Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/230
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2022.11.25.
Iktatószám: 23955/2022
CPV Kód: 72260000-5
Ajánlatkérő: VOLÁNBUSZ Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye: HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv  
2014/25/EU irányelv x
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: VOLÁNBUSZ Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 10824346244
Postai cím: Üllői Út 131.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1091
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Paragi József
Telefon: +36 709848011
E-mail: jozsef.paragi@volanbusz.hu
Fax: +36 14557919
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.volanbusz.hu/hu
A felhasználói oldal címe (URL):

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: VOLÁNBUSZ Forgalmi és értékesítési szakrendszerek
Hivatkozási szám: EKR000080532022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72260000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: VOLÁNBUSZ Forgalmi és értékesítési szakrendszerek
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72260000-5
További tárgyak: 72500000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1091 Budapest, Üllői út 131.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Tárgy: "Forgalmi és értékesítési szakrendszerek egységesítése és kiterjesztése"
Ajánlattevő feladata a VOLÁNBUSZ Zrt. forgalomirányítási és járműkövetési rendszerének jogelőd DDKK TRAFFIC szakmai rendszerhez történő integrációja, valamint a jogelőd DDKK TRAFFIC szakmai rendszer és opcionálisan a jogelőd VOLÁNBUSZ ELIN értékesítési rendszer egységesítése és kiterjesztése a műszaki leírásban előírtak szerint. Ajánlattevő az egységesítés és kiterjesztés során a fejlesztésekkel megvalósuló forráskódot a VOLÁNBUSZ Zrt. részére köteles átadni.
A forgalmi és kereskedelmi szakmai rendszerek egységesítése, kiterjesztése keretében Ajánlattevő feladata a jogelőd DDKK TRAFFIC rendszer és opcionálisan a jogelőd VOLÁNBUSZ ELIN rendszer kapacitás-, rendszer-, migrációs, tesztelési és oktatási terveinek elkészítése, adatbetöltési és migrációs feladatok elvégzése, a kapcsolódó rendszerek integrációja, a jogosultsági struktúra és a szervezet leképezése, funkcionális fejlesztések elvégzése, műszaki feladatelemek elvégzése, valamint tesztelési és oktatási tevékenységek végzése. Ajánlattevő feladata opcionálisan továbbá a jogelőd TRAFFIC és jogelőd ELIN rendszerek funkcionális fejlesztéseinek elvégzése.
A forgalomirányítási és járműkövetési rendszer integrációs fejlesztés keretében Ajánlattevő feladata a jogelőd DDKK TRAFFIC szakmai rendszer és 6 db VEKTOR rendszer, valamint 1 db VEKTOR-HKIR interfész integrációjának logikai és fizikai rendszertervezése, műszaki dokumentáció elkészítése, interfészek fejlesztése és beállítása, tesztelése, dokumentációk és kézikönyvek elkészítése, valamint üzembe helyezés. Ajánlattevő feladata opcionálisan további 1 db VEKTOR rendszer kiegészítő interfészének fejlesztés és beállítása, valamint a dokumentációk és kézikönyvek elkészítése.
Mind a TRAFFIC, mind az ELIN szakmai rendszerek fejlesztési környezete UNIFACE alapú.
A TRAFFIC FO modul FO-FSZ (forgalmi szolgálattevő), FO-ML (menetlevél rögzítő) és ELIN rendszer felhasználóit figyelembe véve a tervezett felhasználószám 1115 fő, míg a TRAFFIC MR modul felhasználóit és a TRAFFIC FO modul FO-KF (kulcsfelhasználók), FO-FV (forgalmi vezetők) és FO-VE (vezénylők) felhasználóit figyelembe véve a tervezett felhasználószám 342 fő, továbbá a TRAFFIC ME modul és a TRAFFIC FO modul FO-UZA (üzemanyag elszámoltatás) felhasználóit figyelembe véve a tervezett létszám 441 fő.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 11 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 204 - 582987

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: 1
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2022/08/30 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 12928099244
Postai cím: Könyves Kálmán Körút 36.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1097
Ország: Magyarország
E-mail: tenderiroda@t-systems.hu
Telefon: +36 303519110
Internetcím(ek): (URL) www.t-systems.hu
Fax: +36 14521297
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 537698320 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Szerződésmódosítás időpontja: 2022. augusztus 30.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § rendelkezései szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/21 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72260000-5
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72260000-5
További tárgyak: 72500000-0
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1091 Budapest, Üllői út 131.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tárgy: "Forgalmi és értékesítési szakrendszerek egységesítése és kiterjesztése"
Ajánlattevő feladata a VOLÁNBUSZ Zrt. forgalomirányítási és járműkövetési rendszerének jogelőd DDKK TRAFFIC szakmai rendszerhez történő integrációja, valamint a jogelőd DDKK TRAFFIC szakmai rendszer és opcionálisan a jogelőd VOLÁNBUSZ ELIN értékesítési rendszer egységesítése és kiterjesztése a műszaki leírásban előírtak szerint. Ajánlattevő az egységesítés és kiterjesztés során a fejlesztésekkel megvalósuló forráskódot a VOLÁNBUSZ Zrt. részére köteles átadni.
A forgalmi és kereskedelmi szakmai rendszerek egységesítése, kiterjesztése keretében Ajánlattevő feladata a jogelőd DDKK TRAFFIC rendszer és opcionálisan a jogelőd VOLÁNBUSZ ELIN rendszer kapacitás-, rendszer-, migrációs, tesztelési és oktatási terveinek elkészítése, adatbetöltési és migrációs feladatok elvégzése, a kapcsolódó rendszerek integrációja, a jogosultsági struktúra és a szervezet leképezése, funkcionális fejlesztések elvégzése, műszaki feladatelemek elvégzése, valamint tesztelési és oktatási tevékenységek végzése. Ajánlattevő feladata opcionálisan továbbá a jogelőd TRAFFIC és jogelőd ELIN rendszerek funkcionális fejlesztéseinek elvégzése.
A forgalomirányítási és járműkövetési rendszer integrációs fejlesztés keretében Ajánlattevő feladata a jogelőd DDKK TRAFFIC szakmai rendszer és 6 db VEKTOR rendszer, valamint 1 db VEKTOR-HKIR interfész integrációjának logikai és fizikai rendszertervezése, műszaki dokumentáció elkészítése, interfészek fejlesztése és beállítása, tesztelése, dokumentációk és kézikönyvek elkészítése, valamint üzembe helyezés. Ajánlattevő feladata opcionálisan további 1 db VEKTOR rendszer kiegészítő interfészének fejlesztés és beállítása, valamint a dokumentációk és kézikönyvek elkészítése.
Mind a TRAFFIC, mind az ELIN szakmai rendszerek fejlesztési környezete UNIFACE alapú.
A TRAFFIC FO modul FO-FSZ (forgalmi szolgálattevő), FO-ML (menetlevél rögzítő) és ELIN rendszer felhasználóit figyelembe véve a tervezett felhasználószám 1115 fő, míg a TRAFFIC MR modul felhasználóit és a TRAFFIC FO modul FO-KF (kulcsfelhasználók), FO-FV (forgalmi vezetők) és FO-VE (vezénylők) felhasználóit figyelembe véve a tervezett felhasználószám 342 fő, továbbá a TRAFFIC ME modul és a TRAFFIC FO modul FO-UZA (üzemanyag elszámoltatás) felhasználóit figyelembe véve a tervezett létszám 441 fő.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 11 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 537698320
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 12928099244
Postai cím: Könyves Kálmán Körút 36.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1097
Ország: Magyarország
E-mail: tenderiroda@t-systems.hu
Telefon: +36 303519110
Internetcím(ek): (URL) www.t-systems.hu
Fax: +36 14521297
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Megrendelő rögzíti, a Vállalkozó pedig tudomásul veszi, hogy a Magyarország 2023. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2022. évi XXIV. törvénnyel a jogalkotó módosította a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény rendelkezéseit, mely módosítás szerint egyes, a személyszállítási közszolgáltatáshoz kapcsolódó feladatokat, többek között az országos, elővárosi és regionális személyszállítási közszolgáltatásokkal felmerülő jegy- és bérletértékesítéssel,
a bevételek beszedésével kapcsolatos feladatokat, a jövőben az országos közlekedésszervező gazdasági társaság látja el. Az országos közlekedésszervezőnek átadandó feladatok végrehajtási szabályai és részletei jelenleg még nem ismertek.
A fentiekre tekintettel Felek a Szerződést közös megegyezéssel további felmondási rendelkezéssel kívánják kiegészíteni.
4.2. Felek megállapítják, hogy a módosítás megfelel a Kbt. 141. § (6) bekezdésében foglalt követelményeknek, mivel a módosítás nem határoz meg az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket, tekintettel az alábbiakra:
A szerződésmódosítás nem határoz meg olyan feltételt, amely, ha szerepelt volna, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna. A módosítás az Ajánlatkérőt megillető további – azaz a korábbi felmondási okokat nem érintő- felmondási jogokat rögzít, melyek -ha szerepeltek volna az eredeti szerződésben-a legkisebb mértékben sem járultak volna hozzá más ajánlattevők részvételéhez az eljárásban, illetve az eljárásban ténylegesen részt vett ajánlattevők közötti értékelési sorrendet sem befolyásolták. Ezen felül a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát nem módosítja a nyertes ajánlattevő számára kedvezően, hiszen az újabb felmondási jogok Ajánlatkérő számára biztosítanak lehetőséget a jövőben bekövetkező meghatározott körülmények beállása esetén a szerződés egyoldalú felmondására. Jelen szerződésmódosítás a Szerződés tárgyát és a Szerződés alapján ellátandó feladatokat sem érinti, a szerződés tárgya a módosítás eredményeként a legkisebb mértékben sem módosul, az nem érinti a szerződés keretösszegét, valamint az értékelési szempontokat képező egységárak mértékét sem. Az előbbiekre tekintettel a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét sem, az ellátandó szolgáltatás a módosítást követően is változatlanul megegyezik az eredeti szerződésben foglalt feladatokkal.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: 8.4. Megrendelő rögzíti, hogy az innovációs és technológiai miniszter, mint Magyarország helyközi közösségi közlekedés közszolgáltatási ellátásáért felelőse, KSZFO/126294/ITM-2021. számú határozatában (továbbiakban: kijelölő határozat) a Megrendelőt jelölte ki az országos, regionális és elővárosi személyszállítási szolgáltatások nyújtására 2022. január 1. 0:00 órától 1 éves időtartamra, 2022. december 31. 24:00 óráig. A kijelölés határozott időtartamára tekintettel Megrendelő csak azzal a feltétellel köthet a kijelölés időtartamán túlnyúló szerződést, illetve vállalhat bármely kötelezettséget, ha a kijelölésben meghatározott felmondási jogosultság megfelelően rögzítésre kerül a kötelezettségvállalás során. Ennek megfelelően Felek rögzítik, hogy amennyiben Megrendelő országos, regionális és elővárosi személyszállítási közszolgáltatás nyújtása kapcsán a közszolgáltatás nyújtási kötelezettsége bármely okból megszűnik (különösen, ha a közszolgáltatási szerződés nem Megrendelővel kerül megkötésre vagy a Megrendelő kijelölése nem kerül meghosszabbításra, megújításra vagy bármely okból kifolyólag nem Megrendelő tölti be a jelen pontban meghatározott közszolgáltatási kötelezetti szerepet), akkor Megrendelő jogosult a Szerződést a közszolgáltatási szerződés vagy kijelölés időbeli hatályának végével, vagy lejáratának napjával egyoldalú nyilatkozattal felmondani. Figyelemmel arra, hogy ezen egyoldalú felmondási jog gyakorlása nem szankciós jellegű, azaz nem Vállalkozó magatartására (szerződésszegő magatartására) vezethető vissza, hanem Megrendelő érdekkörében merül fel, Felek megállapodnak abban, hogy ezen okból történő megrendelői felmondás esetére a Szerződés megszűnésének napjáig számítottan egymással a következők szerint elszámolnak. Az elszámolás keretében Megrendelő megfizetni tartozik a megszűnés napjáig a Vállalkozó által elvégzett azon feladatok ellenértékét is, melyek a megszűnés napjáig a Megrendelő által még nem kerültek átvételre, melyek teljesítése a Szerződés megszűnésének napjáig nem kerültek leigazolásra. A Szerződés megszűnésének napjáig számítottan az elvégzett feladatokról a Vállalkozó tételes elszámolást készít a jelen Szerződés 1. számú mellékletében foglalt mérnökóradíjak alapulvételével, amely elszámolást Vállalkozó a Megrendelő képviselője részére megküld. Véleményeltérés esetén a Felek 10 napon belül egyeztetni kötelesek. Vállalkozó az egyeztetett tételes elszámolás alapján a Megrendelő részére számlát állít ki. A számla kötelező mellékletét képezi az egyeztetett tételes elszámolás. Megrendelő köteles a jogos követelést tartalmazó számla végösszegét a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130. § (1)-(2) bekezdésében írtaknak megfelelően, a kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül átutalással teljesíteni a Vállalkozó bankszámlájára. Vállalkozó az előzőekben hivatkozott, Megrendelővel egyeztetett tételes elszámolása alapján az elvégzett feladatai ellenértékére jogosult, függetlenül attól, hogy azok egy része vagy egésze a Megrendelő által a Szerződés 1.3. pontja szerinti teljesítésigazolással leigazolásra, a Megrendelő által átvételre kerültek-e már, vagy sem a Szerződés megszűnésének a napjáig.
A jelen szakaszban nem részletezett elszámolásra vonatkozó számla tartalmi és fizetési feltételeire a Szerződés 7. pontjában foglaltak az irányadók.
Amennyiben a jelen Szerződés megszűnésének napjáig számítottan a Vállalkozó tételes elszámolása alapján, a Vállalkozó által elvégzett feladatok ellenértéke Megrendelő által megfizetésre kerültek, a Vállalkozó ezen túl a Megrendelővel szemben a jelen Szerződés megrendelői felmondással történő megszűntetéséből eredően további igényt (kárigényt, egyéb költségigényt) a Megrendelővel szemben nem érvényesíthet
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 537698320 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 537698320 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben