Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/92
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás - Közszolgáltatások/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.05.13.
Iktatószám: 9436/2022
CPV Kód: 44164200-9
Ajánlatkérő: MVM Démász Áramhálózati Kft.
Teljesítés helye: HU120,HU331,HU332,HU333; HU120,HU331,HU332,HU333; HU120,HU331,HU332,HU333; HU120,HU331,HU332,HU333
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2022.06.10.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Villamos energia
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MVM Démász Áramhálózati Kft.
Nemzeti azonosítószám: 13792679206
Postai cím: Kossuth Lajos Sgt. 64-66.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6724
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Seres György
Telefon: +36 62565565 2127
E-mail: seres.gyorgy@mvm.hu
Fax: +36 62568000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mvmhalozat.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000101192022/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000101192022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.6) Fő tevékenység
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
x Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Talajba fektetett védőcsövek és tartozékaik
Hivatkozási szám: EKR000101192022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 44164200-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Minden rész esetében:
Talajba fektetett védőcsövek és tartozékaik erősáramú földkábel hálózatokhoz történő beszerzése adásvételi keretmegállapodással a II.2.4) pontban, és a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Kábelvédő gégecsövek és tartozékai
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 44164200-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120,HU331,HU332,HU333 A teljesítés fő helyszíne: 2750 Nagykőrös, Kossuth u. 76.; 6500 Baja, Bokodi út 66.; 5600 Békéscsaba, Felsőnyomás 250.; 6728 Szeged, Napos út 12.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az MVM Démász Áramhálózati Kft. részére kábelvédő gégecsövek és tartozékaik (továbbiakban: termékeket) beszerzése 36 hónap időtartamú adásvételi keretmegállapodás keretében.
Keretösszeg (36 hónapra): 2.025.000,- EUR
Ajánlatkérő nem vállal lehívási kötelezettséget a keretösszegre.
A közbeszerzés az alábbi termékeket foglalja magában:
1. termék: 63 mm külső átmérőjű, hajlékony, lépésálló kábelvédő gégecső tekercsben- tervezett mennyiség: 351.350 fm
2. termék: 90 mm külső átmérőjű, hajlékony, lépésálló kábelvédő gégecső tekercsben- tervezett mennyiség: 609.900 fm
3. termék: 110 mm külső átmérőjű, hajlékony, lépésálló kábelvédő gégecső tekercsben-- tervezett mennyiség: 121.500 fm
4. termék: 160 mm külső átmérőjű, hajlékony, lépésálló kábelvédő gégecső tekercsben- tervezett mennyiség: 200.100 fm
5. termék: 110 mm külső átmérőjű, merev, lépésálló, szálas (6 m) kábelvédő gégecső- tervezett mennyiség: 4.500 db
6. termék: 160 mm külső átmérőjű, merev, lépésálló, szálas (6 m) kábelvédő gégecső- tervezett mennyiség: 11.922 db
7. termék: Toldóelem 63 mm külső átmérőjű, lépésálló kábelvédő gégecsőhöz- tervezett mennyiség: 960 db
8. termék: Toldóelem 90 mm külső átmérőjű, lépésálló kábelvédő gégecsőhöz- tervezett mennyiség: 4.560 db
9. termék: Toldóelem 110 mm külső átmérőjű, lépésálló kábelvédő gégecsőhöz- tervezett mennyiség: 5.640 db
10. termék: Toldóelem 160 mm külső átmérőjű, lépésálló kábelvédő gégecsőhöz - tervezett mennyiség: 18.030 db
11. termék: Iszapálló záróelem 110 mm külső átmérőjű, lépésálló kábelvédő gégecsőhöz- tervezett mennyiség: 1.080 db
12. termék: Iszapálló záróelem 160 mm külső átmérőjű, lépésálló kábelvédő gégecsőhöz- tervezett mennyiség: 990 db
Ajánlatkérő a feltüntetett mennyiségekre, típusonkénti megoszlására lehívási kötelezettséget nem vállal.
Ajánlatkérő az ajánlattevők rendelkezésére bocsátja az adott részre vonatkozó „Ártáblázat” megnevezésű Excelt, amelyben kizárólag tájékoztató jelleggel feltüntetésre kerül a tárgyi részben beszerzésre kerülő anyagok tervezett típusonkénti megoszlása (darabszám/folyóméter szerint).
Felhívjuk a T. ajánlattevők figyelmét, hogy az anyagok előbbiek szerinti megbontásban történő lehívására Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget, az csupán tájékoztató jelleggel kerül megadásra.
Az eljárás második szakaszában (Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pont) várhatóan az egyidejűleg beszerezni kívánt beszerzések tervezett értéke: 235.800,- EUR, amelyhez az alábbi mennyiségek várhatóak:
1. termék: 63 mm külső átmérőjű, hajlékony, lépésálló kábelvédő gégecső tekercsben-39.000 fm
2. termék: 90 mm külső átmérőjű, hajlékony, lépésálló kábelvédő gégecső tekercsben-67.800 fm
3. termék: 110 mm külső átmérőjű, hajlékony, lépésálló kábelvédő gégecső tekercsben-13.500 fm
4. termék: 160 mm külső átmérőjű, hajlékony, lépésálló kábelvédő gégecső tekercsben- 22.200 fm
5. termék: 110 mm külső átmérőjű, merev, lépésálló, szálas (6 m) kábelvédő gégecső-500 db
6. termék: 160 mm külső átmérőjű, merev, lépésálló, szálas (6 m) kábelvédő gégecső- 1.300 db
7. termék: Toldóelem 63 mm külső átmérőjű, lépésálló kábelvédő gégecsőhöz-100 db
8. termék: Toldóelem 90 mm külső átmérőjű, lépésálló kábelvédő gégecsőhöz-500 db
9. termék: Toldóelem 110 mm külső átmérőjű, lépésálló kábelvédő gégecsőhöz-630db
10. termék: Toldóelem 160 mm külső átmérőjű, lépésálló kábelvédő gégecsőhöz -2.000 db
11. termék: Iszapálló záróelem 110 mm külső átmérőjű, lépésálló kábelvédő gégecsőhöz-120 db
12. termék: Iszapálló záróelem 160 mm külső átmérőjű, lépésálló kábelvédő gégecsőhöz-110 db
Ajánlatkérő előírja, hogy a megajánlott termékek gyártóját, típusát és származási helyét az ajánlatban meg kell adni.
Nyertes AT köteles vevői készlet kialakítására AK telephelyén (MVM Démász Központi Raktár 6728 Szeged, Napos út 12.) az adásvételi keretmegállapodás tervezet szerint.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 46. § (3) bekezdésére.
A részletes műszaki leírást a Közbeszerzési Dokumentum (KD) Műszaki leírás c. része tartalmazza.
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: RRF-Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz -2021-2027
II.2.14) További információ:
II.2.3) ponthoz: Ajánlatkérő a keretmegállapodásos eljárás második részében, a Kbt. 105. § (1) bekezdés c) pontja szerint verseny újranyitások során jelöli meg a teljesítés pontos helyét.
II.2.7) ponthoz: az adásvételi keretmegállapodás a határozott időtartam lejártával vagy a keretösszeg kimerülésével megszűnik.
II.2.7) ponthoz: az egyedi megrendelések teljesítési határideje 20 naptári nap.

II.2.1)
Elnevezés: KPE általános célú nyomócsövek és tartozékaik
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 44164200-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120,HU331,HU332,HU333 A teljesítés fő helyszíne: 2750 Nagykőrös, Kossuth u. 76.; 6500 Baja, Bokodi út 66.; 5600 Békéscsaba, Felsőnyomás 250.; 6728 Szeged, Napos út 12.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az MVM Démász Áramhálózati Kft. részére KPE általános célú nyomócsövek és tartozékaik (továbbiakban: termékeket) beszerzése 36 hónap időtartamú adásvételi keretmegállapodás keretében.
Keretösszeg (36 hónapra): 2.243.000,- EUR
Ajánlatkérő nem vállal lehívási kötelezettséget a keretösszegre.
A közbeszerzés az alábbi termékeket foglalja magában:
1. termék: 63 mm külső átmérőjű KPE általános célú nyomócső tekercsben- tervezett mennyiség: 3.100 fm
2. termék: 90 mm külső átmérőjű KPE általános célú nyomócső tekercsben- tervezett mennyiség: 148.350 fm
3. termék: 110 mm külső átmérőjű KPE általános célú nyomócső tekercsben- tervezett mennyiség: 20.750 fm
4. termék: 110 mm külső átmérőjű, merev, szálas (6 m) KPE általános célú nyomócső- tervezett mennyiség: 4.002 db
5. termék: 160 mm külső átmérőjű, merev, szálas (6 m) KPE általános célú nyomócső- tervezett mennyiség: 17.832 db
6. termék: Toldóelem (kettős karmantyú) 110 mm külső átmérőjű KPE általános célú nyomócsőhöz- tervezett mennyiség: 3.480 db
7. termék: Toldóelem (kettős karmantyú) 160 mm külső átmérőjű KPE általános célú nyomócsőhöz - tervezett mennyiség: 10.020 db
8. termék: Iszapálló záróelem 110 mm átmérőjű KPE általános célú nyomócsőhöz- tervezett mennyiség: 720 db
9. termék: Iszapálló záróelem 160 mm átmérőjű KPE általános célú nyomócsőhöz- tervezett mennyiség: 780 db
Ajánlatkérő a feltüntetett mennyiségekre, típusonkénti megoszlására lehívási kötelezettséget nem vállal.
Ajánlatkérő az ajánlattevők rendelkezésére bocsátja az adott részre vonatkozó „Ártáblázat” megnevezésű Excelt, amelyben kizárólag tájékoztató jelleggel feltüntetésre kerül a tárgyi részben beszerzésre kerülő anyagok tervezett típusonkénti megoszlása (darabszám/folyóméter szerint).
Felhívjuk a T. ajánlattevők figyelmét, hogy az anyagok előbbiek szerinti megbontásban történő lehívására Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget, az csupán tájékoztató jelleggel kerül megadásra.
Az eljárás második szakaszában (Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pont) várható az egyidejűleg beszerezni kívánt beszerzések értéke: 261.000,- EUR, amelyhez az alábbi mennyiségek várhatóak:
1. termék: 63 mm külső átmérőjű KPE általános célú nyomócső tekercsben- 340 fm
2. termék: 90 mm külső átmérőjű KPE általános célú nyomócső tekercsben -16.500 fm
3. termék: 110 mm külső átmérőjű KPE általános célú nyomócső tekercsben-2.300 fm
4. termék: 110 mm külső átmérőjű, merev, szálas (6 m) KPE általános célú nyomócső-450 db
5. termék: 160 mm külső átmérőjű, merev, szálas (6 m) KPE általános célú nyomócső-2.000 db
6. termék: Toldóelem (kettős karmantyú) 110 mm külső átmérőjű KPE általános célú nyomócsőhöz- 390 db
7. termék: Toldóelem (kettős karmantyú) 160 mm külső átmérőjű KPE általános célú nyomócsőhöz – 1.100 db
8. termék: Iszapálló záróelem 110 mm átmérőjű KPE általános célú nyomócsőhöz-80 db
9. termék: Iszapálló záróelem 160 mm átmérőjű KPE általános célú nyomócsőhöz-87 db
Ajánlatkérő előírja, hogy a megajánlott termékek gyártóját, típusát és származási helyét az ajánlatban meg kell adni.
Nyertes AT köteles vevői készlet kialakítására AK telephelyén (MVM DémászKözponti Raktár 6728 Szeged, Napos út 12.) az adásvételi keretmegállapodás tervezet szerint.
Szállítási helyek 60 km-es körzetén belül elhelyezkedő projektmunkák esetén a 3. termék esetében a megajánlott, főraktári szállítási terjedelemnél hosszabb kiszerelésben (min. 100 m-es tekercsben) kéri a helyszínre szállítani. Továbbiak a keretmegállapodás-tervezetben.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 46. § (3) bekezdésére.
A részletes műszaki leírást a Közbeszerzési Dokumentum (KD) Műszaki leírás c. része tartalmazza.
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: RRF-Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz -2021-2027
II.2.14) További információ:
II.2.3) ponthoz: Ajánlatkérő a keretmegállapodásos eljárás második részében, a Kbt. 105. § (1) bekezdés c) pontja szerint verseny újranyitások során jelöli meg a teljesítés pontos helyét.
II.2.3) ponthoz: A felsorolt címek 60 km-es körzetén belüli projektmunkáknál AK a KPE általános célú nyomócsöveket, valamint a tartozékokat kéri helyszínre szállítani.
II.2.7) ponthoz: az adásvételi keretmegállapodás a határozott időtartam lejártával vagy a keretösszeg kimerülésével megszűnik.
II.2.7) ponthoz: az egyedi megrendelések teljesítési határideje 20 naptári nap.

II.2.1)
Elnevezés: Két félből összepattintható PE védőcsövek
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 44164200-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120,HU331,HU332,HU333 A teljesítés fő helyszíne: 2750 Nagykőrös, Kossuth u. 76.; 6500 Baja, Bokodi út 66.; 5600 Békéscsaba, Felsőnyomás 250.; 6728 Szeged, Napos út 12.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az MVM Démász Áramhálózati Kft. részére két félből összepattintható PE védőcsövek (továbbiakban: termékeket) beszerzése 36 hónap időtartamú adásvételi keretmegállapodás keretében.
Keretösszeg (36 hónapra): 56.000,- EUR
Ajánlatkérő nem vállal lehívási kötelezettséget a keretösszegre.
A közbeszerzés az alábbi termékeket foglalja magában:
1. termék: 110 mm külső átmérőjű, két félből összepattintható, szálas (3 m) PE védőcső - tervezett mennyiség: 630 db
2. termék: 160 mm külső átmérőjű, két félből összepattintható, szálas (3 m) PE védőcső - tervezett mennyiség: 1.200 db
Ajánlatkérő a feltüntetett mennyiségekre, típusonkénti megoszlására lehívási kötelezettséget nem vállal.
Ajánlatkérő az ajánlattevők rendelkezésére bocsátja az adott részre vonatkozó „Ártáblázat” megnevezésű Excelt, amelyben kizárólag tájékoztató jelleggel feltüntetésre kerül a tárgyi részben beszerzésre kerülő anyagok tervezett típusonkénti megoszlása (darabszám szerint).
Felhívjuk a T. ajánlattevők figyelmét, hogy az anyagok előbbiek szerinti megbontásban történő lehívására Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget, az csupán tájékoztató jelleggel kerül megadásra.
Az eljárás második szakaszában (Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pont) a várhatóan egyidejűleg beszerezni kívánt beszerzések tervezett értéke: 6.500,- EUR, amelyhez az alábbi mennyiségek várhatóak:
1. termék: 110 mm külső átmérőjű, két félből összepattintható, szálas (3 m) PE védőcső – 70 db
2. termék: 160 mm külső átmérőjű, két félből összepattintható, szálas (3 m) PE védőcső -130 db
Ajánlatkérő előírja, hogy a megajánlott termékek gyártóját, típusát és származási helyét az ajánlatban meg kell adni.
Nyertes AT köteles vevői készlet kialakítására AK telephelyén (MVM Démász Központi Raktár 6728 Szeged, Napos út 12.) az adásvételi keretmegállapodás tervezet szerint.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 46. § (3) bekezdésére.
A részletes műszaki leírást a Közbeszerzési Dokumentum (KD) Műszaki leírás c. része tartalmazza.
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: RRF-Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz -2021-2027
II.2.14) További információ:
II.2.3) ponthoz: Ajánlatkérő a keretmegállapodásos eljárás második részében, a Kbt. 105. § (1) bekezdés c) pontja szerint verseny újranyitások során jelöli meg a teljesítés pontos helyét.
II.2.7) ponthoz: az adásvételi keretmegállapodás a határozott időtartam lejártával vagy a keretösszeg kimerülésével megszűnik.
II.2.7) ponthoz: az egyedi megrendelések teljesítési határideje 20 naptári nap.

II.2.1)
Elnevezés: PVC védőcsövek
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 44164200-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120,HU331,HU332,HU333 A teljesítés fő helyszíne: 2750 Nagykőrös, Kossuth u. 76.; 6500 Baja, Bokodi út 66.; 5600 Békéscsaba, Felsőnyomás 250.; 6728 Szeged, Napos út 12.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az MVM Démász Áramhálózati Kft. részére PVC védőcsövek (továbbiakban: termékeket) beszerzése 36 hónap időtartamú adásvételi keretmegállapodás keretében.
Keretösszeg (36 hónapra): 60.000,- EUR
Ajánlatkérő nem vállal lehívási kötelezettséget a keretösszegre.
A közbeszerzés az alábbi termékeket foglalja magában:
1. termék: 90 mm külső átmérőjű, szálas (6 m), tömítő tok nélküli PVC védőcső (postacső) - tervezett mennyiség: 2.040 db
2. termék: 110 mm külső átmérőjű, szálas (6 m), tömítő tok nélküli PVC védőcső (postacső) - tervezett mennyiség: 1.380 db
Ajánlatkérő a feltüntetett mennyiségekre, típusonkénti megoszlására lehívási kötelezettséget nem vállal.
Ajánlatkérő az ajánlattevők rendelkezésére bocsátja az adott részre vonatkozó „Ártáblázat” megnevezésű Excelt, amelyben kizárólag tájékoztató jelleggel feltüntetésre kerül a tárgyi részben beszerzésre kerülő anyagok tervezett típusonkénti megoszlása (darabszám szerint).
Felhívjuk a T. ajánlattevők figyelmét, hogy az anyagok előbbiek szerinti megbontásban történő lehívására Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget, az csupán tájékoztató jelleggel kerül megadásra.
Az eljárás második szakaszában (Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pont) a várhatóan egyidejűleg beszerezni kívánt beszerzések tervezett értéke: 7.000,- EUR, amelyhez az alábbi mennyiségek várhatóak:
1. termék: 90 mm külső átmérőjű, szálas (6 m), tömítő tok nélküli PVC védőcső (postacső) -230 db
2. termék: 110 mm külső átmérőjű, szálas (6 m), tömítő tok nélküli PVC védőcső (postacső) – 150 db
Ajánlatkérő előírja, hogy a megajánlott termékek gyártóját, típusát és származási helyét az ajánlatban meg kell adni.
Nyertes AT köteles vevői készlet kialakítására AK telephelyén (MVM Démász Központi Raktár 6728 Szeged, Napos út 12.) az adásvételi keretmegállapodás tervezet szerint.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 46. § (3) bekezdésére.
A részletes műszaki leírást a Közbeszerzési Dokumentum (KD) Műszaki leírás c. része tartalmazza.
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: RRF-Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz -2021-2027
II.2.14) További információ:
II.2.3) ponthoz: Ajánlatkérő a keretmegállapodásos eljárás második részében, a Kbt. 105. § (1) bekezdés c) pontja szerint verseny újranyitások során jelöli meg a teljesítés pontos helyét.
II.2.7) ponthoz: az adásvételi keretmegállapodás a határozott időtartam lejártával vagy a keretösszeg kimerülésével megszűnik.
II.2.7) ponthoz: az egyedi megrendelések teljesítési határideje 20 naptári nap.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Minden rész esetében:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó (AV), és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) és Kbt. 63. § (1) bekezdéseiben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Ajánlatkérő (AK) a Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján kizárja az eljárásból azt az AT-t, AV-t, ill. az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a kizáró okok hatálya alá tartozik, ill. aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
A kizáró okok fenn nem állását az AT /közös AT-k/, valamint adott esetben az alkalmasság igazolásban részt vevő gazdasági szereplő előzetesen, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentummal (EEKD – EKR űrlap formájában) köteles igazolni, a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet (Kr.) II. fejezetében foglaltak szerint. Ajánlatkérő (AK) felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. § (1), (3)-(5), 64. §, és a Kr. 4. § (3) bek. rendelkezéseire
Azon AV-k esetében, akik nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában, a Kbt. 67. § (4) bekezdése, ill. a Kr. 15. § (2) bek. alapján az AT-nek kell nyilatkozni arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 63 §. (1) bekezdései szerinti kizáró okok hatálya alá eső AV-t (EKR űrlap formájában).
Öntisztázás: AK felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ában foglaltakra.
AK a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdéseiben foglaltak alapján az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT-t, megfelelő határidő tűzésével, felhívja a kizáró okok fenn nem állását alátámasztó, az eljárásban előírt igazolások benyújtására.
AK az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy nemcsak a legkedvezőbb, hanem az értékelési sorrendben azt követő, meghatározott számú következő legkedvezőbb AT-t is felhívja az igazolások benyújtására.
Az igazolások benyújtására felhívott AT-nek az alábbiak szerinti kell igazolnia, hogy vele szemben az előírt kizáró okok nem állnak fenn:
- Magyarországon letelepedett AT-nek a kizáró okok hiányát a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Kr.”) 8. § és 9. §-ában foglaltak szerint kell igazolni;
- Nem Magyarországon letelepedett részvételi jelentkezőknek a kizáró okok hiányát a Kr. 10. § és 11. §-ában foglaltak szerint kell igazolni.
A kizáró okok hiányának igazolása során a Kr. 12-16. §-aiban foglaltak megfelelően irányadóak.
A Kr. 8. § i) pont ib) pontja és a Kr. 10. § g pont gb) alpontjai szerinti igazolási módot a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) és kc) alpontjai szerinti tartalommal kérjük benyújtani (AT nyilatkozzon a 2017. évi LIII. tv. 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosáról, vagy annak hiányáról.) (EKR űrlap formájában).
A kizáró okokra vonatkozó igazolások tekintetében alkalmazandó a Kr. 1. § (7)-(8) bekezdéseiben foglalt rendelkezés.
AT-nek nyilatkoznia kell, hogy vonatkozásában folyamatban van-e változásbejegyzési eljárás (nemleges tartalmú nyilatkozat is benyújtandó) (EKR űrlap formájában). Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT köteles ajánlatához csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
AK felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (2a); 41/A. § (1), (3), (4), (5); 69. § (5), 69. § (11a) bekezdéseire.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi rész esetében:
Az EEKD-val történő előzetes igazolás során – a Kbt. 67. § (1)-(3), a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 1. § (1) és 2. § (5) bek-nek megfelelően – AK elfogadja a gazdasági szereplő (AT, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α pont kitöltése.
Az alábbi dokumentumok benyújtása kizárólag AK erre vonatkozó kifejezett felhívására, a Kbt. 69.§ (4)-(6) bek. alapján kötelező.
M/1. Az AT csatoljon a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 21. § (1) bekezdés a) pontja szerint referenciaigazolást/nyilatkozatot az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 évben (azaz 36 hónap) befejezett – de legfeljebb 6 éven belül (azaz 72 hónap) megkezdett – legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti szállításáról, az alábbiak szerint:
-az 1. rész esetében kábelvédő gégecső szállítására szállítására;
-a 2. rész esetében egyéb általános célú- és/vagy víznyomó cső szállítására;
-a 3. rész esetében védőcső szállítására;
-a 4. rész esetében védőcső szállítására.
Ajánlatkérő a 2. rész tekintetében megfelelőnek elfogadja a védőcsőként hasznosítható, egyéb általános célú- vagy víznyomó csöveket is.
A referenciát a Kr. 22.§ (1)-(2) bek. szerint kell igazolni, az igazolásnak/nyilatkozatnak tartalmaznia kell:
• szerződést kötő másik fél (neve, székhelye, elérhetőségei: tel.szám, e-mail),
• a szállítás tárgya és mennyisége (úgy, hogy abból az előírt alkalmassági minimumkövetelmény teljesülése egyértelműen megállapítható legyen),
• teljesítés ideje (év, hó, nap kezdő és befejező időpont),
• nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A Kr. 21/A.§-a megfelelően irányadó. Az alkalmassági követelménynek való megfelelés egy vagy több, a közbeszerzés tárgyának megfelelő referenciával is igazolható.
AK felhívja a figyelmet a Kr. 1. § (7)-(8) bek., a Kbt. 65. § (6)-(9), (11)-(12) bek., 67. § (3) bek., 69. § (5), 69. § (11)-(11a) bek.-ben foglaltakra.
Továbbiak a KD-ban!
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Minden rész esetében:
M/1. AT (közös AT) műszaki-szakmai szempontból alkalmatlan, ha nem rendelkezik részenként az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 évben (azaz 36 hónap) befejezett – de legfeljebb 6 éven belül (azaz 72 hónap) megkezdett, alább felsorolt termékek
-az 1. rész esetében: legalább 90.000 fm kábelvédő gégecső szállítására vonatkozó szállítására vonatkozó;
-a 2. rész esetében: legalább 14.000 fm egyéb általános célú- és/vagy víznyomó cső szállítására vonatkozó;
-a 3. rész esetében: legalább 150 db védőcső szállítására vonatkozó;
-a 4. rész esetében: legalább 280 db védőcső szállítására vonatkozó
szerződésszerűen teljesített referenciával / referenciákkal. Fenti referencia követelménynek részenként több szerződés bemutatásával is megfelelhetnek.
Több részre történő ajánlattétel esetén, amennyiben AT a legmagasabb darabszámot igazolja, úgy automatikusan megfelel a kisebb darabszámban megjelölt alkalmassági követelménynek is.
Minden rész esetében: az M/1. pontban előírt alkalmassági követelménynek a Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Továbbiak a KD-ban!
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.1.6) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Minden rész esetében:
Jótállás: 24 hónap teljeskörű – kezdő időpontja a termék átadás-átvételének napja.
Késedelmi kötbér: késedelemmel érintett Árukra vetített nettó Vételár 1 %-a/nap, de maximum a kötbér alap 10 %-a.
Meghiúsulási kötbér: meghiúsulással érintett egyedi szerződés értékének 20%-a. A keretmegállapodás rendkívüli felmondása esetén a meghiúsulási kötbér vetítési alapja a keretmegállapodás fel nem használt keretösszege mint kötbéralap. Mértéke: a kötbéralap, 10 %-a.
Továbbá a keretmegállapodás mellékletét képező EBK előírásokban rögzített kötbérek.
Vevő késedelme esetén: Ptk. 6:155.§
Továbbiak a szerződéstervezetben és a KD-ban.
III.1.7) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
AK a termékek ellenértékét banki átutalással, 30 napon belül egyenlíti ki, a Kbt. 135.§ (1), (5), (6) bek., és a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bek.szerint.
Előleg: AK előleget nem fizet. Előre fizetés sem megengedett. Előteljesítés megengedett.
A finanszírozás tervezett forrása: Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RFF), valamint saját forrás.
Az ajánlattétel, a szerződéskötés, az elszámolás, a számlázás és a kifizetés pénzneme:euró (EUR)
Továbbiak a szerződéstervezetben és a KD-ban.
III.1.8) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
AK nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását sem közös Ajánlattevők, sem önálló Ajánlattevők vonatkozásában.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő az RRF forrásból történő támogatás intenzitását 50%-ban, a finanszírozás módját pedig utófinanszírozásban határozza meg.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Felhívással induló tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
x Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: 6
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
x Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről: AK a Kbt. 108. §-ában és a 424/2017. (XII.19.) Kr. 26-33. §-aiban foglaltak megfelelően csak és kizárólag az ajánlati ár vonatkozásában árlejtést alkalmaz. AK hivatkozik a Kbt. 108. § (8a) bekezdésére. Továbbiak a KD-ban.
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Időszakos előzetes tájékoztató - Közszolgáltatások; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2022/06/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2022/06/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: www.ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Minden rész esetében: Az ajánlatok bontása a 424/2017. (XII.19.) Korm. r. 15. § (2), valamint a Kbt. 68. § (1b)-(1d) bekezdései alapján az EKR-ben történik, a bontást az EKR végzi el akképpen, hogy a bontást az ajánlattételi határidő lejártát követően kettő órával később kezdi meg. Alkalmazandó a Kbt. 68. § (4), (6), (7) bekezdései.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
Minden rész esetében:
1)Ajánlatot kizárólag elektronikusan,az EKR-en keresztül kell benyújtani!Kérjük,hogy az EKR-ben a dokumentumok/nyilatkozatok egyszerű elektonikus másolatait–azaz a nem elektronikus űrlap formájában rendelkezésre álló nyilatkozatokat–szkennelt,pdf formátumban benyújtani szíveskedjenek.
2)Az eljárás nyelve a magyar.Ha az ajánlatban valamely dokumentum nem magyar nyelven került benyújtásra,úgy azt az AT magyar nyelvű fordításban is köteles benyújtani.AK AT általi fordítását elfogad.
3)Közös ajánlat esetén csatolni kell a közös AT-k konzorciális megállapodását.
4)Kiegészítő tájékoztatás:Kbt. 56.§.
5)AK ajánlati biztosíték benyújtását nem írja elő.
6)AK a Kbt.74.§(2) alapján kizárhatja az eljárásból azt az AT-t,akinek nem kell nemzeti elbánást nyújtani, ill. azt az AT-t,aki ajánlatában olyan származású árut ajánl,melynek nem kell nemzeti elbánást nyújtani,AK a 307/2015.(X.27.)Kr. 5. §-a is alkalmazza.
7)Ajánlatnak tartalmaznia kell:
-Felolvasólapot(EKR űrlap)
-Kbt.66.§(2) bek. szerinti nyilatkozatot(EKR űrlap)
-Kbt.66.§(6) bek. a) és b) pont szerinti nyilatkozatot(EKR űrlap)
-Kbt.65.§(7) bek. szerinti nyilatkozatot(EKR űrlap)
-Nyilatkozata a Kbt. 67. § (4) bekezdés szerint(EKR űrlap)
-Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum(EEKD)(EKR űrlap)
-Nyilatkozat üzleti titokról(EKR űrlap)
-aláírási címpéldány/aláírás-mintát
-adatkezelési nyilatkozatot - cégszerűen aláírva
-kötelezettvállalást tartalmazó okirat
-nyilatkozat titoktartásról
-szakmai ajánlat: lásd közbeszerzési dokumentumok
8)AK Kbt.71.§-a szerint biztosítja a hiánypótlást,Kbt.71.§(6) bek. szerinti korlátozást nem alkalmazza.
9)A IV.2.6) pontban írt 2 hónap alatt AK 60 naptári napot ért. Ajánlati kötöttség beállta:424/2017.(XII.19.) Kr.31.§(1)-(2)bek. szerint,
10)A III.1.3) M/1. pont szerinti alkalmassági feltétel és az előírt igazolási módja a minősített AT-k hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minőségi szempontokhoz képest szigorúbbak.
11)AK alkalmazza a Kbt.75.§(2)bek. e) pontját.
12)Irányadó idő:CET
13)AK a Kbt. 76. § (2)bek. a) pontja szerinti legalacsonyabb ár értékelési szempontot alkalmazza, tekintettel arra,hogy a közbeszerzés tárgyaként megjelölt termékek esetében olyan műszaki alapkövetelmények kerültek rögzítésre,amelyek biztosítják, hogy a termékek a meglévő hálózatba biztonságosan beépíthetőek legyenek,és azok az elvárt funkciót teljesítsék.További műszaki jellegű minőségi értékelési szempont alkalmazása nem lehetséges,mert egyéb műszaki megoldás nem, vagy csekély mértékben emelné a termékek minőségét, azonban az ajánlati ár emelkedne,így a legjobb ár-érték arány értékelési szempontként történő alkalmazása nem lenne indokolt.
14)Jelen közbeszerzés során AK a Kbt. Második Rész XV. fejezete szerinti, uniós értékhatár feletti, a Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pont szerinti keretmegállapodás megkötésére irányuló eljárást folytat le verseny újranyitásokkal.
15.)AK csak új termékek megajánlását fogadja el, használt, demó termékek megajánlását nem fogadja el!
16.)AK felhívja AT-k figyelmét, hogy támogatásra irányuló igényt fog benyújtani, ezért a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek kell tekinteni, amelyre AK a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat.Fentiek értelmében AK a Kbt. 53.§ (5)-(6) bekezdés és a Ptk. 6:116. § (1) bekezdés alapján felhívja az AT-k figyelmét, hogy az eljárást akkor is eredménytelenné nyilváníthatja, ha a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő keretmegállapodás pénzügyi fedezetét biztosító TSZ nem kerül megkötésre.AK a fent megjelölt feltételeket a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő keretmegállapodás hatályba lépésének felfüggesztő feltételeként köti ki.Amennyiben a feltétel a keretmegállapodás aláírását követő 6 hónapon belül nem következik be, akkor a keretmegállapodás minden további jogcselekmény nélkül megszűnik, kivéve, ha annak hatályba lépéséhez szükséges fedezet egyéb forrásból AK rendelkezésére áll, amely esetben AK dönthet a keretmegállapodás hatályba lépéséről.
17.)AK felhívja a figyelmet, hogy az egyedi szerződés megkötésének időpontjára AT-nek rendelkeznie kell MSZ EN ISO 9001:2015 független szervezet által kiállított(vagy az EU más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű) érvényben lévő tanúsítvánnyal,vagy a hivatkozott minőségbiztosítása érdekében tett egyéb intézkedéseknek a leírásával.E kötelezettség elmulasztása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4)bek. alapján.
18.)FAKSZ:Daka Vince(lsz.: 01105)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-ában rögzítetteknek megfelelően.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák