Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/205
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2021.10.22.
Iktatószám: 20416/2021
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: CDHT Hotel Projekt Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye: 8237 Tihany, Klebelsberg Kuno u. 1. (hrsz. 570/5)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2021.11.08.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: CDHT Hotel Projekt Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 26278414241
Postai cím: Vérhalom Utca 12-16. 13019/0/I/1
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1023
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szöllősi Péter Mihály
Telefon: +36 203893626
E-mail: tihany@cdht.hu
Fax: +36 17896943
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.witzrt.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.witzrt.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001314902021/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001314902021/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Tihanyi hotel – bontási kivitelezési munkák
Hivatkozási szám: EKR001314902021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A közbeszerzési eljárás tárgya a 8237 Tihany, Klebelsberg Kuno utca 1. alatti 570/5 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanon lévő korábbi szállás épületek és kiszolgáló épületek bontási munkáinak elvégzése.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Ajánlatkérő egy építési beruházásra (bontási kivitelezési munkák elvégzésére) kíván szerződni, amely beszerzési tárgy mind szakmailag mind az egyértelmű felelősség miatt megköveteli, hogy minden részét ugyanaz az ajánlattevő készítse el, így ajánlatkérő nem biztosítja a részajánlattétel lehetőségét.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Tihanyi hotel – bontási kivitelezési munkák
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45110000-1
További tárgyak: 45111000-8
45111100-9
45111200-0
45111213-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: 8237 Tihany, Klebelsberg Kuno u. 1. (hrsz. 570/5)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A közbeszerzési eljárás tárgya a 8237 Tihany, Klebelsberg Kuno utca 1. alatti 570/5 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanon lévő korábbi szállás épületek és kiszolgáló épületek bontási munkáinak elvégzése. A terület a Balaton-felvidéki Nemzeti Park területén, földtani veszélyforrásnak tekinthető területen helyezkedik el.
Az ingatlanon található épületeket évek óta nem használják, ezért erősen leromlott állapotúak, ennek okán felújításuk és átépítésük nem lehetséges, vagy nem lenne gazdaságos megoldás. Ez alól kivételt képez József főherceg kastélya és annak közvetlen környezete, amely mostani állapotában érintetlenül megtartandó, így tárgyi közbeszerzési eljárás nem érinti.
A bontandó épületek listája és közelítő méretei jelenlegi állapotban:
Hotel épület:
• bruttó szintterület, szintenkénti megosztásban: 58 + 1673 + 617 + 4 x 596 + 116 = 4848 m2
• monolit vasbeton vázas épületrendszer, monolit vasbeton lemezes és előregyártott födémpallós födémekkel
• az épület 7 szintes lapostetős kialakítású
o pinceszint: gépészet
o földszint: konyha-étterem, recepció, közösségi helyiségek, előadóterem
o 1. emelet: gépészeti szint
o 2-5. emelet: lakó szintek
o 6. emelet: liftgépház, szolgálati lakás
Személyzeti szálló (erdei szálláshely):
• bruttó szintterület: 488 + 488 = 976 m2
• az épület kétszintes nyeregtetős kialakítású, téglalap alaprajzú szállás épület
Tároló:
• bruttó szintterület: 76 m2
• az épület alacsony hajlású tetős kialakítású
• földszintes kialakítású, részben könnyűszerkezetes építmény
Apartman:
• bruttó szintterület: 164 m2
• földszintes kialakítású, könnyűszerkezetes építmény
• 5 lakóegységből álló épület
Gépészeti épület:
• bruttó szintterület, szintenkénti megosztásban: 734 + 310 = 1044 m2
• lapostetős kialakítású, monolit és előregyártott vasbeton vázas épület, tégla kitöltő falazattal
• az épület kétszintes, földszint + 1 emelet kialakítással
Vasbeton medence
• bruttó alapterület: 39 m2
• a terep síkjából kiemelkedő szerkezet
• kis vízmélységű, ~ 30 cm szerkezeti vastagsággal rendelkező gyerekmedence
Büfé:
• bruttó szintterület: 77 m2
• az épület alacsony hajlású tetős kialakítású
• földszintes kialakítású, részben könnyűszerkezetes építmény
Kis raktár:
• bruttó szintterület: 56 m2
• az épület földszintes, félig földbe süllyesztett, alacsony igényszintű, 3 traktusból álló tároló
• elsősorban kertészeti eszközök tárolására és javítására szolgált
Összes bontandó bruttó szintterület: 7.280 m2
A bontási munkákat az OTÉK vonatkozó pontjai, valamint az MSZ 14399 szerinti technológiai és munkavédelmi követelményeknek megfelelően kell végezni.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekébentörtént, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
További részletek a közbeszerzési dokumentumokban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2.1. Az M.2.1) pont szerinti alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (0-3 db projekt) 10
2 2.2. Az M.2.1) pont szerinti alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai tapasztalata (földtani veszélyforrás) 10
3 2.3. Az M.2.1) pont szerinti alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai tapasztalata (nemzeti park) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Nettó ajánlati ár összesen (nettó HUF) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 130
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
A felhívás II.2.5) pontban rögzített minőségi értékelési szempontok teljes elnevezései a következők:
• 2.1. Az M.2.1) pont szerinti alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (0-3 db projekt)
• 2.2. Az M.2.1) pont szerinti alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli olyan bontási kivitelezési szakmai tapasztalata, amely olyan épületre vonatkozott, ami földtani veszélyforrás területen valósult meg (0-3 db projekt)
• 2.3. Az M.2.1) pont szerinti alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli olyan bontási kivitelezési szakmai tapasztalata, amely olyan épületre vonatkozott, ami Nemzeti Park területén valósult meg (0-3 db projekt)
AK felhívja a figyelmet, hogy a felhívás II.2.5) pont 2.1-2.3. minőségi értékelési szempontok tekintetében egy szakmai tapasztalatot (projektet) az értékelés során csak egyszer vesz figyelembe, azaz egy szakmai tapasztalat (projekt) csak egy értékelési szempont tekintetében mutatható be.
AK a felhívás II.2.7) pontjában a szerződés időtartama alatt 130 naptári napot ért

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontjának hatálya alá tartozik.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő az igazolásokat már az ajánlatban kéri benyújtani a Kbt. 114/A. § (1) bekezdésében foglaltak alapján.
Ajánlattevő vonatkozásában:
Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: K.r.) 17. § (1) bekezdés szerint EKR űrlapon, egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a K.r. 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontja szerint kell igazolnia a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontban meghatározottaknak megfelelő tartalommal.
Alvállalkozó és adott esetben alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában:
Ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a K.r. 17. § (2) bekezdése alapján csak nyilatkozni köteles arról (EKR űrlapon), hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a felhívásban meghatározott kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a felhívásban meghatározott kizáró okok hatálya alá.
A Kbt. 69. § (2)-(9) bekezdés nem irányadó.
A K.r. 17. § (1) bekezdése alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a K.r. 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
Öntisztázás a Kbt. 64. § alapján.
Ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is (elegendő másolatban). Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük, nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek az ajánlat részeként benyújtani [K.r. 13. §]. Az EKR-ben az Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként létrehozta a Változásbejegyezésre vonatkozó nyilatkozat mintáját, amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles kitölteni és az ajánlat részeként benyújtani.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőnek a Kbt. 114/A. § (1) bekezdése alapján ajánlatában szükséges benyújtani az alkalmassági követelmények tekintetében az igazolásokat az alábbiak szerint.
P.1): Ajánlattevő a Kr. 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján mutassa be az ajánlati felhívás feladását megelőző mérlegfordulónappal három lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (bontási kivitelezési feladatok ellátása) származó - általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről a nyilatkozatát attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ha az ajánlattevő a P.1) pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P.1): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (bontási kivitelezési feladatok ellátása) származó– általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen nem éri el a nettó 150.000.000,- Ft-ot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Ajánlattevőnek a Kbt. 114/A. § (1) bekezdése alapján ajánlatában szükséges benyújtani az alkalmassági követelmények tekintetében az igazolásokat az alábbiak szerint.
M.1): Ajánlattevő a Kr. 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján mutassa be az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 5 év (60 hónap) közbeszerzés tárgya szerinti legjelentősebb építési beruházásait a Kr. 22. § (3) bekezdés szerint meghatározott formában igazolva. A referenciaigazolás tartalmazza legalább a következő adatokat:
a) az építési beruházás tárgyát, valamint mennyiségét olyan részletességgel, hogy az alkalmassági követelménynek való megfelelés megállapítható legyen;
b) a teljesítés időtartamát (év-hónap-nap pontossággal feltüntetett kezdési és befejezési dátum megadásával) és helyét;
c) nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e;
d) a saját teljesítés arányát.
A Kr. 21. § (2a) bek a) pontja alapján, ha ajánlatkérő öt év teljesítéseinek igazolását írja elő, az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt (felhívás feladásának dátumáig) befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe. Amennyiben a referencia követelményben foglalt tevékenység a szerződés részteljesítése eredményeként valósult meg, úgy a Kr. 21/A. § és a Kr. 22. § (5) bek. is irányadó.
M.2): Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján mutassa be azokat a szakembereket, akit be kíván vonni a teljesítésbe.
Csatolandó dokumentumok:
• nyilatkozat bemutatott szakemberekről – EKR-ben létrehozott űrlap kitöltésével
• a szakember szakmai tapasztalatát és végzettségét ismertető saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza (év/hónap megjelöléssel); (2.1. és 2.2. számú melléklet)
• végzettséget (képzettséget) igazoló dokumentumok egyszerű másolata;
• a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata, mely tartalmazza, hogy eljárásba történő bevonásáról tudomással bír; (3. számú melléklet)
• más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő vagy származási országban szerzett, a fentiekkel egyenértékű jogosultságot igazoló dokumentum magyar nyelvű fordítása..
A Kbt. 65.§ (6), (7), (9) és (11), (12) bek..és a Kbt. 69. § (11a) bekezdés is irányadó.
A Kbt. 67. § (3) bek alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
AK az AT-k alkalmasságának feltételeit a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított öt évben befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett, összesen legalább bruttó 4.000 m2 szintterületű épület bontására vonatkozó, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciával.
Az M.1) alkalmassági követelmény csak egy szerződéssel teljesíthető, ami legalább egy vagy több épület bontására vonatkozott.
M.2): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:
M.2.1): legalább 1 fő projektvezető szakemberrel, aki okleveles építészmérnök vagy okleveles építőmérnök vagy építészmérnök vagy építőmérnök vagy ezzel egyenértékű végzettséggel rendelkezik, továbbá rendelkezik legalább 3 év (36 hónap) generálkivitelezői projektvezetői szakmai gyakorlattal.
M.2.2): legalább 1 fő szakemberrel, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „MV-É” jogosultsággal rendelkezik vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges „követelményként” előírt végzettségi és szakmai gyakorlati követelményeknek megfelel [266/2013. Korm. rend. 1. sz. mell. VI. cím 1. rész 2. pontja], továbbá az adott szakember rendelkezik legalább 1 db olyan projekttel kapcsolatos szakmai gyakorlattal, amely legalább bruttó 2.000 m2 összes szintterületű, nem csarnokrendszerű, több szintes épület bontására és/vagy meglévő épület átalakítására és/vagy felújítására vonatkozott.
Ajánlatkérő elfogadja a fenti jogosultság megszerzéséhez szükséges szakképzettséggel egyenértékű szakképzettséget is, mely egyenértékűséget az Ajánlattevőnek igazolnia kell.
Ha az M.2.2) pontra megajánlott szakember az előírt jogosultsággal rendelkezik, úgy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség és gyakorlat igazolására egyéb dokumentum csatolása nem szükséges, azokat az érvényes jogosultság igazolja. A szakember szakmai önéletrajza ez esetben is csatolandó, ugyanis szükséges abban feltüntetnie ajánlattevőnek az alkalmassági követelményként előírt egyéb tapasztalattal kapcsolatos információkat. A szakmai önéletrajzban fel kell tüntetni az elektronikus elérési utat, ahol az adott jogosultság fennállása ellenőrizhető. Ha a jogosultságot - ha a Kbt. 69. § (11) szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód -, és a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget és gyakorlatot az ajánlattevő más módon nem igazolta, a jogosultság érvényességét igazoló dokumentumokat kell egyszerű másolatban benyújtani.
Ajánlatkérő előírja, hogy a Kbt. 65. § (10) bekezdése alapján az M.2.1) alkalmassági követelmény szerinti feltételek igazolásához nem támaszkodhat az ajánlattevő más szervezet kapacitására, és a teljesítés során az alkalmassági követelményben meghatározott feladatokat nem végezheti alvállalkozó tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő álláspontja szerint azok olyan alapvető fontosságú feladatoknak tekinthetők, amelyeket csak maga az ajánlattevő vagy - közös ajánlattétel esetén - a közös ajánlattevők egyike végezhet el.
A szakemberek között az átfedés megengedett.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Az alkalmazott kötbér típusok: késedelmi és meghiúsulási kötbér a szerződéstervezetben rögzítettek szerint.
A szerződés biztosítékai: hibás teljesítési biztosíték, jólteljesítési biztosíték a Kbt. 134. § (2)-(3) bekezdésesek szerint, a szerződéstervezetben részletezve.
A Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja irányadó.
A Kbt. 134. § (6) bekezdés b) pontja alapján AK rögzíti, hogy a biztosíték nyertes AT választása szerint teljesíthető a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontban meghatározott formában, illetve módon.
Részletek a közbeszerzési dokumentumokban.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A teljesítésre a Kbt. 135. § (1), (3) és (5)-(7), a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései, valamint a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. § rendelkezései irányadók.
Előleg: A nettó ellenszolgáltatás 5 %-a .
Részszámlázás biztosított: nyertes AT jogosult havonta részszámla benyújtására, 100 %-ot elérő teljesítés esetén pedig végszámla benyújtására.
Jótállás: 24 hónap
Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (11) bek. alapján a Ptk. 6:155. § (1) bek. szerint késedelmi kamat és külön jogszabály szerinti költségátalány megfizetésére köteles késdelembe esés esetén. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 27/A. §-t.
Az ajánlattétel, a szerződés, a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF).
A szerződést biztosító mellékkötelezettségeket részletesen a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő kizárja a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján a gazdálkodó szervezet létrehozását mind önálló, mind közös ajánlattevők tekintetében.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2021/11/08 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2021/11/08 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok bontására a megadott időpontban az EKR elektronikus felületén kerül sor.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontási eljárás a Kbt. 68. § rendelkezései szerint és az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendeletben (továbbiakban EKR rendelet) foglaltaknak megfelelően történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 5.000.000
A befizetés helye: AK számlaszáma, bankgar., kezesség, bizt. szerz.
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 11794008-24016016-00000000
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Készpénz átutalással való teljesítése esetén a banki terhelési értesítő, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garanciával/készfizető kezességgel való teljesítés esetén a garancia/kezességvállaló nyilatkozat, biztosítási szerződéssel való teljesítés esetén a kötelezvény.
A garancialevél, a kezességvállalásról szóló dokumentum, valamint a kötelezvény tekintetében AK előírja és kiemelten is felhívja a figyelmet, hogy az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek!
Az igazolást az ajánlatban csatolni szükséges.
Részletek a KD-ban.
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-100
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
1. értékelési részszempont (nettó ajánlati ár): fordított arányosítás; 2.1-2.3. értékelési részszempont (szakemberek szakmai tapasztalata): arányosítás. Részletek a közbeszerzési dokumentumokban.
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, illetve a képviselettel kapcsolatos előírásokat az elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatban a Kbt. 40-41/C §-a az irányadó.
2. Az Ajánlatkérő gazdálkodó szervezet alapítását kizárja mind ajánlattevő, mind közös ajánlattevők vonatkozásában.
3. Ajánlattevőnek ajánlata részeként csatolnia kell a költségvetést kitöltött formában, cégszerűen aláírva .pdf formátumban. Ajánlattevőnek az árazott költségvetést be kell nyújtania ajánlatához szerkeszthető .xls formátumban is.
4. Az ajánlat részét képezi a szakmai ajánlat, amely a benyújtott árazott költségvetésből áll.
5. Ajánlattevőnek a felolvasólapon a „Nettó ajánlati ár összesen (HUF)” árelemhez az Excel táblázatként kiadott „8.2._Tihanyi_Park_Hotel_bontasa_REV00” költségvetés „2.1. ÁFA vetítési alap” sorát kell megadnia.
6. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35.§-ban és a Kbt. 41/A. § (5) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni, továbbá az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevők erre vonatkozó megállapodását.
7. Kiegészítő tájékoztatás a Kbt. 56. § alapján a KD-ban részletezettek szerint.
8. AK konzultációt nem tart, de helyszíni bejárást tart, amelynek a helyszíne: 8237 Tihany, Klebelsberg Kuno u. 1. (hrsz. 570/5), időpontja: 2021. október 27. napján (szerda) 10:00 óra.
9. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az EKR-ben megadott űrlapokon, a Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatot, továbbá a Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólapot a megfelelő cellák kitöltésével, amelynek tartalmaznia kell a Kbt. 68. § (4) bek.-ben meghatározott információkat.
10. AK jelen eljárásban előírja a Kbt. 66. § (6) bek. szerinti alvállalkozókra vonatkozó információkat.
11. AK előírja az ajánlatban EKR űrlapon a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti információk feltüntetését (nemleges tartalommal is).
12. Hiánypótlás a Kbt. 71. §-ban foglaltaknak megfelelően.
13. AK a IV.2.6) pontban meghatározott 2 hónap alatt 60 napot ért, az ajánlatok benyújtásának határidejétől számolva.
14. A nyertes AT-nek a közbeszerzési dokumentumokban részletesen meghatározott feltételeknek megfelelő min. 300.000.000 Ft/év és min. 100.000.000 Ft/káreseményenkénti mértékű, a közbeszerzés tárgyára vonatkozó építés- és szerelési (C.A.R. típusú vagy azzal egyenértékű) felelősségbiztosítással kell rendelkeznie, amelyről szóló kötvényeket szerződéskötéskor be kell nyújtania. AT csatolja nyilatkozatát az ajánlatban, hogy az előírt felelősségbiztosítással nyertesség esetén rendelkezni fog.
15. Amennyiben az ajánlat üzleti titkot tartalmaz, úgy annak tényéről EKR űrlapon szükséges nyilatkozni az ajánlat benyújtásakor.
16. Az eljárásban minden kommunikáció kizárólag az EKR-ben történik, azonban a Kbt. 41/C. § (4) bekezdés szerinti esetekben, ha nincs lehetőség az EKR-ben történő kommunikációra, úgy a következő elérhetőségek is használhatóak: fax: +36 17896943, e-mail: witzrt@witzrt.hu.
17. FAKSZ: Porcza Ádám – 01258
18. AK alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját.
19. A jelen ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a 2015.évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletei szerint kell eljárni.
20. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdésben foglaltakat.
21. AT nyertessége esetén III.1.3) M.2.2. pont szerinti szakembernek szerződéskötésre rendelkezni kell a megjelölt érvényes kamarai jogosultsággal és aktív státusszal. AT-nek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén a felhívás III.1.3) M.2.2. pontra bemutatott szakembere a szükséges jogosultsággal és aktív kamarai státusszal rendelkezni fog a szerződéskötéskor és a szerződés teljesítésének teljes időtartamára.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/10/20 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges