Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/146
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2020.07.29.
Iktatószám: 13262/2020
CPV Kód: 45212000-6
Ajánlatkérő: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye: Nyíregyházi Állatpark 4431 Nyíregyháza-Sóstófürdő, Sóstói út Helyrajzi száma: 15010/2
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.09.04.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_17942980
Postai cím: Kossuth Tér 1.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Ádám
Telefon: +36 42524524
E-mail: kovacs.adam@nyiregyhaza.hu
Fax: +36 42311041
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nyiregyhaza.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://kozbeszerzes.nyiregyhaza.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000621782020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000621782020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
x Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Jégkorszak Interaktív Állatbemutató építése I.ütem
Hivatkozási szám: EKR000621782020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212000-6
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Nyíregyházi állatpark fejlesztése keretében jégkorszak interaktív állatbemutató építése I. ütem
A Nyíregyházi Állatpark tervezett, új attrakciója minden elemében megvalósítja a program szerinti jégvilág széles körű interaktív bemutatását. Illeszkedik a már kialakult Állatparki épített és természeti környezetbe, folytatja a kialakult tematikus állatbemutatási elvrendszert. Ezek mellett olyan élmény dús, teljesen egyedi attrakciót nyújthat, ami tovább generálhatja az ide irányuló célturizmust, így Sóstó és Nyíregyháza városának is hosszú távú hasznát szolgálhatja.
A beruházás Modern Városok Program keretében nyújtott támogatásból valósul meg utófinanszírozással, a "Nyíregyházi Állatpark fejlesztésének kormányzati forrásból történő támogatása" elnevezésű projektből. A támogatás intenzitása az elszámolható költségek tekintetében 100 %.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Jégkorszak Interaktív Állatbemutató építése I.ütem
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés fő helyszíne: Nyíregyházi Állatpark 4431 Nyíregyháza-Sóstófürdő, Sóstói út
Helyrajzi száma: 15010/2
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nyíregyházi állatpark fejlesztése keretében jégkorszak interaktív állatbemutató építése I. ütem Építési beruházás, teljes körű kivitelezés, Főépület, Takarmánykonyha épület, gazdasági udvar, állatkifutók, dekorációs felületek tekintetében. A Nyíregyházi Állatpark tervezett, új attrakciója minden elemében megvalósítja a program szerinti jégvilág széles körű interaktív bemutatását. Illeszkedik a már kialakult Állatparki épített és természeti környezetbe, folytatja a kialakult tematikus állatbemutatási elvrendszert. Ezek mellett olyan élménydús, teljesen egyedi attrakciót nyújthat, ami tovább generálhatja az ide irányuló célturizmust, így Sóstó és Nyíregyháza városának is hosszútávú hasznát szolgálhatja. Becsült teljes érték vagy nagyságrend: Telek területe: 236.223,0 m2 Jelenlegi beépített bruttó alapterület: 21.290,03 m2 Új építés bruttó földszinti alapterületei: Jégkorszak épület: 3781,96 m2 Takarmánykonyha épület: 227,21 m2 Külső kifutók: 1835,34 m2 A telek beépítettsége: 9,01 % Főbejárat előtti járda szintje: +0,00 = 104,60 mBf. Lemezalapozás alsó síkja: -4,30 m Pince padlószintje: -3,50 m Földszint padlószintje: +0,00 m Jégvilág épület max. magassága: 12 m Jégkorszak épület nettó alapterülete összesen: 5275,41 m2 Takarmánykonyha épület nettó alapterülete összesen: 232,28 m2 Új épület építés nettó alapterülete összesen: 5507,69 m2 Új külső kifutó építés nettó alapterülete összesen: 1835,34 m2. Főbb egységek és mennyiségek: Főépület Pince: 1 db Új jegesmedve medence betekintő üvegablakkal 97,88 m2, 1 db Meglévő jegesmedve medence 123,82 m2, 1 db Pingvin medence 55,07 m2. Takarmánykonyha épület Pince: 2 db Sókeverő medence 30,6 m2. Főépület Földszint: 1 db Étterem látványkonyha és fagylaltozó 288,35 m2, 1 db Pingvin belső kifutó 230,55 m2, 1 db Pingvin telelő 59,00 m2, 4 db Pingvin elkülönítő 76,35 m2, 1 db Pingvin külső kifutó medencével 221,98 m2, 2 db Látogatói tér 501,25 m2, 1 db Sarkvidéki klímakamra 114,47 m2, 6 db Akvárium 2,70 - 67,50 m3, 1 db Akvárium-panoptikum biztonsági üveggel 227,20 m2, 1 db Jegesmedve belső kifutó medencével 115,93 m2, 4 db Irodák + szociális helyiségek 72,11 m2, 1 db Jegesmedve külső kifutó I. 590,50 m2, 1 db Jegesmedve külső kifutó II. 654,70 m2, 1 db Sirály és lúd kifutó medencékkel 211,28 m2, 1 db Jegesmedve elkülönítő 116,04 m2, 5 db Jegesmedve box 12,94 - 20,06 m2, 1 db Nyérc kifutó medencével 49,10 m2, 1 db Meglévő átalakítandó jegesmedve kifutó 198,17 m2, 1 db Sarki róka kifutó medencével 82,51 m2, 1 db Mozgólépcső. Takarmánykonyha épület Földszint: 1 db Takarmánykonyha 193,58 m2. Főépület Emelet: 10 db Gépészeti tér 18,06 – 148,12 m2, 5 db egyenként 100kW teljesítményű gázkazán, 11 db légkezelő szellőztető rendszer összesen 37940 m3/h szellőzési teljesítménnyel. Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott dokumentáció meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal Ajánlatkérő – a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján – egyenértékű megajánlásokat elfogad. Az eredményhirdetés után az egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az irányadóak. A további információkat, a részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az M.2.a) alkalmassági követelményt igazoló szakember épület építésére irányuló kivitelezésben szerzett olyan szakmai tapasztalata, mely működő állatpark területén valósult meg (igen/nem)  10
2 Az M.2.b) alkalmassági követelményt igazoló szakember vízgépészeti kivitelezésben szerzett szakmai tapasztalata (igen/nem)  10
3 Kötelező jótállási időn felüli többletjótállás vállalt időtartama: (minimum 0 hó, maximum 24 hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 18 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A felhívás IV.2.6) pontja tekintetében ajánlatkérő rögzíteni kívánja, hogy az ajánlati kötöttség időtartama az ajánlattételi határidő lejártától számítva 60 nap.
Részekre vonatkozó információk:
Ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlat tétel lehetőségét és azt nem tartja gazdaságilag ésszerűnek jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező építési beruházások esetében tekintettel arra, hogy a közpénzek hatékony felhasználását nem eredményezné, illetve a kivitelezési munkák természete sem teszi lehetővé a részekre bontást. Továbbá jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező építési beruházás olyan gazdasági egységet alkot, amely nem teszi lehetővé az építés részegységekre való szétbontását, az egyes részfeladatok különböző vállalkozások általi ellátása a munkaszervezés szempontjából nehezen kivitelezhető, továbbá a különböző kivitelezők általi munkavégzés negatívan hatna az építési beruházás megvalósításának minőségére. A részekre bontás tilalmát indokolja továbbá az adminisztratív, számlázási, számviteli terhek csökkentése.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok: az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdései szerinti kizáró okok valamelyike fennáll.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, amely részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.
A kizáró okok fenn nem állásának igazolása a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-8.; 10., 12-16.§-ai alapján az alábbiak szerint történik:
I. ajánlatban: — a gazdasági szereplő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása, tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. (Kbt. 67. § (1) bekezdés), — ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot (Kbt. 67. § (3) bekezdése), — továbbá az ajánlattevő nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § ( 1)–(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót (Kbt. 67. § (4) bekezdés);
II. ajánlatkérő felhívására (Kbt. 69. § (4) bekezdés): — az ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet (továbbiakban: VHR 321.) 8. § és 10. §, valamint a 12-16.§ szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá.
A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat egyszerű másolatban is elegendő benyújtani az ajánlatban. A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont alapján az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában előírja az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény (a továbbiakban: Étv.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Az előírt követelmény tekintetében Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzékadatok, az egyéni vállalkozók nyilvántartásának, illetve az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján, Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a VHR 321. 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelmény részletes adatait nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumban feltüntetni.
Ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmény igazolását.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: P.1.) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19.§ (1) bekezdés c) pontja alapján az Ajánlattevőnek csatolnia kell cégszerűen (a képviseletre jogosult személy által) aláírt nyilatkozatot az utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (új épület építése) származó árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő(k)nek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést:
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
Ajánlatkérő a VHR 321. 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelmény részletes adatait nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumban feltüntetni.
Ajánlattevő(k) nek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmény fentiekben előírt igazolását.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19.§ (3) bek. alapján, ha az ajánlattevő a 19.§ (1) bek. c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, úgy a P1. pontban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni a P1. pontban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
A Kbt. 65.§ (6) bek. alapján a P1. szerinti követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely már szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint. Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ban foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
A Kbt. 65. § (6) bekezdésével kapcsolatban felhívjuk ajánlattevő figyelmét, azon pénzügyi – gazdasági követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük 1 felel meg.
Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P.1.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlattevőnek a közbeszerzés tárgyából (új épület építése) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri el az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen legalább a 2.000.000.000 Ft-ot. (az újonnan piacra lépők esetében a működésének ideje alatt a 2.000.000.000 Ft-ot).
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelmény részletes adatait nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumban feltüntetni.
Ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmény vonatkozásában előírt igazolást.
M.1.) Az alkalmassági minimumkövetelményt ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján, a 22. § (3) bekezdésében meghatározott módon, a szerződést kötő másik fél által kiállított, a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 60 hónapban teljesített referenciamunkáiról szóló igazolással köteles igazolni.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (2a) bekezdés a) pontja alapján ajánlatkérő a vizsgált 5 éves időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe. Az igazolásban meg kell adni a szerződéskötő másik fél nevét, címét, az építési beruházás pontos tárgyát, mennyiségét, a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját) év/hó/nap bontásban, a teljesítés helyét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A referenciaigazolásból egyértelműen ki kell derülnie az alkalmassági feltételként előírt minimum követelményeknek való megfelelésnek.
Ajánlattevők legfeljebb 2 referenciával is teljesíthetik az előírt alkalmassági követelményt.
Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.
Közös ajánlattevőként szerződő félként történő teljesítés esetén a fenti adatokat a referencia igazolásnak oly módon kell tartalmaznia, hogy abból az ajánlattevőnek (adott esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek) az alkalmassága egyértelműen megállapítható legyen. Ajánlatkérő a referencia elbírálásánál csak az ajánlattevő saját teljesítését veszi figyelembe.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt ( követelményeket), melynek igazolása érdekében ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik.
Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
M.2. Az alkalmassági minimum követelményt ajánlattevő a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a Kr. 21. § (2) bekezdés b) pontja szerint köteles igazolni, azoknak a szakembereknek - különösen a minőség ellenőrzésért felelőseknek - a megnevezése, képzettségük, szakmai tapasztaltuk ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Az alkalmassági követelmény igazolására be kell nyújtani:
— az alkalmassági feltételnek való megfelelés megállapításához szükséges részletezettségű, a szakemberek által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzot,
— a szakemberek végzettséget, képzettséget/jogosultságát igazoló dokumentum(ok)at,
— és a rendelkezésre állási nyilatkozatot.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1.) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladásának napját megelőző 60 hónapban teljesített, összesen legalább 3.300 m2 hasznos alapterületű új épület kivitelezésére vonatkozó referenciával, mely épületbontási,átalakítási munkát és az alábbiakban felsorolt munkarészeket is tartalmazott:
- állatkerti kifutó építése, mely tartalmaz biztonsági üveg beépítését
- betekintő ablakot tartalmazó medencetér építése
- mozgólépcső építése
- legalább 350 kW fűtési teljesítményű és legalább 20.000 m3/óra szellőzési teljesítményű épület kivitelezése.

M.2.a) legalább egy fő szakember, aki a 266/2013. Korm. r. 1. sz. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés fejezet 1. rész 2. sor „Építési szakterület” „MV-É” (vagy azzal egyenértékű) kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultsággal,vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel (vagy azzal egyenértékű végzettséggel) és szakmai gyakorlattal rendelkezik.
M.2.b.) legalább egy fő szakember, aki a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV. Felelős műszaki vezetésfejezet 2. rész 3. sor „Építménygépészeti szakterület „MV-ÉG” (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel (vagy azzal egyenértékű végzettséggel)és szakmai gyakorlattal rendelkezik.

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Késedelmi kötbér: A nettó vállalkozói díj 0,5 %-a naponta, maximális összege a nettó vállalkozói díj 15 %-a.
Meghiúsulási kötbér: a nettó vállalkozói díj 15 %-a.
Hibás teljesítési kötbér: a nettó vállalkozói díj 5 %-a.
Jótállás: Ajánlatkérő által meghatározott 24 hónap kötelező jótállási időtartam. Az ezen felül vállalt jótállási időtartam értékelési szempont. A jótállási időszak kezdetét a sikeres, hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárást követően kiadott teljesítési igazolás keltétől kell számítani.
Teljesítési és jólteljesítési biztosíték mértéke ettó vállalkozói díj 3-3%-a.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek és biztosítékok részletes szabályait a dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
A kötbér és a biztosítékok alapja vonatkozásában a nettó vállalkozói díj tartalékkeret nélkül számított összegét kell figyelembe venni.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/09/04 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/09/04 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok bontása a Kbt. 68. § (1b) bekezdése alapján az EKR-ben történik. Az ajánlatok benyújtásánakhelye: EKR.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontási eljárásra az EKRr. 15. §-ának (2) és (3) bekezdései és a Kbt. 68. § (1) (1b), (1c), (4) és (6)bekezdésében foglaltak is
irányadóak.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
Ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlat tétel lehetőségét és azt nem tartja gazdaságilag ésszerűnek jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező építési beruházások esetében tekintettel arra, hogy a közpénzek hatékony felhasználását nem eredményezné, illetve a kivitelezési munkák természete sem teszi lehetővé a részekre bontást. Továbbá jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező építési beruházás olyan gazdasági egységet alkot, amely nem teszi lehetővé az építés részegységekre való szétbontását, az egyes részfeladatok különböző vállalkozások általi ellátása a munkaszervezés szempontjából nehezen kivitelezhető, továbbá a különböző kivitelezők általi munkavégzés negatívan hatna az építési beruházás megvalósításának minőségére. A részekre bontás tilalmát indokolja továbbá az adminisztratív, számlázási, számviteli terhek csökkentése.
1. A Kbt. 81. § (4) és (5), 57. § (2) irányadó. AK a Kbt. 75. § (2) e) pontját nem alkalmazza.
2. Értékelés a Kbt. 76. § (2) c) pont:
3. Adható pont alsó-felső határa: 0–10
4. Módszertan: Fordított arányosítás: „ajánlati ár”; Egyenes arányosítás: 3.; Pontozás: 1–2., ért. szempont.
5. Az elj.-ban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött. Mértéke 5 000 000 HUF. Teljesíthető aKbt. 54. § (2) szerint. Az ajánlatba csatolni kell: – AT bankjának hivatalos igazolását az ajánlati biztosítékösszegének terheléséről, vagy az AK bankszámlájára történő befizetés megtörténtét igazoló bizonylatot,egyszerű másolatban, vagy – pénzügyi intézmény vagy biztosító által kiállított garancialevél vagy készfizetőkezességvállalást igazoló dokumentum eredeti példányát, vagy – biztosítási szerződés alapján kiállítottkészfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény eredeti példányát. A pénzügyi intézmény vagy abiztosító által vállalt garancia esetén a dokumentumnak tartalmaznia kell a Kbt. 54. § (4) bekezdése szerintifelhasználásra vonatkozó utalást. A befizetés helye: AK székhelye vagy AK fizetési számlaszáma: OTP Bank Nyrt. Északkelet-magyarországi Régió Nyíregyházi Fiókjánál vezetett 11744003-15402006-00000000
6. Kbt. 35. § (8) szerinti szervezet alapítása kizárt.
7. Irányadó idő: magyarországi idő (CET)
8. Az elszámolás és a kifizetés pénzneme forint (HUF).
9. Csatolandó nyilatkozatok (Űrlap)
Felolvasólap
Kbt. 66. § (2)
Kbt. 62. § (1) k) pont kb)
Kbt. 62. § (1) k) pont kc)
Kbt. 67. §(4)
Foly levő változásbej. eljról
Nyil. szakemb
Kbt. 66. § (6) a) és b) pontja
Kbt. 65. § (7)
Üzleti titokról
Bizto határi. tört rendelk. bocsátásáról
Fordításról
Ütemtervről
EEKD
Csatolandó egyéb dokumentumok:
Ajánlati bizt rendelk bocsát igaz
Bemutatott szakemberekről (szakmai ajánlat)
Önéletrajok
Szakemb végz/képzetts ig
Rend. áll. nyil.
Nyilat felelősségbizt
aláírási címpéldány/aláírás minta
árazatlan költségvetés hiánytalanul beárazott példánya (Szakmai ajánlat)
közös ajánlattételi. megállapodás (a.e.),
meghatalmazás (a.e.),
Cégbír.hoz benyújtott váltbej. kérelem és a beérkről a cégbír igazolása (a.e.)
Fordítások (a.e.)
Meghatalmazás (a.e.)
Szerződés/előszerződés/egyéb (a.e.)
EKRr. 2. § (5) szerinti nyilatk.,
321/2015. (X. 30.) Korm. r. 13. §-a szerinti ig.
10. A hiánypótlás lehetősége a Kbt. 71.§ szerint biztosított. Ha az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, AK nem rendel el újabb hiánypótlást.
11. Felelősségbiztosítás előírt kárérték limitje: 100 millió Ft/esemény, 200 millió Ft/év. Tárgya: felelősségbiztosítást is tartalmazó - építési-szerelési (C.A.R.= "Construction All Risks") biztosítás. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevőtől származó szándéknyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy ajánlattevő nyertessége esetén a megkövetelt biztosítást megköti, vagy meglévő biztosítását az előírt feltételeknek megfelelően kiterjeszti. A felelősségbiztosításról szóló ajánlatot a szerződéskötéskor be kell mutatni, melyről az ajánlatkérő (megrendelő) jogosult másolatot készíteni. A felelősségbiztosításról szóló kötvényt vállalkozó a szerződés megkötését követő 10 munkanapon belül köteles megrendelő részére bemutatni és arról egy másolatot átadni.
12. A munkaterület átadásának időpontja: a szerződés hatálybalépését követő 3 munkanapon belül. Az teljesítési határidő a munkaterület átadásától számítandó, mely nem tartalmazza a maximum 30 napos műszaki átadás-átvétel időtartamát.
13. Előleg: nettó vállalkozási díj - tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított – 5%-ának megfelelő összeg, de legfeljebb hetvenötmillió forint. Az előleg kifizetése az előlegbekérő alapján, elszámolása a végszámlából történik.
14. A teljesítés során 6 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására van lehetőség 15%, 30 %, 45%, 60% 75%, 90%, 100 %-os készültségi fok elérését követően.
AK a nyertes ajánlattevő által elvégzett tevékenységről teljesítés igazolást állít ki, a Kbt. 135.§ (1)-(3) szerint. A teljesítés akkor megfelelő és igazolható, ha a vonatkozó jogszabályoknak, szabványoknak és műszaki
irányelveknek, az eljárást megindító, közbeszerzési dokumentumoknak és a nyertes ajánlattevő ajánlatának megfelelően történik meg a tevékenység elvégzése. Ajánlatkérő az igazolt teljesítést követően a szabályszerűen kiállított számlát a kézhezvételtől számított 30 napon belül egyenlíti ki a nyertes ajánlattevő bankszámlájára történő banki átutalással, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdései alapján. Alvállalkozó igénybevétele esetén a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a 322/2015. (X.30.) Korm.rendelet 32/A-32/B.§-a alkalmazandó.
15. Az építési beruházás engedély-köteles tevékenység, ezáltal a munkák kivitelezése a fordított adózás hatálya alá tartozik.
16. Jelen közbeszerzés a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján feltételes közbeszerzési eljárás. Erre tekintettel jelen szerződés akkor lép hatályba, amikor a többlettámogatási igény vonatkozásában a támogatási szerződés módosításra kerül és/vagy az Önkormányzat úgy dönt, hogy a szükséges összeget önerőből megelőlegezi és/vagy biztosítja és a nyertes ajánlattevőt erről az Ajánlatkérő tájékoztatja. Amennyiben a fenti rendelkezések a Szerződés aláírását követő 12 hónapon belül nem teljesülnek, – a Felek eltérő megállapodásának hiányában – a Szerződés megszűnik. Ebben az esetben a Vállalkozó a Megrendelővel szemben a fenti okból semmiféle jogcímen nem támaszthat igényt.
17. AK az alkalmassági feltételeket és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
18. AK nem követeli meg, és nem teszi lehetővé a közös ajánlatot tevő nyertesek által gazdálkodó szervezet(projekttársaság) létrehozását.
19. Az ajánlatokat olvasható és nem szerkeszthető pdf. formátumban kell benyújtani. Az ajánlat összeállítása során figyelemmel kell lenni az EKRr. 11. §-ában foglaltakra.
20. Helyszíni bejárás: 2020. augusztus 07. 10 óra 00 perc, Találkozási pont: 4431 Nyíregyháza-Sóstófürdő, Sóstói út Állatpark főbejárata előtt.
22. FAKSZ: dr. Kovács Ádám 00499
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/23 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák