Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/213
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2021.11.04.
Iktatószám: 21562/2021
CPV Kód: 45210000-2
Ajánlatkérő: Somogy Megyei Önkormányzat Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye: 7400 Kaposvár, Rippl-Rónai tér 1., 12/A hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: INVESTMENT Mérnöki és Fővállalkozó Kft.
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Somogy Megyei Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: 15731326114
Postai cím: Fő Utca 10.
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lengyel Gábor
Telefon: +36 82898246
E-mail: lengyel.gabor@som-onkorm.hu
Fax: +36 82501586
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.som-onkorm.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.som-onkorm.hu
 
Hivatalos név: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15731591214
Postai cím: Kossuth Tér 1
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mach Tamás
Telefon: +36 82501581
E-mail: kozbref@kaposvar.hu
Fax: +36 82501586
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.kaposvar.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.kaposvar.hu
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
x Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: Somogy Megyei Önkormányzat (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Volt Levéltár átalakítása II.
Hivatkozási szám: EKR000133562021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A kivitelezés tárgyát képező levéltár és annak kiegészítő funkcióit magában foglaló – műemléki védelem alatt álló - épülete a 7400 Kaposvár Rippl-Rónai tér 1. szám alatt, a hrsz.:12/A számon található, kis részben alápincézett, földszint + 2 emeletes épület.
A kivitelezés megkezdése előtt farestaurátor által kutatási tervet kell készíttetni. Restaurátorok és további műemlékvédelemhez kapcsolódó szakértők biztosítása szükséges a hatósági engedély és a műszaki leírás előírásai szerint.
Az épület energetikai fejlesztése – összefüggésben az épület új funkcióval való ellátásához szükséges felújítással – egyrészt egy TOP 3.2.1.-16-SO2-2017-00001. kódszámú Európai Uniós pályázati forrásból, másrészt a Modern Város pályázat biztosította forrásból valósul meg.
Az épületenergetikai beavatkozások tekintetében a következő felújítási munkák végzendők el az épületen:
- gépészeti rendszer (primer és szekunder oldal is) fejlesztése összes elemével
- elektromos hálózat fejlesztése összes elemével
- megújuló energia telepítése, levegő hőszivattyús fűtő-hűtő rendszer,
- maximum 50KVh teljesítményű napelempark telepítése a déli tetőfelületre.
- padlásfödém hőszigetelése
- a teljes épület homlokzat hőszigetelő vakolattal történő ellátása
- 2. emeleten belső hőszigetelés elkészítése
- nyílászárók energetikai korszerűsítése
Modern Városok Program keretében:
A modern városok program keretein belül kialakítandó a tervezési program szerinti múzeumi funkció annak irodáival, vizesblokkjaival.
Az épület – és benne ez a térsor – építészeti, épületgépészeti, elektromos, stb. felújíthatósága mindenképpen a szekrénysor óvatos elbontását, az elemek össze számozását indokolja és igényli. A kivitelezés idejére száraz jól szellőző raktárban kell az azonosíthatóan dokumentált elemeket tárolni.
A bontás farestaurátor irányítása mellett végezhető, a falfelületek előtt álló szekrényeket egyesével le kell fotózni, a korpuszokat és a frontokat, valamint az ott lévő táblaképet össze kell számozni a pontos hely és szerkezeti összetartozás dokumentálása miatt. A kivitelezési munkákat követően a szekrénysort vissza kell építeni az eredeti állapotának megfelelően.
A jelen tervdokumentációban az épület felújíthatóságának feltételeként ezen volt levéltári bútorzat szakszerű elbontása, az újra összeállíthatóság dokumentálása, és a kivitelezés ideje alatt történő szakszerű tárolás lett tervezve.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 759657830 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Volt Levéltár átalakítása II.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
További tárgyak: 45212313-3
45321000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: 7400 Kaposvár, Rippl-Rónai tér 1., 12/A hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A felújítással érintett épület alapterülete: 1 871,575 m2
Hűtő-fűtő VRV rendszer kialakítása - gépészeti rendszer (primer és szekunder oldal is) fejlesztése összes elemével:
3db kültéri egységből álló rendszer alakítandó ki. A kültéri egységeket az épület kiszellőztetett és víz- akusztikai szigeteléssel ellátott padlásterében kell elhelyezni. Típusa: 2db DAIKIN RYYQ18T és 1db DAIKIN RYYQ16T Qfűt=145kW; Qhűt=145kW.
A tervezett Daikin VRV (2csöves) rendszer környezetkímélő R410A jelű közvetítő közeggel van feltöltve. Ezen közvetítő közeg (klímatechnikai gáz) szállítja a hőt a beltéri és kültéri egységek között. A közvetítőközeg keringtetett mennyisége mindig az aktuális igényekhez igazodik.
50 KW-os napelemes rendszer telepítése
A napelem panelek által termelt villamos energiát 2db Fronius Symo 20.0-3-M (i1 és i2 jelű), valamint 1 db Fronius Symo 10.0-3-M (i3 jelű) inverterrel alakítjuk váltakozófeszültséggé és tápláljuk be a fogyasztói hálózatba.
180 KW teljesítményű hőszivattyús rendszer telepítése (levegő-víz)
A márkanév megjelölés csupán iránymutatásként szolgálnak a könnyebb beazonosíthatóság érdekében, Ajánlatkérő a megjelölt márkanevű termékek esetében nem várja el, hogy ugyanazon márkanévvel rendelkező termék kerüljön beépítése. Erre tekintettel a márkanévvel pontosított műszaki tartalmak esetében minden esetben elfogadják Ajánlatkérők az azon eszközökkel azonos vagy jobb paraméterekkel rendelkező műszaki megoldásokat, melyek alkalmazására a hatósági engedély alapján lehetőség van.
A kivitelezés tárgyát képező levéltár és annak kiegészítő funkcióit magában foglaló – műemléki védelem alatt álló - épülete a 7400 Kaposvár Rippl-Rónai tér 1. szám alatt, a hrsz.:12/A számon található, kis részben alápincézett, földszint + 2 emeletes épület.
A kivitelezés megkezdése előtt farestaurátor által kutatási tervet kell készíttetni. Restaurátorok és további műemlékvédelemhez kapcsolódó szakértők biztosítása szükséges a hatósági engedély és a műszaki leírás előírásai szerint.
Az épület energetikai fejlesztése – összefüggésben az épület új funkcióval való ellátásához szükséges felújítással – egyrészt egy TOP 3.2.1.-16-SO2-2017-00001. kódszámú Európai Uniós pályázati forrásból, másrészt a Modern Város pályázat biztosította forrásból valósul meg.
Az épületenergetikai beruházás keretében a következő felújítási munkák végzendők el az épületen:
• elektromos hálózat fejlesztése összes elemével
• maximum 50kWh teljesítményű napelempark telepítése a déli tetőfelületre.
• padlásfödém hőszigetelése 559,6 m2
• a teljes épület homlokzat hőszigetelő vakolattal történő ellátása 2126,76 m2
• 2. emeleten belső hőszigetelés elkészítése 527,3 m2
• nyílászárók energetikai korszerűsítése (felújítandó nyílászárók 82 db, új homlokzati nyílászárók 30 db)
• Padlásfödém hőszigetelés 942,54 m2
• Belső oldali utólagos hőszigetelés 527,28 m2
• Földszinti padlószerkezet utólagos szigetelése 559,61 m2
• akadálymentes mosdó építése
• Álmennyezetbe süllyesztett lápmatestek, irodában beépítve 69 db
• földszinten:
• közösségi előadótér kialakítása 60 fő részére
• előtér-fogadótér kialakítása recepcióval
• férfi és női mosdó kialakítása
Modern Városok Program keretében:
A modern városok program keretein belül kialakítandó a tervezési program szerinti múzeumi funkció annak irodáival, vizesblokkjaival.
• a volt börtön területének történeti kiállítás rendezésére való alkalmassá tétele
• egyébként akadálymentes méretű lift telepítése az épületben földszint és 2. emelet között
földszint: közösségi előadó tér kialakítása, irodák, raktárak, irattár kialakítása, kiállítótér kialakítása
emelet 1: irodák kialakítása és múzeumi bemutató tér kialakítása a keleti szárnyban a volt levéltár kutató teremsor területén
emelet 2:
• irodák és tárgyaló kialakítása, teakonyha kialakítása 6-12 fő részére
A szükséges mobil bútorok beszerzése:
B-02. Íróasztal háttérmunkahelyhez. 80 / 160 / 75 cm. 56 db
B-02a. Görgős, fiókos irattároló, munkaasztalok alá. 450 / 58 / 65 cm. 58 db
B-03. Vezetői íróasztal. 80 / 180 / 75 cm 2 db
B-04. Étkező asztal. 80 / 150 / 75 cm. 2 db
B-05. Tárgyaló asztal. 80 /150 / 75 cm. 2 db
B-06.1 Polcos iratszekrény 60 / 60 /210 cm 1 db
B-06.2 Polcos iratszekrény 80 / 60 /210 cm 1 db
B-06.3 Polcos iratszekrény 90 / 60 / 210 cm 93 db
B-06.4 Polcos iratszekrény 135 / 60 / 210 cm 11 db
B-07. Akasztós szekrény. 90/60/210 cm 19 db
B-08.1. Mosdós szekrény. 160/ 60 /90 cm 4 db
B-08.2. Mosdós szekrény. 190/ 60 /90 cm 2 db
B-08.3. Mosdós szekrény. 200/ 60 /90 cm 1 db
B-08.4. Mosdós szekrény. 225/ 60 /90 cm 4 db
B-08.5. Mosdós szekrény. 240/ 60 /90 cm 5 db
B-09. Dohányzóasztal. 60 / 80 /45 cm. 2 db
B-10. Ügyintézőszék. 2 db
B-11. Irodai szék háttérmunkahelyhez. 57 db
B-12-v. Étkező és előadótermi szék. 38 db
B-12-n. Étkező és előadótermi szék. 38 db
B-13. Tárgyaló szék. 18 db
B-14. 2 személyes kanapé 2 db
B-15. Fotel 2 db
Restaurátorok és további műemlékvédelemhez kapcsolódó szakértők biztosítása szükséges a hatósági engedély és a műszaki leírás előírásai szerint.
A kivitelezés megkezdése előtt farestaurátor által kutatási tervet kell készíttetni.
Műemlék alkotórészét, tartozékát képező képző- vagy iparművészeti alkotás áthelyezése csak restaurátor szakember közreműködésével végezhető.
A festett ólomüvegeket üvegrestaurátor közreműködésével ki kell a keretből bontani, és a terv szerinti módon, új, a felújított nyílászárótól független módon az eredeti helyen kerül megtartásra.
A lépcsőkarok és lépcső helyreállításához kőrestaurátor szükséges, továbbá restaurátori feladat a festés helyreállítása, a homlokzati díszítő elemek javítása restaurátori feladat.
A bontás farestaurátor irányítása mellett végezhető.
Az ellátandó feladatok részletes meghatározása a közbeszerzési dokumentumban található.
A kivitelezési tevékenységgel érintett épület műemléki törzsszáma: 4348.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A III.1.3-M.2.1 pontban meghatározott szakember alkalmassági követelmények körében meghatározottakon felüli szakmai tapasztalata (hónap, minimum 0 hónap, maximum 36 hónap) 10
2 3. A III.1.3-M.2.2 pontban meghatározott szakember alkalmassági követelmények körében meghatározottakon felüli szakmai tapasztalata (hónap, minimum 0 hónap, maximum 36 hónap) 10
3 4. Többlet jótállás (hónap, minimum 0 hónap, maximum 12 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Ajánlati ár (nettó Ft) / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.2.1-16-SO2-2017-00001
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő a becsült érték összegét nem kívánja megadni. A megkötésre kerülő szerződés TOP-3.2.1-16-SO2-2017-00001 pályázat 100,000000 % Európai Uniós támogatásból, utófinanszírozás útján. A megkötésre kerülő szerződés Modern Városok Program keretében 100,000000 % hazai támogatásból valósul meg, utófinanszírozás útján.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
07810 / 2021 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Volt Levéltár átalakítása II.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2021/10/26 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: INVESTMENT Mérnöki és Fővállalkozó Kft.
Nemzeti azonosítószám: 11221375214
Postai cím: Kontrássy Utca 1.
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
E-mail: info@investment.hu
Telefon: +36 82529250
Internetcím(ek): (URL) www.investment.hu
Fax: +36 82529253
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11221375214
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 759657830
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Építőmesteri munkák; Szakipari munkák; Épületgépészeti munkák; Villanyszerelési munkák; MV-É-M felelős műszaki vezetői feladatok ellátása; restaurátori, kőszobrász-restaurátori, műemléki restaurátori feladatok; műemléki terület műemléki épületkutatási, műemléki érték dokumentálása feladatok ellátása
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Pillér Invest Építőipari Kft
Nemzeti azonosítószám: 13592730214
Postai cím: Kócsag Utca 25
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13592730214

Hivatalos név: INVESTMENT Mérnöki és Fővállalkozó Kft.
Nemzeti azonosítószám: 11221375214
Postai cím: Kontrássy Utca 1.
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11221375214

Hivatalos név: EURO CAMPUS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13646925210
Postai cím: Árpád Út 64.
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13646925210

Hivatalos név: LATEREX Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 25098367243
Postai cím: Hídépítő Utca 1-12
Város: Budapest, IX.
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1095
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25098367243

Hivatalos név: Artemisz & Sofia Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám: 24868167241
Postai cím: Szépvölgyi Út 41. 2. em
Város: Budapest, III.
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24868167241

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/11/02 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges