Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/144
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Közzététel dátuma:2020.07.27.
Iktatószám:13564/2020
CPV Kód:45453100-8
Ajánlatkérő:Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság Hortobágy Község Önkormányzata
Teljesítés helye:4071 Hortobágy, Petőfi tér 9. (hrsz.: 92/12);4071 Hortobágy, hrsz.: 101.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:TÖMB 2002 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Környezetvédelem
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_63830376
Postai cím: Sumen Utca 2.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Danyi Zoltán
Telefon: +36 52529920
E-mail: danyizoltan@hnp.hu
Fax: +36 52529940
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hnp.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
Hivatalos név: Hortobágy Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_27893243
Postai cím: Czinege János Utca 1.
Város: Hortobágy
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4071
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kerekes-Polgár Lilla
Telefon: +36 52369021
E-mail: phhortobagy@gmail.com
Fax: +36 52589342
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hortobagy.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
x Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
x Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Építési beruházás I. - GINOP-7.1.9-17-2018-00024
Hivatkozási szám: EKR000029542020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453100-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A „Hortobágy – Világörökségünk a Puszta” tárgyú projekt [GINOP-7.1.9-17-2018-00024] keretében a Hortobágy, Petőfi tér 9. szám alatti látogatóközpont bővítése és átalakítása, továbbá a szabadtéri színpad és lelátó felújítása, átalakítása.
I. rész
A „Hortobágy – Világörökségünk a Puszta” tárgyú projekt [GINOP-7.1.9-17-2018-00024] keretében a Hortobágy, Petőfi tér 9. szám alatti látogatóközpont bővítése és átalakítása, melynek során különösen az alábbi munkákat kell elvégezni:
A meglévő [1049,01 m² (fszt.) + 507,08 m² (tetőtér) 1556,09 m² nettó alapterületű] látogatóközpont épületében a földszinti 57,69 m2-es ajándékbolt helyiség egy részéből kerül kialakításra az új 28,64 m2-es kávézó, melyhez az udvari terasz és a volt szabadtéri színpad lefedésével egy 70,96 m2 nettó alapterületű fedett-nyitott kávézó kerül kialakításra. A kávézóhoz a szerverszoba helyiségből kerül leválasztásra 10 cm vtg-ú gipszkarton válaszfalak beépítésével egy konyhahelyiség, mely 8 m2. Ebben az új helyiségben a falakra, mosható/fertőtleníthető csempeburkolat kerül elhelyezésre. A meglévő információs részből kerül még leválasztásra egy 1,75 m2 raktárhelyiség az információs pult részére.
A kialakított új kávézó terasz tetőszerkezete: fa tartóoszlopokra féleresz formájú fa tetőszerkezet készül, 15 cm szálas hőszigeteléssel a szarufák között, állókorcos lemezfedéssel.
A földszinti foglalkoztató helyiségben, az újonnan kialakított 30,05 m2 nettó alapterületű tetőtéri galériába felvezető, új beltéri fa lépcső készül. A felmenő lépcső fa szerkezetű. A lépcsőfokok és korlát fából készülnek. A lépcsőkorlát tájjellegű mintával készül.
Az épület középső, a „kézműves udvar” felé vezető, átjáró részében található foglalkoztató szoba helyiségen az udvar felőli homlokzaton (eddig nyitott volt) mobilfalak ajtókkal, ablakokkal kerülnek beépítésre.
A főbejárat előtti füves, beépítetlen területen (előkert), a meglévő kerítés áthelyezésével, új utcabútorok, padok, szökőkút, információs táblák, a térburkolatba illesztett egyedi információs térkép-kompozíció, zászlók kihelyezésével, új térburkolat lerakásával új köztér kerül kialakításra.
Az új térburkolaton az új főbejárati park területén kerülnek kialakításra az új kerékpártárolók.
A meglévő épületében a nyílászárók festése, javítása, homlokzati helyreállítás, belső festés, mázolás fog történni továbbá.
Az épület átalakítás utáni nettó alapterülete: 1010,44 m² (fszt.) + 546,79 m² (tetőtér), összesen 1557,23 m2, továbbá + 54,39 m2 tornác és 70,96 m2 kávézó terasz.
II. rész
A „Hortobágy – Világörökségünk a Puszta” tárgyú projekt [GINOP-7.1.9-17-2018-00024] keretében a szabadtéri színpad (230 m2) és lelátó (377 m2) felújítása, átalakítása, továbbá a nézőtér geometriájának átalakítása, a színpad területének kiterjesztése. A meglévő lelátó elbontásra kerül, helyére egy meredekebb kialakítású, átjáró nélküli, 12 soros lelátó épül, kétoldali és középső feljáró lépcsővel. A legelső sorban akadálymentes helyek is találhatóak.
A lelátó napvitorlás árnyékolóval lesz felszerelve, amely igény esetén le- és felszerelhető, attól függően, hogy milyen időjárási viszonyok vannak.
Az elvégzendő munkák különösen:
Bontási munkák
A meglévő lelátó teljes mértékben elbontásra kerül. A meglévő fa ülőkék csiszolás és festés után újra felhasználásra kerülnek. A meglévő lelátódomb is részben visszabontásra kerül, magassága csökken.
Alapozás és földmunkák
A lelátó alapozása helyszíni fúrt vasbeton cölöpözéssel történik. A cölöpökre monolit vasbeton gerendarács kerül, ami a lelátóelemek fogadószerkezeteként funkcionál.
Teherhordó szerkezetek
A lelátó nagy részének teherhordó szerkezete „L” alakú előregyártott vasbeton elemekből áll. Ezekből épül fel a nézőtér lépcsős szerkezete. Az elemek a monolit vasbeton talpgerendákra fekszenek fel. A közlekedő lépcsők szerkezete monolit vasbeton.
Burkolatok
A nézőteret alkotó előregyártott vasbeton elemek nem kapnak külön burkolatot, látszóbeton felülettel maradnak. A lépcsőkre térkő burkolat kerül a terv szerinti rétegrenddel, ragasztott rögzítéssel. Az ülőkék a meglévő pallókból lesznek – felújítás után – a terv szerinti acél szerelvényekkel rögzítve.
Korlátok, mellvédek
A lelátó felső sora fölött és az akadálymentes ülőhelyek fölött horganyzott acélkorlátok készülnek. Az oldalsó lépcsők mellett tömör mellvédfal készül monolit vasbetonból, betonhatású vakolt felülettel, és előregyártott beton fedkővel.
Árnyékoló szerkezetek
A lelátó fölé napvitorlás árnyékolás kerül. A tartóoszlopok horganyzott acélcsövek, melyek az előregyártott elemekbe elhelyezett acélhüvelyekbe rögzíthetők. Az acélhüvelyek a terv szerinti takarólemezzel vannak fedve. A napvitorla vásznak a rendszerben hozzájuk tartozó acélhuzalokkal, huzalfeszítőkkel és karabinerekkel lesznek rögzítve és megfeszítve.
Elvégzendő feladat továbbá az erősáramú elektromos hálózat kiépítése, funkciónak megfelelő elektromos hálózat kialakítása, melynek során a térvilágítási és erőátviteli nyomvonalak föld árokba fektetett réz-erű kábelekkel, szabványos fektetési módon és nyomvonalon kerül kialakításra. A kivitelezés kiterjed a színpad és a lelátó világításának kialakítására is.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 108165805 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Látogatóközpont bővítése és átalakítása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262520-2
További tárgyak:45262522-6
45262700-8
45262800-9
45310000-3
45324000-4
45330000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4071 Hortobágy, Petőfi tér 9. (hrsz.: 92/12)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A „Hortobágy – Világörökségünk a Puszta” tárgyú projekt [GINOP-7.1.9-17-2018-00024] keretében a Hortobágy, Petőfi tér 9. szám alatti látogatóközpont bővítése és átalakítása, melynek során különösen az alábbi munkákat kell elvégezni:
A meglévő [1049,01 m² (fszt.) + 507,08 m² (tetőtér) 1556,09 m² nettó alapterületű] látogatóközpont épületében a földszinti 57,69 m2-es ajándékbolt helyiség egy részéből kerül kialakításra az új 28,64 m2-es kávézó, melyhez az udvari terasz és a volt szabadtéri színpad lefedésével egy 70,96 m2 nettó alapterületű fedett-nyitott kávézó kerül kialakításra. A kávézóhoz a szerverszoba helyiségből kerül leválasztásra 10 cm vtg-ú gipszkarton válaszfalak beépítésével egy konyhahelyiség, mely 8 m2. Ebben az új helyiségben a falakra, mosható/fertőtleníthető csempeburkolat kerül elhelyezésre. A meglévő információs részből kerül még leválasztásra egy 1,75 m2 raktárhelyiség az információs pult részére.
A kialakított új kávézó terasz tetőszerkezete: fa tartóoszlopokra féleresz formájú fa tetőszerkezet készül, 15 cm szálas hőszigeteléssel a szarufák között, állókorcos lemezfedéssel.
A földszinti foglalkoztató helyiségben, az újonnan kialakított 30,05 m2 nettó alapterületű tetőtéri galériába felvezető, új beltéri fa lépcső készül. A felmenő lépcső fa szerkezetű. A lépcsőfokok és korlát fából készülnek. A lépcsőkorlát tájjellegű mintával készül.
Az épület középső, a „kézműves udvar” felé vezető, átjáró részében található foglalkoztató szoba helyiségen az udvar felőli homlokzaton (eddig nyitott volt) mobilfalak ajtókkal, ablakokkal kerülnek beépítésre.
A főbejárat előtti füves, beépítetlen területen (előkert), a meglévő kerítés áthelyezésével, új utcabútorok, padok, szökőkút, információs táblák, a térburkolatba illesztett egyedi információs térkép-kompozíció, zászlók kihelyezésével, új térburkolat lerakásával új köztér kerül kialakításra.
Az új térburkolaton az új főbejárati park területén kerülnek kialakításra az új kerékpártárolók.
A meglévő épületében a nyílászárók festése, javítása, homlokzati helyreállítás, belső festés, mázolás fog történni továbbá.
Az épület átalakítás utáni nettó alapterülete: 1010,44 m² (fszt.) + 546,79 m² (tetőtér), összesen 1557,23 m2, továbbá + 54,39 m2 tornác és 70,96 m2 kávézó terasz.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a kivitelezés során a látógatóközpont részlegesen működni fog. A részleges működés feltételei az Ajánlati dokumentációban kerülnek rögzítésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az ajánlatkérő által meghatározott kötelező jótálláson (36 hónap) felül vállalt további jótállás időtartama (hónap, 0-24 hónap) 10
2 Az [M.2.1)] alkalmassági feltétel keretében bemutatott szakember alkalmasság keretében előírt tárgyú többlettapasztalata a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felül (hónap, 0- 10
3 Az [M.2.2)] alkalmassági feltétel keretében bemutatott szakember alkalmasság keretében előírt tárgyú többlettapasztalata a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felül (hónap, 0- 5
4 Az [M.2.3)] alkalmassági feltétel keretében bemutatott szakember alkalmasság keretében előírt tárgyú többlettapasztalata a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felül (hónap, 0- 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó, HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-7.1.9-17-2018-00024
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő a II.2.5) pont kiegészítéseként közli, hogy a szakemberek többlet szakmai tapasztalatára vonatkozó értékelési részszempontok teljes szövege az a alábbi:
- Az [M.2.1)] alkalmassági feltétel keretében bemutatott szakember alkalmasság keretében előírt tárgyú többlettapasztalata a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felül (hónap, 0-36 hónap);
- Az [M.2.2)] alkalmassági feltétel keretében bemutatott szakember alkalmasság keretében előírt tárgyú többlettapasztalata a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felül (hónap, 0-36 hónap);
- Az [M.2.3)] alkalmassági feltétel keretében bemutatott szakember alkalmasság keretében előírt tárgyú többlettapasztalata a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felül (hónap, 0-36 hónap).

II.2.1)
Elnevezés: A szabadtéri színpad és lelátó felújítása
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45111100-9
További tárgyak:45262300-4
45262310-7
45262426-3
45262700-8
45310000-3
45312310-3
45340000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4071 Hortobágy, hrsz.: 101.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A „Hortobágy – Világörökségünk a Puszta” tárgyú projekt [GINOP-7.1.9-17-2018-00024] keretében a szabadtéri színpad (230 m2) és lelátó (377 m2) felújítása, átalakítása, továbbá a nézőtér geometriájának átalakítása, a színpad területének kiterjesztése. A meglévő lelátó elbontásra kerül, helyére egy meredekebb kialakítású, átjáró nélküli, 12 soros lelátó épül, kétoldali és középső feljáró lépcsővel. A legelső sorban akadálymentes helyek is találhatóak.
A lelátó napvitorlás árnyékolóval lesz felszerelve, amely igény esetén le- és felszerelhető, attól függően, hogy milyen időjárási viszonyok vannak.
Az elvégzendő munkák különösen:
Bontási munkák
A meglévő lelátó teljes mértékben elbontásra kerül. A meglévő fa ülőkék csiszolás és festés után újra felhasználásra kerülnek. A meglévő lelátódomb is részben visszabontásra kerül, magassága csökken.
Alapozás és földmunkák
A lelátó alapozása helyszíni fúrt vasbeton cölöpözéssel történik. A cölöpökre monolit vasbeton gerendarács kerül, ami a lelátóelemek fogadószerkezeteként funkcionál.
Teherhordó szerkezetek
A lelátó nagy részének teherhordó szerkezete „L” alakú előregyártott vasbeton elemekből áll. Ezekből épül fel a nézőtér lépcsős szerkezete. Az elemek a monolit vasbeton talpgerendákra fekszenek fel. A közlekedő lépcsők szerkezete monolit vasbeton.
Burkolatok
A nézőteret alkotó előregyártott vasbeton elemek nem kapnak külön burkolatot, látszóbeton felülettel maradnak. A lépcsőkre térkő burkolat kerül a terv szerinti rétegrenddel, ragasztott rögzítéssel. Az ülőkék a meglévő pallókból lesznek – felújítás után – a terv szerinti acél szerelvényekkel rögzítve.
Korlátok, mellvédek
A lelátó felső sora fölött és az akadálymentes ülőhelyek fölött horganyzott acélkorlátok készülnek. Az oldalsó lépcsők mellett tömör mellvédfal készül monolit vasbetonból, betonhatású vakolt felülettel, és előregyártott beton fedkővel.
Árnyékoló szerkezetek
A lelátó fölé napitorlás árnyékolás kerül. A tartóoszlopok horganyzott acélcsövek, melyek az előregyártott elemekbe elhelyezett acélhüvelyekbe rögzíthetők. Az acélhüvelyek a terv szerinti takarólemezzel vannak fedve. A napvitorla vásznak a rendszerben hozzájuk tartozó acélhuzalokkal, huzalfeszítőkkel és karabinerekkel lesznek rögzítve és megfeszítve.
Elvégzendő feladat továbbá az erősáramú elektromos hálózat kiépítése, funkciónak megfelelő elektromos hálózat kialakítása, melynek során a térvilágítási és erőátviteli nyomvonalak föld árokba fektetett réz-erű kábelekkel, szabványos fektetési módon és nyomvonalon kerül kialakításra. A kivitelezés kiterjed a színpad és a lelátó világításának kialakítására is.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az ajánlatkérő által meghatározott kötelező jótálláson (36 hónap) felül vállalt további jótállás időtartama (hónap, 0-24 hónap) 10
2 Az [M.2.1)] alkalmassági feltétel keretében bemutatott szakember alkalmasság keretében előírt tárgyú többlettapasztalata a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felül (hónap, 0- 10
3 Az [M.2.2)] alkalmassági feltétel keretében bemutatott szakember alkalmasság keretében előírt tárgyú többlettapasztalata a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felül (hónap, 0- 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó, HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-7.1.9-17-2018-00024
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő a II.2.5) pont kiegészítéseként közli, hogy a szakemberek többlet szakmai tapasztalatára vonatkozó értékelési részszempontok teljes szövege az a alábbi:
- Az [M.2.1)] alkalmassági feltétel keretében bemutatott szakember alkalmasság keretében előírt tárgyú többlettapasztalata a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felül (hónap, 0-36 hónap);
- Az [M.2.2)] alkalmassági feltétel keretében bemutatott szakember alkalmasság keretében előírt tárgyú többlettapasztalata a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felül (hónap, 0-36 hónap).

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
03687 / 2020 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Látogatóközpont bővítése és átalakítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/07/22 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: TÖMB 2002 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_78287336
Postai cím: Polgári Utca 13.
Város: Hajdúböszörmény
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4220
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@tomb2002kft.hu
Telefon: +36 301525205
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22757937209
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 69234486
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 108165805
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: építész és gépész felelős műszaki vezetői feladatok ellátása.
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Bihar Generál Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96835270
Postai cím: Csigekert Utca 29
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4027
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25732902209

Hivatalos név: TÖMB 2002 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_78287336
Postai cím: Polgári Utca 13.
Város: Hajdúböszörmény
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4220
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22757937209

Hivatalos név: GÉSZ-2000 Korlátolt felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94862524
Postai cím: Turán Utca 7.
Város: Hajdúböszörmény
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4220
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13579193209

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 2 Elnevezés: A szabadtéri színpad és lelátó felújítása
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján, ugyanis a rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Bihar Generál Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96835270
Postai cím: Csigekert Utca 29
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4027
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25732902209

Hivatalos név: TÖMB 2002 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_78287336
Postai cím: Polgári Utca 13.
Város: Hajdúböszörmény
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4220
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22757937209

Hivatalos név: GÉSZ-2000 Korlátolt felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94862524
Postai cím: Turán Utca 7.
Város: Hajdúböszörmény
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4220
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13579193209

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
x Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
x Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/24 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges