Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/230
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2022.11.25.
Iktatószám: 24761/2022
CPV Kód: 45210000-2
Ajánlatkérő: Győri Egyházmegye
Teljesítés helye: HU212
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Wolf-Farkas Építőipari és Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Győri Egyházmegye
Nemzeti azonosítószám: 19885537108
Postai cím: Káptalandomb 5/b.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9021
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mészáros Áron
Telefon: +36 12004938
E-mail: patay.attorney@patay.hu
Fax: +36 12005977
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://gyor.egyhazmegye.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Szt. Imre Ált. Isk. és Óvoda felújítása (III.ütem)
Hivatkozási szám: EKR001668182021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Szt. Imre Ált. Isk. és Óvoda felújítása (III.ütem)
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés fő helyszíne: 2900 Komárom, Bajcsy-Zs. u. 11-17., 1558 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
1. Lift építés és belső felújítás
Meglévő iskola-óvoda épületegyüttes belső udvari homlokzatához akadálymentes lift kerül beépítésre. A beépítendő személyfelvonó 630 kg/8 fő teherbírású, akadálymentes OTIS GEN2 típus, 3 szint eléréséhez, 4,17m emelőmagassággal, 1,00m/s névleges sebességgel, kétoldali bejárattal, gépház nélküli elrendezéssel, 1100x1400x2100 fülkemérettel.
Lift bővítmény földszint + emelet külső és belső befejező munkái: 25,80 m2 hasznos alapterület.
Meglévő volt óvodai szárny földszint + emelet belső felújítási-átalakítási munkái:
belső bontásokkal járó építészeti, gépészeti és villamos átalakítás-felújítás
Az óvodai földszinti tálaló konyha és emeleti mosókonyha helyén fiú-leány vizesblokk épül mindkét szinten, a nagy helyiségek tantermek lesznek, a két kisebb szertár-tároló, amelyek közül az emeleti előterébe kerül áthelyezésre az eddig folyosón üzemelő gázkazán. Az alaprajzi átalakításhoz válaszfal bontások és építések, padozat felújítás készül. A földszinten az átkötés irányába vezető folyosó padozat lejtésben készül a meglévő 14 cm padlómagasság különbség áthidalására. Az emeleten az új átjáróban lépcső készül, itt 66cm a padozat különbség, amely akadálymentesítését a két különböző szinten megálló lift oldja meg.
A belső nyílászárók cserére kerülnek. Mindenhol álmennyezet készül.
Az iskola irányában a folyosóvégeken az összenyitásnál meglévő helyiségek megszűnnek-átalakításra kerülnek, a csatlakozó végfalakba acélgerendás nyíláskiváltással, nyílásbontással üzemszerűen mágnessel nyitva tartott tűzgátló ajtók kerülnek beépítésre.
Iskolai oldali átalakítások:
A földszinten a régi kis tornaterem a kiszolgáló vizes blokkal megszűnik, helyére tanári és igazgatóhelyettesi iroda, tanári pihenő-teakonyha kerül. Az emeleten az iskolai oldalon az átnyitással érintett meglévő tanterem folyosó oldali traktusa leválasztásra kerül közlekedőként, ahonnan a lift előtér nyílik. Az átalakításhoz szükséges falazási, burkolási, festési, villanyszerelési munkák kerülnek elvégzésre a nyílászárókonszignáció szerinti nyílászárók beépítésével.
A tűzjelző rendszer az egész épületegyüttesre kiépítésre kerül.
2. Tetőfelújítás a teljes épületegyüttesen:
a kiegészítő szegélyezésekkel, csatornarendszer cseréjével, bádogos szerkezetekkel együtt
Cserépfedés csere 2000 m2
Fémlemez fedés cseréje 70 m2
Lapostető bitumenes lemez szigetelése 52 m2
3. Homlokzatfelújítás volt óvodai szárnyon:
Utólagos homlokzati hőszigetelés 470 m2
Homlokzati ragasztott falburkoló klinker lap kivitelezése 425 m2
Lábazati kőburkolat készítés 41 m2
4. Nyílászáró csere volt óvodai szárny:
Homlokzati nyílászárók teljeskörű bontása, cseréje műanyag fehér színben 22 db
Az építési-felújítással munkákkal érintett nettó alapterület: 2574,18 m2
A részletes műszaki feltételeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Az ajánlatkérő nem biztosítja a részajánlattétel lehetőségét tekintettel arra, hogy a kivitelezési munkák egy műszakilag összekötött épületet érintenek. A részajánlattétel lehetőségének kizárása esetén várhatóan alacsonyabb fajlagos anyagbeszerzési és anyagszállítási, illetve organizációs költségek merülnek fel annál, mintha az ajánlatkérő
biztosítaná a részajánlattétel lehetőségét. A részajánlattétel lehetőségének kizárását indokolja az is, hogy az egységes épület kapcsán esetlegesen felmerülő garanciális igényeket egy kivitelezővel szemben lényegesen egyszerűbb érvényesíteni. Erre tekintettel a részajánlattétel lehetőségének biztosítása ésszerűtlen lenne.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 300
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 046 - 118542

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Kivitelezési szerződés
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2022/02/25 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Wolf-Farkas Építőipari és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 10562318211
Postai cím: Laktanya Köz 9.
Város: Komárom
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2900
Ország: Magyarország
E-mail: wf@wf.t-online.hu
Telefon: +36 34341768
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 412659838 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződésmódosítás aláírásának napja: 2022. november 11.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/21 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés fő helyszíne: 2900 Komárom, Bajcsy-Zs. u. 11-17., 1558 hrsz.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
1. Lift építés és belső felújítás
Meglévő iskola-óvoda épületegyüttes belső udvari homlokzatához akadálymentes lift kerül beépítésre. A beépítendő személyfelvonó 630 kg/8 fő teherbírású, akadálymentes OTIS GEN2 típus, 3 szint eléréséhez, 4,17m emelőmagassággal, 1,00m/s névleges sebességgel, kétoldali bejárattal, gépház nélküli elrendezéssel, 1100x1400x2100 fülkemérettel.
Lift bővítmény földszint + emelet külső és belső befejező munkái: 25,80 m2 hasznos alapterület.
Meglévő volt óvodai szárny földszint + emelet belső felújítási-átalakítási munkái:
belső bontásokkal járó építészeti, gépészeti és villamos átalakítás-felújítás
Az óvodai földszinti tálaló konyha és emeleti mosókonyha helyén fiú-leány vizesblokk épül mindkét szinten, a nagy helyiségek tantermek lesznek, a két kisebb szertár-tároló, amelyek közül az emeleti előterébe kerül áthelyezésre az eddig folyosón üzemelő gázkazán. Az alaprajzi átalakításhoz válaszfal bontások és építések, padozat felújítás készül. A földszinten az átkötés irányába vezető folyosó padozat lejtésben készül a meglévő 14 cm padlómagasság különbség áthidalására. Az emeleten az új átjáróban lépcső készül, itt 66cm a padozat különbség, amely akadálymentesítését a két különböző szinten megálló lift oldja meg.
A belső nyílászárók cserére kerülnek. Mindenhol álmennyezet készül.
Az iskola irányában a folyosóvégeken az összenyitásnál meglévő helyiségek megszűnnek-átalakításra kerülnek, a csatlakozó végfalakba acélgerendás nyíláskiváltással, nyílásbontással üzemszerűen mágnessel nyitva tartott tűzgátló ajtók kerülnek beépítésre.
Iskolai oldali átalakítások:
A földszinten a régi kis tornaterem a kiszolgáló vizes blokkal megszűnik, helyére tanári és igazgatóhelyettesi iroda, tanári pihenő-teakonyha kerül. Az emeleten az iskolai oldalon az átnyitással érintett meglévő tanterem folyosó oldali traktusa leválasztásra kerül közlekedőként, ahonnan a lift előtér nyílik. Az átalakításhoz szükséges falazási, burkolási, festési, villanyszerelési munkák kerülnek elvégzésre a nyílászárókonszignáció szerinti nyílászárók beépítésével.
A tűzjelző rendszer az egész épületegyüttesre kiépítésre kerül.
2. Tetőfelújítás a teljes épületegyüttesen:
a kiegészítő szegélyezésekkel, csatornarendszer cseréjével, bádogos szerkezetekkel együtt
Cserépfedés csere 2000 m2
Fémlemez fedés cseréje 70 m2
Lapostető bitumenes lemez szigetelése 52 m2
3. Homlokzatfelújítás volt óvodai szárnyon:
Utólagos homlokzati hőszigetelés 470 m2
Homlokzati ragasztott falburkoló klinker lap kivitelezése 425 m2
Lábazati kőburkolat készítés 41 m2
4. Nyílászáró csere volt óvodai szárny:
Homlokzati nyílászárók teljeskörű bontása, cseréje műanyag fehér színben 22 db
Az építési-felújítással munkákkal érintett nettó alapterület: 2574,18 m2
A részletes műszaki feltételeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Az ajánlatkérő nem biztosítja a részajánlattétel lehetőségét tekintettel arra, hogy a kivitelezési munkák egy műszakilag összekötött épületet érintenek. A részajánlattétel lehetőségének kizárása esetén várhatóan alacsonyabb fajlagos anyagbeszerzési és anyagszállítási, illetve organizációs költségek merülnek fel annál, mintha az ajánlatkérő
biztosítaná a részajánlattétel lehetőségét. A részajánlattétel lehetőségének kizárását indokolja az is, hogy az egységes épület kapcsán esetlegesen felmerülő garanciális igényeket egy kivitelezővel szemben lényegesen egyszerűbb érvényesíteni. Erre tekintettel a részajánlattétel lehetőségének biztosítása ésszerűtlen lenne.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 300
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 474558810
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Wolf-Farkas Építőipari és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 10562318211
Postai cím: Laktanya Köz 9.
Város: Komárom
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2900
Ország: Magyarország
E-mail: wf@wf.t-online.hu
Telefon: +36 34341768
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Kivitelező 2022. október 31-én szerződésmódosítási kérelemmel fordult Megrendelőhöz. Ebben Kivitelező kérte a vállalkozói díj további nettó 61.898.972,-Ft-tal történő megemelését az építőipari piacon a szerződéskötés óta az anyagárak és egyéb kivitelezési költségek tekintetében – elsősorban a szerződéskötést megelőző napon kitört ukrajnai háború miatt – bekövetkezett, a rendes piaci kockázatot rendkívül jelentős mértékben meghaladó és előre nem látható árrobbanás miatt. Kivitelező szerződésmódosítási kérelmében részletesen bemutatta az egyes alapanyagok árában és egyéb kivitelezési költségekben a szerződéskötés óta bekövetkezett emelkedést. A Megrendelő a szerződésmódosítási kérelemben foglaltak áttekintette, mérlegelte és úgy ítélte meg, hogy az abban jelzett körülmények és adatok alapján Vállalkozó díjemelési igénye indokolt, ennek hiányában a Szerződés teljesítése lehetetlenné válna, melyre figyelemmel felek az alábbiak szerint módosítják a Szerződést.
Fentiekre tekintettel a felek a vállalkozási díj összegét nettó 474.558.810,-Ft-ra emelték meg és a még ki nem fizetett részszámlák összegét a módosított vállalkozói díjhoz igazították.
A módosítás megfelel a Kbt. 141. § (2) bekezdésének, tekintettel arra, hogy a vállalkozói díj megemelésének mértéke nem éri el az eredeti vállalkozói díj 15 %-át és az uniós közbeszerzési értékhatárt sem. A módosítás nem eredményezi a Szerződés általános jellegének megváltozását, hiszen annak tárgya továbbra is ugyanaz marad.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Jelen pont a hirdetmény feladhatósága érdekében került kitöltésre. A módosítás a Kbt. 141. § (2) bekezdésén alapul.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 412659838 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 474558810 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben