Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/149
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.08.03.
Iktatószám:13800/2020
CPV Kód:45315100-9
Ajánlatkérő:Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:II.2.4) pont szerint
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.09.14.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_67931183
Postai cím: Tanácsház Utca 7
Város: Siófok
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Faludi Dóra
Telefon: +36 84501190
E-mail: faludi.dora@drv.hu
Fax: +36 84501263
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.drv.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.drv.hu
 
Hivatalos név: ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80575067
Postai cím: Tardonai Út 1
Város: Kazincbarcika
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ferencz Róbert
Telefon: +36 304581425
E-mail: ferencz.robert@ervzrt.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ervzrt.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.ervzrt.hu

Hivatalos név: DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_42119395
Postai cím: Kodály Zoltán Út 3.
Város: Vác
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagyné Kiss Marianna
Telefon: +36 207466040
E-mail: nagyne.kissmarianna@dmrvzrt.hu
Fax: +36 27316387
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.dmrvzrt.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.dmrvzrt.hu

Hivatalos név: Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22629300
Postai cím: Kossuth Lajos Út 5
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Urbán Mónika
Telefon: +36 56422522
E-mail: urban.monika@trvzrt.hu
Fax: +36 56373029
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.trvzrt.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.trvzrt.hu

Hivatalos név: Északdunántúli Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_99110851
Postai cím: Sárberek Egyéb 100
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fábián Nóra
Telefon: +36 34311766
E-mail: fabian.nora@edvrt.hu
Fax: +36 34311595
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.edv.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.edv.hu
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000762122020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000762122020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Napelem FIDIC Sárga 2020
Hivatkozási szám: EKR000762122020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45315100-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A „Regionális vízművek a napenergia hasznosítás megvalósításáért Konzorcium” KEHOP-5.1.3-17-2017-00002 projektjének
megvalósítása során 15 db hálózatra csatlakozó napelemes rendszer kerül kivitelezésre. A tervezett létesítmények a beruházói konzorciumot alkotó regionális vízművek egyes telephelyein egységes műszaki megoldásokkal fognak megvalósulni. A megtermelt villamosenergia közüzemi hálózati betáplálásra kerül. A 15 db napelemes rendszer DC oldali összes teljesítménye 5645 kWp, a 15 db napelemes rendszer által megtermelhető energia becsült mennyisége évente 6.0 millió kWh/év, mely megtermelt villamos energia mennyisége függ az alkalmazott technológia műszaki színvonalától.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Napelem FIDIC Sárga 2020
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09331000-8
További tárgyak:45111230-9
45111250-5
45231400-9
45310000-3
45315100-9
71220000-6
71250000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120,HU211,HU212,HU213,HU231,HU232,HU311,HU313,HU321,HU322 A teljesítés fő helyszíne: II.2.4) pont szerint
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A tervezett létesítmények a regionális vízművek egyes telephelyein fognak megvalósulni. A napelem park táblacsoportonként szedett feszültséggel, külön-külön inverteres (string inverter) hálózatra táplálással legyen kialakítva. A számos műszaki megoldási lehetőség okán ajánlatkérő fenn kívánja tartani a technológiák versenyének lehetőségét, ezért a beszerzést a FIDIC Sárga Könyv „Üzemek, telepek és tervezés-építési projektek szerződéses feltételei - elektromos és gépészeti létesítményekhez” szerint folytatja le. A Sárga FIDIC eljárás lehetőséget teremt arra, hogy a közbeszerzési eljárásban részt vevő ajánlattevők a KEOP-7.9.0 előkészítési pályázatban elkészült indikatív tervektől eltérjenek, alternatív műszaki megoldásokat alkalmazzanak, mindezt annak érdekében, hogy hatékonyabb és jobb napelemes rendszereket építsenek. A Sárga FIDIC a technológia kiválasztását és a tervezés-kivitelezés kockázatát a vállalkozóra telepíti. Sárga FIDIC alkalmazása esetén, az előkészítő KEOP-7.9.0 pályázat keretében elkészült 3-4 éves tervektől, műszaki megoldásoktól eltérhet az ajánlattevő és alternatív technológiai megajánlást tehet, így tartva fent a technológiák versenyét és a jelenleg elérhető legmagasabb műszaki színvonalat, valamint, hogy a legjobb megoldások valósulhassanak meg oly módon, hogy az a pályázati kiírásnak is teljes körűen megfeleljen. Nyertes ajánlattevőnek egységes műszaki megoldást kell ajánlania az egyes helyszínekre. a megajánlott online technológiának biztosítani kell, a helyszíni, és az egy-központi üzemeltetés és felügyeleti rendszert. A felügyeleti rendszernek biztosítania kell a KEOP-7.9.0 pályázatban meghatározott indikátorok teljesítésének igazolását, mérését; illetve a parkok és fogyasztók elektronikus adatainak - ISO 27001 minőségirányítási rendszernek megfelelő kezelését, EMC védelemmel és TIER 1 biztonságnak megfelelő adatközponttal.
Alternatív technológiai megoldások alkalmazhatók például az alábbi témakörökben, a teljesség igénye nélkül: - a napelemek típusa (polykristályos) - a napelemek elhelyezése, telepítése és tájolása - inverterek típusának meghatározása - transzformátorok létesítésének módozatai - a középfeszültségre való csatlakozás módozatai stb. A Sárga FIDIC eljárásban kiválasztott Nyertes Kivitelező véglegesíti az általa alkalmazni kívánt technológia figyelembevételével a KEOP-7.9.0 előkészítési fázisban elkészült terveket (A kivitelei tervek feldolgozását min. BIM LOD 350 részletezettséggel kell elkészíteni), majd megszerzi az építéshez szükséges valamennyi engedélyt, elvégzi a kivitelezést, üzembe helyezi a napelemes rendszereket, majd azokat átadja üzemeltetésre. Napelemes rendszer tervezett mérete Balatonfőkajár 390 kVA/400,62 kWp, Balatonszéplak-alsó/Zamárdi 480 kVA/ 500,28 kWp, Kincsesbánya 480 kVA / 500,28 kWp, Mohács 480 kVA / 500,28 kWp, Nyirád 60 kVA / 75,24 kWp, Pécs-Üszögpuszta 480 kVA / 500,28 kWp, Rákhegy-Fehérvárcsurgó 480 kVA / 500,28 kWp, Kazincbarcika 390 kVA / 400,62 kWp, Szécsény 150 kVA / 150,48 kWp, Gödöllő 480 kVA / 500,28 kWp, Veresegyház 480 kVA /500,28 kWp, Karcag 390 kVA /400,62 kWp, Püspökladány 120 kVA /120,12 kWp, Dorog 180 kVA / 200,64 kWp, Tata 390 kVA / 400,62 kWp
Teljesítés helye: 8164 Balatonfőkajár hrsz.: 0160/7; 8600 Balatonszéplak-alsó/Zamárdi hrsz.: 438/2, hrsz.: 438/4; 8044 Kincsesbánya hrsz.: 03485, hrsz.: 90/7, hrsz.: 90/1, hrsz.:91; 7700 Mohács hrsz.: 3986/2, hrsz. 3937; 8454 Nyirád hrsz.: 036/7; 7623 Pécs-Üszögpuszta hrsz.: 01568/1, hrsz. 01561; 8052 Rákhegy-Fehérvárcsurgó hrsz.: 023/15, hrsz.: 022, hrsz.: 023/16, hrsz.: 023/21, 3700 Kazincbarcika hrsz.: 2626/1; hrsz.: 2627/3; 3170 Szécsény hrsz.: 0178; 2100 Gödöllő hrsz.: 0137/2; 2112 Veresegyház hrsz.: 035/1; 5300 Karcag hrsz.: 02151; 4150 Püspökladány hrsz.: 0280/82; 2510 Dorog hrsz.: 481/2, hrsz.: 481/1; 2890 Tata (Szomód) hrsz.:0204/1, hrsz.: 0204/2, valamint a kiviteli tervezés során vezeték építéssel érintett helyrajzi számok. A részletes feladatleírást a műszaki leírás tartalmazza
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. értékelési részszempont: Jótállás teljes rendszerre vonatkozóan (12-36 hónap) 6
2 2.ért.részszempont: A felhívás III.1.3) M2. b) pontja szerinti szakember többlettapasztalata napelemes kiserőmű telepítése során a napelemes kiserőmű teljesítménye vonatkozásában (0 kVA - 3000 kVA) 12
3 A felhívás III.1.3)M2.a) pontja szerinti szakember többlettapasztalata építési engedéllyel rendelkező napelemes kiserőmű tervezésében a napelemes kiserőmű teljesítménye vonatkozásában (0kVA-3000kVA 12
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 8 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-5.1.3-17-2017-00002
II.2.14) További információ:
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a szerint 50 millió Ft/káresemény és a projekt időtartamára vonatkozó 400 millió Ft limitű All Risks projekt típusú felelősségbiztosítás, 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 11. §-a alapján 10 millió Ft/káresemény és legalább 30 millió Ft/év limitű tervezői felelősségbiztosítás. A felelősségbiztosítások rendelkezésre állásáról az ajánlatban nyilatkozni kell.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) és Kbt. 63. § (1) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdés szerint jár el. Ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell a 321/2015.(X. 30.) Korm.rendelet (Kr.) 1.§(1) és 3.§(1) vagy (2)bek.e szerinti, kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentumot (EEKD), közös ajánlattétel esetén minden közös ajánlattevőre kiterjedően. Az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62.-63.§-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67.§(4) bek.e szerinti nyilatkozatot kell benyújtania. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is. Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek az ajánlat részeként benyújtani (Kr. 13. §). Ajánlatkérő Kbt.69.§(4)bek. szerinti felhívására ajánlattevő köteles a Kr. 8.§-16.§ szerint igazolni a kizáró okok fenn nem állását. A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozat(ok) keltezése a Kr.1. § (7)-(8) bek. szerint. Ajánlatkérő a Kbt.64. §-a szerint jár el. A kizáró okok fenn nem állásának igazolása során a Kbt.41/A.§ Kr.3.§(3)-(6) és a Kbt.69.§(11a) bekezdéseire figyelemmel kell eljárni. Kötelezően EKR-ben benyújtandó elektronikus űrlapok: Kbt. 62.§(1)bekezdés k) pont kb) alpontja, Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja, Kbt. 67.§(4) bekezdés, folyamatban levő változásbejegyzési eljárás tekintetében, EEKD. Közös ajánlattétel esetén a vezető tag a kötelezően EKR-en keresztül benyújtandó elektronikus űrlapokat saját maga és a konzorcium többi tagja vonatkozásában nyújtja be. A papír alapon aláírt, beszkennelt és felcsatolt nyilatkozatokra nem vonatkozik a Kbt. 41/A. § (5)bek. szerinti meghatalmazás. A 322/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 21. § (1) bek., Kr. 26. § (1) bek. a) pontja és a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja alapján AK előírja, hogy a gazdasági szereplő legyen bejegyezve a cégnyilvántartásba vagy az egyéni vállalkozók nyilvántartásába, és az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő szerepeljen az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény (a továbbiakban: Étv.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén legyen bejegyezve a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba, valamint teljesítse az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt. Ajánlatkérő a szakmai tevékenységre vonatkozó alkalmassági követelmény előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű, a Kr.1.§(1)bek. és 3.§ alapján benyújtott EEKD-ba foglalt nyilatkozatát (EEKD IV. rész alfa szakasz). Az alkalmasság ellenőrzése, igazolása a Kr. 26. § (2) bek. alapján történik.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerinti, kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentumot (EEKD). Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű, EEKD-ba foglalt nyilatkozatát (EEKD IV. rész alfa szakasz). Ha egy ajánlattevő az előírt alkalmassági követelménynek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön formanyomtatványokat is be kell nyújtani. A kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához. Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívására ajánlattevő, kapacitást nyújtó szervezet köteles alátámasztani az EEKD-ban foglaltakat, alkalmasságának részletes igazolásával. Az alkalmasság igazolására irányadó a Kbt. 65. § (6), (7), (9), (11) és (12) bek. és a Kbt. 67. § (3) bekezdéseiben foglaltak. Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívására benyújtandó dokumentumok:
M1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22.§(3) és (5)bek., 24. §(2) és (5) bek. alapján a szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell igazolni a felhívás III.1.3) M1. a)-b) pontja szerinti követelményt. Az igazolásban meg kell adni legalább a referencia tárgyát, valamint mennyiségét, a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját év, hónap, nap pontossággal) és helyét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
M2. Ajánlattevő, kapacitást nyújtó szervezet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bek b) pontja alapján mutassa be azokat a szakembereket (szervezeteket) megnevezésükkel, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a bevonásra kerülő szakemberek tekintetében legalább az alábbi tartalommal: mely követelmény tekintetében kerül bemutatásra a szakember, szakember neve, képzettsége/végzettsége, kamarai nyilvántartási száma (amennyiben az adott szakember rendelkezik az előírt, hatályos jogosultsággal), a megjelölt szakember jogviszonya. A szakembernek nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt vesz. Amennyiben az adott szakember nem rendelkezik az M2. pont szerint meghatározott vagy azzal egyenértékű jogosultságokkal: Csatolni kell a szakember gyakorlatának alátámasztására a szakember által aláírt szakmai önéletrajzot, valamint a végzettséget/képzettséget igazoló okirat másolatát. A szakmai önéletrajz részletesen - dátumokkal (év, hónap) - térjen ki a szakember szakmai gyakorlatára, és beazonosíthatóan - pl. kiemeléssel (pl. félkövér, dőlt vagy aláhúzottbetűkkel), lábjegyzettel, egyéb módon - jelölje a felhívásban előírt M2. pontban meghatározott releváns tapasztalatokat. Ajánlatkérő elfogadja az érvényes - és nem szüneteltetett és nem felfüggesztett - névjegyzékbe vételt is az M2. pont vonatkozásában. Ajánlatkérő a kezdő és a befejező hónapot is beleszámítja a szakmai tapasztalat időtartamába. Pl. 2018.02. – 2018.05. = 4 hónap.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1. a) Alkalmatlan az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bek. a) és (2a) bek. b) pontja alapján, amennyiben nem rendelkezik a jelen felhívás feladásának napjától visszafelé számított 96 hónapban legfeljebb 6 szerződésből összesen az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt) napelemes kiserőmű telepítésére vonatkozó referenciával, amely teljesítés(ek)ből a napelemes kiserőmű kimeneti teljesítménye összesen elérte a legalább 700 kVA-t és a DC oldali beépített teljesítménye összesen elérte a legalább 850 kWp-t.
M1. b) Alkalmatlan az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 21. § (2) bek. a) és (2a) bek. b) pontja alapján, amennyiben nem rendelkezik a jelen felhívás feladásának napjától visszafelé számított 96 hónapban legfeljebb 6 szerződésből az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, építési engedéllyel rendelkező napelemes kiserőmű tervezésére vonatkozó referenciával, amely referencia során összesen 2000 kWp teljesítményű napelemes kiserőmű tervezése valósult meg.
M2. a) Alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben nem rendelkezik legalább 1 fő a 266/2013. (VII.11.) Korm.rend 1. melléklet I. Tervezés 2. rész 23. pontjában meghatározott energiaellátási építmények tervezési szakterület megújuló energia építmények tervezési részszakterületre vonatkozó EN-ME jogosultsággal vagy ezen jogosultsággal egyenértékű jogosultsággal vagy ezen jogosultság megszerzéséhez szükséges névjegyzékbe vételi követelménynek megfelelő végzettséggel (vagy azzal egyenértékű végzettséggel) és szakmai gyakorlattal (tapasztalattal).
M2. b) Alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben nem rendelkezik legalább 1 fő a 266/2013. (VII.11.) Korm.rend 1. melléklet I. Tervezés 2. rész 29. pontjában meghatározott építményvillamossági tervezési szakterületre vonatkozó V jogosultsággal vagy ezen jogosultsággal egyenértékű jogosultsággal vagy ezen jogosultság megszerzéséhez szükséges névjegyzékbe vételi követelménynek megfelelő végzettséggel (vagy azzal egyenértékű végzettséggel) és szakmai gyakorlattal (tapasztalattal). Ugyanazon szakember megfelelhet az M2. a) és b) pontban előírt követelménynek.
AK az M1.-M2. pont szerinti előírásait a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg. M1: az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, valamint elegendő az is, ha közülük egy felel meg. M2: az előírt alkalmassági követelményeknek közös ajánlattétel esetén elegendő, ha az egyik konzorciumi tag megfelel.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Fedezet KEHOP-5.1.3-17-2017-00002. Támogatás intenzitása: 45 %. Utófinanszírozás. Előleg: Nettó Ajánlati Átalányár 30%-a. Részszámlázás 1. rész telephelyenként, 2. rész: vízművenként és telephelyenként. A vállalkozói díj megfizetése a számla kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül átutalással HUF-ban kerül kiegyenlítésre a Ptk.6:130. §(1)-(2) bek., a Kbt. 135.§(1)-(3),(5)-(9) bek., 272/2014.(XI.5.)Korm.rendelet előírásai és a 322/2015.(X.30.)Korm.rendelet 32/A.§ és 32/B.§ előírásait figyelembe véve. Ptk.6:155.§(1) bek. irányadó. Adózás a 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) bek. b) pontja szerint. Késedelmi kötbér: a késedelemmel érintett szerződéses ár 1 %-a/naptári nap, max. 20% teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér: a szerződéses ár 30 %-a Kbt. 134. § (2)-(3) bek. szerinti biztosíték 2 % a Kbt. 134. § (6) bek. alapján nyújtva, az ajánlatban a Kbt. 134. § (5) bek. szerint kell nyilatkozni. A részletes feltételeket a szerződés tervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/09/14 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/09/14 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Kbt. 68. § (1b) bekezdése szerint.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Kbt. 68. § (1),(1b),(1c) (4), (6) bekezdése és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
Részekre történő ajánlattétel nem lehetséges: A megvalósítandó tervezési és kivitelezési feladatok több helyszínen, de egységes műszaki megoldásokkal rendelkező egybefüggő üzemeltetési rendszerhez kapcsolódnak, így a tervezési és kivitelezési feladatok részekre bontva, adott esetben több tervezővel és kivitelezővel kötött több szerződés útján történő megvalósításával a szolgáltatás tényleges funkciója (egységes műszaki tartalom, adatközpont és üzemeltetés; egy időben beüzemelés és indikátorok egységes monitoringozása, igazolása) veszne el és jelentős időveszteséggel járna, valamint az ajánlati ár növekedését is eredményezné, továbbá az üzemeltetés során fellépő esetleges hibák feltárása során, az egyértelmű egyetemleges felelősség megállapítása is csak egy szervezet által biztosítható. A beszerzés tárgyának természete nem teszi lehetővé annak részekre bontását, részajánlattételi lehetőség biztosítását. Gazdaságossági és műszaki szempontból, továbbá felelősség és garancia elvárás miatt a részekre történő ajánlattétel kedvezőtlenül hatna a beszerzés megvalósítására. A tervezett létesítmények a beruházói konzorciumot alkotó regionális vízművek egyes telephelyein egységes műszaki megoldásokkal fognak megvalósulni, ennek megfelelően a részekre történő ajánlattétel nem lehetséges. A méretgazdaságosság elve miatt egy ajánlattevő esetén jelentősen kedvezőbb kivitelezői ajánlattételi árat várhat ajánlatkérő, tekintettel arra, hogy minél nagyobb mennyiségben rendel egy gazdasági szereplő napelemeket adott gyártótól annál nagyobb ár, minőségi és szállítási kedvezményeket tud elérni, ami a megrendelői oldalon is kedvezményként jelenik meg.
Az ért. szempontok esetében a kiosztható pontszámok határa 0-10 pont. Pontsz.kiosztásának módszere 4. szempont: fordított arányosítás, 2-3. ért.részszempont: egyenes arányosítás. Jótállás esetében a Kbt. 77. § (1) bek. szerinti legkedvezőtlenebb érték 12 hónap, legkedvezőbb: 36 hónap, 2-3. ért.részszempont esetében a 3000 kVA vagy afeletti megajánlás maximális pontot kap. Az értékelés rendszerét részletesen a KD tartalmazza. Az ajánlati kötöttség 60 nap az ajánlattételi határidő lejártától számítottan. AK nem teszi lehetővé és nem követeli meg gazdálkodó szervezet létrehozását. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ban foglaltak szerint kell eljárni. Az eljárásban a közép-európai idő az irányadó. Az ajánlatot az EKR rendszeren keresztül kell benyújtani. Az ajánlatba a Kbt. 66. § (5) és 424/2017. (XII. 19.)Korm. rendelet 11. § (1) szerinti felolvasólapot (EKR-ben létrehozott elektronikus űrlap) kell csatolni. AT-nek(közös ATk-nek) az ajánlatban nyilatkoznia kell Kbt. 66. § (2), (5), (6) szerint, a 66. § (6) esetében nemlegesen is. Az eljárás során a kommunikáció a Kbt.41/A.§ és 41/C.§ szerint történik. Az ajánlatban szereplő dokumentumok benyújthatók az EKR rendszerben kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával, vagy- amennyiben az adott dokumentumra a nyilatkozattétel nyelvén elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre – a papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában. AK a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. § rendelkezései szerint biztosítja. AK az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el [Kbt. 81. §(5) bek.]. AK alkalmazza a Kbt.75.§(2)e) pontját. FAKSZ: Kaffka Diána OO603. Az ajánlatot a gazdasági szereplőnek a KDban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania (Kbt.66.§(1)). AK a Kbt. 45. § (1) bek. alkalmazása tekintetében munkaidőnek: hétfőtől csütörtökig 9-16 óráig, pénteken, és amennyiben a szombati nap munkanap, szombaton 9-12 óráig terjedő időintervallumot tekinti. AK tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy az eljárással kapcsolatos valamennyi határidővel kapcsolatosan a közép-európai idő az irányadó. Az ajánlatba be kell nyújtani a megajánlott napelemek és inverterek gyártóját, típusát, valamint az AK által a műszaki leírásban kért paramétereket. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az AK által kiadott árazott költségvetést. Az ajánlatba be kell nyújtani a megajánlott napelemek és inverterek adatlapjait, amiből megállapítható a műszaki leírásnak és értékelési szempontoknak való megfelelés. AK az eljárást a Kbt. 53.§(6) bek. szerinti feltételes közbeszerzésként indította, tekintettel arra, hogy AK támogatásiszerződés-módosítást nyújtott be. A szerződés azon a napon lép hatályba, amely napon AK hivatalosan értesíti nyertes AT-t arról, hogy a szerződés fedezete rendelkezésre áll (felfüggesztő feltétel). Amennyiben az összegezés megküldését követő 6 hónapon belül a támogatási szerződés-módosítást aláírása nem történik meg, úgy Felek a szerződéskötéstől elállhatnak.
Vállalkozónak a szerződés hatályba lépésétől számított 7 munkanapon belül be kell mutatnia Megrendelőnek a gyártó által visszaigazolt megrendelést a telepítéshez szükséges főegységek, a napelemek és az inverterek vonatkozásában. A megrendeléstől számított legfeljebb 60 naptári napon belül Vállalkozónak a telepítés helyszínére kell szállítania az általa megajánlott és a gyártó által legyártott főegységeket (napelemek és inverterek). A 2-3. ért.részszempont tekintetében bemutatott szakemberek önéletrajzának tartalmaznia kell a napelemes kiserőmű megrendelőjének nevét és székhelyét, a napelemes kiserőmű telepítésének helyét, a napelemes kiserőmű teljesítményét kVA-ben, a napelemes kiserőmű építési engedélyszámát. Nyertes ajánlattevő a kivitelezés során nem térhet el az általa megajánlott műszaki megoldástól, és annak ajánlatában szereplő részleteitől. A szerződés teljesítésében köteles részt venni legalább 1 fő 266/2013.(VII. 11.) Korm. rendelet [1. melléklet I. Tervezés 2. rész 23. pontja] szerinti „EN-ME” jogosultsággal és legalább 1 fő 266/2013.(VII. 11.) Korm. rendelet [1. melléklet I. Tervezés 2. rész 29. pontja] szerinti „V” jogosultsággal rendelkező szakembernek, az ajánlatban nyilatkozni kell, hogy ajánlattevő a szerződés hatályba lépésekor rendelkezni fog ezen szakemberekkel.
Nyertes ajánlattevőnek a szerződés megkötésekor rendelkeznie kell:
a) ISO 27001 jelű tanúsítvánnyal és
b) Security Systems Division tevékenységre vonatkozó érvényes tanúsítvánnyal. A tanúsítványok másolatai a szerződés mellékletévé válnak. Amennyiben nyertes ajánlattevő nem rendelkezik ISO 27001 vagy Security Systems Division tevékenységre vonatkozó érvényes tanúsítvánnyal, úgy ajánlatkérő jogosult a szerződéskötéstől elállni.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-ában foglaltak szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/28 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák