Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/16
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája: Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2020.01.23.
Iktatószám: 1050/2020
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye: 4623 Tuzsér, Ady Endre u. 2.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Építő Bázis 2012 Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa: Nonprofit szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Ökörségvételem, történelmihely, építmény és egyéb látványosság működtetése
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_33850072
Postai cím: Daróczi Út 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Szalay Árpád
Telefon: +36 705076191
E-mail: kozbeszerzes@nofnkft.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nofnkft.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Nonprofit szervezet
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Ökörségvételem, történelmihely, építmény és egyéb látványosság működtetése
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: ”Tuzsér – Lónyai kastély állagmegóvási munkái”
Hivatkozási szám: EKR001374892019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Héjazat cseréje és javítása: Az épület manzard tetőzete az eltérő tetősíkok találkozásánál végigfutó párkányzattal két részre osztható. A felső alacsony hajlásszögű tetőzet jelenlegi kialakítása műszakilag nem megfelelő. Ennek megfelelően a jelenlegi fedélszerkezetet megtartva új héjalás, erősebb lécezés és a vízzáró szigetelés készül az alábbi rétegrend szerint. Meglevő ill. meglévővel azonos hódfarkú kerámia cserép kettős fedésben 5/5 cm tetőléc, 5/5 cm ellenléc vízhatlan alátét szigetelés alkalmazott cserépfajtával rendszer azonos 18 mm OSB teljes felülettű aljzat vagy deszkázat meglevő, megmaradó szarufa 7,5/15 cm. A tetőzeten végigfutó, párkányzat újólag készül, új csomóponti megoldás szerint az eltérő szerkezet és a megmaradó szerkezet találkozásának megoldására. A meredekebb hajlásszögű tetőzetnél a meglevő héjalás a meglevő rétegrend szerint fennmarad, csak a szükséges helyen és mértékben történik cseréphéjazat javítása. (csornai cserép 40/19/1,5 cm) A főpárkány kialakítása nem változik, helyi javítások szükségesek.
Alacsony hajlásszögű tetőzet 400,0 m2 magasabb hajlásszögű tetőzet 460,0 m2
Keleti középrizalt oromfalának rézfedése és javítása: A keleti oldalon levő középrizalit oromfalának kialakítása készül a belső oldal réz lemez borításával, illetve új a korábbitól eltérő vízorros oromfal lefedéssel. Mivel az épület jelenlegi vízelvezető rendszere rézből készült, és a javítás csak részleges lesz, emiatt az új, illetve a javított vízelvezető szerkezetek is előpatinázatlan 0,7 mm-es rézlemezzel készíthetők. A párkánylefedés elkészítése előtt szükséges a sérült párkányzat falazatának javítása és vakolat párkány húzása is.
Az épület további öt oromfalfelázásainak javítása: Az épület oromfalainál a párkány fölötti szakaszokon vakolat sérülés mutatkozik. Ezeken a helyeken WTA rendszerű vakolattal történő javítás készül melynek felső rétegét hidrofóbizálni szükséges.
Tetőablakok javítása: A tetőablakok igazítására üvegezésre e zárhatóvá tételére kerül sor.
Külső vízelevezetés tereprendezéssel: A meglevő lefolyócsatornák javításával gondoskodni kell a függőleges homlokzati falak védelméről. A kifolyó csapadékvíz elvezetéséről megfelelő tereprendezéssel gondoskodunk. A tetőfelújítás során fokozottan figyelni kell a zárófödém vízmentesen tartására az alatta levő értékes mennyezeti freskók megőrzése érdekében.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 86613279 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: ”Tuzsér – Lónyai kastély állagmegóvási munkái”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak: 45212314-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4623 Tuzsér, Ady Endre u. 2.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Héjazat cseréje és javítása: Az épület manzard tetőzete az eltérő tetősíkok találkozásánál végigfutó párkányzattal két részre osztható. A felső alacsony hajlásszögű tetőzet jelenlegi kialakítása műszakilag nem megfelelő. Ennek megfelelően a jelenlegi fedélszerkezetet megtartva új héjalás, erősebb lécezés és a vízzáró szigetelés készül az alábbi rétegrend szerint. Meglevő ill. meglévővel azonos hódfarkú kerámia cserép kettős fedésben 5/5 cm tetőléc, 5/5 cm ellenléc vízhatlan alátét szigetelés alkalmazott cserépfajtával rendszer azonos 18 mm OSB teljes felülettű aljzat vagy deszkázat meglevő, megmaradó szarufa 7,5/15 cm. A tetőzeten végigfutó, párkányzat újólag készül, új csomóponti megoldás szerint az eltérő szerkezet és a megmaradó szerkezet találkozásának megoldására. A meredekebb hajlásszögű tetőzetnél a meglevő héjalás a meglevő rétegrend szerint fennmarad, csak a szükséges helyen és mértékben történik cseréphéjazat javítása. (csornai cserép 40/19/1,5 cm) A főpárkány kialakítása nem változik, helyi javítások szükségesek.
Alacsony hajlásszögű tetőzet 400,0 m2 magasabb hajlásszögű tetőzet 460,0 m2
Keleti középrizalt oromfalának rézfedése és javítása: A keleti oldalon levő középrizalit oromfalának kialakítása készül a belső oldal réz lemez borításával, illetve új a korábbitól eltérő vízorros oromfal lefedéssel. Mivel az épület jelenlegi vízelvezető rendszere rézből készült, és a javítás csak részleges lesz, emiatt az új, illetve a javított vízelvezető szerkezetek is előpatinázatlan 0,7 mm-es rézlemezzel készíthetők. A párkánylefedés elkészítése előtt szükséges a sérült párkányzat falazatának javítása és vakolat párkány húzása is.
Az épület további öt oromfalfelázásainak javítása: Az épület oromfalainál a párkány fölötti szakaszokon vakolat sérülés mutatkozik. Ezeken a helyeken WTA rendszerű vakolattal történő javítás készül melynek felső rétegét hidrofóbizálni szükséges.
Tetőablakok javítása: A tetőablakok igazítására üvegezésre e zárhatóvá tételére kerül sor.
Külső vízelevezetés tereprendezéssel: A meglevő lefolyócsatornák javításával gondoskodni kell a függőleges homlokzati falak védelméről. A kifolyó csapadékvíz elvezetéséről megfelelő tereprendezéssel gondoskodunk. A tetőfelújítás során fokozottan figyelni kell a zárófödém vízmentesen tartására az alatta levő értékes mennyezeti freskók megőrzése érdekében.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 M2/1 jelű alkalmasságot igazoló szakember szakmai többlet tapasztalata (0-24 hónap) 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár: Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Ajánlatkérő nem rendeli meg az opcionális tételeket.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: ”Tuzsér – Lónyai kastély állagmegóvási munkái”
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/01/15 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Építő Bázis 2012 Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_75265474
Postai cím: Mátyás király Utca 1
Város: Pilis
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2721
Ország: Magyarország
E-mail: bazis.bazis@gmail.com
Telefon: +36 306178645
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23916092213
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 86613279
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Felelős műszaki vezetői tevékenység ellátása; - kivitelezési munkák.
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Építő Bázis 2012 Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_75265474
Postai cím: Mátyás király Utca 1
Város: Pilis
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2721
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23916092213

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/10/28 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/22 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges