján összesített nettó ajánlati ára a közbeszerzési eljárásban tett megajánlása szerint nettó 7.955.700,- Ft volt. Felek rögzítik, hogy a jelen Keretszerződés 1. számú módosítása alapján korrigált, a módosított 7. számú mellékletben foglaltak szerinti érték nettó 8.834.250,- Ft, azaz nettó nyolcmillió-nyolcszázharmincnégy-kettőszázötven forint volt, mely a 2. számú módosítás alapján nettó 10.091.300,- Ft, azaz nettó tízmillió-kilencvenegyezer-háromszáz forintra változott.”
Felek rögzítik, hogy a Keretszerződés 1. számú módosítás szerinti 7. számú melléklete helyébe a jelen szerződésmódosításhoz csatolt új 7. számú, „Árlista” megnevezésű melléklet lép.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A korábbi keretszerződés módosítás óta eltelt idő során a mai napig tartó orosz-ukrán háború olyan előre nem látható, jelentős és súlyos változásokat idézett elő az egész Európát érintő energiagazdaság terén, amely a termékek gyártásával, előállításával és forgalmazásával járó költségek drasztikus emelkedését vonta maga után. Erre tekintettel Eladó a korábbi keretszerződés módosítás tárgyát képező egységárai ismételt megnövelését kezdeményezte Vevőnél. Felek ezzel kapcsolatos levelezését, az Eladó által bemutatott indokokat és alátámasztó dokumentációt a jelen keretszerződés módosítás 1. számú melléklete tartalmazza.
Vevő – tekintettel arra, hogy Eladó által biztosított termékekre továbbra is igényt tart, valamint, hogy Eladó az 1.1. pont szerinti Keretszerződésben foglalt további kötelezettségeinek teljesítését vállalja – az Eladó által benyújtott indokolást elfogadta, így Felek a Keretszerződés közös megegyezéssel történő módosításában állapodtak meg a 4.4. pont szerinti hatálybalépés napjával.
Felek rögzítik, hogy a szerződésmódosítás 2.1. pontjában foglalt módosítási igény megfelel a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában foglaltaknak, figyelemmel a következő feltételek együttes teljesülésére:
ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;
A Vevő számára (de ugyanígy az Eladó számára is) teljességgel előreláthatatlan volt az orosz-ukrán konfliktus elhúzódása okozta, világgazdasági és kiemelten jelentős nemzetgazdasági hatásegyüttese, és az energiagazdaság negatív irányú változása, illetőleg a változás jelentős mértéke.
cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;
A módosítás révén az egységárak módosulnak; a Keretszerződés általános jellegét vagy bármely, a Keretszerződés általános jellegével kapcsolatos rendelkezés megváltoztatására nem kerül sor a szerződésmódosítás eredményeként.
cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Ha egymást követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca) alpont szerinti több, egymással nem összefüggő körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes módosítások nettó értékére alkalmazandó. Az egymást követő módosítások nem célozhatják e rendelkezés megkerülését.
A jelen szerződésmódosítás révén az egységárak további növekedésére kerül sor, melynek eredményeképp az első számú szerződésmódosítás alapján meghatározott nettó 8.834.250,- Ft összeg növekszik nettó 10.091.300,- Ft-ra; a Keretszerződés keretösszege nem változik. Mindezek alapján tehát az ellenérték növekedése az első számú módosítás szerinti 11,04 %-os emelkedéshez képest további 15,8% az eredetileg értékelt szerződéses értékhez viszonyítva, azaz nem éri el az eredeti szerződéses érték 50%-át.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 33800000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 33800000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben