Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/188
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.09.28.
Iktatószám:17452/2020
CPV Kód:42215200-8
Ajánlatkérő:Bakonszeg Községi Önkormányzat
Teljesítés helye:4164 Bakonszeg, Hunyadi u. 24.;4164 Bakonszeg, Hunyadi u. 24.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.10.07.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Bakonszeg Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_42465964
Postai cím: Hunyadi Utca 24.
Város: Bakonszeg
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4164
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Berecz Orsolya Zsuzsa
Telefon: +36 204101981
E-mail: drbereczorsolya@gmail.com
Fax: +36 14801180
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.telepules.com/bakonszeg/onkormanyzat.html/
A felhasználói oldal címe (URL): www.telepules.com/bakonszeg/onkormanyzat.html/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000953812020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000953812020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Pasztőröző és zöldségfeldolgozó gépek beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000953812020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42215200-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1. rész: Pasztőrözőgép (vagy azzal egyenértékű):
Bakonszeg Községi Önkormányzat a Gazdaságélénkítő pályázat keretében pasztőröző gép beszerzését tervezi:
1 db elektromos, automata hőmérsékletszabályozású pasztőrözőberendezés, amelynél elvárás magasabb minőségű gyümölcslevek, gyümölcsvelő, must hőkezelése. Az energiahatékonyság fontos szempont, Felszereltsége: puffertartály, szivattyú, Bag in Box töltő egység.
Elvárás a beszerzés során, hogy a szállító vállalja a kiszállítást, a beüzemelést és betanítást.
A szállító a gépekre legalább 30 hónap garanciát vállaljon, illetve csatolja különböző szabványokat, tanúsítványokat és gépkönyveket, melyek a gépek hatékony és biztonságos üzemeltetést teszik lehetővé.

2. rész: Zöldség- és gyümölcs előkészítő és feldolgozó gépek (vagy azzal egyenértékű):
Bakonszeg Községi Önkormányzat a Gazdaságélénkítő pályázat keretében zöldség és gyümölcs előkészítő és feldolgozó gépek beszerzését tervezi:
2 db zöldség és gyümölcsmosó, amely szabályozható, tiszta-örvény rendszerrel biztosítja a magas színvonalú mosást. Nyitott és zárt rendszerű működtetés lehetőségének biztosítása. Környezetkímélő és energiatakarékos használat. 300 liter mosótartály kapacitás, gyors mosási idő.
1 db koptatógép, amely alkalmas burgonya-répa-rétek-torma, hagyma-fokhagyma dörzstisztítására, illetve leveles zöldség, saláta és egyéb termékek centrifugális szárítására. Gyors tisztítási idő, kevés veszteséggel.
1 db szeletelő-kockázó-hasáboló-reszelő gép, amelynél elvárás a legkisebb veszteség melletti alapanyag feldolgozás. Tartós anyagokból készülő gépház, mely egyfázisról vagy háromfázisról egyaránt működtethető. Extra erős és ergonómikus kialakítás, többfajta szeletelőkésmérettel és kockázó ráccsal.
Elvárás a beszerzés során, hogy a szállító vállalja a kiszállítást, a beüzemelést és betanítást.
A szállító a gépekre legalább 12 hónap garanciát vállaljon, illetve csatolja különböző szabványokat, tanúsítványokat és gépkönyveket, melyek a gépek hatékony és biztonságos üzemeltetést teszik lehetővé.
A beszerzendő eszközök részletes listáját és ismertetését a közbeszerzési dokumentáció elválaszthatatlan részét képező műszaki leírás (árazatlan költségvetés – eszközlisták) tartalmazza.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
x Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók x valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
  Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Pasztőrözőgép
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42215200-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4164 Bakonszeg, Hunyadi u. 24.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Bakonszeg Községi Önkormányzat a Gazdaságélénkítő pályázat keretében pasztőröző gép beszerzését tervezi:
1 db elektromos, automata hőmérsékletszabályozású pasztőrözőberendezés, amelynél elvárás magasabb minőségű gyümölcslevek, gyümölcsvelő, must hőkezelése. Az energiahatékonyság fontos szempont, Felszereltsége: puffertartály, szivattyú, Bag in Box töltő egység.
Elvárás a beszerzés során, hogy a szállító vállalja a kiszállítást, a beüzemelést és betanítást.
A szállító a gépekre legalább 30 hónap garanciát vállaljon, illetve csatolja különböző szabványokat, tanúsítványokat és gépkönyveket, melyek a gépek hatékony és biztonságos üzemeltetést teszik lehetővé.
A beszerzendő eszközök részletes listáját és ismertetését a közbeszerzési dokumentáció elválaszthatatlan részét képező műszaki leírás (árazatlan költségvetés – eszközlisták) tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Kötelező 30 hónapon felül vállalt jótállás időtartama (hónapban) (min. 0 hónap, max. 12 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Nettó ajánlati ár (Ft-ban megadva) / Súlyszám: 90
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2020/10/31 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
A II.2.7) ponthoz: Megrendeléstől számított 8 héten belül, legkésőbb 2020. december 31.
A II.2.5. „ár értékelési szempont”-hoz : Az ajánlati árnak tartalmaznia kell az Ajánlatkérő telephelyére történő leszállítással, beüzemeléssel.

II.2.1) Elnevezés:
Zöldség- és gyümölcs előkészítő és feldolgozó gépe
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42215200-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4164 Bakonszeg, Hunyadi u. 24.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Zöldség- és gyümölcs előkészítő és feldolgozó gépek (vagy azzal egyenértékű):
Bakonszeg Községi Önkormányzat a Gazdaságélénkítő pályázat keretében zöldség és gyümölcs előkészítő és feldolgozó gépek beszerzését tervezi:
2 db zöldség és gyümölcsmosó, amely szabályozható, tiszta-örvény rendszerrel biztosítja a magas színvonalú mosást. Nyitott és zárt rendszerű működtetés lehetőségének biztosítása. Környezetkímélő és energiatakarékos használat. 300 liter mosótartály kapacitás, gyors mosási idő.
1 db koptatógép, amely alkalmas burgonya-répa-rétek-torma, hagyma-fokhagyma dörzstisztítására, illetve leveles zöldség, saláta és egyéb termékek centrifugális szárítására. Gyors tisztítási idő, kevés veszteséggel.
1 db szeletelő-kockázó-hasáboló-reszelő gép, amelynél elvárás a legkisebb veszteség melletti alapanyag feldolgozás. Tartós anyagokból készülő gépház, mely egyfázisról vagy háromfázisról egyaránt működtethető. Extra erős és ergonómikus kialakítás, többfajta szeletelőkésmérettel és kockázó ráccsal.
Elvárás a beszerzés során, hogy a szállító vállalja a kiszállítást, a beüzemelést és betanítást.
A szállító a gépekre legalább 12 hónap garanciát vállaljon, illetve csatolja különböző szabványokat, tanúsítványokat és gépkönyveket, melyek a gépek hatékony és biztonságos üzemeltetést teszik lehetővé.
A beszerzendő eszközök részletes listáját és ismertetését a közbeszerzési dokumentáció elválaszthatatlan részét képező műszaki leírás (árazatlan költségvetés – eszközlisták) tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1  2. Kötelező 12 hónapon felül vállalt jótállás időtartama (hónapban) (min. 0 hónap, max. 12 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Nettó ajánlati ár (Ft-ban megadva) / Súlyszám: 90
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2020/10/31 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/02/28 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
II.2.7) ponthoz: Megrendeléstől számított 12 héten belül, legkésőbb 2021. február 28.
A II.2.5. „ár értékelési szempont”-hoz : Az ajánlati árnak tartalmaznia kell az Ajánlatkérő telephelyére történő leszállítással, beüzemeléssel.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Mindkét rész tekintetében:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjában felsorolt kizáró okok fennállnak. A Kbt. 74. § (1) bekezdés a) és b) pontja alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki
a) az előírt kizáró okok hatálya alá tartozik;
b) részéről az előírt kizáró ok az eljárás során következett be.
VI.3.6) "A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül" ponthoz (2):
A súlyszámmal felszorzott és összeadott pontszámok alapján kerül meghatározásra egy-egy ajánlattevő összpontszáma. A legmagasabb összpontszámot elért ajánlatot minősíti Ajánlatkérő a legelőnyösebbnek.
A Kbt. 77. § (5) bekezdésével összhangban, ha több ajánlatnak azonos az összpontszáma az az ajánlat minősül a legkedvezőbbnek, amely a nem egyenlő értékelési pontszámot kapott értékelési szempontok közül a legmagasabb súlyszámú értékelési szempontra nagyobb értékelési pontszámot kapott. Ha a legkedvezőbb ajánlat így sem határozható meg Ajánlatkérő közjegyző jelenlétében sorsolást tart.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a 2. számú értékelési részszempont esetén a pontszámok torzításának elkerülése érdekében a képletbe akkor is a maximum vállalható érték kerül behelyettesítésre, amennyiben a legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme ennél kedvezőbb megajánlást tartalmaz.
A pontszámokat ajánlatkérő két tizedes jegy pontossággal számolja ki.
Ajánlattevőnek az 1. értékelési részszempontként feltüntetett egyösszegű ajánlati árat nettó forint értékben kell megadnia.
Az ajánlatkérő a pontszámokat - törtek esetén - két tizedes jegyre kerekíti.
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja az értékelési részszempontok tekintetében a ponthatárok közötti pontszámot:
Mindkét részajánlat esetén
1. értékélési részszempont esetén: fordított arányosítás.
2. értékelési részszempont esetén: egyenes arányosítás
VI.3.4) "További információk" ponthoz (1):
1. Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet alapján létrehozott és a közbeszerzésekért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) folytatja le. Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztrációja összhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel. Az ajánlattevőknek az EKR 20. § (4) bekezdése alapján külön nem kell nyilatkozniuk a Kbt. 66. § (4) bekezdésében foglaltakról. A közbeszerzési dokumentumok rendelkezésre bocsátásának módja: Kbt. 57. § (1)-(2) bekezdése szerint, valamint a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet vonatkozó bekezdései alapján elektronikus úton. A közbeszerzési dokumentumok a felhívás közzétételének időpontjától elérhetőek az EKR-ben. Az ajánlattevő jelen eljárás során alternatív ajánlatot nem tehet. Az ajánlat EKR-ben csatolt fedőlapján szerepelnie kell az ajánlattevő nevének és címének (székhelyének) továbbá jelen közbeszerzési eljárás megnevezésének: „Gazdaságvédelmi Alap Start- munkaprogram keretében megvalósuló eszközbeszerzés”.
2. A 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 5. § bekezdése érdekében Ajánlatkérő annak érdekében, hogy a gazdasági szereplők által benyújtott dokumentumok tartalmát meg tudja jeleníteni, a következőket írja elő az EKR-ben benyújtandó elektronikus dokumentumok jellemzőire, így különösen a fájlformátumra vonatkozó követelmények tekintetében:
- szkennelt vagy elektronikus aláírással ellátott pdf, fájl formátum;
- az árazott költségvetést a pdf, fájl formátumon túl szerkeszthető xls fájlformátumban is köteles ajánlattevő benyújtani.
3. Az ajánlatot géppel kell elkészíteni, s a pdf. fájlként/ szkennelt formában csatolt változatot oldalszámozással kell ellátni a következők szerint: az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A fedőlapot és – ha van – a hátlapot nem kell, de lehet számozni. Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet alapján létrehozott és a Közbeszerzésekért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) folytatja le. Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztrációja összhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel. Az ajánlattevőknek az EKR 20. § (4) bekezdése alapján az EKR-ben az erre szolgáló űrlap kitöltésével külön felolvasólapot kell benyújtania minden olyan rész tekintetében, amelyre ajánlatot kívánnak tenni. A közbeszerzési dokumentumok rendelkezésre bocsátásának módja: Kbt. 57. § (1)-(2) bekezdése szerint, valamint a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet vonatkozó bekezdései alapján elektronikus úton. A közbeszerzési dokumentumok a felhívás közzétételének időpontjától elérhetőek az EKR-ben. Az ajánlattevő jelen eljárás során alternatív ajánlatot nem tehet. Az ajánlat EKR-ben csatolt fedőlapján szerepelnie kell az ajánlattevő nevének és címének (székhelyének) továbbá jelen közbeszerzési eljárás elnevezésének. Az ajánlatban lévő, minden – az ajánlattevő, illetőleg az alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet által készített – nyilatkozatot a végén alá kell írnia az adott gazdasági szereplőnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek, aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak.
Folytatás a következő alpontban.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Mindkét rész tekintetében:
Ajánlattevőnek a Rendelet 17. § (1) bekezdésében foglaltak alapján csatolnia kell a kizáró okok fenn nem állásáról szóló egyszerű nyilatkozatát, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozóan - a Rendelet 8. § i) pont ib) alpontjában és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerinti - dokumentumot.
Az ajánlattevő, az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a Rendelet 17. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjában foglalt kizáró okok hiányáról.

Ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a korábbi közbeszerzési eljárásában felhasznált egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok tekintetében megkövetelt információkat.
A kizáró okok tekintetében becsatolt nyilatkozatok tekintetében Ajánlatkérő elfogadja az ajánlattételi felhívás megküldésénél régebbi keltezésű nyilatkozatokat is, figyelemmel a 321/2015 (X.30.) Kormányrendelet 1. § (7) bekezdésére.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét a Kbt. 64. § (1) és (2) bekezdéseire.
VI.3.4) "További információk" ponthoz (2):
4. Ponthatárok valamennyi részszempont esetében: 0 - 10 pont.
Módszer:
1. értékélési részszempont esetén: fordított arányosítás.
2. értékelési részszempont esetén: egyenes arányosítás

5. Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen – az ajánlat beadása előtt – módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.
6. Az ajánlatot a fedőlapot követően tartalomjegyzékkel kell ellátni, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak.
7. Az ajánlathoz csatolandó nyilatkozatok és dokumentumok: Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat EKR-ben alkalmazott elektronikus űrlap formájában, Kbt. 66. § (5) bekezdése szerinti Felolvasólap az EKR-ben alkalmazott elektronikus űrlap formájában, Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontja szerinti nyilatkozat, Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat az EKR-ben alkalmazott elektronikus űrlap formájában, Kbt. 65. § (7)-(8) bekezdés szerinti nyilatkozat.
8 Az ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell cégszerűen (képviseletre jogosult által) aláírt nyilatkozatát a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja tekintetében. A nemleges nyilatkozat(ok) is csatolandó.
9. Ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési Dokumentumban szereplő terméklistát kitöltve az ajánlathoz csatolni, melyben fel kell tüntetni a szállítandó termékeket (gyártó, termék megnevezése, az adott termék nettó ára). Ajánlatkérő a fenti táblázat kitöltésével kapcsolatban felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy az ajánlattevő köteles a szerződés teljesítésekor az ott feltüntetett terméket szállítani. A benyújtott terméklista képezi majd a megkötésre kerülő szállítási szerződés 1. sz. mellékletét. Ajánlatkérő arra is felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a nyertes ajánlattevő köteles terméklistában szereplő áron szállítani a Közbeszerzési Dokumentumban tételesen megnevezett termékeket. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján a termékek pontos megnevezése mellé oda kell érteni a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést a kiadott árazatlan költségvetésben. Az összes berendezés az EU területén belül készül, CE/EU biztonsági szabványoknak megfelelően. A CE/EU tanúsítványt, az eredeti gyári gépkönyvet és a magyar nyelvű gépkönyvet/használati utasítást a berendezésekkel együtt köteles átadni az Ajánlattevő az Ajánlatkérő részére, amelyek másolatai a szakmai ajánlat részét képezik az árazott költségvetés xls. és cégszerűen aláírt pdf. formátumával együtt.
10. Amennyiben az ajánlattevő a Kbt. 65. § (7), illetve (9) bekezdés szerint kíván eljárni, csatolnia kell a Kbt. 65. § (7) bekezdésben előírt cégszerűen (képviseletre jogosult által) aláírt nyilatkozatot és az egyéb dokumentumokat. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek), illetőleg az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek (személynek), vagy egyéb alvállalkozónak csatolnia kell az ajánlatot, illetőleg annak részét képező bármely nyilatkozatot aláíró cégjegyzésre vagy képviseletre jogosult személy(ei) aláírási címpéldányának (cégaláírási nyilatkozatának) vagy a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdésében szereplő, ügyvéd, vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírási mintának az egyszerű másolatát. Egyéni vállalkozó vagy magánszemély esetében a fenti dokumentum(ok) nem csatolandó(k).
11. Ajánlatkérő ajánlati biztosítékot határoz meg jelen eljárással összefüggésben, amelyet a VI.3.2. pontban fejt ki.
12. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy több gazdasági szereplő közösen is nyújthat be ajánlatot. Közös ajánlattétel esetén a felek között létrejött megállapodást vagy szerződést kell az ajánlathoz csatolni, mellyel kapcsolatban az ajánlatkérő előírásait a Közbeszerzési Dokumentum tartalmazza.
13. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bekezdése szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat.
14. Az alkalmasság igazolásához igénybe vett, az ajánlattevőn kívüli más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell a Kbt. 65. § (8) bekezdése szerinti szervezet részéről az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.
Folytatás a következő alpontban.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: VI.3.4) "További információk" ponthoz (3):
15. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat nem magyar nyelven került kiállításra, akkor az eredeti dokumentum mellett csatolandó a magyar fordítás is. Ajánlatkérő tehát nem várja el a szakfordításról és a tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet szerinti ajánlattevő általi hitelesített magyar fordítás becsatolását, azonban elfogadja a Kbt. 47. § (2) bekezdés szerinti fordítást is.
16. Ajánlatkérő jelen eljárás során nem alkalmaz elektronikus árlejtést.
17. A részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket, valamint a szerződéses feltételeket a közbeszerzési dokumentumok (továbbiakban: KD) és annak részét képező műszaki leírás tartalmazza. A megajánlott termékek adatainak pontos megadásával kapcsolatosan Ajánlatkérő felhívja azajánlattevők figyelmét a Közbeszerzési Döntőbizottság D .225/9/2009 számú határozatára: „A Döntőbizottság álláspontja szerint egy meghatározott műszaki elvárást tartalmazó ajánlatkérői beszerzési igénynél kizárt annak lehetősége, hogy ajánlattevők ún. biankó ajánlatot tegyenek, azaz ne közöljék, hogy mely konkrét termékkel fognak teljesíteni. Ez az elvárás a beszerzés tárgyából és jellegéből adódik, hiszen jelen eljárás tárgya árubeszerzés.” A szakmai ajánlat része valamennyi részajánlat esetén a benyújtott árazott költségvetés. Amennyiben a többletjótállásról nem csatol nyilatkozatot Ajánlattevő, azt úgy kell tekinteni, hogy nem vállal többletjótállást.
18. Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás során nem alkalmazza a Kbt. 114. § (11) bekezdésben foglaltakat.
19. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy nem teszi lehetővé, illetve nem követeli meg gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását a szerződés teljesítése érdekében.
20. Ajánlatkérő az eljárás során a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. § rendelkezéseinek megfelelően biztosítja.
21. Ajánlatkérő 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdés alapján felhívja az ajánlattevő figyelmét, hogy ajánlatkérő az ajánlattevő műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg. A szigorúbban megállapított feltételek az előírt M.1.) alkalmasságra vonatkoznak.
22. Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, amely jelen felhívásban meghatározott értékelési szempont alapján a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette. Az ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján az eljárás nyertesének visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel köti meg a szerződést, amennyiben azt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelöli.
23. Ajánlatkérő az eljárás eredményéről a Kbt. 79. § (2) bekezdés szerint tájékoztatja az ajánlattevőket. A szerződéskötés időpontjára a Kbt. 131. § (6) bekezdése az irányadó.
24. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli.
25. A közbeszerzés nem ismétlődő jellegű.
26. A szerződés nem EU alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos. A projekt forrása a „Gazdaságvédelmi Alap Start- munkaprogram keretében megvalósuló eszközbeszerzés” elnevezésű pályázat. A támogatás mértéke 100%.
27. Ajánlatkérő jelen eljárás során nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont szerinti eredménytelenségi okot.
28. Ajánlattételi határidő: AK az ajánlattételi határidőt az e hirdetmény feladásának napjától számított min. 10 naptári napban határozza meg. Folytatás a következő alpontban.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: VI.3.4) "További információk" ponthoz (4):
AK a Kbt. 69. § (4)-(9) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseket alkalmazza, az ajánlatok bírálata két lépcsőben történik. Az arra felkért AT-nek a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 21. § (1) a) pontjában foglaltaknak megfelelően részletesen igazolnia, hogy megfelel az AK által meghatározott M1.) alkalmassági követelménynek. Az M1.) alkalmassági feltétel igazolási módjára a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 23. §-a vonatkozik.
Ajánlatkérő figyelemmel a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdéseire az ajánlatok bírálatát – ideértve annak az aránytalanul alacsony ár vizsgálatára vonatkozó részét is – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
29. Ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevői nyilatkozatot a változásbejegyzési eljárásról (EKR elektronikus űrlap formájában). Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattételi felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat, melyeket a Kbt. kötelezően előír.
30. Kiegészítő tájékoztatás: A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 56. §-ában foglaltak az irányadók, figyelemmel a Kbt. 114. § (6) bekezdésére. Ajánlatkérő helyszíni bejárást, illetve konzultációt nem tart.
31. Annak meghatározását, hogy az ajánlatkérő alkalmazza-e a Kbt. 33-34. §-ait (fenntartott szerződés): nem.
32. Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e: nem.
33. Jelen felhívásban és a Közbeszerzési Dokumentumban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. az irányadó.
34. Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó: Dr. Berecz Orsolya Zsuzsa. Lajstromszám: 00090. Levelezési cím: 4028 Debrecen, Hadházi út 81.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Nem kerül előírásra gazdasági és pénzügyi alkalmasság.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Nem kerül előírásra gazdasági és pénzügyi alkalmasság.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Valamennyi rész tekintetében:
A referenciára vonatkozó feltételnek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Az ajánlattevők a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pont szerinti alkalmassági feltételnek bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pont tekintetében a Kbt. 65. § (7), (9) illetve a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltak az irányadók.
Ugyanakkor az a szervezet (személy), amelynek adatait az ajánlattevő a Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pont szerinti alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
A Kbt. 65. § (2) bekezdésének megfelelően ajánlattevőnek a vonatkozó részek tekintetében be kell mutatnia, hogy hogy az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 éven belül teljesített és legfeljebb hat éven belül megkezdett rendelkezik olyan referenciával az 1. részajánlat tekintetében, amely legalább nettó 3 000 000,-Ft értékű pasztőrözőgép, a 2. részajánlat tekintetében legalább nettó 6 000 000,-Ft értékű zöldség és/vagy gyümölcsfeldolgozó gép szállításáról szól. Az igazolás tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés ideje (kezdő és befejezési időpontja (év, hó, nap) és helye, a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe, a szállítás megnevezése és mennyisége, tárgya (úgy, hogy abból az alkalmassági feltételnek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen), továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.)
(321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja és a 23. § és 24. § (1 bekezdés szerint.)
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1.) Ajánlattevő a 321/2015. Korm. rend. 21. § (1a) bekezdésének, valamint 21/A §-nak megfelelően alkalmatlan a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 éven belül teljesített és legfeljebb hat éven belül megkezdett olyan referenciával az 1. részajánlat tekintetében, amely legalább nettó 3 000 000,-Ft értékű pasztőrözőgép, a 2. részajánlat tekintetében legalább nettó 6 000 000,- Ft értékű zöldség és/vagy gyümölcsfeldolgozó gép szállításáról szól.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Mindkét rész tekintetében:
A Ptk. 6:187. § (1)-(2) bekezdése alapján a teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja. A késedelem esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítési kötelezettség alól. A jogosult a hibás teljesítés miatti kötbér mellett nem érvényesíthet szavatossági igényt.
A szállító a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapján pénz fizetésére kötelezi magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős megszegi a szerződést. A szállító az alábbi szerződést biztosító mellékkötelezettségek vállalására köteles.
Amennyiben a szállító neki felróhatóan késedelmesen teljesít, úgy a megrendelő késedelmi kötbérre jogosult. A késedelmi kötbér alapja a teljes nettó szállítási díj, mértéke a teljesítési határidőtől számítva eredménytelenül eltelt napok alapján naptári naponként 1 %, maximum a teljes nettó szállítási díj 15%-a. A kötbérmaximum elérése esetén a megrendelő jogosult azonnali hatállyal felmondani a szállítási szerződést a kötbérmaximum kimerítését követő napon.
Amennyiben a megrendelő a leszállított termékeket és/vagy azok összeszerelését nem fogadja el és azok kijavítására hívja fel a szállítót, a javítás időtartamára a megrendelőt hibás teljesítési kötbér illeti meg, melynek mértéke: naptári naponként a teljes nettó szállítási díj 1 %-a, maximum a teljes nettó szállítási díj 15%-a. A kötbérmaximum elérése esetén a megrendelő jogosult azonnali hatállyal felmondani a szállítási szerződést a kötbérmaximum kimerítését követő napon.
A szállító nem teljesítése (a teljesítés lehetetlenné válása, meghiúsulása, illetőleg a szerződés teljesítésének megtagadása) esetén, amennyiben a szerződés egyoldalú jognyilatkozattal történő megszüntetése bizonyíthatóan a szállítónak felróható okból következik be, a megrendelő meghiúsulási kötbérre jogosult, melynek mértéke: a teljes nettó szállítási díj 15 %-a. A kötbérmaximum elérése esetén a megrendelő jogosult azonnali hatállyal felmondani a szállítási szerződést a kötbérmaximum kimerítését követő napon.
1. részajánlat esetében: A szállító minimum 30 hónap jótállást kell vállalni és adott esetben a termék helyszínen történő cseréjéről gondoskodni. A jótállás időtartama az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásától veszi kezdetét. A többletjótállás értékelésre kerül.
2. részajánlat esetében:
A szállító minimum 12 hónap jótállást kell vállalni és adott esetben a termék helyszínen történő cseréjéről gondoskodni. A jótállás időtartama az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásától veszi kezdetét. A többletjótállás értékelésre kerül.
A meghiúsulási kötbér érvényesítése esetén késedelmi kötbér a szállítóval szemben nem érvényesíthető.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A Ptk. szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó szabályai minden részben irányadóak.
Mindkét rész tekintetében:
Az ajánlattétel, a szerződés, az elszámolás és a kifizetések pénzneme: HUF.
Az ajánlatkérő foglalót nem biztosít. Az ajánlatkérő 30% előleget biztosít, amely a megrendeléskor kerül levonásra az első részszámlából. A nyertes ajánlattevő a szállítás előtt 1 db 60 %-os számla, valamint a szállítást követően 1 db végszámla benyújtására jogosult a fennmaradó 10 % tekintetében. A nyertes ajánlattevő a teljesítésigazolás kézhezvétele után számlát állíthat ki. A végszámlához csatolni kell a sikeres átadás-átvételről szóló jegyzőkönyvet. A számlákat 1 (egy) példányban kell benyújtani. A megrendelőnek jogában áll a benyújtott számlát és annak valamennyi mellékletét felülvizsgálni.
A nyertes ajánlattevő köteles a számlákat a beérkezésüktől számított 15 napon belül kiállítani, majd az ajánlatkérő részére eljuttatni. A végszámla kifizetése a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdésével összhangban 30 napos fizetési határidővel történik utófinanszírozással.
A teljesítésigazolás kiadására a Kbt. 135. (1) bekezdése az irányadó. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 135. § (6) bekezdésében foglaltakra is.
A számla összegének a megrendelő általi késedelmes kiegyenlítése esetén megrendelő a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése szerinti késedelmi kamatot köteles megfizetni a szállítónak.
Ajánlatkérő a Kbt. 27/A. § alapján köteles elfogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, melyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
AK projekttársaság létrehozását kizárja AT, közös AT-k vonatkozásában. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatnak tartalmaznia kell a közös ajánlattételről szóló megállapodást a Kbt. 35. §-a szerint.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2020/10/07 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/10/07 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok benyújtására és felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a és Kbt 68. §-a irányadó.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok benyújtására és felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a irányadó. Az ajánlatok felbontását majd az bontási jegyzőkönyv elkészítését az EKR végzi el.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 1. rész: 100 000 HUF, 2. rész: 200 000 HUF
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 11738046-15372868-10160002
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: befizetésigazolásának módja: AK fizetési számlájára történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító általvállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel.
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
Mindkét részajánlat esetén 1. értékélési részszempont esetén: fordított arányosítás. 2. értékelési részszempont esetén: egyenes arányosítás
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
  Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: VI.3.6) "A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül" ponthoz (1):
Mindkét rész tekintetében:
1. Az ajánlatok az ajánlati felhívás II.2.5) pontjában foglaltak alapján a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kerül elbírálásra.
Az ajánlatok értékelési részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont (az adható pontszámot Ajánlatkérő két tizedes jegyre kerekíti).
A módszerek meghatározása, amellyel a fentiek szerinti ponthatárok közötti pontszám megadásra kerül:
1. Nettó ajánlati ár (Ft-ban megadva, súlyszám: 90)
Ezen értékelési részszempont esetén az összehasonlítás alapját az Ajánlattevő által megajánlott nettó ajánlati árnak a mértéke képezi. Az 1. értékelési részszempont esetén a legalacsonyabb összegű nettó ajánlati árat tartalmazó (legkedvezőbb) ajánlat kapja a maximális bírálati pontszámot, a többi ajánlat bírálati pontszáma ehhez viszonyítva fordítottan arányosan, az alábbi képlet alkalmazásával kerül meghatározásra.
P = Alegjobb / A vizsgált X (P max – P min) + P min
ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszáma P max: a pontskála felső határa
P min: a pontskála alsó határa
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
Az így meghatározott pontszámok az értékelési részszemponthoz tartozó megfelelő súlyszámmal kerülnek felszorzásra.
1. részajánlat esetében:
Kötelező 30 hónapon felül vállalt jótállás időtartama (hónapban) (min. 0 hónap, max. 12 hónap, súlyszám: 10)
A 2. értékelési szemponttal összefüggő ajánlati elemmel kapcsolatban Ajánlattevőnek azt az értéket kell a felolvasólapra beírnia, amellyel a kötelező 30 hónapos jótállási időn felül többet vagy ugyanannyit tudnak megajánlani (pld. amennyiben a jótállásra összesen 36 hónapot kívánnak megajánlani, akkor a felolvasólapon a „30 hó + … hó” cellába a kipontozott rész helyére 6 hónap többlet megajánlást kell szerepeltetnie). Amennyiben ajánlattevő nem kíván a minimálisan előírt időtartamon felül többletmegajánlást tenni, ebben az esetben 0 értéket kell a felolvasólapon feltűntetnie. Ekkor a minimális értékelési pontszámot (azaz 0 pontot) kapja az ajánlattevő.
A magasabb érték a kedvezőbb. A 0 hónap megajánlás, azaz a legkedvezőtlenebb ajánlati elem 0 pontot kap.
A 12 hónap vagy annál kedvezőbb ajánlati elemet meghaladó megajánlások egyaránt a maximális értékelési pontszámot kapják.
Ajánlatkérő a többlet megajánlás esetén az egyenes arányosítás módszerét alkalmazva az alábbi képlettel számítja ki ajánlattevő pontszámát:
P = (A vizsgált – A elvi legrosszabb)/ (A elvi legjobb - A elvi legrosszabb)X (P max – Pmin) + P min
ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
P max: a pontskála felső határa (10 pont)
P min: a pontskála alsó határa (0 pont)
A elvi legjobb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőbb érték, amire a maximális pontszámot adja (12 hónap)
A elvi legrosszabb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőtlenebb érték, amire a minimális pontszámot adja (0 hónap)
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
A súlyszámmal felszorzott és összeadott pontszámok alapján kerül meghatározásra egy-egy ajánlattevő összpontszáma. A legmagasabb összpontszámot elért ajánlatot minősíti Ajánlatkérő a legelőnyösebbnek.
A Kbt. 77. § (5) bekezdésével összhangban, ha több ajánlatnak azonos az összpontszáma az az ajánlat minősül a legkedvezőbbnek, amely a nem egyenlő értékelési pontszámot kapott értékelési szempontok közül a legmagasabb súlyszámú értékelési szempontra nagyobb értékelési pontszámot kapott. Ha a legkedvezőbb ajánlat így sem határozható meg Ajánlatkérő közjegyző jelenlétében sorsolást tart.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a 2. számú értékelési részszempont esetén a pontszámok torzításának elkerülése érdekében a képletbe akkor is a maximum vállalható érték kerül behelyettesítésre, amennyiben a legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme ennél kedvezőbb megajánlást tartalmaz.

2.részajánlat esetében:
2. Kötelező 12 hónapon felül vállalt jótállás időtartama (hónapban) (min. 0 hónap, max. 12 hónap, súlyszám: 10)
A 2. értékelési szemponttal összefüggő ajánlati elemmel kapcsolatban Ajánlattevőnek azt az értéket kell a felolvasólapra beírnia, amellyel a kötelező 12 hónapos jótállási időn felül többet vagy ugyanannyit tudnak megajánlani (pld. amennyiben a jótállásra összesen 24 hónapot kívánnak megajánlani, akkor a felolvasólapon a „12 hó + … hó” cellába a kipontozott rész helyére 12 hónap többlet megajánlást kell szerepeltetnie). Amennyiben ajánlattevő nem kíván a minimálisan előírt időtartamon felül többletmegajánlást tenni, ebben az esetben 0 értéket kell a felolvasólapon feltűntetnie. Ekkor a minimális értékelési pontszámot (azaz 0 pontot) kapja az ajánlattevő.
A magasabb érték a kedvezőbb. A 0 hónap megajánlás, azaz a legkedvezőtlenebb ajánlati elem 0 pontot kap.
A 12 hónap vagy annál kedvezőbb ajánlati elemet meghaladó megajánlások egyaránt a maximális értékelési pontszámot kapják.
Ajánlatkérő a többlet megajánlás esetén az egyenes arányosítás módszerét alkalmazva az alábbi képlettel számítja ki ajánlattevő pontszámát:
P = (A vizsgált – A elvi legrosszabb)/ (A elvi legjobb - A elvi legrosszabb)X (P max – Pmin) + P min
ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
P max: a pontskála felső határa (10 pont)
P min: a pontskála alsó határa (0 pont)
A elvi legjobb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőbb érték, amire a maximális pontszámot adja (12 hónap)
A elvi legrosszabb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőtlenebb érték, amire a minimális pontszámot adja (0 hónap)
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
Folytatás a III.1.1. pontban.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/09/25 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges