Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/74
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.04.16.
Iktatószám:5453/2019
CPV Kód:45233000-9
Ajánlatkérő:Nemeskocs Község Önkormányzata
Teljesítés helye:025 helyrajzi számú külterületi mezőgazdasági út
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:TIA 2002 Építőipari Tervező Kivitelező és Kereskedelmi Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemeskocs Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_68805623
Postai cím: Petőfi Sándor Utca 68
Város: Nemeskocs
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9542
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szűcs Andrea
Telefon: +36 95777823
E-mail: szucs.andrea@celldomolk.hu
Fax: +36 94999299
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Külterületi utak felújítása Nemeskocson
Hivatkozási szám: EKR000567192018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Külterületi utak felújítása Nemeskocson
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés helye: 025 helyrajzi számú külterületi mezőgazdasági út
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Pályaszerkezet: Pályaszerkezet: zúzottkő építése 4 cm vastagságban (max. szemnagyság 25), zúzottkő építése 20 cm vastagságban (max. szemnagyság 40),vált. vastagságban zúzottkő kiegyenlítés , profil kialakítás (gréderezés, tömörítés) Padka pályaszerkezet: zúzottkő építése 4 cm vastagságban (max. szemnagyság 25), zúzottkő építése 20 cm vastagságban (max. szemnagyság 40), vált. vastagságban zúzottkő kiegyenlítés , profil kialakítás (gréderezés, tömörítés)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/11/15 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/05/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP6-7.2.1-7.4.1.2-16

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
00160 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Külterületi utak felújítása Nemeskocson
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/12/27 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: TIA 2002 Építőipari Tervező Kivitelező és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47940101
Postai cím: Sótonyi Út 13
Város: Sárvár
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9600
Ország: Magyarország
E-mail: info@tia2002kft.hu
Telefon: +36 303483084
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 19107508
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233000-9
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233000-9
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés helye: 025 helyrajzi számú külterületi mezőgazdasági út
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Pályaszerkezet: Pályaszerkezet: zúzottkő építése 4 cm vastagságban (max. szemnagyság 25), zúzottkő építése 20 cm vastagságban (max. szemnagyság 40),vált. vastagságban zúzottkő kiegyenlítés , profil kialakítás (gréderezés, tömörítés) Padka pályaszerkezet: zúzottkő építése 4 cm vastagságban (max. szemnagyság 25), zúzottkő építése 20 cm vastagságban (max. szemnagyság 40), vált. vastagságban zúzottkő kiegyenlítés , profil kialakítás (gréderezés, tömörítés)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/11/15 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/05/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 19107508
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: TIA 2002 Építőipari Tervező Kivitelező és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47940101
Postai cím: Sótonyi Út 13
Város: Sárvár
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9600
Ország: Magyarország
E-mail: info@tia2002kft.hu
Telefon: +36 303483084
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/01/14 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A kivitelezés során megállapítást nyert, hogy a közbeszerzési dokumentumokban a kiviteli tervdokumentáció részét képező műszaki leírás, a mintakeresztszelvény és a költségvetés adminisztrációs hiba folytán több ponton is ellentmondást tartalmaz alábbiak vonatkozásában:
- felújításra kerülő út hossza
- a rétegrendek vastagsága.
Az „Útépítési kőanyagokra” vonatkozó Útügyi Műszaki Előírás 2019. január 01-i változásakor a 0/56-os frakció helyett 0/63 frakció került bevezetésre ezért 2019. január 01-től kereskedelmi forgalomban nem elérhető az M56 meddős bazalt ennek megfelelően helyette a kivitelező a kiegyenlítő és mechanikai teherhordó-rétegbe Z 0/63 meddős bazalt anyagot kívánja beépíteni.
A mechanikai felső-réteg kialakítására tervezett FZKA 0/22 jelű zúzott kő helyett az azzal egyenértékű Z 0/22 meddős bazalt kerül beépítésre.
A szerződő felek közötti egyeztetés során feltárt ellentmondások végett a szerződés tartalmának egyértelműsége kedvéért, továbbá, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárás a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján támogatható és elszámolható legyen, figyelemmel az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. §-ra, pontosan rögzítik a fenti kérdéses tételek tekintetében a szerződés tartalmát.
2. A Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó vállalkozói díjának számítása során figyelembe vette, hogy az eljárás során kiadott anyagokban, ajánlati dokumentációban, a leírásokban, tervekben foglaltakat egységes egészként kell kezelni, és a kivitelezés során minden olyan szakmai tartalmat meg kell valósítania, amely bármelyik dokumentumban szerepel. A szerződő felek közötti egyeztetés során feltárt ellentmondásos tételek jelen szerződés 1. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően a kiviteli tervekben és a műszaki leírásban írt tartalommal, a pályázati műszaki tartalomnak megfelelően kerülnek megvalósításra, melyek kivitelezése a Vállalkozónak átalányáron felüli megtérítési igénye nélkül valósulnak meg, a szerződés IV.1. pontjában rögzített vállalkozói díj összegében növekedést nem eredményeznek.”
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A módosítás jogalapja a Kbt. 141. § (6) bekezdése, jelen mező kizárólag a hirdetménykezelő rendszer sajátosságai miatt kerül kitöltésre.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 19107508 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 19107508 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/15 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben