Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/188
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.09.27.
Iktatószám: 19525/2022
CPV Kód: 72320000-4
Ajánlatkérő: Nemzetbiztonsági Szakszolgálat
Teljesítés helye: 1022 Budapest, Törökvész út 32-34. (Ajánlatkérő székhelye)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2022.10.24.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Közrend és biztonság
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzetbiztonsági Szakszolgálat
Nemzeti azonosítószám: 15756817251
Postai cím: Törökvész Út 32-34.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1022
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Urbán Zsolt
Telefon: +36 13364817
E-mail: beszerzes@nbsz.gov.hu
Fax: +36 13364807
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nbsz.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001075232022/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001075232022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
x Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Új Fenyegetettségi információk gyűjtése beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001075232022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72320000-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A beszerezni kívánt 1 db termék egy 1 év időtartamig szóló online hozzáférés, egy szolgáltatás igénybevételére irányul. A hozzáféréssel a meghatározott ideig el kell tudni érni az alábbi szempontoknak megfelelő, strukturáltan, a szolgáltatónál tárolt és lekérdezhető, valamint ütemezetten megküldött adatokat, továbbá webfelületet. A szállító feladata biztosítani a hozzáférést lehetővé tevő adatokat (pl. bejelentkezési azonosító, API-key, token, stb.), vagy átadni az adatok eljuttatásával kapcsolatos információkat. A szállítóval szembeni további elvárás, hogy a szolgáltatáshoz történő hozzáférés a meghatározott ideig elérhető legyen.
A beszerzés egy úgynevezett CTI feed vásárlására vonatkozik. A fenyegetési hírcsatorna (CTI vagy Cyber Threat Intelligence feed) a szervezet biztonságát fenyegető potenciális vagy jelenlegi fenyegetésekkel kapcsolatos folyamatos adatfolyam.
A beszerezni kívánt adatfolyamnak a CTI rendszer részére valós idejű adatokat kell szolgáltatni. Az adatoknak elsősorban saját kutatás és felderítés során kell előállnia, az NKI ügyfélköre (pl. Ibtv, Lrtv) nem lehet az adatok forrása. A beszerezni kívánt forrás adatoknak egyaránt kell tartalmaznia aggregált és strukturált információkat a darkweb-ről, hacker fórumokról és egyéb internetes kommunikációt lehetővé tevő szolgáltatásokról (pl.: Twitter, Facebook csoportok).
A részletes követelményeket a műszaki leírás tartalmazza!
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Új fenyegetettségi információforrások” beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72320000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1022 Budapest, Törökvész út 32-34. (Ajánlatkérő székhelye)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az alábbi szakaszban a termék (egy darab, egy év időtartamig szóló online hozzáférés (szolgáltatás)) műszaki minimumkövetelményei szerepelnek.
• Támogatnia kell az IT biztonsági szakmában ismert, nagyobb CTI platformokat (pl. EclecticIQ, OpenCTI, Anomali, MISP stb.). Támogatás alatt a nevezett CTI platformokkal történő – további fejlesztést nem megkövetelő – integrációs lehetőség értendő, mely kezeli az esetleges CTI rendszerek változásából (pl.: verziófrissítés) eredő problémákat is.
• A szolgáltatás nyílt forrásokból, darkweb-ről, technikai forrásokból és hagyományos elemzéssel gyűjtött adatokat emberi és gépi intelligenciával feldolgozva, a téves információk folyamatos, aktív kiszűrésével, egységes szerkezetben tárolva legyen képes a CTI platform felé továbbítani (műszaki értelemben STIX/TAXII megoldás).
• Az adatoknak nem kizárólag szenzortelemetriából (pl. tűzfalak, endpoint protection eszközök stb.) kell érkeznie, követelmény a proaktív kutatás a különböző fórumokon és aktív hacker csoportokban is (pl.: in sight elemzői csoportok foglalkoztatása), e körben rendelkeznie kell legalább 10.000 db nemzetközi szenzorhálózattal.
• Legyen moduláris szolgáltatás, melybe akár jelen beszerzésben, akár a jövőben lehessen további modulokat (pl: Geopolitikai, Sérülékenységi, SecOps vagy Brand Intelligence) csatolni a már meglévő technológiai stackhez.
• Támogatnia kell az egyesített áttekintő konzol kezelést (single-pane-of-glass).
• Támogatnia kell a valós idejű keresést, melynek eredménye főként az összefüggésekre vonatkozó kontextuális adatokról közöl információt.
• Támogatnia kell a testre szabható kockázati listákat (Risk Lists).
• Támogatnia a kell a figyelmeztetési szabályok (Alert Rule) létrehozását (akár saját nyelvkészlettel is).
• Támogatnia kell gráfok létrehozását, valamint az ezen adatok alapján történő priorizálási, és téves adat (false-positive) szűrési lehetőségeket.
• A megajánlott szolgáltatáshoz prémium support kerüljön biztosításra (24/7/365 e-mail vagy telefon), mely – dedikált támogató mérnök bevonásával – tartalmazza évi egy alkalommal az integráció beállításainak és használatának közös ellenőrzését.
• A biztosított integrációnak RESTful alapúnak kell lennie.
• Az integrációs lehetőségek között biztosítania kell fenyegetettségi hírcsatorna (feed), valamint adatdúsító (enrichment) képességeket is.
• A gyárilag támogatott CTI platform integráción kívül rendelkezzen REST API végponttal (interfésszel) is.
• A szolgáltatott/tárolt adatoknak minimum tartalmaznia kell:
• Indicator of Compromise (IoC-k) információk pl.:
• IP, Domain, URL
• Hash érték(ek)
• Malware információk
• TTP (Tactics, Techniques and Procedures) információk
• Képességekre vonatkozó információk
• Threat Actors (A támadók csoportjára vonatkozó információk)
• Motivációra vonatkozó információk
• Biztosítania kell Huntig package-kat (pl. yara snort/suricata szabályok terítése)
• Biztosítania kell az elemzői megjegyzések hozzáadhatóságát az információkhoz.
A részletes követelményeket a műszaki leírás tartalmazza!
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: BBA-6.1.1/16-2020-00001
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a Kbt. 76 § (5) bekezdése alapján a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot alkalmazza, tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgya speciális , a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem szolgálják.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában az olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-f) és h)-o) pontjaiban, illetőleg (2) bekezdés a)-b) pontjaiban foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Az eljárásból kizárásra kerül az az ajánlattevő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-f) és h)-o) pontjaiban, illetőleg (2) bekezdés a)-b) pontjaiban szereplő kizáró okok valamelyike hatálya alá tartozik vagy a részéről a kizáró ok az eljárás során következett be [Kbt. 74. § (1)].
A Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére – beleértve azon eseteket, amikor a törvényben meghatározott kötelességszegés vagy jogsértés az ajánlatkérő mérlegelése alapján vezet kizáráshoz – az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem kerül kizárásra a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát [Kbt. 64. §].
Igazolási mód:
Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) szerint, a Korm. rendelet II. Fejezetében (2-4. § és 15. §) foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-f) és h)-o) pontjaiban, valamint (2) bekezdés a)-b) pontjaiban foglalt kizáró okok hatálya alá. A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint az EEKD-t az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) elérhető elektronikus űrlapon kell kitölteni. Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatot a közös ajánlattevők képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (3) és a Kbt. 67. § (3) bek. szerint, a közös ajánlattevők a Korm. rendelet 3. § (5)-(6) bek. szerint kötelesek az EEKD-t benyújtani
Az értékelési szempontra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőnek és adott esetben további ajánlattevő(k)nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, az ajánlatkérő felhívása alapján a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésének megfelelően, a Korm. rendelet III. Fejezetében (8., 10. és 12-16. §) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia/igazolniuk, hogy nem tartozik/tartoznak az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
Az AT az ajánlatában EKR űrlap kitöltésével köteles nyilatkozni arról, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás. Ha van, az AT köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (321/2015. Korm.r.13.§).
A Kbt. 69. § (6) bekezdés szerint az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az AK felhívja a legkedvezőbb AT-t –illetve felhívhatja az értékelési sorrendben azt követő meghatározott számú következő legkedvezőbb AT is– a kizáró okok tekintetében az ajánlati felhívásban előírt igazolások benyújtására. Az AT-nek a 321/2015. Korm.r.8.§;10.§,12-14.§ és 16.§ rendelkezései, ill. a Kbt. 69. (11a) bekezdés szerint kell igazolnia a kizáró okok fenn nem állását.
Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában az AT csak az érintett szervezetre vagy személyre vonatkozó, külön EEKD űrlapot köteles benyújtani az ajánlat részeként. Az érintett szervezetek vagy személyek részéről a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívásra további igazolásokat nem kell benyújtani a kizáró okok hiányának igazolására (Kbt. 67. § (3) bekezdés és 321/2015. Korm.r.15.§(1) bekezdés.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezetében meghatározott igazolási módok a Korm. rendelet V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt részvételi követelményeknek.
Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az Ajánlatkérő az igazolások hitelességét a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.
Az ajánlatban az EKR-ben elérhető elektronikus űrlap igénybevételével be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót [Kbt. 67. § (4)]. Ajánlatkérő előírja a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1-7. § alkalmazását.
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7)].
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevőnek az ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Kr.) 2.§ (5) bekezdésének ill., a Kr. II. Fejezetében (5.§) és a Kbt. 67. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentumnak (EEKD) a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerinti Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) elérhető elektronikus űrlap benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelménynek azzal, hogy az Ajánlatkérő az EEKD-ban nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását (elegendő az EEKD IV. rész α pont szerinti nyilatkozatot kitölteni).
Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőnek és adott esetben további ajánlattevő(k)nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, az ajánlatkérő felhívása alapján a Kr. 1.§ (2) bekezdésének megfelelően, a Kr. IV. fej-ben (21-22.§) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelménynek és nem az előírt kizáró okok hatálya alatt. [Kbt. 69. § (4), ill. (6) bek., alkalmazható ettől eltérően a Kbt. 69. § (7) bek. is].
Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az Ajánlatkérő az igazolások hitelességét a Kr. VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.
A Kr. szerinti – az Ajánlatkérő Kbt. 69.§ (4) bekezdése szerinti felhívására történő – részletes igazolás módja: Ajánlattevő alkalmassága igazolható
M1) az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 év (36 hónap) legjelentősebb, közbeszerzés tárgya szerinti (online CTI adatforrás hozzáférés - szolgáltatás megrendelés teljesítése) referencia (referenciák) bemutatásával, olyan részletességgel, hogy abból az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés kétséget kizáróan megállapítható legyen, megjelölve a szerződést kötő másik felet (és az információt adó személy nevét/elérhetőségét); megjelölve a referencia tárgyát és mennyiségét úgy, hogy az előírt alkalmassági követelménynek való megfelelés megállapítható legyen), a teljesítés idejét (a teljesítés kezdő- és befejezési időpontját év/hónap/nap bontásban), továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e [Kr. 21. § (3) bek a) pont]. A referenciákat a szerződést kötő másik fél által kiadott vagy aláírt igazolással vagy – amennyiben a szerződést kötő másik fél nem a Kbt. 5. § (1) a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, ill. nem magyarországi szervezetek esetén nem a 2014/24/EU irányelv szerinti Ajánlatkérő – Ajánlattevő/alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott, előbbiek szerinti tartalmú igazolással is kell igazolni [Kr. 22.§ (1)-(2) bek].
Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett teljesítéseket veszi figyelembe. Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt teljesítés a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben olyan referencia (referenciák) kerül(nek) bemutatásra, amelye(ke)t az ajánlattevő projekttársaság vagy közös ajánlattevők tagjaként teljesített, úgy az adott referenciát a projekttársaság vagy közös ajánlattevők mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben ténylegesen részt vettek – a részvétel mértékéig –, akkor is, ha a projekttársaság időközben megszűnt [Kbt. 140. § (9)].
A Kbt. 65. § (6) bekezdés alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
Ha az ajánlattevő közös ajánlattevőként teljesített szolgáltatás megrendelésére vonatkozó referencia igazolás, vagy nyilatkozat – a teljesítés oszthatatlansága miatt – nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák, illetve teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást, vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett szolgáltatás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült. Fentiekre tekintettel, ha ajánlattevő a szolgáltatást közös ajánlattevőként teljesítette, akkor nyilatkoznia kell arról is, hogy a teljesítés a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása mellett történt-e, valamint hogy ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból milyen arányban részesült (arányszám megadásával, vagy a teljes ellenszolgáltatás, és az ajánlattevőt megillető ellenszolgáltatási összegek feltüntetésével) (321/2015. Korm. r. 22. § (5) bekezdés alapján).
Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén Ajánlatkérő az igazolások hitelességét a Kr. VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrizheti.
Az alkalmassági követelményre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatók (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós [Kr. 1.§ (7)]
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Részletek: Kbt. 65. § (7), (9), (11) és (12) bekezdés, 67.§ (3) bekezdés. A kapacitást nyújtó szervezetnek ugyanazokat az igazolásokat, nyilatkozatokat kell rendelkezésre bocsátania, mint amelyiket ajánlattevőnek kellene, ha az adott alkalmassági követelménynek maga akarna megfelelni.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét a Kbt. 69. § (11a) bek. foglaltakra, miszerint nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) vagy (6)-(8) bekezdés szerinti felhívására a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
Releváns még 321/2015. Korm. r. 1.§ és 3.§-ában foglalt előírások és a 424/2017. Korm. r. 6.§ (6a) bekezdése
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő műszaki és szakmai szempontból, ha:
M1) nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) teljesített legalább egy darab, legalább 7500 db nemzetközi szenzorhálózattal rendelkező CTI adatforrást tartalmazó szolgáltatás megrendelésére vonatkozó referenciával..
Az M1) alkalmassági követelményhez kapcsolódva az Ajánlatkérő közli, hogy a bemutatott referencia akkor tekinthető az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 3 éven (36 hónapon) belül megvalósítottnak, ha a teljesítés időpontja (teljesítés befejezése) erre az időszakra esik, figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdés a) pontjában foglaltakra. Előbbiekkel összhangban Ajánlatkérő az ajánlati felhívás feladásának napjától számítva legfeljebb hat éven belül megkezdett és három éven belül befejezett teljesítéseket veszi figyelembe.
Ajánlatkérő az M.1. tekintetében saját (gazdasági szereplő által saját magának teljesített) referenciát nem fogad el
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő rendelkezik a szerződés teljesítését biztosító anyagi fedezettel. A közbeszerzési eljárás eredményeként megvalósítandó szolgáltatás a BBA-6.1.1/16-2020-00001. számú projekt - Kiberbiztonsági információs szolgáltatási képesség megvalósítása - (12 hónap időtartamban) kerül finanszírozásra.
A teljesítés igazolása a Kbt. 135. § (1) bekezdése szerint történik. Az ajánlatkérő az előbbieknek megfelelően igazolt teljesítés alapján benyújtott számlát fogadja el. Ajánlatkérő az ellenértéket a teljesítést követően utólag, a jogszabályoknak megfelelően kiállított számlák ellenében a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint, az adott számla kézhezvételének napját követő 30 (harminc) napon belül, banki átutalással egyenlíti ki. Releváns a Kbt. 135. § (1), (4), bekezdése.
Ajánlatkérő előleget, illetve részszámlázási lehetőséget nem biztosít. A számla benyújtásának feltétele a teljesítéshez igazodó Teljesítési Igazolás Ajánlatkérőként szerződő fél általi aláírása. A számla benyújtásának feltétele, hogy a szerződésben meghatározott feladatait a Nyertes ajánlattevőként szerződő fél szerződésszerűen elvégezze, és azokat Ajánlatkérőként szerződő fél a számlához igazodó Teljesítési Igazolás aláírásával igazolja.
Követelések esetleges beszámítása Kbt. 135. § (6) szerint. A számla Ajánlatkérőként szerződő fél részére felróható késedelmes fizetése esetén a késedelmi kamat esedékességének és mértékének meghatározása a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:155. § (1) bekezdésében foglaltak szerint történik.
A szerződés teljesítésének véghatárideje: szerződéskötéstől számított 12 hónap.
Ajánlattétel, szerződés és kifizetések pénzneme: HUF. Ajánlatkérő – kivéve a Kbt. 5. § (2) és (4) bekezdése szerinti ajánlatkérőt – köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának [Kbt. 27/A. §]. Nyertes ajánlattevőként szerződő fél késedelmes teljesítés esetén (a teljesítés keretében meghatározott határidők vonatkozásában) naponta a szerződésben meghatározott nettó vállalkozói díj 0,5%-ának megfelelő összegű késedelmi kötbért köteles fizetni a Ajánlatkérőként szerződő fél részére. A Ajánlatkérőként szerződő fél azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, ha a Nyertes ajánlattevőként szerződő fél késedelme meghaladja a 10 munkanapot. A felmondást írásban kell közölni. A késedelmes teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítés alól.
Ha a teljesítés a Nyertes ajánlattevőként szerződő félnek felróható okból meghiúsul, a Nyertes ajánlattevőként szerződő fél a szerződésben a meghiúsulás tekintetében meghatározott nettó díj 20%- ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbér fizetésére köteles.
Ha a Szállító a szerződésben foglalt titoktartási kötelezettségét megszegi, úgy Szállító a szerződésben meghatározott teljes nettó vállalkozói díj 5 %-ának megfelelő összegű kötbér fizetésére köteles.
Szállító a szerződés hibátlan teljesítéséért 12 hónap időtartamra jótállást és a mindenkor érvényes, a vonatkozó hatályos jogszabályokban előírt szavatossági feltételeket vállal. Amennyiben jogszabály ennél hosszabb kötelező jótállási időt ír elő, akkor Szállító jótállási kötelezettsége a jogszabályban előírt időtartamra terjed ki.
A részletes fizetési feltételeket és a további részletes rendelkezéseket a közbeszerzési dokumentumok, illetve annak részeként a szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2022/10/24 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2022/10/24 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld. A bontás részletszabályait a Kbt. 68. §(1) bekezdése és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rend. 15. § hatályos rendelkezései tartalmazzák

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
A beszerzés jellege a részekre bontást nem teszi lehetővé. A beszerzés egy részére történő ajánlattétel nem egyeztethető össze a gazdasági ésszerűséggel, a megvalósítani kívánt beszerzés részekre bontva a megfelelő színvonalon történő feladatellátást veszélyeztetné, továbbá 1 db online hozzáférés kerül beszerzésre.
1) Jelen eljárás az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR) alkalmazásával kerül lefolytatásra, részletes szabályok a 424/2017.
(XII. 19.) Korm. rendeletben. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 13/2021. (XI. 29.) MvM rendelet alapján az Új Világ Nonprofit Szolgáltató Kft. látja el. Az EKR informatikai rendszer használatával kapcsolatos bármi nemű segítséget és tájékoztatást az Új Világ Nonprofit Szolgáltató Kft. helpdesk-je biztosítja.
2) Közbeszerzési dokumentumok (KD) az EKR-ben érhetők el a „Közbeszerzési dokumentáció / További közbeszerzési dokumentumok” menüpont alatt, Ajánlatkérő ezen a felületen tart kapcsolatot a gazdasági szereplőkkel/ajánlattevőkkel Az ajánlatot (annak részeként a felhívás és a KD által előírt nyilatkozatokat) az EKR-en keresztül kell benyújtani elektronikus formában (amely nyilatkozat tekintetében az EKR-ben űrlap áll rendelkezésre, ott a nyilatkozatot ezen űrlap használata mellett kell benyújtani)
3) Ajánlathoz csatolni kell
- felolvasólapot az egyösszegű (összesített) ajánlati árral (nettó HUF)
- a Kbt. 66. § (2) és 66. § (6), 65. § (7) bekezdések szerinti nyilatkozatokat
- közös ajánlattétel esetén együttműködési megállapodást
EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevők/kapacitás nyújtók képviseletében az ajánlattevő teszi meg (a más nevében tett nyilatkozatok megtételére meghatalmazott felel azért, hogy a meghatalmazásnak és a számára rendelkezésre bocsátott nyilatkozatoknak/adatoknak az általa elektronikusan megtett nyilatkozatok megfelelnek, ez a szabály azonban nem érinti a közös ajánlattevők Kbt. 35. § (6) szerinti egyetemleges felelősségét)
- ajánlattevő és adott esetben a kapacitás nyújtó aláírási címpéldányát/ügyvéd/kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintáját
- amennyiben az ingyenes elektronikus adatbázisból Ajánlatkérő számára nem elérhető: cégkivonatát vagy annak elérhetőségét (URL).
- Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján (EKR nyilatkozat)
Ajánlattevő nyilatkozata az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti tilalomról
- Amennyiben az ajánlatban szereplő valamely iratot meghatalmazott ír alá: az ajánlathoz csatolni kell a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó meghatalmazást.
- A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet -a Kbt. 65§ (8) bek. foglaltak kivételével- (személy) olyan szerződéses vagy előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okirat, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt (adott esetben)
- Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás estén a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás (EKR űrlap)
- Nyilatkozat üzleti titokról, (EKR űrlap)
- Ajánlat amely tartalmazza a megajánlást (Ajánlatkérő rendelkezésre bocsát ajánlat minta sablont)
- Idegen nyelvű dokumentum, irat benyújtása esetén, annak magyar nyelvű fordítása (adott esetben)
4)- Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 71. § (6) bekezdésben foglalt esetben nem rendel el újabb hiánypótlást.
5) KIEGÉSZÍTÉS A IV.2.6) PONTHOZ: Az ajánlati kötöttség vonatkozásában 2 hónap alatt 60 nap értendő. Ajánlatkérő a jogszabályban előírt folyamatba épített ellenőrzésre tekintettel határozta meg az ajánlati kötöttség időtartamát a Kbt. 81. § (11) bekezdése alapján.
6) Ajánlatkérő a jelen eljárásban való részvételt nem köti ajánlati biztosíték adásához.
7) Ajánlatkérő a szerződés teljesítéséhez nem teszi lehetővé és kötelezővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását [Kbt. 35. § (8)]
8) Üzleti titokra vonatkozó rendelkezések a Kbt. 44.§ szerint
9) Kiegészítő tájékoztatás nyújtása a Kbt. 56.§ szerint, kizárólag az EKR-en keresztül
10) Hiánypótlás és felvilágosítás kérés a Kbt. 71.§ szerint
11) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában foglalt eredménytelenségi okot [Kbt. 75. § (6)].
12) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését.
13) Ajánlatkérő a minősített ajánlattevők jegyzéke tekintetében meghatározottakhoz képest szigorúbban állapítja meg az ajánlattevők műszaki és szakmai alkalmassági feltételeit/igazolását, a III.1.3) pontjai tekintetében [321/2015.(X. 30.) Kr. 30.§ (4)]
14) Az ajánlat benyújtásával kapcsolatos összes költség az ajánlattevőt terheli.
15) Valamennyi időpont/határidő tekintetében a közép-európai idő (CET) és az EKR rendszer ideje szerinti időpontok irányadók.
16) Az ajánlati felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt., a Ptk. és a 424/2017. (XII. 19.) Kr. előírásai, valamint a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatói és ajánlásai szerint kell eljárni.
17) Az eljárás lefolytatásához igénybe vett független felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó (név/lajstromszám): dr. Urbán Zsolt/01189; dr. Batuska Zsolt/01152
18) A közbeszerzési eljárás a BBA-6.1.1/16-2020-00001. számú projekt- Kiberbiztonsági információs szolgáltatási képesség megvalósítása terhére kerül finanszírozásra. Ennek kapcsán az eljárás és az eredményeként megkötött szerződés teljesítése a 2014–2020 közötti programozási időszakban a Belső Biztonsági Alapból és a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapból származó támogatások felhasználásáról szóló 135/2015 Kormányrendelet hatálya alá esik.
19) Ajánlatkérő előírja, hogy szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősüljön. A 2011. évi CXCV. tv 41. § (6) bek. alapján a szerződéskötés feltétele a nyertes általi átláthatósági nyilatkozat kitöltése. Nyilatkozattétel, valamint a Kbt. 136. § (2) bekezdése alapján a külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő meghatalmazása benyújtásának elmaradása a szerződéskötéstől történő visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4) bek. alapján.
20) Irányadó továbbá a Kbt. 41/A-41/C. §
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Jogorvoslati kérelem benyújtható a Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint. Jogorvoslati kérelem benyújtható a Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/21 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák