Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/230
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2022.11.25.
Iktatószám: 25056/2022
CPV Kód: 90911200-8
Ajánlatkérő: Semmelweis Egyetem
Teljesítés helye: HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Number One Cleaning Takaritó és Szolgáltató Korlátolt Felellőségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Semmelweis Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65859157
Postai cím: Üllői Út 26.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1085
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Czap Krisztina
Telefon: +36 12109610
E-mail: czap.krisztina@semmelweis-univ.hu
Fax: +36 12109618
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.semmelweis.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: SE ETK épületeinek teljeskörű takarítása
Hivatkozási szám: EKR000085412020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90911200-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: ETK Vas utcai épület teljeskörű takarítása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90911200-8
További tárgyak: 90911300-9
90919300-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1088 Budapest, Vas utca 17.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
A Semmelweis Egyetem ETK Vas utcai épületének teljeskörű takarítása a közbeszerzési dokumentumokban részletezett minőségben, a keretösszeg kimerüléséig (nettó 160.655.707 Ft/48 hó), de legfeljebb 48 hónapra. A teljeskörű takarítás magában foglalja az egyes helyiségek higiénés kategóriák szerinti besorolásának megfelelően végzendő napi-, heti-, illetve nagytakarítását, folyosók, közlekedők, előterek berendezési és felszerelési tárgyainak fertőtlenítőszeres lemosását, táblák mosását a szakmai követelményjegyzékben szereplő gyakorisággal továbbá külön megrendelés esetén a homlokzati nyílászárók külső- és belső takarítását (évente min. egy alkalommal) és a rendkívüli helyzeteket követő eseti takarítást.
Ajánlatkérő rendkívüli helyzet alatt az alábbiakat érti: csőtörés, tetőbeázás, dugulás, beázás, tűzeset utáni takarítás, felújítás és költözés utáni takarítás, viharkár esetén történő takarítás, az épületben vagy egy részén végzett tervszerű építőipari jellegű karbantartás esetén történő takarítás, felújítás, bővítés, átalakítás esetén végzett takarítás, egyéb havaria helyzetet követő takarítás; egyes helyiségek festés utáni takarítása; rendezvények utáni takarítás.)
Takarítandó terület nagysága: 10 112 m² (Helyiségkönyv szerint).
Ablakfelület nagysága: 3700 m2.
A részletes közbeszerzési műszaki leírást a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.
Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint a legjobb ár-érték arány szempontja alapján bírálja el.
Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határának megadása: 0-10 pont.
Az 1., 2., 3. szempont esetén a fordított arányosítás, a 4. szempont esetén a szélsőértékkel korrigált arányosítás módszere kerül alkalmazásra.
Fő finanszírozási feltételek:
Az ellenszolgáltatás teljesítése a Kbt. 135. § (1), (5)-(6), a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései,az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. tv. (Art.) szerint, valamint az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben foglalt kötelező szabályok alkalmazásával történik. Ajánlatkérő előleget nem ad.
A szolgáltatás ellenértéke a szabályszerűen kiállított számla alapján havonta utólag, HUF-ban kerül kiegyenlítésre.
Megrendelő késedelmes fizetése esetén a késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6:155. § az irányadó.
Ajánlatkérő a Kbt. 27/A. § alapján köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.
A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé, hogy a szerződés teljesítése érdekében a nyertes ajánlattevő(k) gazdálkodó szervezetet (projekttársaságot) hozzon/hozzanak létre.
Az "ár" szemponton belüli értékelési szempontok:
Havi nettó átalánydíj (Ft/hó) /80
Homlokzati nyílászárók külső-és belső takarításának nettó díja (Ft/m2/alkalom) /5
Rendkívüli helyzeteket követő eseti takarítás nettó óradíja (Ft/óra) /5
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 48 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 179 - 432697

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 14645-27/GFIBSZI/2020 Rész száma: 1 Elnevezés: ETK Vas utcai épület teljeskörű takarítása
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2020/09/08 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Number One Cleaning Takaritó és Szolgáltató Korlátolt Felellőségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_62584632
Postai cím: Debercsény Utca 54
Város: Budapest
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 1171
Ország: Magyarország
E-mail: iroda@no1cleaning.hu
Telefon: +36 17700256
Internetcím(ek): (URL) www.no1cleaning.hu
Fax: +36 17700330
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 160655707 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződésmódosítás megkötésének napja: 2022. november 15.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információkat a Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdéseiben foglalt előírások tartalmazzák.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/21 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90911200-8
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90911200-8
További tárgyak: 90911300-9
90919300-5
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1088 Budapest, Vas utca 17.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Semmelweis Egyetem ETK Vas utcai épületének teljeskörű takarítása a közbeszerzési dokumentumokban részletezett minőségben, a keretösszeg kimerüléséig (nettó 160.655.707 Ft/48 hó), de legfeljebb 48 hónapra. A teljeskörű takarítás magában foglalja az egyes helyiségek higiénés kategóriák szerinti besorolásának megfelelően végzendő napi-, heti-, illetve nagytakarítását, folyosók, közlekedők, előterek berendezési és felszerelési tárgyainak fertőtlenítőszeres lemosását, táblák mosását a szakmai követelményjegyzékben szereplő gyakorisággal továbbá külön megrendelés esetén a homlokzati nyílászárók külső- és belső takarítását (évente min. egy alkalommal) és a rendkívüli helyzeteket követő eseti takarítást.
Ajánlatkérő rendkívüli helyzet alatt az alábbiakat érti: csőtörés, tetőbeázás, dugulás, beázás, tűzeset utáni takarítás, felújítás és költözés utáni takarítás, viharkár esetén történő takarítás, az épületben vagy egy részén végzett tervszerű építőipari jellegű karbantartás esetén történő takarítás, felújítás, bővítés, átalakítás esetén végzett takarítás, egyéb havaria helyzetet követő takarítás; egyes helyiségek festés utáni takarítása; rendezvények utáni takarítás.)
Takarítandó terület nagysága: 10 112 m² (Helyiségkönyv szerint).
Ablakfelület nagysága: 3700 m2.
A részletes közbeszerzési műszaki leírást a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.
Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint a legjobb ár-érték arány szempontja alapján bírálja el.
Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határának megadása: 0-10 pont.
Az 1., 2., 3. szempont esetén a fordított arányosítás, a 4. szempont esetén a szélsőértékkel korrigált arányosítás módszere kerül alkalmazásra.
Fő finanszírozási feltételek:
Az ellenszolgáltatás teljesítése a Kbt. 135. § (1), (5)-(6), a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései,az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. tv. (Art.) szerint, valamint az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben foglalt kötelező szabályok alkalmazásával történik. Ajánlatkérő előleget nem ad.
A szolgáltatás ellenértéke a szabályszerűen kiállított számla alapján havonta utólag, HUF-ban kerül kiegyenlítésre.
Megrendelő késedelmes fizetése esetén a késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6:155. § az irányadó.
Ajánlatkérő a Kbt. 27/A. § alapján köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.
A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé, hogy a szerződés teljesítése érdekében a nyertes ajánlattevő(k) gazdálkodó szervezetet (projekttársaságot) hozzon/hozzanak létre.
Az "ár" szemponton belüli értékelési szempontok:
Havi nettó átalánydíj (Ft/hó) /80
Homlokzati nyílászárók külső-és belső takarításának nettó díja (Ft/m2/alkalom) /5
Rendkívüli helyzeteket követő eseti takarítás nettó óradíja (Ft/óra) /5
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 48 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 160655707
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Number One Cleaning Takaritó és Szolgáltató Korlátolt Felellőségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_62584632
Postai cím: Debercsény Utca 54
Város: Budapest
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 1171
Ország: Magyarország
E-mail: iroda@no1cleaning.hu
Telefon: +36 17700256
Internetcím(ek): (URL) www.no1cleaning.hu
Fax: +36 17700330
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Felek a szerződés nettó keretösszegének változatlanul hagyása mellett az egységárakat módosították a szerződés 3.4. pontja és a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján.
Felek a szerződésmódosítást 2022. november 15-én írták alá. Az aláírás napja a hatálybalépés napja.
VII.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: Vállalkozó 2022. augusztus 30. napján megkereséssel fordult a Semmelweis Egyetem Szolgáltatási Igazgatóságához, melyben díjemelés iránti kérelmet adott elő. A kérelmét azzal indokolta, hogy a szolgáltatásukban releváns részt képviselő bérköltségek - a minimálbér kötelező emelése miatt - jelentősen megemelkedtek, továbbá, a megnövekedett igények és költségek növekedése és a súlyos mértékű infláció az árak exponenciális emelkedését hozta, így tevékenységük gazdaságossága csak egy minimum 20%-os vállalási díj emeléssel tartható fenn. Vállalkozó egyidejűleg árelemek módosítása iránti kérelmet terjesztett elő, melyre a szerződés 3.4. pontjában szereplő szakágazati inflációs ráta 2,5 %-ot elérő mértékű változása esetén van lehetőség.
A Szerződés 3.4. pontja az alábbiakat tartalmazza: „Felek megállapodnak, hogy a jelen Szerződés hatálybalépésének évfordulóján megvizsgálják a KSH honlapján közzétett szakágazati inflációs rátát, és amennyiben az előző naptári évre vonatkozó, a KSH honlapján közzétett ágazati inflációs ráta eléri 2,5 %-ot, Vállalkozó jogosult az évfordulótól számított 5 munkanapon belül árelemek módosítást kezdeményezni, és Felek a Kbt. 141. § (4) bekezdés a.) pontja alapján jogosultak a Szerződés módosítására”.
A Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács által 2022. május 12-én kiadott, és azóta többször kiegészített, Útmutató a közbeszerzési szerződések módosítása, teljesítése tárgyában (továbbiakban: Útmutató), leírja és egyben felhívta a figyelmet arra, ha a szerződésbe – eredetileg – a jövőbeli áremelkedések kezelésére a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont szerinti indexálás beépítésre került az árváltozás teljes spektrumára vonatkozóan (minden árelemre), akkor később a szerződés teljesítése során az áremelkedésekre tekintettel aggályos a szerződés Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont szerinti módosítása, hiszen ez esetben az előre nem láthatóság nem állapítható meg, mivel ajánlatkérő az áremelkedéssel már a szerződés megkötése előtt, a közbeszerzési eljárás előkészítési fázisában számolt. Másként fogalmazva, a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján a szerződésbe eredetileg beépített indexálási módszer eredendő hibája, illetve hiányossága nem teremthet alapot egy, a módszert érintő későbbi szerződésmódosításra.
Bár a Szerződésekben nem került pontosan rögzítésre, hogy Felek pontosan melyik KSH indexet alkalmazzák a Szerződés hatálya alatt, ugyanakkor Megrendelő tájékoztatta Vállalkozót, hogy az Egyetem 5,5 %-os vállalkozói díjnövekedést magába foglaló, leghamarabb a szerződésmódosítás aláírásának napjával hatályba lépő szerződésmódosítást lát lehetségesnek.
2020. évre a KSH által közölt 81.2 Takarítás szolgáltatói index mértéke 103,4 % volt, 2021-es évre KSH adatot nem közölt, azonban helyette https://www.ksh.hu/stadat_files/ara/hu/ara0067.html tábla 81. oszlop Építmény-üzemeltetés, zöldterület kezelés indexet lehet alkalmazni a takarítási tárgyú szerződéseknél, így jelen Szerződésmódosítással a jövőre nézve is egyúttal rögzítésre kerül, mint az ármódosítás alkalmával figyelembe irányadó szakágazati inflációs ráta.
A fentiekben hivatkozott 2021. éves index 3,4 %, így a Szerződés 3.4. pontja alapján a Vállalkozó jogosult díjmódosítást kezdeményezni.
Felek a Szerződést a fent leírtak figyelembevétele mellett, a Kbt. 141.§ (6) bekezdés, illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, illetve a Szerződés 3.4. pontja alapján az alábbiak szerint közös megegyezéssel módosítják (a továbbiakban: Szerződésmódosítás).
A Felek rögzítik, hogy a Szerződés 1. sz. mellékletét jelen 1. sz. Szerződésmódosítás 1. sz. melléklete egészíti ki, amely tartalmazza a jelen módosításra tekintettel korrigált egyes díjtételeket.
A Felek rögzítik, hogy a Szerződés 3.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„3.1. Felek rögzítik, hogy az 1.1. pontban rögzített feladatok a 2. sz. mellékletben leírtaknak megfelelő, szerződésszerű teljesítése esetén Vállalkozó – ajánlatának megfelelően – havonta, utólag 3.068.900 Ft + ÁFA/hó azaz nettó hárommillió-hatvannyolcezer-kilencszáz forint plusz általános forgalmi adó/hó vállalkozói díj kifizetésére jogosult. A vállalkozói díj ellenértéke tartalmazza a szerződésszerű teljesítéssel összefüggő, valamennyi felmerülő költséget, adót, illetéket, ráfordítást és egyéb fizetési kötelezettséget, valamint az Műszaki specifikációban foglalt termékek/eszközök biztosítását.”
A Felek rögzítik, hogy a Szerződés 3.2. pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
„3.2. Felek rögzítik, hogy az 5.2. pontban szabályozott nem rendszeres takarítási feladatok szerződésszerű teljesítése esetén Vállalkozó az alábbi díjakra jogosult:
Rendkívüli helyzeteket követő takarítás nettó óradíja 1 952 Ft/óra
Homlokzati nyílászárók külső- és belső takarításának nettó díja 134 Ft/m2/alkalom
Felek rögzítik, hogy a Szerződés hatálya alatt az irányadó szakágazati inflációs rátaként 1.1.1.33. Az EBS Rendelet által előírt megfigyelt szolgáltatási területek kibocsátásiár-indexei a teljes ügyfélkörnek (B-All) nyújtott szolgáltatások 81. oszlop (Építmény-üzemeltetés, zöldterületkezelés indexet veszik figyelembe.
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 160655707 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 160655707 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben