Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/51
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.03.16.
Iktatószám: 4718/2022
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat
Teljesítés helye: HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: 15735791242
Postai cím: Havashalom Utca 43
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1163
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Katáné Pergel Ágnes
Telefon: +36 14011556
E-mail: kataagi@bp16.hu
Fax: +36 14044298
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bp16.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Kertvárosi Idősek Otthona és Közösségi Park építés
Hivatkozási szám: EKR001271812021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
50 fős bentlakásos „Kertvárosi Idősek Otthona és Természetközeli Park kivitelezése
Ajánlattevő feladata bentlakásos Idősek Otthona és Közösségi Központ építése kapcsolódó Tematikus Természetközeli Közösségi Park kialakítása, teljes közművesítéssel, környezetrendezéssel a kivitelei tervekben előirányzott műszaki paraméterekkel:
50 fős bentlakásos és 32 fő személyzet befogadóképességű, földszint plusz 1 emelet szintszámú, lapostetős létesítmény minden szakágra (alapozás, tartószerkezet, építőmesteri és szakipari munkák, épületgépészet, épületvillamosság erős- és gyengeáram, közműellátás, út- és parkoló építés, térburkolás, kertészet- és tájépítés, kerítésépítéssel együtt) kiterjedő, a létesítmény rendeltetésszerű használatra kész állapotban történő teljes kivitelezése.
A megvalósítandó létesítmény főbb alapterületi adatai:
a) helyiségek összes nettó (és egyben hasznos) alapterülete: 2197,27 m2, továbbá 186,92 m2 terasz
és 157,60 m2 erkélyek
b) összes beépített bruttó szintterület (teraszok/erkélyek nélkül): 2573,2 m2
c) zöldfelületek rendezése, kertészeti kialakítása: 3810 m2
d) út- és térburkolatok, járdák: 1857 m2
e) kerítések: 427 fm.
További főbb műszaki-mennyiségi jellemzők:
a) az épület a 7/2006 (V. 24.) TNM rendelet 6. melléklet szerinti „A közel nulla energiaigényű
épületek követelményszintje” szerinti kialakítással valósítandó meg,
b) akadálymentes bentlakásos lakóegységek 1 fős: 30 db, 2 fős: 8 db, 4 fős: 1 db (minden lakószoba
akadálymentes előírásoknak megfelelő önálló vizesblokkal): összesen 39 db, ebből 5 db lakóegység
intenzív ellátásra alkalmas kialakítással
c) Teherhordó szerkezet (felülbordás lemezalap, falak, pillérek, gerendák, koszorúk, födémek és
lépcsők): monolit vasbeton szerkezetek: 1455 m3
d) kitöltő téglafalazatok: 1240,95 m2
e) Gipszkarton válasz és előtétfal: 3252,62 m2
f) Alu szerelvényekre rögzített 8 mm szálcement építőlemez nyitott hézagos homlokzatburkolat,
kiszellőztetett légréssel, hőszigeteléssel kompletten: 2077,86 m2
g) melegítőkonyha 100 adagos
h) Zárófödém táblás hőszigeteléssel lejtést adva, műanyag lemez csapadékszigeteléssel, bádogos
munkák bevonatos fém lemezből: 1595,29 m2
i) 22 kWp összes teljesítményű napelem telepítése
j) teljes erősáramú kiépítés: 442 kW összes beépített teljesítménnyel, 230 kW egyidejű teljesítményű
főelosztóval, LED rendszerű világítási hálózattal, installációs és gépészeti ellátások és erőátvitel
kiépítése, érintésvédelem, villámvédelem, fagymentesítések, dízel aggregátoros tartalék
áramellátással, 1+12 elosztóval, napelemes rendszerrel beintegrálásával kiépítve
k) gyengeáramú rendszerek: RWA, tűzjelző, video-megfigyelő, informatika, kaputelefon,
nővérhívó/vészjelző rendszer
l) teljes épületgépészeti kiépítés: padlófűtés és radiátoros fűtési rendszerek és VRF rendszerű
fűtő-hűtő rendszer 65 db beltéri és 6 db kültéri egységgel, split rendszerű helyi hűtések,
légtechnika/szellőzés (konyha-mosoda technológiai szellőzés, komfortszellőzés hővisszanyerős
légkezelő berendezésekkel, használati hideg-meleg víz és cirkulációs vezeték, tüzivíz hálózat
nyomásfokozó szivattyúval és tűzcsapokkal, normál és technológiai szennyvízelvezetés, sprinkler
automatikus tűzoltó rendszer
m) 1 db tűzoltó felvonó: fekvőbeteg szállítására alkalmas 1600kg/21 személyes
n) 1. sz. idősek otthonához kapcsolódó kert és útépítési munkák, térvilágítással öntöző rendszerrel,
növénytelepítéssel: zöldfelületek rendezése, kertészeti kialakítása éves kert fenntartással : 3810
m2; út- és térburkolatok, járdák 1857 m2, kerítések: 427 fm.
o) közműellátás: víz- és tüzivíz, szennyvíz és csapadékvíz csatorna, 54 m3-es tüzivíz tároló,
csapadékvíz szikkasztó,
p)elektromos ellátás és külső világítási rendszer és külső áramvételezési pontok kiépítése.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Kertvárosi Idősek Otthona és Közösségi Park építés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak: 45210000-2
45215000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1164. Budapest,XVI. kerület, Csobaj utca 12-14. Hrsz: 117576/1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlattevő feladata bentlakásos Idősek Otthona és Közösségi Központ építése kapcsolódó Tematikus Természetközeli Közösségi Park kialakítása, teljes közművesítéssel, környezetrendezéssel a kivitelei tervekben előirányzott műszaki paraméterekkel:
50 fős bentlakásos és 32 fő személyzet befogadóképességű, földszint plusz 1 emelet szintszámú, lapostetős létesítmény minden szakágra (alapozás, tartószerkezet, építőmesteri és szakipari munkák, épületgépészet, épületvillamosság erős- és gyengeáram, közműellátás, út- és parkoló építés, térburkolás, kertészet- és tájépítés, kerítésépítéssel együtt) kiterjedő, a létesítmény rendeltetésszerű használatra kész állapotban történő teljes kivitelezése.
A megvalósítandó létesítmény főbb alapterületi adatai:
a) helyiségek összes nettó (és egyben hasznos) alapterülete: 2197,27 m2, továbbá 186,92 m2 terasz és 157,60 m2 erkélyek
b) összes beépített bruttó szintterület (teraszok/erkélyek nélkül): 2573,2 m2
c) zöldfelületek rendezése, kertészeti kialakítása: 3810 m2
d) út- és térburkolatok, járdák: 1857 m2
e) kerítések: 427 fm.
További főbb műszaki-mennyiségi jellemzők:
a) az épület a 7/2006 (V. 24.) TNM rendelet 6. melléklet szerinti „A közel nulla energiaigényű épületek követelményszintje” szerinti kialakítással valósítandó meg,
b) akadálymentes bentlakásos lakóegységek 1 fős: 30 db, 2 fős: 8 db, 4 fős: 1 db (minden lakószoba akadálymentes előírásoknak megfelelő önálló vizesblokkal): összesen 39 db, ebből 5 db lakóegység intenzív ellátásra alkalmas kialakítással
c) Teherhordó szerkezet (felülbordás lemezalap, falak, pillérek, gerendák, koszorúk, födémek és lépcsők): monolit vasbeton szerkezetek: 1455 m3
d) kitöltő téglafalazatok: 1240,95 m2
e) Gipszkarton válasz és előtétfal: 3252,62 m2
f) Alu szerelvényekre rögzített 8 mm szálcement építőlemez nyitott hézagos homlokzatburkolat, kiszellőztetett légréssel, hőszigeteléssel kompletten: 2077,86 m2
g) melegítőkonyha 100 adagos
h) Zárófödém táblás hőszigeteléssel lejtést adva, műanyag lemez csapadékszigeteléssel, bádogos munkák bevonatos fém lemezből: 1595,29 m2
i) 22 kWp összes teljesítményű napelem telepítése
j) teljes erősáramú kiépítés: 442 kW összes beépített teljesítménnyel, 230 kW egyidejű teljesítményű főelosztóval, LED rendszerű világítási hálózattal, installációs és gépészeti ellátások és erőátvitel kiépítése, érintésvédelem, villámvédelem, fagymentesítések, dízel aggregátoros tartalék áramellátással, 1+12 elosztóval, napelemes rendszerrel beintegrálásával kiépítve
k) gyengeáramú rendszerek: RWA, tűzjelző, video-megfigyelő, informatika, kaputelefon, nővérhívó/vészjelző rendszer
l) teljes épületgépészeti kiépítés: padlófűtés és radiátoros fűtési rendszerek és VRF rendszerű fűtő-hűtő rendszer 65 db beltéri és 6 db kültéri egységgel, split rendszerű helyi hűtések, légtechnika/szellőzés (konyha-mosoda technológiai szellőzés, komfortszellőzés hővisszanyerős légkezelő berendezésekkel, használati hideg-meleg víz és cirkulációs vezeték, tüzivíz hálózat nyomásfokozó szivattyúval és tűzcsapokkal, normál és technológiai szennyvízelvezetés, sprinkler automatikus tűzoltó rendszer
m) 1 db tűzoltó felvonó: fekvőbeteg szállítására alkalmas 1600kg/21 személyes
n) 1. sz. idősek otthonához kapcsolódó kert és útépítési munkák, térvilágítással öntöző rendszerrel, növénytelepítéssel: zöldfelületek rendezése, kertészeti kialakítása éves kert fenntartással : 3810 m2; út- és térburkolatok, járdák 1857 m2, kerítések: 427 fm.
o) közműellátás: víz- és tüzivíz, szennyvíz és csapadékvíz csatorna, 54 m3-es tüzivíz tároló, csapadékvíz szikkasztó,
p)elektromos ellátás és külső világítási rendszer és külső áramvételezési pontok kiépítése.
Tematikus Természetközeli Közösségi Park
A 4,1 ha-os őshonos tájrekonstrukciójú, arborétum jellegű, a természet-közeli, kevés épített elemmel ellátott park létesítése, 1,2 ha gyepesítéssel, 805 m2 stabilizált murvaburkolattal. A dendrológiai kertbe (fás szárú növényeket felvonultató szabadtéri gyűjtemény – arborétum) történő fás szárú növény telepítése – összesen 5238 db (ebből 494 db standard parkfa) – magas szintű dendrológiai és tájépítészeti ismeretekkel rendelkező szakember irányítása mellett végezhető. A tematikus parkban kialakításra kerül egy 750 m-es futókör, valamint három tanösvény és egy, kifejezetten az idősek otthonához kapcsolódó „cardio-sétány”. Központi helyet foglal el a 720 m2 nagyságú játszótér, nyilvános wc: bruttó 15 m2 (előtetővel 28,39 m2) , illetve a park délkeleti sarkában, a Csobaj utca mentén 420 m2-es kutyabarát zóna.
A részletes műszaki leírást/terveket és az árazatlan költségvetést a műszaki dokumentáció tartalmazza.
Ajánlatkérő (AK) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevő (AT) feladata.(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az M/2/1. alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakembernek a jogosultság megszerzéséhez szükséges minimális időtartamnál több, többlet szakmai tapasztalata (0-60 hónap) 8
2 Az M/2/2. alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakembernek a jogosultság megszerzéséhez szükséges minimális időtartamnál több, többlet szakmai tapasztalata (0-60 hónap) 8
3 Az M/2/3. alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakembernek a jogosultság megszerzéséhez szükséges minimális időtartamnál több, többlet szakmai tapasztalata (0-60 hónap) 8
4 Többlet jótállás vállalása a minimum (36 hónap) jótálláson felül (minimum 0 hónap, maximum 24 hónap) 6
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Opciós műszaki tartalom:
2. sz. idősek otthonához kapcsolódó kert-rész: kert és járda építési munkák, térvilágítással, növénytelepítéssel: zöldfelületek rendezése, kertészeti kialakítása éves kertfenntartással: 7211 m2; térburkolatok, járdák: 540 m2,
Amennyiben az opcionális tételei szerepelnek az alap beszerzés költségvetésében, a két tétel egységárának azonosnak kell lennie. A nem számítási hibából eredő eltérése az ajánlat érvénytelenségét vonhatja maga után. Az opcionális tételeket az ajánlatkérő a szerződés hatályba lépésével egyidejűleg hívhatja le.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.5.) ponthoz: Az M/2/1-3. alk. követelmény igazolására bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata (0-60 hó) értékelési szempontra tett vállalás alátámasztására az ajánlatban csatolandó a szakembernek az előírt alkalmassági követelményen felüli szakmai többlet tapasztalatát igazoló, a szakember saját kezű aláírását tartalmazó szakmai önéletrajza és rendelkezésre állási nyilatkozata, amelyet az önéletrajz minta tartalmaz. Ajánlatkérő rögzíti, hogy amennyiben a szakember szerepel a kamarai névjegyzékben, akkor a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalatot külön igazolni nem kell és ebben az esetben a végzettség/képzettség igazolásához szükséges okiratot (pl. diploma) sem kell csatolni. A kamarai jogosultság meglétét, ajánlatkérő ellenőrzi.
II.2.7. pont kiegészítése: a teljesítési határidő naptári napban értendő.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021 /S 233 - 612621
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási szerződés
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2021 - 023018 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlatkérő a szerződést a Kbt. 131.§ (9) bekezdésére tekintettel nem kötötte meg.
Ajánlatot benyújtó ajánlattevők:
1)
BAU-TRADE Építőipari Tervező, Kivitelező és Kereskedelmi Kft.
2100 Gödöllő, Gábor Áron Utca 2-10. I. em. 26.ajtószám
10238701213
2)
Stabil Konstrukt Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
7150 Bonyhád, Benczúr Gyula Utca 22.
14462344217
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148.§-a szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/03/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)