Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/79
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.04.26.
Iktatószám: 6014/2022
CPV Kód: 71245000-7
Ajánlatkérő: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye: 8900 Zalaegerszeg 3228/A/2 Hrsz és kapcsolódó ingatlanai folytatás a II.2.14) pontban
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2022.05.27.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Közigazgatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15734453220
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 17-19.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szente Klaudia
Telefon: +36 92502100
E-mail: szenteklaudia@ph.zalaegerszeg.hu
Fax: +36 92311474
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.zalaegerszeg.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.zalaegerszeg.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000397382022/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000397382022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Közigazgatás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Üzleti és konferenciaszálló tervezése
Hivatkozási szám: EKR000397382022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71245000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Zalaegerszeg 3228/A/2 Hrsz és kapcsolódó ingatlanain megvalósítandó 100 szobás, 4*-os üzleti és konferenciaszálló engedélyes- és kiviteli tervdokumentáció készítése
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Üzleti és konferenciaszálló tervezése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
További tárgyak: 71240000-2
71245000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés fő helyszíne: 8900 Zalaegerszeg 3228/A/2 Hrsz és kapcsolódó ingatlanai
folytatás a II.2.14) pontban
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata egy nemzetközi színvonalú 100 szobás, 4*-os üzleti és konferencia szállót kíván megvalósítani Zalaegerszeg belvárosában. A rendeltetés alapján 9-10.000 m2 hasznos nettó alapterületet szükséges kialakítani. A konferencia, lobbi/recepció, étterem/kiszolgálás és wellness határozzák meg az épület vezérszintjét a földszinten, és feszítik ki az épület vetületét az ingatlanon. Egy terep alatti szint kialakítása lehetőséget nyújt a járművek, gépészeti helyiségek, tárolók elhelyezésére. A kulcsegységeket az épület felső szintjein, előreláthatóan 3 épületszinten szükséges kialakítani. A tervezési feladat részét képezi a létesítmény rendeltetésszerű használhatóságához szükséges kiegészítő és járulékos fejlesztési feladatok tervezési tevékenysége teljes körűen, úgy, mint parkoló kialakítása/pótlása, közlekedési csomópont(ok) ki/átépítése, továbbá környezetrendezési feladatai.
A komplexum a kistérség vezető idegenforgalmi központjaként kerülne megvalósításra. A HSU rendszer szerint a szálloda egy négycsillagos besorolású és kategóriájú szálloda lenne, és a szolgáltatási struktúráját tekintve egy upmarket szálloda kerülne magvalósításra teljeskörű szállodai szolgáltatási spektrummal (full service). Az önkormányzat a szálloda üzemeltetését hazai szállodalánchoz tartozó üzemeltetésében kívánja ellátni egy nemzetközi márka (franchise brand) ernyője alatt.
A szálloda főbb szolgáltatási egységei az alábbiak szerint tervezettek:
• 100 szobás négycsillagos besorolású szálloda
• a szálloda vendégeit és a helyi keresletet is kiszolgáló desztinációs vonzerővel rendelkező 130 fős szállodai étterem terasszal
• közösségi térként is működő, 40 fő befogadóképességű kávézó/pékség utcai kapcsolattal, szezonban terasz lehetőséggel
• 70 fős bor és gasztronómiai bemutató és látógatóközpont
• a konferenciakapacitás legnagyobb rendezvényterme egy 350 fős (széksoros ültetés esetén), 4 részre szekcionálható konferenciaterem lenne, további kisebb szekciótermek mellett
• wellness részleg (szauna világ különböző szaunákkal és gőz kezelésekkel, merülő medencével, kisebb fitnesz teremmel)
• 100 parkolóhely mélygarázsban és további 30 felszíni parkoló.
A tervezésnél elsődleges szempont a hosszú távon is fenntartható, időszakosan alacsony üzemeltetési költségű, épület létesítése, elsődleges szempont legyen továbbá a funkcionalitás, az energiahatékonyság.
A tervezés során az üzemeltetési költségeket csökkentő megoldások minél szélesebb körű alkalmazását szem előtt kell tartani.
A generáltervezés kiterjed a létesítmény megvalósíthatóságához szükséges építészeti, tartószerkezeti, gépészeti, villamossági (erős és gyengeáram, audió- és videótechnika), zöldfelület, tűzvédelmi és vízellátási és egyéb szükségessé váló szakági tervezési feladatokra.
Tervező feladata a kivitelezési tevékenység megkezdéséhez szükséges összes engedély, hozzájárulás megszerzése, egyeztetések lefolytatása. Az esetleges engedélyeztetési eljárásokkal kapcsolatos díjakat a Tervező előlegezi, de a Megrendelő fizeti. Tervező feladata a tervek készítése során minden szakhatóság és egyéb hatósági egyeztetés, valamint az ezzel kapcsolatos hivatali ügyintézés, minden olyan engedély, irat-okirat, okmány beszerzése, amely az érvényben lévő előírások és jogszabályok alapján az engedély megszerzésének feltétele. A feladathoz tartozik a szakági engedélyezési tervek műszaki tartalmának összehangolása is mind a tervlapokon, mind a műszaki leírásokban, illetve az egyéb szükséges munkarészekben. Tervező feladata az engedélyezési eljárás teljes körű lebonyolítása a Megrendelő, mint Építtető nevében történő eljárás, minden hivatalnál, részvétel a Hatóság által összehívott szemléken. Minden további olyan engedély, engedélymódosítás, hozzájárulás beszerzése, amely az építési engedélyhez szükséges, Tervező feladata.
Az engedélyes és kiviteli tervdokumentációk jóváhagyását az Ajánlatkérő és a Kisfaludy2030 Nonprofit Turisztikai Fejlesztő Zrt. együttesen végzi, a Beruházási Ügynökség, mint a kormányzati magasépítési beruházások megvalósítójának kijelölt szervezettel együtt, aki közreműködik a beruházás előkészítésében és ellátja a tervellenőri feladatokat. A tervezési folyamatban továbbá a leendő Építtető által kiválasztott nemzetközi márka (franchise brand) hazai szállodalánca és az üzemeltető is részt vesz, az általuk megfogalmazott igények és követelmények teljesítése is szükséges.
Az engedélyes- és kiviteli tervdokumentációk elkészítését követően a rendelkezésre bocsátott Részletes Megvalósíthatósági Tanulmányt Tervezőnek aktualizálni szükséges:
• a várható, teljes beruházási költség meghatározásával,
• az üzemeltetési konstrukció véglegesítésével,
• a tulajdonrendezési feladatok lezárásával és
• a szállodaláncok végleges szándéknyilatkozatainak beszerzésével.
A tervezésre vonatkozó részletes adatokat a Tervezési Program és a tervezési szerződéstervezet tartalmazza.
A tervezési folyamat során a Zalaegerszeg Településképi arculati kézikönyv-ben foglaltak betartása kötelező.
Részletes műszaki leírás a közbeszerzési dokumentációban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Az eljárást megindító felhívás III.1.3) M/2.1. pontja tekintetében megajánlott szakember többlet szakmai tapasztalatának mértéke  20
2 3. Az eljárást megindító felhívás III.1.3) M/2.2. pontja tekintetében megajánlott szakember többlet szakmai tapasztalatának mértéke  10
3 4. Az eljárást megindító felhívás III.1.3) M/2.3. pontja tekintetében megajánlott szakember többlet szakmai tapasztalatának mértéke  10
4 5. Az eljárást megindító felhívás III.1.3) M/2.4. pontja tekintetében megajánlott szakember többlet szakmai tapasztalatának mértéke  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 340
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.3) pont folytatása a teljesítés fő helyszíne vonatkozásában:
8900 Zalaegerszeg 3228/A/2 Hrsz és kapcsolódó ingatlanai
(3226/2, 3228, 3238/1, 3244/2, 3234, 3242, 3226/5 hrsz-ú ingatlanok, valamint további a beruházás által érintett területek, különösen a leendő létesítményt kiszolgáló közlekedési kapcsolatok kialakításához szükséges ingatlanok)
Ajánlatkérő a II.2.7) pontban meghatározott 340 munkanap alatt 340 naptári napot ért.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében rögzített kizáró okok bármelyike fennáll.
Igazolási mód:
Az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdése alapján közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
Ha ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése alapján az ajánlatban az egységes európai dokumentumot a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is be kell nyújtani a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő módon. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő csak a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat benyújtására köteles.
Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentumot a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4-7. § szakaszában foglaltaknak megfelelően kitöltve köteles benyújtani.
Az ajánlatban a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
Irányadó a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § - 16. §-a.
Szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírások:
SZ.1/ Ajánlatkérő előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.
Igazolási mód: SZ.1/ Az előzetes igazolás során ajánlatkérő elfogadja ajánlattevő EEKD-ban foglalt egyszerű nyilatkozatát. A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. szerinti felhívás alapján ajánlattevőnek - ha a Kbt. 69.§ (11) szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja és a Kr. 26. § (3) bek. alapján az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást kell benyújtani. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § (2) bek. alapján ajánlatkérő előírja, hogy nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell a tervezői szolgáltatás tárgya szerinti illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevőnek, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek a Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.
Ha ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján az ajánlatban az egységes európai dokumentumot a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is be kell nyújtani a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő módon, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek vagy személynek – kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében – az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentumot a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 5-7. § szakaszában foglaltaknak megfelelően kitöltve köteles benyújtani.
Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése szerinti felhívására köteles igazolni, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek az alábbiak szerint:
P.1/ A Kbt. 65. § (1) bekezdésének a) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének c) pontja alapján ajánlattevő nyilatkozata a felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgya (épület tervezése és/vagy áttervezése) szerinti - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik a felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta elért közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételének kell elérnie az előírt összeget. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) és (7) bekezdésében foglaltakra. Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P.1/Az ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben a közbeszerzés tárgya (épület tervezése és/vagy áttervezése) szerinti árbevétele a felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év összességében nem éri el a 100.000.000,- Forintot.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt pénzügyi-gazdasági alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevőnek, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek a Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
A 321/2015. (X. 30.) Kr. 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdése alapján közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
Ha ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján az ajánlatban az egységes európai dokumentumot a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is be kell nyújtani a 321/2015. (X. 30.) Kr. 3. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő módon, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek vagy személynek — kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében — az előírt igazolásimódokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentumot a 321/2015. (X. 30.) Kr. 5-7. § szakaszában foglaltaknak megfelelően kitöltve köteles benyújtani.
Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)–(7) bekezdése szerinti felhívására köteles igazolni, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmasságikövetelményeknek az alábbiak szerint:
M/1. A Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének a) pontja alapján a felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 6 év legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetése a 321/2015. (X. 30.) rendelet 22. § (1) bekezdésének alapján:
a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolással;
b) ha a szerződést kötő másik fél a fenti a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adottigazolással vagy az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3b) bekezdés alapján az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 10 éven belül megkezdett szolgáltatásokat veszi figyelembe a fentiek szerinti alkalmassági követelménynek való megfelelés vizsgálata során.
A 321/2015. (X. 30.) rendelet 22. § (2) bekezdés szerint az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat:
• a teljesítés ideje (a teljesítés kezdő és befejező időpontjának év/hónap/nap szerinti megadásával),
• a szerződést kötő másik fél megnevezése és címe,
• a szolgáltatás tárgya, mennyisége (olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassági követelménynek való megfelelés megállapítható legyen),
• továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A csatolt igazolás(ok)ból/nyilatkozat(ok)ból derüljenek ki egyértelműen az előírt alkalmassági minimumkövetelmények.
A karakterkorlátra való tekintettel a részletes igazolási módokat az M/1. alkalmassági követelmény tekintetében a közbeszerzési dokumentumok részét képező ajánlattételi információk tartalmazza.
Tekintettel arra, hogy az M/2.1.-M/2.4. alkalmassági követelményekhez értékelési szempont kapcsolódik, a Kbt. 69. § (7) bekezdése alapján Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az ajánlatban köteles igazolni, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek az alábbiak szerint:

M/2. A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember megnevezése, végzettségük/képzettségük ismertetése az alábbiak szerint:
A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakembert az alkalmassági követelményt igazoló gazdasági szereplő EKR űrlapon köteles megnevezni az adott szakemberrel igazolni kívánt alkalmassági minimumkövetelmény pontos - felhívásban meghatározott - számának megjelölésével együtt.
Az előírt végzettség az iskolai oklevél egyszerű másolatban történő benyújtásával, a szakmai tapasztalat (gyakorlat) az önéletrajz az adott szakember által saját kezűleg aláírt példányának benyújtásával igazolandó.
Ahol a szakmai tapasztalat vonatkozásában időtartamban került meghatározásra a minimumkövetelmény, ott az önéletrajznak a szakmai tapasztalat idejét év, hónap megjelöléssel kell tartalmaznia, azzal, hogy a szakmai tapasztalat a felsorolt, a minimumkövetelménynek megfelelő tárgyú korábbi projektek időtartamaiból kerül megállapításra és igazolásra oly módon, hogy egy adott naptári hónappal érintett munkavégzést/szakmai tapasztalatot ajánlatkérő egész hónapnak tekint.
A minimumkövetelmény szerint időtartamban megállapított szakmai tapasztalat igazolására megjelölt munkák (korábbi projektek) időtartamai esetében fellépő időintervallum átfedés, az ugyanazon időszak alatt megszerzett szakmai tapasztalat nem minősíthető többszörös szakmai tapasztalati időként. Az önéletrajzból egyértelműen megállapíthatónak kell lenni az alkalmassági követelményeknek való megfelelés.
Csatolni kell továbbá a teljesítésbe bevonni kívánt szakember saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát.
Amennyiben a megajánlott szakember a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartás (kamarai névjegyzék) szerint a felhívás adott pontja tekintetében ajánlatkérő által meghatározott jogosultsággal rendelkezik, abban az esetben a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség és a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlat igazolása tekintetében egyéb dokumentum csatolása nem szükséges, azokat az érvényes jogosultság igazolja.
A fentiekre tekintettel szükséges az ajánlatban feltüntetni azon elektronikus elérési utat, ahol az adott jogosultság fennállása ellenőrizhető.

Ha a szakmagyakorlási jogosultságot – amennyiben a Kbt. 69. § (11) bekezdés szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód – és a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget és gyakorlatot a gazdasági szereplő más módon nem igazolta, a jogosultság érvényességét igazoló dokumentumok egyszerű másolatban történő benyújtásával köteles a gazdasági szereplő igazolni.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1.1. Ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított 6 évben (72 hónapban) a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített legalább 1 db új építéssel megvalósult épület generál tervezésre vonatkozó referenciával, amely tartalmazta az engedélyezési tervdokumentáció és kiviteli tervdokumentáció elkészítését, valamint amely magában foglalta legalább az alábbiakat:
• legalább 75 szoba tervezése
• legalább 70 fős étterem tervezése
• legalább 130 fő befogadó képességű rendezvénylétesítmény ( konferencia-, és/vagy színház, és/vagy fedett kulturális-, és/vagy olyan terem, amelynek az ülőférőhelyre vonatkozó kapacitása legalább 130 fő ) tervezése
• wellness részleg tervezése

Ajánlatkérő wellness részleg vonatkozásában az alábbiakat érti:
Wellness-fitness lehetőségek korlátlan használata, amelyek tartalmaz fitness terem, és uszoda vagy termálmedence vagy pezsgőfürdő, és szauna vagy gőzkabin használatot.

Az M/1.1. alkalmassági követelmény egy darab referenciával igazolható.
M/1.2. Ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított 6 évben (72 hónapban) a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített legalább 75 férőhelyes parkoló generál tervezésre és/vagy áttervezésre vonatkozó referenciával.
Az M/1.2. alkalmassági követelmény egy darab referenciával igazolható.
M/2. Ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben nem rendelkezik
• M/2.1. legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Kr. szerinti „É” (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal;
• M/2.2. legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Kr. szerint „G” (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal;
• M/2.3. legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki a 266/2013. (VII. 11.) Kr. szerint „V” (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal;
• M/2.4. legalább 1 fő szakemberrel, aki a 266/2013. (VII. 11.) Kr. szerint „BÉ” (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal;
Az M/2. pontban meghatározott szakemberek közötti átfedés megengedett.
Ajánlatkérő a párhuzamos szakmai tapasztalatot egyszer veszi figyelembe.
Közös ajánlattétel esetén a műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Amennyiben a gazdasági szereplő az előírt alkalmassági követelményeknek való megfelelését és/vagy a kizáró okok fenn nem állását olyan dokumentum benyújtásával kívánja igazolni, melyet Ajánlatkérő részére korábbiközbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott, a gazdasági szereplőnek nyilatkoznia kell arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Ajánlatkérőebben az esetben attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolásadott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő által előírt jótállási időtartam 36 hónap.
Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
Nyertes ajánlattevőt kötbérfizetési kötelezettség az alábbiak szerint terheli:
— késedelmi kötbér: a teljes nettó szerződéses ellenérték 1 %-a/késedelmes naptári nap (max. a teljes nettószerződéses ellenérték 15 %-a),
— hibás teljesítési kötbér kötbér: a teljes nettó szerződéses ellenérték 20 %-a,
— meghiúsulási kötbér: a teljes nettó szerződéses ellenérték 20 %-a,
Ajánlatkérő által előírt biztosítékok:
— teljesítési biztosíték: a teljes nettó szerződéses ellenérték 5 %-a,
— jótállási biztosíték: a teljes nettó szerződéses ellenérték 5 %-a.
Ajánlatkérő 4 db részszámla és végszámla benyújtására biztosít lehetőséget.
A teljesítés igazolására a Kbt. 135. § (1) bek. az irányadó.
Az ellenszolgáltatás teljesítése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése, illetve a Kbt. 135. § (5)-(6) bekezdése szerint történik.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó részletes szabályokat a szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2022/05/27 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2022/05/27 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok bontását az EKR rendszer végzi el.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.) A Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 68. §(4) bekezdése szerinti összes adatot;
2) Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő kifejezettnyilatkozatát a felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan;
3) Ajánlattevőnek csatolnia kell a Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozatot az igénybe venni kívántalvállalkozók tekintetében. A nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is csatolni kell;
4) Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdése szerinti korlátozást alkalmazza;
5) A jelen felhívásban előírt alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak;
6) Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekébengazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását;
7) Eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Kovács Eszter (01150);
8) Ajánlatkérő a tárgyi közbeszerzés vonatkozásában a részajánlattétel lehetőségét kizárja tekintettel azalábbiakra: A tervezési feladat megvalósíthatósága komplex koncepciót igényel, a fő tárgy a nemzetközi színvonalú 100 szobás, 4*-os üzleti és konferencia szálló építés. A létesítmény rendeltetésszerű használhatóságához szükséges kiegészítő és járulékos fejlesztési feladatok tervezési tevékenysége teljes körűen, úgy, mint parkoló kialakítása/pótlása, közlekedési csomópont(ok) ki/átépítése, valamint környezetrendezési feladatok megvalósítása, elhelyezése több szerződés esetén komplikált egyeztetési, munkaszervezési mechanizmusokat igényel, továbbá az esetleges felelősségi kifogások kezelése értelmében a gazdasági észszerűség és a technikai megvalósíthatóság az egy részre történő ajánlattételt indokolja. A szakági tervező gazdasági szereplők egyes feladatokra történő ajánlattételének lehetőségét a közös ajánlattétel vagy az alvállalkozói részvétel biztosítja. A tervezési tevékenységek, ezáltal a projekt valamennyi elemének maradéktalan teljesítése az egy kézben történő koordinálást követeli meg, amely a jótállás hatékony érvényesítése miatt is fontos. Több rész, több szerződésének teljesítése technikailag túlságosan bonyolult lesz, továbbá az egyes részeket elnyerő különböző szerződő felek szükséges koordinálása súlyosan veszélyeztetheti a szerződés megfelelő teljesítését a műszaki tartalom összhangjában. A tervezési tevékenységek egymásra épülése miatt valamely rész nem megfelelő teljesítése esetén - ha ennek felelőssége nem összpontosul egy kézben - a megfelelő teljesítés összehangolása szerződéses kapcsolat híján az egyes részek nyertesei között nem biztosítható megfelelő módon. Az egyes szerződések teljesítői az esetleges jótállási kötelezettségeik alól mentesíteni próbálhatják magukat más szerződést teljesítő tervező közrehatása, késedelme, nem megfelelő teljesítésére hivatkozva.
9) Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját nem alkalmazza;
10) Ajánlattevőnek és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben ajánlattevővel (adott esetben a kapacitást biztosító szervezettel) szemben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy a gazdasági szereplő erre vonatkozó nyilatkozatát köteles az ajánlathoz csatolni;
13) Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felsőhatára: 0–10. Ajánlatkérő az 1. értékelési részszempont esetén a Közbeszerzési Hatóság 2020. március 25. napján, a Közbeszerzési Értesítő 2020. évi 60. számában megjelent Útmutató VI. pont 1. számú melléklet 1. aa) pontja szerinti fordított arányosítás, a 2-5. értékelési szempont tekintetében a Miniszterelnökség a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve a legkedvezőtlenebb elvárás meghatározása tekintetében készített útmutatója szerinti arányosítás.
14) Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján a közbeszerzési eljárást feltételesen indította, tekintettel arra, hogy a beszerzés becsült értéke meghaladja a rendelkezésre álló fedezet összegét. Ennek megfelelően, amennyiben a legkedvezőbb érvényes ajánlatot adó ajánlattevő ajánlati ára a rendelkezésre álló fedezet összegét meghaladja, Ajánlatkérő költségnövekmény támogatás iránti kérelmet fog benyújtani, melyre tekintettel a szükséges teljes fedezet rendelkezésre állását a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján a szerződés hatályba léptető feltételeként köti ki. A költségnövekmény iránti igény el nem fogadása, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadása esetében Ajánlatkérő az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja.
15) Ajánlatkérő legkésőbb a szerződés hatálybalépését követő 10 munkanapon belül minimum 100.000.000 millió Ft/év és 50.000.000 millió Ft/káresemény tervezői felelősségbiztosítási szerződés meglétét írja elő.
Közös ajánlattétel esetén az elő írt felelősségbiztosítás minden közös ajánlattevő által külön igazolandó.
16) Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti. Mértéke: 6.000.000 Ft.
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
Átutalás/befizetés esetén ajánlattevő bankjának hivatalos igazolása a terhelésről, pénzügyi intézmény vagy biztosító által kiállított garancia-levél vagy kötelezvény a Kbt. 41/A. § (2) bekezdésnek megfelelő módon.
Ajánlatkérő számlaszáma, befizetés helye: 11749008-15432704-00000000
17) A jelen ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és az egyéb vonatkozó jogszabályokban foglaltak az irányadóak.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Jogorvoslati kérelem: Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/04/20 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák