Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/230
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2022.11.25.
Iktatószám: 24743/2022
CPV Kód: 64200000-8
Ajánlatkérő: Médiaszolgáltatás - támogató és Vagyonkezelő Alap
Teljesítés helye: HU110,RO113,RO124
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Invitech ICT Services Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Médiaszolgáltatás - támogató és Vagyonkezelő Alap
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_32140183
Postai cím: Kunigunda Útja 64.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzés Közbeszerzés
Telefon: +36 13533200
E-mail: kozbeszerzes@mtva.hu
Fax: +36 14280209
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mtva.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Vezetékes adatátviteli vonalak biztosítása
Hivatkozási szám: EKR000823892019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 64200000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Telephelyi/telephelyeket összekötő internetvonalak
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 64200000-8
További tárgyak: 64210000-1
72318000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110,RO113,RO124 A teljesítés fő helyszíne: AK központi ügyintézési helye és KD-ben meghatározott budapesti helyszínek (Budapest, HU110), illetőleg az AK székelyudvarhelyi (Románia, RO124) és kolozsvári telephelye (Románia, RO113) között
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Telephelyi internetvonalak valamint a telephelyeket összekötő vonalak biztosítása az Ajánlatkérő (AK) részére, 48 hónapos határozott időtartamra, szolgáltatási szerződés keretében a következő fő mennyiségek mellett.
A nyertes ajánlattevő (AT) által létesítendő és biztosítandó adatvonalak (a közbeszerzés mennyisége):
• Pont-pont összeköttetés Kunigunda útja és Bródy Sándor utca között – 2x1 Gbit/s – alkalmazott technológia: DWDM
• Pont-pont összeköttetés a Kunigunda útja és a Naphegy tér között – a két telephely között a szolgáltató két független pont-pont összeköttetést biztosít, 2x10 Gbit/s –alkalmazott technológia: optikai sötétszál
• Nagy sávszélességű hálózat a nagyobb belföldi telephelyek között – 200 Mbit/s a Kunigunda útja és a Dunavirág utca telephelyek között – alkalmazott technológia: L2VPN
• MPLS alapú hálózat a nagyobb külföldi telephelyek között – a Kunigunda útja és Székelyudvarhely (Erdély, Románia), illetőleg Kolozsvár (Erdély, Románia) között – irányonként 100 Mbit/s szimmetrikus sávszélességű átvitelt biztosító kétirányú (oda-vissza) kapcsolat HD/SD-SDI csatoló felülettel és a szükséges eszközökkel, végberendezésekkel – alkalmazott technológia: L3VPN (vagy megfelelő)
• Bérelt vonali Internet a Kunigunda úti (4-10 Gbit/s) valamint a Naphegy téri (1Gbit/s) telephelyre – a bérelt vonali Internethez kapcsolódva biztosítani kell DDoS támadás elleni védelmi rendszert a szolgáltatói hálózatban (AT saját tulajdonú hálózatán)
• Domain Név Szolgáltatás (DNS) - MTVA által üzemeltetett DNS kiszolgáló rendszerek számára 3 db publikusan elérhető, magas rendelkezésre állású, DNS szolgáltatás nyújtása
• Hangvonalak - 6 db, a Fővinform, a MÁVinform, Jánoshegy, Zeneakadémia, MŰPA és az OMSZ telephelyei, illetve a Kunigunda útjai telephely közötti hangátvitelre szolgáló szimmetrikus sávszélességű bérelt vonal szükséges eszközökkel, végberendezésekkel, illetve erre vonatkozó tartalommal.
• Egyéb bérelt vonali internetszolgáltatás 2 budapesti végponton mely sávszélessége szimmetrikus legalább 10 Mbit/s
• L3VPN („zárt”) hálózat az MTVA és tudósítói/ügyfelei között - A Vidéki tudósító és MTI hírszolgálat hálózatok számára – két L3VPN hálózat
A fenti tevékenységek ellátása – különösen az adatvonalak kiépítése során és a DDoS támadás elleni védelem körében – legalább középfokon magyar nyelven kommunikálni képes, a III.1.3) pont M2) alpontjában előírt szakemberek teljesítésbe történő bevonását feltételezi.
AK felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra, amely szerint AK elfogadja a közbeszerzési dokumentumokban (KD) megjelölt dolgokkal és műszaki megoldásokkal egyenértékű dolgok és megoldások szállítását, amennyiben az az elvárt egységes műszaki és minőségi egyezést biztosítja és az egyenértékű dologra, eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra vonatkozó ajánlat esetén az AT az egyenértékűséget – kétség esetén – igazolja.
További részletes elvárások a KD-ban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 48 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 238 - 584348

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Telephelyi/telephelyeket összekötő internetvonalak
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2019/11/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Invitech ICT Services Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89991624
Postai cím: Edison Utca 4.
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
E-mail: projektiroda@invitech.hu
Telefon: +36 18883888
Internetcím(ek): (URL) www.invitech.hu
Fax: +36 18011501
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 225000000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződés módosítás dátuma: 2022. 11. 07.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Jogorvoslati kérelem benyújtható a Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/21 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 64200000-8
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 64200000-8
További tárgyak: 64210000-1
72318000-7
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110,RO113,RO124 A teljesítés fő helyszíne: AK központi ügyintézési helye és KD-ben meghatározott budapesti helyszínek (Budapest, HU110), illetőleg az AK székelyudvarhelyi (Románia, RO124) és kolozsvári telephelye (Románia, RO113) között
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Telephelyi internetvonalak valamint a telephelyeket összekötő vonalak biztosítása az Ajánlatkérő (AK) részére, 48 hónapos határozott időtartamra, szolgáltatási szerződés keretében a következő fő mennyiségek mellett.
A nyertes ajánlattevő (AT) által létesítendő és biztosítandó adatvonalak (a közbeszerzés mennyisége):
• Pont-pont összeköttetés Kunigunda útja és Bródy Sándor utca között – 2x1 Gbit/s – alkalmazott technológia: DWDM
• Pont-pont összeköttetés a Kunigunda útja és a Naphegy tér között – a két telephely között a szolgáltató két független pont-pont összeköttetést biztosít, 2x10 Gbit/s –alkalmazott technológia: optikai sötétszál
• Nagy sávszélességű hálózat a nagyobb belföldi telephelyek között – 200 Mbit/s a Kunigunda útja és a Dunavirág utca telephelyek között – alkalmazott technológia: L2VPN
• MPLS alapú hálózat a nagyobb külföldi telephelyek között – a Kunigunda útja és Székelyudvarhely (Erdély, Románia), illetőleg Kolozsvár (Erdély, Románia) között – irányonként 100 Mbit/s szimmetrikus sávszélességű átvitelt biztosító kétirányú (oda-vissza) kapcsolat HD/SD-SDI csatoló felülettel és a szükséges eszközökkel, végberendezésekkel – alkalmazott technológia: L3VPN (vagy megfelelő)
• Bérelt vonali Internet a Kunigunda úti (4-10 Gbit/s) valamint a Naphegy téri (1Gbit/s) telephelyre – a bérelt vonali Internethez kapcsolódva biztosítani kell DDoS támadás elleni védelmi rendszert a szolgáltatói hálózatban (AT saját tulajdonú hálózatán)
• Domain Név Szolgáltatás (DNS) - MTVA által üzemeltetett DNS kiszolgáló rendszerek számára 3 db publikusan elérhető, magas rendelkezésre állású, DNS szolgáltatás nyújtása
• Hangvonalak - 6 db, a Fővinform, a MÁVinform, Jánoshegy, Zeneakadémia, MŰPA és az OMSZ telephelyei, illetve a Kunigunda útjai telephely közötti hangátvitelre szolgáló szimmetrikus sávszélességű bérelt vonal szükséges eszközökkel, végberendezésekkel, illetve erre vonatkozó tartalommal.
• Egyéb bérelt vonali internetszolgáltatás 2 budapesti végponton mely sávszélessége szimmetrikus legalább 10 Mbit/s
• L3VPN („zárt”) hálózat az MTVA és tudósítói/ügyfelei között - A Vidéki tudósító és MTI hírszolgálat hálózatok számára – két L3VPN hálózat
A fenti tevékenységek ellátása – különösen az adatvonalak kiépítése során és a DDoS támadás elleni védelem körében – legalább középfokon magyar nyelven kommunikálni képes, a III.1.3) pont M2) alpontjában előírt szakemberek teljesítésbe történő bevonását feltételezi.
AK felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra, amely szerint AK elfogadja a közbeszerzési dokumentumokban (KD) megjelölt dolgokkal és műszaki megoldásokkal egyenértékű dolgok és megoldások szállítását, amennyiben az az elvárt egységes műszaki és minőségi egyezést biztosítja és az egyenértékű dologra, eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra vonatkozó ajánlat esetén az AT az egyenértékűséget – kétség esetén – igazolja.
További részletes elvárások a KD-ban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 48 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 217245600
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Invitech ICT Services Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89991624
Postai cím: Edison Utca 4.
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
E-mail: projektiroda@invitech.hu
Telefon: +36 18883888
Internetcím(ek): (URL) www.invitech.hu
Fax: +36 18011501
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Megrendelő a szerződésmódosítás 1. számú mellékletét képző táblázatban szereplő 2 db külföldi és összesen 16 db vidéki vonalat a szerződésmódosítás 1. számú mellékletét képző táblázatban foglalt időpontoktól nem kívánja igénybe venni.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A módosítás eredményeként az ellenérték növekedése nem éri el az eredeti szerződés értékének 10%-át, figyelemmel arra, hogy az eredeti szerződés értékének 10%-a 465.160,- Ft + ÁFA/hó, a módosítás értéke összesen 672.000,- Ft + ÁFA/hó, azonban a szerződéses ellenérték nem növekszik, hanem csökken; továbbá a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez tekintettel arra, hogy a módosítással érintett, szolgáltatások az eredeti szerződésben szereplő szolgáltatásokkal azonos természetű szolgáltatások, Megrendelő az eredeti szerződésben megrendelt szolgáltatások közül nem kíván tovább igénybe venni 2 (kettő) db külföldi és összesen 16 (tizenhat) db vidéki vonalat. Felek a módosítás jogalapjaként hivatkoznak a Kbt. 141. § (2) bekezdésére.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 225410000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 217245600 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben