Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/253
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma: 2021.12.30.
Iktatószám: 25686/2021
CPV Kód: 45211000-9
Ajánlatkérő: Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat
Teljesítés helye: HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Living II. Ingatlanfejlesztő Befektetési Alap
Ajánlatkérő típusa: Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: 15735667241
Postai cím: Fő Tér 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1033
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kirchhof Attila
Telefon: +36 14303491
E-mail: kirchhof@ovzrt.hu
Fax: +36 14303472
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.obuda.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
x Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Óbudai bérlakásprogram
Hivatkozási szám: EKR000698902021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45211000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A tárgyalások során pontosított műszaki tartalom, mely a tárgyalási jegyzőkönyvben illetve a kialakított végleges feltételrendszerben foglaltakkal együtt értendő.
Ajánlatkérő tulajdonában álló 64057/35 helyrajzi számú 10626 m2 alapterületű telken lakóingatlan jellegű fejlesztés megvalósítása a szükséges engedélyes tervek elkészítése, engedélyek beszerzése, kiviteli tervek elkészítése, az építési munkák elvégzése és az elkészült társasház használatbavételi engedélyének megszerzése, társasház alapítás.
Jelen eljárás eredményeképpen kiválasztásra kerülő nyertes ajánlattevő megvásárolja a telket beépítési és egyéb műszaki és általános fejlesztési kötelezettségekkel, melynek részét képezi az ajánlatkérő által elkészíttetett és ajánlattevők rendelkezésére bocsátott tervdokumentáció megvásárlása is. Nyertes ajánlattevő a jelen felhívásban megjelölt határidőig köteles megépíteni a többlakásos társasházat az önkormányzat által elkészített műszaki tervvel összhangban oly módon, hogy a tervben csak olyan mértékű változtatásokat eszközölhet, melyek a településképi véleményt nem befolyásolják, továbbá a „B” épülettömbben tervezetten megvásárolni kívánt 15 db önkormányzati lakások esetében Ajánlatkérő által meghatározott műszaki tartalom az irányadó.
Nyertes Ajánlattevő az Ajánlatkérő által rendelkezésére bocsátott és az adásvétel tárgyát képező jóváhagyási terv alapján legkésőbb 2022. április 30. napjáig köteles a véglegessé vált építési engedélyt megszerezni, a Lakóépületek 1. üteme (B épülettömb) vonatkozásában pedig legkésőbb 2023.szeptember 30. napjáig a szerkezetkész állapotot elérni. Nyertes Ajánlattevőnek vállalnia kell, hogy a Lakóépületek 1. üteme (B épülettömb) és az Ingatlanok vonatkozásában legkésőbb 2024. június 30. napjáig megszerzi a véglegessé vált és végrehajtható használatbavételi engedélyt, továbbá azt, hogy legkésőbb a véglegessé vált és végrehajtható használatbavételi engedély megszerzését követő 15 napon belül az Ingatlanok vonatkozásában végleges adásvételi szerződést köt. Nyertes Ajánlattevőnek a használatbavételi engedély alapján, a Lakóépületek 1. ütemén (B épülettömb) legkésőbb 2024. szeptember 30. napjáig társasházat („Társasház”) kell létrehoznia és a Társasházat, valamint a társasházi albetéteket az ingatlannyilvántartásba
bejegyeztetni. Nyertes Ajánlattevő vállalja, hogy egyedüli tulajdonosként a Társasház alakuló közgyűlését megtartja, és ennek során a Társasház közös képviselőjét megválasztja. Ajánlattevő köteles a Társasház szervezeti és működési szabályzatát elkészíteni, valamint aTársasház üzemeltetése érdekében a Társasház nevében és javára a szükséges üzemeltetési szerződéseket megkötni.
Ajánlatkérő az általa megvásárolni tervezett lakások műszaki tartalma terv szerinti megvalósításának ellenőrzésére műszaki ellenőrt vesz igénybe. Ajánlatkérő által megvásárolni kívánt lakások a „B” épülettömb „B-2” lépcsőházában a földszinten és az 1-3. emeleti szinteken lesznek főként kialakítva. A lakások mintegy 36-% egyszobás stúdiólakás, 37-% kétszobás (nappali+1szobás), 24% háromszobás (nappali+2szobás), további lakások 3-% négyszobás (nappali+3 szobás) kialakítású. A lakások méretei 27 és 110 m2 közöttiek. Az épületek minden lépcsőházi főbejárata akadálymentesen megközelíthető kell legyen. A közlekedő terek akadálymentes használatra alkalmasak. a szintek személyfelvonókkal akadálymentesen elérhetőek legyenek. Az épület fűtése távhővel biztosított, ezen felül a 25% megújuló energia használatot biztosítani kell. A három tömegből álló (A, B és C épülettömb), összesen 291 lakásos lakóépület a környező területek karakterére is figyelemmel, az északi „A” tömbben pince +földszint + 7, míg a déli „B” és ”C” tömbökben pince+ földszint + 3 szintes. A keretből három, pince +földszint +9 szintes tömeg emelkedik ki. A déli tömbök megnyitásával a keretes beépítés főbb feltáró útvonalai kerültek kijelölésre.
A telket körülvevő családi házas beépítésre a telek déli részén lévő "B" és „C” épület reagál a földszint +3 szintes
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 791655271 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Óbudai bérlakásprogram
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45211000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 64057/35 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlatkérő tulajdonában álló 64057/35 helyrajzi számú 10626 m2 alapterületű telken lakóingatlan jellegű fejlesztés megvalósítása a szükséges engedélyes tervek elkészítése, engedélyek beszerzése, kiviteli tervek elkészítése, az építési munkák elvégzése és az elkészült társasház használatbavételi engedélyének megszerzése, társasház alapítás.
Jelen eljárás eredményeképpen kiválasztásra kerülő nyertes ajánlattevő megvásárolja a telket beépítési és egyéb műszaki és általános fejlesztési kötelezettségekkel, melynek részét képezi az ajánlatkérő által elkészíttetett és ajánlattevők rendelkezésére bocsátott tervdokumentáció megvásárlása is. Nyertes ajánlattevő a jelen felhívásban megjelölt határidőig köteles megépíteni a többlakásos társasházat az önkormányzat által elkészített műszaki tervvel összhangban oly módon, hogy a tervben csak olyan mértékű változtatásokat eszközölhet, melyek a településképi véleményt nem befolyásolják, továbbá a „B” épülettömbben tervezetten megvásárolni kívánt 15 db önkormányzati lakások esetében Ajánlatkérő által meghatározott műszaki tartalom az irányadó.
A telken az alábbi felépítmények helyezkednek el, melyek megvásárlása, elbontása és elszállítása is a nyertes ajánlattevő feladatát képezi:
57 db fém szerkezetű 6,2 m2/db alapterületű pavilon,
1 db fém szerkezetű, 7,3 m2/db alapterületű akadálymentes szaniter konténer,
1 db fém szerkezetű, 14,7 m2/db alapterületű szaniter konténer.
Nyertes Ajánlattevő az Ajánlatkérő által rendelkezésére bocsátott és az adásvétel tárgyát képező jóváhagyási terv alapján legkésőbb 2021. december 10. napjáig köteles a véglegessé vált építési engedélyt megszerezni, a Lakóépületek 1. üteme (B, C épülettömb) vonatkozásában pedig legkésőbb 2023. június 30. napjáig a szerkezetkész állapotot elérni.
Nyertes Ajánlattevőnek vállalnia kell, hogy a Lakóépületek 1. üteme (B, C épülettömb) és az Ingatlanok vonatkozásában legkésőbb 2024. június 30. napjáig megszerzi a véglegessé vált és végrehajtható használatbavételi engedélyt, továbbá azt, hogy legkésőbb a véglegessé vált és végrehajtható használatbavételi engedély megszerzését követő 15 napon belül az Ingatlanok vonatkozásában végleges adásvételi szerződést köt.
Nyertes Ajánlattevőnek a használatbavételi engedély alapján, a Lakóépületek 1. ütemén (B, C épülettömb) legkésőbb 2024. szeptember 30. napjáig társasházat („Társasház”) kell létrehoznia és a Társasházat, valamint a társasházi albetéteket az ingatlan-nyilvántartásba bejegyeztetni.
Nyertes Ajánlattevő vállalja, hogy egyedüli tulajdonosként a Társasház alakuló közgyűlését megtartja, és ennek során a Társasház közös képviselőjét megválasztja. Ajánlattevő köteles a Társasház szervezeti és működési szabályzatát elkészíteni, valamint a Társasház üzemeltetése érdekében a Társasház nevében és javára a szükséges üzemeltetési szerződéseket megkötni.
Ajánlatkérő az általa megvásárolni tervezett lakások műszaki tartalma terv szerinti megvalósításának ellenőrzésére műszaki ellenőrt vesz igénybe.
Ajánlatkérő által megvásárolni kívánt lakások a „B” épülettömb „B-2” lépcsőházában a fölszinten és az 1-3. emeleti szinteken lesznek főként kialakítva.
A lakások mintegy 36-% egyszobás stúdiólakás, 37-% kétszobás (nappali+1szobás), 24% háromszobás (nappali+2szobás), további lakások 3-% négyszobás (nappali+3 szobás) kialakítású. A lakások méretei 27 és 110 m2 közöttiek. Az épületek minden lépcsőházi főbejárata akadálymentesen megközelíthető kell legyen. A közlekedő terek akadálymentes használatra alkalmasak. a szintek személyfelvonókkal akadálymentesen elérhetőek legyenek. Az épület fűtése távhővel biztosított, ezen felül a 25% megújuló energia használatot biztosítani kell.
A három tömegből álló (A, B és C épülettömb), összesen 291 lakásos lakóépület a környező területek karakterére is figyelemmel, az északi „A” tömbben pince +földszint + 7, míg a déli „B” és ”C” tömbökben pince+ földszint + 3 szintes. A keretből három, pince +földszint +9 szintes tömeg emelkedik ki. A déli tömbök megnyitásával a keretes beépítés főbb feltáró útvonalai kerültek kijelölésre.
A telket körülvevő családi házas beépítésre a telek déli részén lévő "B" és „C” épület reagál a földszint +3 szintes tömegével, az északi „A” épület pedig nyolc szintjével átmenetet képez a tízemeletes környező panelházak és a déli „B” és „C” épületek alacsony homlokzatmagassága között. A két épületen egyaránt találhatóak tornyok, amelyek az utcai homlokzatokhoz képest visszaugratva nőnek ki az alsóbb szintekből, így a tíz emeletes tornyok valódi magassága az utcaszintről nem érzékelhető az alsóbb szintek homlokzati kitakarása miatt.
Az épülettömbök által határolt terület 100%-ban beépített a térszín alatt, az északi terepcsatlakozáshoz viszonyítva fél szint süllyesztéssel 303 férőhelyes parkolószint kerül a komplexum alá. Az épület a környezetéből rézsűvel átlag 2,00m magasan emelkedik ki. A beépítés keretes jelleget kap a három épületrész egymás felé kanyarodása miatt. A rézsűvel együtt ez a földszinti lakások privát szféráját is megteremti, a parkosított belső udvar az épület lakásainak közös kertjévé válik. A belső udvar burkolt és megfelelő földfeltöltéssel növényzettel fedett hangulatos tér, amelyben a megszokott zöldfelületek és kültéri bútorok mellett kialakítható játszótér illetve kültéri edzőpálya is.
A lakások túlnyomó többsége rendelkezik terasszal, a földszinten kertkapcsolatos kialakítással. Mindegyik lakóegység megfelel a hatályos benapozási követelményeknek. A lakások elrendezése alapvetően középfolyosós; az északi, illetve belsőudvari könyökpozíciókban, ahol a benapozás nem teszi lehetővé a kétoldali lakáselrendezést, az épület oldalfolyosós, nyitott függőfolyosós elrendezésre vált.
A 45 m2-nél nagyobb lakások részére a lakószinteken biztosított saját min. 1,5 m2-es tároló.
Terepszint feletti bruttó szintterület: 21.048 m2
Terepszint alatti bruttó szintterület: 8.053 m2
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 melegvíz előállítás kiváltása hőszivattyús üzemű egységgel – a teljes HMV igény megajánlott %-ban(min.10 -max.40%) 10
2 többlet jótállás a megvásárolni tervezett önkormányzati bérlakásokra (181/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerint), a minimálisan vállalandó 36 hónap teljeskörű jótállás feletti vállalás (maximum 36 hónap) 20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.5. "Ár kritérium" kiegészítése: a telek vételárán (értékbecslésben rögzített vételár 115,0763%), azaz 731 655 271 Ft felül tett ajánlattevői megajánlás, mely a telek vételára lesz

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
x Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021 /S 121 - 317097
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Óbudai bérlakásprogram
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2021/12/14 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Living II. Ingatlanfejlesztő Befektetési Alap
Nemzeti azonosítószám: 19086862243
Postai cím: Máriássy Utca 7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1095
Ország: Magyarország
E-mail: gyafras.sandor@gladiatoralapkezelo.hu
Telefon: +36 204688702
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 791655271
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: tervezési részfeladatok; kivitelezési részfeladatok; projekt- és építésszervezési részfeladatok


VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Jelen eljárásban ajánlattevők:
1. Ajánlattevő (egyben nyertes ajánlattevő) neve: Living II. Ingatlanfejlesztő Befektetési Alap
Székhely: 1095 Budapest, Máriássy u. 7.
Adószám: 19086862-2-43
2. Ajánlattevő neve: DVM Group Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1052 Budapest, Türr István u. 8.
Adószám: 12667093-2-41
A megadott becsült érték a beruházás értéke, azonban az eljárásban ajánlati árként a fejlesztés alapjául szolgáló ingatlan vételi ára került feltüntetésre, ez a szerződéses érték.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/12/23 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)