Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/229
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2021.11.26.
Iktatószám: 23084/2021
CPV Kód: 45212314-0
Ajánlatkérő: Budapest Főváros Önkormányzata
Teljesítés helye: HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: EB Hungary Invest Kft.
Ajánlatkérő típusa: Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közigazgatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Főváros Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91156031
Postai cím: Városház Utca 9-11.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1052
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kittka Dalma
Telefon: +36 13271452
E-mail: KittkaD@budapest.hu
Fax: +36 13271863
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.budapest.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
x Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Általános közigazgatás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Városháza homlokzatfelújítás A ütem kivitelezése
Hivatkozási szám: EKR000822932020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212314-0
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés - „Városháza épület homlokzatainak, kapualjainak felújítása és kapcsolódó szigetelési, vízelvezetési, tereprendezési, nyílászáró-felújítási és elektromos kivitelezési munkák A ütem” tárgyú építési beruházás megvalósítására.
Nyertes Ajánlattevő feladata a Városháza épületegyüttes északi épületszárnyain, 22.000 m2 nettó szintalapterületű épületrészén homlokzatfelújítás és kapcsolódó munkák elvégzése, 10.000 m2 homlokzatfelületen az alábbiak szerint:
1. Városháza épületegyüttes homlokzati falazat, lábazati vízszigetelés, vakolat és párkányzatok felújítása 7.500 m2 homlokzatfelületen az alábbi szakaszokon: Madách tér felőli külső homlokzatok: a Keresztszárny, Bárczy utcai szárny (Bank szárny) és Gerlóczy utcai szárny III. sz. parkolóudvarral határos homlokzatszakaszai, valamint a Károly körúttal szomszédos homlokzatszakaszai;
2. Városháza épületegyüttes homlokzati falazat, lábazati vízszigetelés, vakolat és párkányzatok felújítása 2.500 m2 homlokzatfelületen az alábbi szakaszokon: Keresztszárnyi belső I. és II. sz. díszudvarokkal határos homlokzatszakaszai;
3. A Keresztszárny zárófödémének és felső szintjének nyári túlmelegedés elleni hőszigetelése, új lapostető rétegrend kialakítása;
4. Vakolatfelújítással érintett felületeken a nyílászárók felújítása (376 db), vagy újra gyártása és cseréje (130 db), kiviteli terv szerint;
5. A Keresztszárny két átjárójának felújítása;
6. A Bárczy utcai Bank épületszárnyon található III. sz. belső kapualj, valamint a Gerlóczy utcai épületszárnyon található IV. sz. kapuáthajtó és V. számú kapualj felújítása;
7. A homlokzatfelújítást érintő, műszakilag szükséges elektromos munkák kivitelezése;
8. A homlokzatfelújítást érintő csapadékvíz-elvezető rendszer felújítása, az érintett csapadékvízcsatornák meglévő csatornahálózatba történő bekötésének kivitelezése, új ereszcsatornák és bádogos szerkezetek kialakítása;
9. Világítás korszerűsítése, díszvilágítás kiépítése a Bárczy István utcai tömb Károly körút felőli homlokzatszakaszán;
10. Vasbeton árnyékoló rendszer bontása;
11. Gyengeáramú biztonságtechnikai és vagyonvédelmi rendszer zavartalan üzemelésének biztosítása mellett a homlokzaton található kamerák ideiglenes leszerelése és áttelepítése, majd a kivitelezési munka befejeztével a kamerák visszatelepítése.
12. Keresztszárny külső villámvédelmi berendezésének bontása és újjáépítése, valamint ideiglenes villámvédelem tervezése és biztosítása.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott műszaki dokumentumok tartalmazzák.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 1367316496 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Városháza homlokzatfelújítás A ütem kivitelezése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212314-0
További tárgyak: 45000000-7
45261310-0
45320000-6
45410000-4
45421132-8
45310000-3
45312310-3
45220000-5
71334000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Főpolgármesteri Hivatal
Magyarország, 1052 Budapest, Városház utca 9-11.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nyertes Ajánlattevő feladata a Városháza épületegyüttes északi épületszárnyain, 22.000 m2 nettó szintalapterületű épületrészén homlokzatfelújítás és kapcsolódó munkák elvégzése, 10.000 m2 homlokzatfelületen az alábbiak szerint:
1. Városháza épületegyüttes homlokzati falazat, lábazati vízszigetelés, vakolat és párkányzatok felújítása 7.500 m2 homlokzatfelületen az alábbi szakaszokon: Madách tér felőli külső homlokzatok: a Keresztszárny, Bárczy utcai szárny (Bank szárny) és Gerlóczy utcai szárny III. sz. parkolóudvarral határos homlokzatszakaszai, valamint a Károly körúttal szomszédos homlokzatszakaszai;
2. Városháza épületegyüttes homlokzati falazat, lábazati vízszigetelés, vakolat és párkányzatok felújítása 2.500 m2 homlokzatfelületen az alábbi szakaszokon: Keresztszárnyi belső I. és II. sz. díszudvarokkal határos homlokzatszakaszai;
3. A Keresztszárny zárófödémének és felső szintjének nyári túlmelegedés elleni hőszigetelése, új lapostető rétegrend kialakítása;
4. Vakolatfelújítással érintett felületeken a nyílászárók felújítása (376 db), vagy újra gyártása és cseréje (130 db), kiviteli terv szerint;
5. A Keresztszárny két átjárójának felújítása;
6. A Bárczy utcai Bank épületszárnyon található III. sz. belső kapualj, valamint a Gerlóczy utcai épületszárnyon található IV. sz. kapuáthajtó és V. számú kapualj felújítása;
7. A homlokzatfelújítást érintő, műszakilag szükséges elektromos munkák kivitelezése;
8. A homlokzatfelújítást érintő csapadékvíz-elvezető rendszer felújítása, az érintett csapadékvíz-csatornák meglévő csatornahálózatba történő bekötésének kivitelezése, új ereszcsatornák és bádogos szerkezetek kialakítása;
9. Világítás korszerűsítése, díszvilágítás kiépítése a Bárczy István utcai tömb Károly körút felőli homlokzatszakaszán;
10. Vasbeton árnyékoló rendszer bontása;
11. Gyengeáramú biztonságtechnikai és vagyonvédelmi rendszer zavartalan üzemelésének biztosítása mellett a homlokzaton található kamerák ideiglenes leszerelése és áttelepítése, majd a kivitelezési munka befejeztével a kamerák visszatelepítése.
12. Keresztszárny külső villámvédelmi berendezésének bontása és újjáépítése, valamint ideiglenes villámvédelem tervezése és biztosítása.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott műszaki dokumentumok tartalmazzák.
A felhívásban, valamint a további közbeszerzési dokumentumokban szereplő meghatározott gyártmányra, eredetre, típusra történő hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján jár el.
A Városháza épületének műemléki alapadatai:
- Cím: 1052 Budapest, Városház utca 9-11. Hrsz: 24357
- Műemléki törzsszám: 15487
- Azonosító: 25813
Az épületegyüttes a fővárosi közműhálózatra – víz-, szennyvíz-, csapadékvízelvezető- és gázvezeték-hálózatra – csatlakozik.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Az M/2 a) pont szerinti szakember jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata hónapokban (hónap, minimum 0, maximum 60 hónap) 15
2 3. A vállalt késedelmi kötbér mértéke (%, minimum 0,03 % maximum 0,06 %) 15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Értékelési részszempontok részletesen: 1. szempont: Nettó vállalkozói díj összesen (Ft), súlyszám: 70; 2. Az M/2a pont szerinti szakember jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata hónapokban (hónap, minimum 0, maximum 60 hónap), súlyszám: 15.; 3. szempont: A vállalt késedelmi kötbér mértéke (%, minimum 0,03 % maximum 0,06 %), súlyszám: 15. Részszempontonként adható pontszám: 0 - 10, ahol a 0 pont a legrosszabb, a 10 pont a legjobb. Ajánlatkérő törtek esetén a pontszámokat két tizedes jegyre kerekíti. Ajánlatkérő az 1. részszempont tekintetében fordított arányosítást, a 2. és 3. részszempont tekintetében egyenes arányosítást alkalmaz.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021 /S 008 - 013072
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási szerződés - Városháza épület homlokzatainak, kapualjainak felújítása és kapcsolódó szigetelési, vízelvezetési, tereprendezési, nyílászáró-felújítási és elektromos kivitelezési munkák A ütem
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2021/11/18 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: EB Hungary Invest Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69860016
Postai cím: Fogadó utca 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1107
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@ebhinvest.hu
Telefon: +36 305227465
Internetcím(ek): (URL) www.ebhinvest.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1367316496
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Egyes építészeti munkák, egyes gépészeti munkák, egyes elektromos munkák, egyes kőszobrász restaurátori munkák, egyes villámvédelmi tervezési feladatok.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevők:
- OPUS Magnum Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország, 1139 Budapest, Váci Út 99., adószám: 14823471241;
- PAN-AL TRADE Kft, Magyarország, 1071 Budapest, Dembinszky Utca 44., adószám: 24873532242;
- Pesti Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország, 1112 Budapest, Rózsatő Utca 10., adószám: 14400276243;
- EB Hungary Invest Kft., Magyarország, 1107 Budapest, Fogadó utca 4., adószám: 13240567242;
- F-Építő Generál Zrt., Magyarország, 1203 Budapest, Emília Utca 15., adószám: 13523398243
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 148-149. § szerint, különös tekintettel a Kbt. 148. § (3)-(7) bekezdéseiben foglaltakra.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/11/22 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)