Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/230
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2022.11.25.
Iktatószám: 24097/2022
CPV Kód: 79714000-2
Ajánlatkérő: Szépművészeti Múzeum
Teljesítés helye: HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Valton-Sec Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.;SECTUM Security Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Szépművészeti Múzeum
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_68853233
Postai cím: Dózsa György Út 41.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fejes Tímea
Telefon: +36 14697163
E-mail: timea.fejes@szepmuveszeti.hu
Fax: +36 12127356
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szepmuveszeti.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.szepmuveszeti.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Teremfelügyeleti tevékenység ellátása
Hivatkozási szám: EKR000251992020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79714000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Teremfelügyeleti tevékenység ellátása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79714000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Magyar Nemzeti Galéria
Vasarely Múzeum
Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum
Szépművészeti Múzeum
Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ, Közép-Európai Művészettörténeti Kutatóintézet
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
A Szépművészeti Múzeumban és telephelyein (Magyar Nemzeti Galéria, Vasarely Múzeum, Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum, Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ, Közép-Európai Művészettörténeti Kutatóintézet) teremfelügyeleti feladat elvégzése az Ajánlatkérő által meghatározott napi létszámmal:
• Szépművészeti Múzeum: állandó kiállítások 17 fő, 2020 végén megnyíló új állandó kiállításokkal együtt 25 fő, időszaki kiállítások 8 fő, frontszemélyzet 7 fő
• Magyar Nemzeti Galéria: állandó kiállítások 18 fő, időszaki kiállítások 5 fő, frontszemélyzet 3 fő
• Vasarely Múzeum: kiállítások 3 fő, frontszemélyzet 1 fő
• Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum: kiállítások 2 fő, frontszemélyzet 1 fő
• Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ, Közép-Európai Művészettörténeti Kutatóintézet: kiállítások 1 fő
Rendezvények esetén:
• Szépművészeti Múzeum: évente 12 alkalom, alkalmanként 7 fő
• Magyar Nemzeti Galéria: évente 12 alkalom, alkalmanként 7 fő
• Vasarely Múzeum: évente 5 alkalom, alkalmanként 2 fő
• Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum: évente 5 alkalom, alkalmanként 2 fő
A rendelkezésre álló keretösszeg mértéke: nettó 629.476.000,-Ft, amelynek 70%-os lehívására kötelezettséget vállal Ajánlatkérő.
Megrendelő egyoldalúan – írásbeli megrendelés Vállalkozóhoz történő megküldésével – jogosult az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ, illetve a Közép-Európai Művészettörténeti Kutatóintézet (1135 Budapest, Szabolcs utca 33-35., A és D épület) teljesítési helyszíneken a teremfelügyeleti feladatok ellátására vonatkozó szolgáltatás megrendelésére a jelen keretszerződés időtartama alatt, a fenti keretösszeg erejéig, a közvetlen egyedi megrendelésekben foglaltak szerint (Megrendelő által Vállalkozó felé jelzett szolgálati létszám és az érintett időszakra vonatkozó adatok megadásával).
A tevékenység éves szinten minimum mintegy 180.000 óra.
A teljesítés pontos helyei:
Magyar Nemzeti Galéria 1014 Budapest, Szent György tér 2. Budavári Palota A-B-C-D épület
Vasarely Múzeum 1033 Budapest, Szentlélek tér 7. (Zichy kastély)
Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum 1062 Budapest, Andrássy út 103.
Szépművészeti Múzeum 1146 Budapest, Dózsa György út 41.
Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ, Közép-Európai Művészettörténeti Kutatóintézet 1135 Budapest, Szabolcs utca 33-35., A és D épület
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 213 - 522669

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Teremfelügyeleti tevékenység ellátása
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2020/10/14 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Valton-Sec Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_41907942
Postai cím: Hegyalja Út 109
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1124
Ország: Magyarország
E-mail: massanyi.peter@valton.hu
Telefon: +36 303715883
Internetcím(ek): (URL) www.valton.hu
Fax: +36 18722942
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: SECTUM Security Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_36251993
Postai cím: Hauszmann Alajos Utca 9-11.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
E-mail: zsofia.karpati@trezex.com
Telefon: +36 306592817
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 629476000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződés módosítás időpontja. 2022. november 1.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/21 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79714000-2
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79714000-2
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Magyar Nemzeti Galéria
Vasarely Múzeum
Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum
Szépművészeti Múzeum
Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ, Közép-Európai Művészettörténeti Kutatóintézet
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Szépművészeti Múzeumban és telephelyein (Magyar Nemzeti Galéria, Vasarely Múzeum, Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum, Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ, Közép-Európai Művészettörténeti Kutatóintézet) teremfelügyeleti feladat elvégzése az Ajánlatkérő által meghatározott napi létszámmal:
• Szépművészeti Múzeum: állandó kiállítások 17 fő, 2020 végén megnyíló új állandó kiállításokkal együtt 25 fő, időszaki kiállítások 8 fő, frontszemélyzet 7 fő
• Magyar Nemzeti Galéria: állandó kiállítások 18 fő, időszaki kiállítások 5 fő, frontszemélyzet 3 fő
• Vasarely Múzeum: kiállítások 3 fő, frontszemélyzet 1 fő
• Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum: kiállítások 2 fő, frontszemélyzet 1 fő
• Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ, Közép-Európai Művészettörténeti Kutatóintézet: kiállítások 1 fő
Rendezvények esetén:
• Szépművészeti Múzeum: évente 12 alkalom, alkalmanként 7 fő
• Magyar Nemzeti Galéria: évente 12 alkalom, alkalmanként 7 fő
• Vasarely Múzeum: évente 5 alkalom, alkalmanként 2 fő
• Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum: évente 5 alkalom, alkalmanként 2 fő
A rendelkezésre álló keretösszeg mértéke: nettó 682.423.600,-Ft, amelynek 70%-os lehívására kötelezettséget vállal Ajánlatkérő.
Megrendelő egyoldalúan – írásbeli megrendelés Vállalkozóhoz történő megküldésével – jogosult az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ, illetve a Közép-Európai Művészettörténeti Kutatóintézet (1135 Budapest, Szabolcs utca 33-35., A és D épület) teljesítési helyszíneken a teremfelügyeleti feladatok ellátására vonatkozó szolgáltatás megrendelésére a jelen keretszerződés időtartama alatt, a fenti keretösszeg erejéig, a közvetlen egyedi megrendelésekben foglaltak szerint (Megrendelő által Vállalkozó felé jelzett szolgálati létszám és az érintett időszakra vonatkozó adatok megadásával).
A tevékenység éves szinten minimum mintegy 180.000 óra.
A teljesítés pontos helyei:
Magyar Nemzeti Galéria 1014 Budapest, Szent György tér 2. Budavári Palota A-B-C-D épület
Vasarely Múzeum 1033 Budapest, Szentlélek tér 7. (Zichy kastély)
Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum 1062 Budapest, Andrássy út 103.
Szépművészeti Múzeum 1146 Budapest, Dózsa György út 41.
Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ, Közép-Európai Művészettörténeti Kutatóintézet 1135 Budapest, Szabolcs utca 33-35., A és D épület
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 692423600
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Valton-Sec Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_41907942
Postai cím: Hegyalja Út 109
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1124
Ország: Magyarország
E-mail: massanyi.peter@valton.hu
Telefon: +36 303715883
Internetcím(ek): (URL) www.valton.hu
Fax: +36 18722942
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: SECTUM Security Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_36251993
Postai cím: Hauszmann Alajos Utca 9-11.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
E-mail: zsofia.karpati@trezex.com
Telefon: +36 306592817
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A Felek módosítják a Keretszerződés 2.1. pontjában (A Keretszerződés tárgya) a keretösszeget az alábbiak szerint:
A rendelkezésre álló keretösszeg mértéke: nettó 682.423.600,-Ft + áfa, azaz nettó Hatszáznyolcvankettőmillió-négyszázhuszonháromezer-hatszáz forint + áfa.
A Felek módosítják a Keretszerződés 4.1. pontját (vállalkozói díj) az alábbiak szerint:
Vállalkozót a jelen keretszerződés 2.1. és 2.2. pontjai alapján a Megrendelésekben megrendelt feladatai szerződésszerű teljesítéséért vállalkozói díj illeti meg. A Felek a vállalkozói díjat órabér alapján, az alábbiak szerint határozzák meg figyelemmel az 1. számú mellékletben található műszaki leírásban foglalt részletekre:
- A 2.1. pontban foglalt szolgáltatások ellenértékeként fizetendő vállalkozói díj:
nettó 2400,- Ft+áfa/ óra/fő, azaz nettó kettőezer-négyszáz forint+áfa/óra/fő

- A 2.2. pontban foglalt opciós szolgáltatások ellenértékeként fizetendő vállalkozói díj:
nettó 2400,- Ft+áfa/ óra/fő, azaz nettó kettőezer-négyszáz forint+áfa/óra/fő

Az áfa mértékére és megfizetésére a teljesítéskor hatályos jogszabályi előírások az irányadók.
Kifizetésre kizárólag Megrendelés, tényleges feladatellátás és teljesítésigazolás esetén, Megrendelő által ténylegesen igénybe vett létszám és óraszám alapján kerülhet sor a 2.1. pontban feltüntetett keretösszeg terhére.
Felek rögzítik, hogy jelen Keretszerződés módosítás a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 141. § (2) és (6) bekezdésén alapul. Felek kijelentik továbbá, hogy a szerződés módosítását megelőzően alaposan megvizsgálták a Kbt. alábbi szabályait, a feltételeknek való megfelelést és a korlátozásokat.
Kbt. 141.§ (2) A szerződés - a (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése - vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke - nem éri el az alábbi értékek egyikét sem
a) az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt;
b) szolgáltatás, árubeszerzés és építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti szerződés értékének 10%-át, építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át;
valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.
(3) A (2) bekezdést arra a szerződésmódosításra lehet alkalmazni, amely a szerződés értékének változásával jár, a szerződéses jogviszony több elemét érintő módosítás esetén a módosítás azon elemeire, amelyek az érték változásával összefüggenek. Nem alkalmazható a (2) bekezdés a szerződésmódosításra akkor, ha a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárást az ajánlatkérő olyan szabályok szerint indította meg, amelyek nem lettek volna jogszerűen alkalmazhatóak, ha az ajánlatkérő az eljárás becsült értékét a szerződésmódosítást követő értékét figyelembe véve határozta volna meg.
(6) A (2) és (4) bekezdésben szabályozott eseteken kívül, a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül akkor módosítható, ha a módosítás nem lényeges. A szerződés módosítása lényeges, ha az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket határoz meg. A módosítást mindig lényegesnek kell tekinteni, ha
a) olyan feltételeket határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna;
b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára változtatja meg; vagy
c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre terjeszti ki.
VII.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: Felek megállapítják, hogy a vállalkozói díjat és a szerződéses értéket érintő alábbi körülmények a Keretszerződés módosítását teszik szükségessé:
• a Vállalkozó jogszabályban foglalt kötelezettségei (különös tekintettel a Kormány 703/2021. (XII. 15.) Korm. rendeletre „a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról”) betartása következtében a munkabérrel kapcsolatos költségei emelkedtek;
• A KSH tájékoztatása szerint az elmúlt hónapok inflációs emelkedése 20 éve nem látott mértékű volt, ennek következtében a munkabérek, illetve az egyéb költségek is dinamikusan nőnek, amely szintén kihatással van Vállalkozó keretszerződés teljesítésével kapcsolatos költségeire;
• A Szépművészeti Múzeum intézményeinek COVID-járvány utáni létszám- és feladatigénye egyre inkább nagyobb és jobb minőségű- és mennyiségű személyi állomány és szakmai-vezetői háttér felállítását teszi szükségessé Vállalkozó számára;
• a jelenlegi infláció mellett a Vállalkozó az eredeti vállalkozói díj ellenében nem tud olyan munkaerőt biztosítani, amely megfelelne a Megrendelő által megfogalmazott elvárásoknak (pl. legalább középfokú végzettség, nyelvismeret stb.), másrészt a kulturált megjelenés (formaruha) is költséget generál, amely az infláció mértéke mellett szintén meghaladja az eredeti óradíj összegét;
• mindezek alapján a közfeladatellátásnak és a műszaki leírásban foglaltaknak megfelelő teremfelügyeleti szolgáltatás csak az emelt vállalkozói díj mellett biztosítható;
• tekintettel a vállalkozói díj emelésére, a keretösszeget is módosítani szükséges, mivel az emelt vállalkozói díj mellett a keretösszeg hamarabb kimerül, mint amivel Ajánlatkérő eredetileg számolt.
Megrendelő időközben megkezdi az új keretszerződés megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás előkészítését, azonban az új keretszerződés megkötéséig Megrendelő a keretösszeg emelésével kívánja biztosítani a teremfelügyeleti szolgáltatások megrendelésének folyamatosságát.
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 629476000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 682423600 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben