Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/74
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.04.16.
Iktatószám:5755/2019
CPV Kód:45262690-4
Ajánlatkérő:Juhász Sándor
Teljesítés helye:3989 Mikóháza, külterület 036/1 3989 Mikóháza, külterület 036/2
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:AMBRUS Acélszerkezet Gyártó és Építő Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Juhász Sándor
Nemzeti azonosítószám: AK25573
Postai cím: Szabadság utca 47.
Város: Mikóháza
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3989
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Tóth Gergely
Telefon: +36 704535600
E-mail: iroda@jamborestoth.hu
Fax: +36 704535600
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Mikóháza - Juhász Tanya Mezőgazdasági Telephely Fejlesztés
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45262690-4
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Mikóháza - Juhász Tanya Mezőgazdasági Telephely Fejlesztés
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3989 Mikóháza, külterület 036/1
3989 Mikóháza, külterület 036/2
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
I.A jelű szarvasmarha istálló a bővítés után egy épületegységet fog képezni a délkeleti oldali meglévő növendékmarha
istállóval, valamint az északnyugati oldalon meglévő fejőházzal.
Az új fedett épületrészek a meglévő 54,0m-es istálló épület 6,0m-es raszter állásaihoz igazodnak. A keleti oldalon a
növendékmarha istálló kifutója felöli ereszmagassághoz illeszkedve, annak folytatásaként 3x6,0=18,0m raszter hossz kerül
beépítésre 9,42m szélességben. A bővítményi rész tartószerkezete IPE220 keresztmetszetű acél kétlábas törttartós keret
15,66°-os lejtéssel.
Az épületrész alapozása a meglévő etetőút mentén annak támfalának alábetonozásával, még a növendékmarha istálló keleti
hosszoldali részén az alaptestek mérete 0,70x0,70 alapterületi keresztmetszettel készülnek. A területről nem készült
talajmechanikai szakvélemény, de feltételezhető a teherbíró kötött talaj. Az alapozási síkot a növendékmarha istálló
padlószintjéhez viszonyítva -1,05m mélységre terveztük. A pontalapokat 30x45 cm keresztmetszetű vasbeton talpgerenda
kapcsolja össze. A vasbeton talpgerendákat egy 15 cm vastag hegesztett hálóval vasalt betonlemez köt össze. A lemez alatti
kavicsfeltöltést 95 % tömörséggel kell kialakítani. A fogadószintbe kell elhelyezni a csarnokszerkezet acélkereteinek
rögzítését biztosító acélszerelvényeket. Az acél szerelvényeket nagy pontossággal kell elhelyezni, hogy fogadni tudja az acél
keretállásokat. Az acél szerelvények lehorgonyzó szárai a pontalapokba is benyúlnak, így azok betonozásakor a felső 15 cm
magasságban az acél szerelvény lemezkontúrjával megegyező kirekesztéssel kell a fogadó fészket biztosítani. A
kavicsfeltöltések tömörségét mérési jegyzőkönyvvel igazolni kell !
Az 54,0m-es istálló nyugati oldali részén IPE220 keresztmetszetű acél egy lábas keret szintén 15,66°-os lejtéssel,
6x6,0=18,0m raszter hosszban, 7,20m szélességben. A kerettartóhoz 100.100.5 keresztmetszetű acél zártszelvényből
szerkesztett, változó szélességű nyaktag tartóelem kapcsolódik, amely részben a fejőház bővítéseként tervezett IPE200
keresztmetszetű háromcsuklós 7,20m fesztávú keretállásokhoz, másrészt a fejőház ereszpárkány alatti falszerkezetéhez
csatlakozik. A háromcsuklós tartószerkezet fedett teret biztosít a fejésre várakozó állatok számára, még a nyaktag tartóelem
biztosítja a fejőházból kijövő állatok fedett térbe érkezését. A nyaktag elemek tartják a csapadékvíz elvezető vápacsatornát
is. A nyugati épületrészek alapozása hasonlóan az előzőekhez pontalapozással készül 70/90, ill. 70/70 cm alapterületi
keresztmetszetekkel. A talpgerendák mérete 30/60cm, a vasalt betonlemez 15cm vastag. A lemez alatti kavicsfeltöltést 95
% tömörséggel kell kialakítani. A keretállásokat a tetősíkokban Z200.2 keresztmetszetű hidegen hajlított szelemenek kötik
össze. Az összekötést a keretvázra hegesztett C120.60.3 keresztmetszetű hidegen hajlított 160 mm hosszú konzolok
biztosítják. A hosszirányba elhelyezett szelemenekre kerül a Lindab típusú trapézlemez LP45 Lindab tetőhéjazat. A nyugati
oldali istálló bővítmény végfala is LP45 Lindab lemezzel burkolt, egy 360/300 kétszárnyú fém toló kapu készül. A fém
tartószerkezeti részeket hideg horgany korrózióvédelemmel javasoljuk ellátni. A vasalt beton aljzat C-16/32 minőségű
betonból, vasbeton szerkezet Dramix RL-45/50-BN betonerősítő acélhuzal szállal kevert beton, vasalás C15-H hegesztett
háló alsó-felső vasalással 10-150/150 mm hálóosztással. A talpgerenda C16-32/KK betonból készítendő 4 20 B. 60.50
hosszvasalással, 8/200 B.38.24 minőségű kengyelvasalással. Az alapok minősége C10-32FN. A fedett építményrészekre
tekintettel a bővítés engedélyköteles tevékenység.
ÉPÜLETGÉPÉSZETI MEGOLDÁSOK
A bővítményi épületrész új kialakítású istálló tereibe a meg lévő ivóvíz hálózathoz csatlakozva automatikus itatók kerülnek
kiépítésre
ÉPÜLETVILLAMOSSÁGI MEGOLDÁSOK
A bővítményi részekbe nem készül épületvillamossági rendszer.
VILLÁMVÉDELEM MEGOLDÁSA
A bővítményi részek villámvédelmét az MSZ EN 62305 szabvány szerint norma szerintire tervezzük. A kockázat elemzési
számítás a kiviteli tervek készítése során fog elkészülni. A bővítményi rész alacsonyabb a meglévő épületrésznél, ahol a
villámvédelem ki van építve
ENERGETIKAI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK MEGOLDÁSA
Az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V.24.) TNM rendelet szerint a bővítményi
épületrészeket nem kell megfeleltetni az energetikai követelményeknek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 300
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP2-4.1.1.3-16

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
1046 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés:
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/12/27 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: AMBRUS Acélszerkezet Gyártó és Építő Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 2173 Kartal, Nefelejcs u. 4.
Város: Kartal
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2173
Ország: HU
E-mail:
Telefon: +36 203783511
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 189762628
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45262690-4
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3989 Mikóháza, külterület 036/1
3989 Mikóháza, külterület 036/2
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A I.A jelű szarvasmarha istálló a bővítés után egy épületegységet fog képezni a délkeleti oldali meglévő növendékmarha
istállóval, valamint az északnyugati oldalon meglévő fejőházzal.
Az új fedett épületrészek a meglévő 54,0m-es istálló épület 6,0m-es raszter állásaihoz igazodnak. A keleti oldalon a
növendékmarha istálló kifutója felöli ereszmagassághoz illeszkedve, annak folytatásaként 3x6,0=18,0m raszter hossz kerül
beépítésre 9,42m szélességben. A bővítményi rész tartószerkezete IPE220 keresztmetszetű acél kétlábas törttartós keret
15,66°-os lejtéssel.
Az épületrész alapozása a meglévő etetőút mentén annak támfalának alábetonozásával, még a növendékmarha istálló keleti
hosszoldali részén az alaptestek mérete 0,70x0,70 alapterületi keresztmetszettel készülnek. A területről nem készült
talajmechanikai szakvélemény, de feltételezhető a teherbíró kötött talaj. Az alapozási síkot a növendékmarha istálló
padlószintjéhez viszonyítva -1,05m mélységre terveztük. A pontalapokat 30x45 cm keresztmetszetű vasbeton talpgerenda
kapcsolja össze. A vasbeton talpgerendákat egy 15 cm vastag hegesztett hálóval vasalt betonlemez köt össze. A lemez alatti
kavicsfeltöltést 95 % tömörséggel kell kialakítani. A fogadószintbe kell elhelyezni a csarnokszerkezet acélkereteinek
rögzítését biztosító acélszerelvényeket. Az acél szerelvényeket nagy pontossággal kell elhelyezni, hogy fogadni tudja az acél
keretállásokat. Az acél szerelvények lehorgonyzó szárai a pontalapokba is benyúlnak, így azok betonozásakor a felső 15 cm
magasságban az acél szerelvény lemezkontúrjával megegyező kirekesztéssel kell a fogadó fészket biztosítani. A
kavicsfeltöltések tömörségét mérési jegyzőkönyvvel igazolni kell !
Az 54,0m-es istálló nyugati oldali részén IPE220 keresztmetszetű acél egy lábas keret szintén 15,66°-os lejtéssel,
6x6,0=18,0m raszter hosszban, 7,20m szélességben. A kerettartóhoz 100.100.5 keresztmetszetű acél zártszelvényből
szerkesztett, változó szélességű nyaktag tartóelem kapcsolódik, amely részben a fejőház bővítéseként tervezett IPE200
keresztmetszetű háromcsuklós 7,20m fesztávú keretállásokhoz, másrészt a fejőház ereszpárkány alatti falszerkezetéhez
csatlakozik. A háromcsuklós tartószerkezet fedett teret biztosít a fejésre várakozó állatok számára, még a nyaktag tartóelem
biztosítja a fejőházból kijövő állatok fedett térbe érkezését. A nyaktag elemek tartják a csapadékvíz elvezető vápacsatornát
is. A nyugati épületrészek alapozása hasonlóan az előzőekhez pontalapozással készül 70/90, ill. 70/70 cm alapterületi
keresztmetszetekkel. A talpgerendák mérete 30/60cm, a vasalt betonlemez 15cm vastag. A lemez alatti kavicsfeltöltést 95
% tömörséggel kell kialakítani. A keretállásokat a tetősíkokban Z200.2 keresztmetszetű hidegen hajlított szelemenek kötik
össze. Az összekötést a keretvázra hegesztett C120.60.3 keresztmetszetű hidegen hajlított 160 mm hosszú konzolok
biztosítják. A hosszirányba elhelyezett szelemenekre kerül a Lindab típusú trapézlemez LP45 Lindab tetőhéjazat. A nyugati
oldali istálló bővítmény végfala is LP45 Lindab lemezzel burkolt, egy 360/300 kétszárnyú fém toló kapu készül. A fém
tartószerkezeti részeket hideg horgany korrózióvédelemmel javasoljuk ellátni. A vasalt beton aljzat C-16/32 minőségű
betonból, vasbeton szerkezet Dramix RL-45/50-BN betonerősítő acélhuzal szállal kevert beton, vasalás C15-H hegesztett
háló alsó-felső vasalással 10-150/150 mm hálóosztással. A talpgerenda C16-32/KK betonból készítendő 4 20 B. 60.50
hosszvasalással, 8/200 B.38.24 minőségű kengyelvasalással. Az alapok minősége C10-32FN. A fedett építményrészekre
tekintettel a bővítés engedélyköteles tevékenység.
ÉPÜLETGÉPÉSZETI MEGOLDÁSOK
A bővítményi épületrész új kialakítású istálló tereibe a meg lévő ivóvíz hálózathoz csatlakozva automatikus itatók kerülnek
kiépítésre
ÉPÜLETVILLAMOSSÁGI MEGOLDÁSOK
A bővítményi részekbe nem készül épületvillamossági rendszer.
VILLÁMVÉDELEM MEGOLDÁSA
A bővítményi részek villámvédelmét az MSZ EN 62305 szabvány szerint norma szerintire tervezzük. A kockázat elemzési
számítás a kiviteli tervek készítése során fog elkészülni. A bővítményi rész alacsonyabb a meglévő épületrésznél, ahol a
villámvédelem ki van építve
ENERGETIKAI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK MEGOLDÁSA
Az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V.24.) TNM rendelet szerint a bővítményi
épületrészeket nem kell megfeleltetni az energetikai követelményeknek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 300
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 189762628
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: AMBRUS Acélszerkezet Gyártó és Építő Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 2173 Kartal, Nefelejcs u. 4.
Város: Kartal
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2173
Ország: HU
E-mail:
Telefon: +36 203783511
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/01/17 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A munkaterület átadása időpontjának módosítása.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A szerződés tárgyát képező építési beruházás a folyamatosan működő szarvasmarha telepen valósul meg, ezért az építési munkálatok megvalósítása érdekében az állatok folyamatos áthelyezése, mozgatása szükséges az állattartási körülmények megfelelőségének biztosítása mellett, ami előre nem látható nehézségeket és az építési munkálatok megkezdésének, a munkaterület átadásának előre nem látható elhúzódását eredményezte.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 189762628 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 189762628 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/02 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben