Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/167
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2020 KÉ
Eljárás fajtája: A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Közzététel dátuma: 2021.08.31.
Iktatószám: 16637/2021
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Tokaj Város Önkormányzata
Teljesítés helye: 3910 Tokaj, Óvár utca Hrsz.: 13/2 (Rákóczi Ferenc utca 54.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: ZEMPLÉNKŐ Kelet-magyarországi Építőipari Fővállalkozó és Bányászati Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Tokaj Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15726449205
Postai cím: Rákóczi Út 54.
Város: Tokaj
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3910
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy Elemér
Telefon: +36 42999600
E-mail: info@mkkozpont.hu
Fax: +36 42999601
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.tokaj.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Tokaj - Többcélú igazgatási épület és inkubátorház
Hivatkozási szám: EKR000144052021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Tokaj - Többcélú igazgatási épület és inkubátorház létesítése:
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket arról, hogy tárgyi ingatlan (telek) - a 2020. január 6-án a Miniszterelnökség Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkára által kiadott Hatósági Bizonyítvány (Hivatkozási szám: KSZ-7/3624/2/2019) szerint – műemlék (műemléki környezet, műemlék történeti táj, világörökségi helyszín). Műemléki azonosító (törzsszám): 1466
Jelen építési beruházás műemléki környezetben valósul meg. A Tokaj 13/2 helyrajzi számú földrészlet (teljesítés helye) a Tokaj 13/1 helyrajzi számú ingatlanon álló műemlék Községházához tartozó VÉDETT TELEK, a Tokaj 13/2 helyrajzi számú ingatlanon azonban nyilvántartott műemléki érték vagy egyedi műemléki védelem alatt álló építmény a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 71. § (1) bekezdés d) pontja szerinti nyilvántartás alapján nem található.
Telekméret: (hrsz: 13/2): 632 m2
Bruttó beépített terület: 367,69 m2
Földszint (udvar): 285,31 m2
Magasföldszint (utca): 367,69 m2
1.emelet: 367,69 m2
Tetőtér: 223,81 m2 (190 cm belmagasság feletti térrészek és szerkezeteik)
Az épület hasznos alapterülete összesen: 792,77 m2
Zöldfelületek nagysága: 63,64 m2
Jellemző épületszerkezetek mennyisége az építészet-statika költségvetés alapján:
Meglévő épület részleges bontása, és törmelék elszállítása: 224 m3
Földmunka: 682,26 m3
Vasbeton síkalapozási munkák: 207,11 m3
Vasbeton mélyalapozási munkák (kútalap): 16,32 m3
Betonacél szerelési munka: 78,88 t
Magasépítési helyszíni vasbeton munka (fal, pillér, gerenda, födém, lépcső): 241,72 m3
Zsalukő teherhordó falazat készítése változó vastagságban: 124,81 m2
Betonaljzatok készítése: 35,76 m3
Vázkerámia teherhordó falazatok változó vastagságban: 659,63 m2
Torokgerendás fedélszék ácsmunkája: 376,44 m2
Tetőfedés hornyolt egyenesvágású kerámiacseréppel: 517,66 m2
Belső vakolatok és felületképzések: 1000,6 m2
Külső vakolatok és felületképzések: 741,73 m2
Gipszkarton válaszfalak változó vastagságban: 358,02 m2
Álmennyezetek kialakítása (monolit gipszkarton, látszóbordás kazettás álmennyezet stb.): 618,12 m2
Hidegburkolatok készítése vízszintes és függőleges felületen: 679,88 m2
Melegburkolatok készítése: 275,98 m2
Függőeresz és lefolyócső bádogozási munkái: 112,31 m
Felületképzések beltérben: 2238,5 m2
Talajnedvesség elleni falszigetelés: 110,24 m2
Talajvíz elleni szigetelés vízszintes felületen: 169,76 m2
Hőszigetelés szarufák között és alatt: 474,45 m2
Födém és padló hőszigetelése: 655,01 m2
Hőszigetelések pincefalon és lábazaton: 187,23 m2
Homlokzati hőszigetelés: 196,49 m2
Beton térkő és kiskockakő térburkolat: 440,44 m2
Épületlakatos külső szerelvények konszignáció szerint (korlát, kapu stb.): 11 db
Épületlakatos belső szerelvények konszignáció szerint (nyílászárók, korlátok): 16 db
Épületlakatos külső nyílászárók: 3 db
Épületlakatos belső nyílászárók: 37 db
Asztalos belső nyílászárók: 4 db
Asztalos külső nyílászárók: 53 db
Öv- és ablakpárkányok profilozott kőből: 105,4 m
Kerítés záró fedkő: 26,21 m
Kerítésoszlop záró fedkő: 10 db
A zártsorú beépítési mód, az Óvár utca szűk keresztmetszete, illetve a belső udvar eltérő szintjei, a meglévő épületek részleges bontása speciális kivitelezési fogásokat igényel.
Bontásra kerül a teljes kincstári épület a jelentős falvizesedések miatt. A déli, szélesebb épületszárny értéket képvisel, így a boltozatos tér miatt itt csak a fedés, a fedélszerkezet, a fa fafödém, a nyílászárók, a padlószerkezetek, illetve a belső falak egy részének bontására kerül sor.
A 13/2 telken található volt istálló épületet, annak szép boltozatos belsőjét megőrizzük, ennek az épületnek ácsszerkezete és déli oldali fa födéme kerül bontásra. Az épületrész déli oldalán tervünk egy közlekedőt irányoz elő, ahonnan az Óvár utcai – utca alatt áthaladó – pince is feltárható, s ahová a Járási Hivatal épülete alatti pince is későbbiekben kapcsolható. A telek északi részében található volt iroda épület súlyos falvizesedés miatt teljes bontásra szorul. Az Óvár utca felől innen teremtünk lehetőséget a gépkocsival történő behajtásra és parkolásra. A két épületrészre egy födémmel összefogva új emeleti szintet tervezünk teljes terjedelmében azonos padlómagassággal, itt alakítjuk ki a program szerinti iroda helyiségeket. A nagyobb épületrész tetőterében kívánjuk megvalósítani a tárgyaló termet, míg a kisebb épület térdfalas tetőterében irattár-raktár funkció kap helyet. Az épület déli részén a tetőtérben alakul ki a gépészeti installációs tér, ahol a gázkazán, illetve a szellőztető berendezés kap helyet.
A pontos mennyiségeket a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok részét képező hatósági engedély, a kivitelezési tervdokumentáció és árazatlan költségvetés tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 442875000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Tokaj - Többcélú igazgatási épület és inkubátorház
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3910 Tokaj, Óvár utca Hrsz.: 13/2 (Rákóczi Ferenc utca 54.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Tokaj - Többcélú igazgatási épület és inkubátorház létesítése:
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket arról, hogy tárgyi ingatlan (telek) - a 2020. január 6-án a Miniszterelnökség Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkára által kiadott Hatósági Bizonyítvány (Hivatkozási szám: KSZ-7/3624/2/2019) szerint – műemlék (műemléki környezet, műemlék történeti táj, világörökségi helyszín). Műemléki azonosító (törzsszám): 1466
Jelen építési beruházás műemléki környezetben valósul meg. A Tokaj 13/2 helyrajzi számú földrészlet (teljesítés helye) a Tokaj 13/1 helyrajzi számú ingatlanon álló műemlék Községházához tartozó VÉDETT TELEK, a Tokaj 13/2 helyrajzi számú ingatlanon azonban nyilvántartott műemléki érték vagy egyedi műemléki védelem alatt álló építmény a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 71. § (1) bekezdés d) pontja szerinti nyilvántartás alapján nem található.
Telekméret: (hrsz: 13/2): 632 m2
Bruttó beépített terület: 367,69 m2
Földszint (udvar): 285,31 m2
Magasföldszint (utca): 367,69 m2
1.emelet: 367,69 m2
Tetőtér: 223,81 m2 (190 cm belmagasság feletti térrészek és szerkezeteik)
Az épület hasznos alapterülete összesen: 792,77 m2
Zöldfelületek nagysága: 63,64 m2
Jellemző épületszerkezetek mennyisége az építészet-statika költségvetés alapján:
Meglévő épület részleges bontása, és törmelék elszállítása: 224 m3
Földmunka: 682,26 m3
Vasbeton síkalapozási munkák: 207,11 m3
Vasbeton mélyalapozási munkák (kútalap): 16,32 m3
Betonacél szerelési munka: 78,88 t
Magasépítési helyszíni vasbeton munka (fal, pillér, gerenda, födém, lépcső): 241,72 m3
Zsalukő teherhordó falazat készítése változó vastagságban: 124,81 m2
Betonaljzatok készítése: 35,76 m3
Vázkerámia teherhordó falazatok változó vastagságban: 659,63 m2
Torokgerendás fedélszék ácsmunkája: 376,44 m2
Tetőfedés hornyolt egyenesvágású kerámiacseréppel: 517,66 m2
Belső vakolatok és felületképzések: 1000,6 m2
Külső vakolatok és felületképzések: 741,73 m2
Gipszkarton válaszfalak változó vastagságban: 358,02 m2
Álmennyezetek kialakítása (monolit gipszkarton, látszóbordás kazettás álmennyezet stb.): 618,12 m2
Hidegburkolatok készítése vízszintes és függőleges felületen: 679,88 m2
Melegburkolatok készítése: 275,98 m2
Függőeresz és lefolyócső bádogozási munkái: 112,31 m
Felületképzések beltérben: 2238,5 m2
Talajnedvesség elleni falszigetelés: 110,24 m2
Talajvíz elleni szigetelés vízszintes felületen: 169,76 m2
Hőszigetelés szarufák között és alatt: 474,45 m2
Födém és padló hőszigetelése: 655,01 m2
Hőszigetelések pincefalon és lábazaton: 187,23 m2
Homlokzati hőszigetelés: 196,49 m2
Beton térkő és kiskockakő térburkolat: 440,44 m2
Épületlakatos külső szerelvények konszignáció szerint (korlát, kapu stb.): 11 db
Épületlakatos belső szerelvények konszignáció szerint (nyílászárók, korlátok): 16 db
Épületlakatos külső nyílászárók: 3 db
Épületlakatos belső nyílászárók: 37 db
Asztalos belső nyílászárók: 4 db
Asztalos külső nyílászárók: 53 db
Öv- és ablakpárkányok profilozott kőből: 105,4 m
Kerítés záró fedkő: 26,21 m
Kerítésoszlop záró fedkő: 10 db
A zártsorú beépítési mód, az Óvár utca szűk keresztmetszete, illetve a belső udvar eltérő szintjei, a meglévő épületek részleges bontása speciális kivitelezési fogásokat igényel.
Bontásra kerül a teljes kincstári épület a jelentős falvizesedések miatt. A déli, szélesebb épületszárny értéket képvisel, így a boltozatos tér miatt itt csak a fedés, a fedélszerkezet, a fa fafödém, a nyílászárók, a padlószerkezetek, illetve a belső falak egy részének bontására kerül sor.
A 13/2 telken található volt istálló épületet, annak szép boltozatos belsőjét megőrizzük, ennek az épületnek ácsszerkezete és déli oldali fa födéme kerül bontásra. Az épületrész déli oldalán tervünk egy közlekedőt irányoz elő, ahonnan az Óvár utcai – utca alatt áthaladó – pince is feltárható, s ahová a Járási Hivatal épülete alatti pince is későbbiekben kapcsolható. A telek északi részében található volt iroda épület súlyos falvizesedés miatt teljes bontásra szorul. Az Óvár utca felől innen teremtünk lehetőséget a gépkocsival történő behajtásra és parkolásra. A két épületrészre egy födémmel összefogva új emeleti szintet tervezünk teljes terjedelmében azonos padlómagassággal, itt alakítjuk ki a program szerinti iroda helyiségeket. A nagyobb épületrész tetőterében kívánjuk megvalósítani a tárgyaló termet, míg a kisebb épület térdfalas tetőterében irattár-raktár funkció kap helyet. Az épület déli részén a tetőtérben alakul ki a gépészeti installációs tér, ahol a gázkazán, illetve a szellőztető berendezés kap helyet.
A pontos mennyiségeket a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok részét képező hatósági engedély, a kivitelezési tervdokumentáció és árazatlan költségvetés tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Teljes körű jótállás az előírt min. 24 hónapot meghaladóan (0-24 hónap) 10
2 3. Az AF III.1.3) M2.b. szerinti alkalmassági követelményt igazoló szakember magasépítés tárgyú projektben szerzett szakmai többlettapasztalata (0-60 hónap) 10
3 4. Az AF III.1.3) M2.c. szerinti alkalmassági követelményt igazoló szakember magasépítési tárgyú projektben szerzett szakmai többlettapasztalata (0-60 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.1-15-BO1-2018-00009
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
07901 / 2021 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1. Rész száma: Elnevezés: Tokaj - Többcélú igazgatási épület és inkubátorház
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2021/08/24 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ZEMPLÉNKŐ Kelet-magyarországi Építőipari Fővállalkozó és Bányászati Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12523326215
Postai cím: Petőfi Utca 24. A. épület
Város: Tivadar
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4921
Ország: Magyarország
E-mail: info@zemplenko.hu
Telefon: +36 42506514
Internetcím(ek): (URL) www.zemplenko.hu
Fax: +36 42506515
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12523326215
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 405303305
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 442875000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Felelős műszaki vezetés és építőipari szakipari részfeladatok elvégzése.
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: ÉPSZER Építő-és Szerelőipari Zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 12610008205
Postai cím: Eötvös Utca 11
Város: Sárospatak
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3950
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12610008205

Hivatalos név: ZEMPLÉNKŐ Kelet-magyarországi Építőipari Fővállalkozó és Bányászati Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12523326215
Postai cím: Petőfi Utca 24. A. épület
Város: Tivadar
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4921
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12523326215

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
1. A 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 18. § -ában foglaltak alapján:
a) -
b) a nyertes ajánlattevő adószáma: 12523326-2-15
c) az ajánlattevők neve, címe és adószáma:
ÉPSZER Építő-és Szerelőipari Zártkörűen működő Részvénytársaság (székhely: 3950 Sárospatak Eötvös Utca 11.; adószám: 12610008-2-05) és
ZEMPLÉNKŐ Kelet-magyarországi Építőipari Fővállalkozó és Bányászati Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 4921 Tivadar, Petőfi utca 24. A. ép.; adószám: 12523326-2-15)
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/08/30 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges