Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/74
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.04.16.
Iktatószám:6709/2019
CPV Kód:45212100-7
Ajánlatkérő:Jánosháza Város Önkormányzata
Teljesítés helye:9545 Jánosháza 494/3, 494/4, 494/5;9545 Jánosháza 019/8 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Lamandert Kft.;Lamandert Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Jánosháza Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_48280312
Postai cím: Batthyány Utca 2.
Város: Jánosháza
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9545
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Balás Endre
Telefon: +36 95551210
E-mail: balas.endre@janoshaza.hu
Fax: +36 95551213
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.janoshaza.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Barnamezős területek rehabilitációja
Hivatkozási szám: EKR000087472019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212100-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Főbb mennyiségek:
1. rész: Közösségi és raktárépület felújítás, csarnokbontás
- Közösségi épület kialakítása- felújítása, telek rehabilitációja:
A fejlesztés célja közösségi épület kialakítása- az átalakítással érintett épület felújítása, telek rehabilitációja, barnamezős beruházás keretében.
A projekt közvetlen célja az épület általánosan rossz műszaki állapotának javítása, átalakítása közösségi funkciók használatára való alkalmassá tétele - korszerűsítése, energetikai mutatónak javítása új fűtési rendszer kiépítésével, korszerű nyílászárók beépítésével, részleges akadálymentesítéssel, megújuló energia felhasználása napelemes rendszer telepítésével.
- Raktárépület homlokzatának, tetőszigetelésének felújítása
Az épület szerkezetében változás nem történik. Az építési munka jelen esetben csak az épület külső megjelenését befolyásoló, homlokzati rész felújításának, valamint a meglévő rossz állapotú tetőszigetelés cseréjének és a hiányos ereszcsatorna rendszer, a bádogos szerkezetek cseréjének munkáit tartalmazza.

- Csarnok és raktár épületek bontása, parkoló kialakítása:
A meglévő épületek állapota megromlott, a jelen kor igényeit nem elégíti ki, műszaki állapota miatt bontása indokolt.

Rozsdamentes acélból készült taktilis vezetősáv 156 db
Homlokzati keretállványok, fém keretvázból 657,2 m2
Letaposott-szennyezett agyag, illetve földpadló, feltöltés bontása 109,46 m3
Feltöltések alap- és lábazati falak közé és alagsori vagy alá nem pincézett földszinti padozatok alá, zúzottkőből 43,78 m3
Födémfeltöltések bontása 68,89 m3
Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagságig 234 m2
Melegen hengerelt merev acélgerendák elhelyezése 4,094 t
Sík vasbeton lemez készítése 26,27 m3
Kontakt- vagy csúsztatott esztrich készítése, cementbázisú esztrichből 234 m2
Teherhordó és kitöltő falazat bontása 43,88 m3
Válaszfal bontása 74,79 m2
Teherhordó és kitöltő falazat, égetett agyag-kerámia termékekből, kifalazások csorbázatok kifalazása, kisméretű téglából 240 m
Tetőlécezés bontása bármely egyszeres hornyolt cserépfedés alatt 466,58 m2
Belső oldali páratechnikai rendszer készítése, 15 cm-es átfedéssel, Dörken Delta Dawi GP belső oldali párazáró fólia 314,53 m2
Tetőlécezés betoncserép alá, 5/4-es lécből, BRAMAC tetőléc 2-6,5 m hosszú 30/32x48/50 mm 466,58 m2
Humuszterítés 100 m3
Füvesítés 133,9 m2
Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagságig 123,31 m2
Térburkolat készítése 5 cm-es vastagsággal 35,37 m2
Egyéb használatos szegélykövek 30,3 m
Horonyvésés, téglafalban, 8 cm² keresztmetszetig 800 m
Fészekvésés, dobozok részére téglafalban 260 db
Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba 2540 m
Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, süllyesztve, fészekvésés nélkül 260 db
Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve 10340 m
Adatátviteli kábel elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve 600 m
Gépkocsi intelligens elektromos töltőberendezés elhelyezése, bekötése 1 db
Komplett napelemes (fotovoltaikus) rendszerek telepítése, villamos hálózatra kapcsolása, mono vagy polikristályos napelemes rendszer, cseréptetőre telepítve kompletten, egyfázisú napelemes rendszer, 3 kW teljesítmény 1 db
- 2. rész Horgásztó megújítása
A horgásztóhoz tervezünk egy könnyűszerkezetes kiszolgáló épületet, női, férfi, akadálymentes mosdóval, teakonyhával, tárolóval és egy fedett terasszal. A tervezett épület nem emberi tartózkodásra szolgál, mérete nem haladja meg a nettó 100 m3 térfogatot és 4,5 m gerincmagasságot. Az épület körül térkő burkolat van, beleértve a mozgássérült parkolót is.

Főfalszerkezet 15/15 cm-es fenyő oszlopokkal 39,55 m2
Fa tetőszerkezetek 70,68 m2
Tetőlécezés betoncserép alá 70,68 m2
CW fém vázszerkezetre szerelt válaszfal 23,34 m2
Szerelt gipszkarton álmennyezet fém vázszerkezetre 35,26 m2
Egyszeres fedés oldalhornyos betoncserepekkel 70,68 m2
Padlóburkolat készítése 35,26 m2
Függőereszcsatorna szerelése 22,8 m
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 138819500 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Közösségi és raktárépület felújítás, csarnokbontás
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45110000-1
További tárgyak:45262690-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés helye: 9545 Jánosháza 494/3, 494/4, 494/5
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Főbb mennyiségek:
- Közösségi épület kialakítása- felújítása, telek rehabilitációja:
A fejlesztés célja közösségi épület kialakítása- az átalakítással érintett épület felújítása, telek rehabilitációja, barnamezős beruházás keretében.
A projekt közvetlen célja az épület általánosan rossz műszaki állapotának javítása, átalakítása közösségi funkciók használatára való alkalmassá tétele - korszerűsítése, energetikai mutatónak javítása új fűtési rendszer kiépítésével, korszerű nyílászárók beépítésével, részleges akadálymentesítéssel, megújuló energia felhasználása napelemes rendszer telepítésével.
- Raktárépület homlokzatának, tetőszigetelésének felújítása
Az épület szerkezetében változás nem történik. Az építési munka jelen esetben csak az épület külső megjelenését befolyásoló, homlokzati rész felújításának, valamint a meglévő rossz állapotú tetőszigetelés cseréjének és a hiányos ereszcsatorna rendszer, a bádogos szerkezetek cseréjének munkáit tartalmazza.
- Csarnok és raktár épületek bontása, parkoló kialakítása:
A meglévő épületek állapota megromlott, a jelen kor igényeit nem elégíti ki, műszaki állapota miatt bontása indokolt.
Rozsdamentes acélból készült taktilis vezetősáv 156 db
Homlokzati keretállványok, fém keretvázból 657,2 m2
Letaposott-szennyezett agyag, illetve földpadló, feltöltés bontása 109,46 m3
Humuszterítés 100 m3
Födémfeltöltések bontása 68,89 m3
Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagságig 234 m2
Melegen hengerelt merev acélgerendák elhelyezése 4,094 t
Sík vasbeton lemez készítése 26,27 m3
Kontakt- vagy csúsztatott esztrich készítése, cementbázisú esztrichből 234 m2
Teherhordó és kitöltő falazat bontása 43,88 m3
Válaszfal bontása 74,79 m2
Teherhordó és kitöltő falazat, égetett agyag-kerámia termékekből, kifalazások csorbázatok kifalazása, kisméretű téglából 240 m
Tetőlécezés bontása bármely egyszeres hornyolt cserépfedés alatt 466,58 m2
Belső oldali páratechnikai rendszer készítése, 15 cm-es átfedéssel, Dörken Delta Dawi GP belső oldali párazáró fólia 314,53 m2
Tetőlécezés betoncserép alá, 5/4-es lécből, BRAMAC tetőléc 2-6,5 m hosszú 30/32x48/50 mm 466,58 m2
Tetőlécezés tetőfelület ellenlécezésének elkészítése 559,89 m
Faanyag gomba és rovarkártevő elleni megszüntető védelme 100 m2
Füvesítés 133,9 m2
Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagságig 123,31 m2
Térburkolat készítése 5 cm-es vastagsággal 35,37 m2
Beton aljzatok, járdák bontása 20 cm vastagságig, kavicsbetonból, salakbetonból 436,5 m2
Acélgerendás, béléselemes födém bontása felbetonnal együtt, a keletkező bontási hulladék elszállításával 547,34 m2
Teherhordó és kitöltő falazat készítése 10,49 m2
Szelemenek bontása hullámpalafedésnél 95,52 m
Tapadóhíd képzése gyári zsákos gúzanyaggal 62,94 m2
Oldalfalvakolat készítése 62,94 m2
Hullámpala fedés bontása 95,52 m2
víz nyomóvezeték fektetése 20 m
polietilén csőhéj hőszigetelés, 4 mm vastagságban, felszerelve 118 m
ötrétegű műanyag cső, térhálósított polietilénből, 0,20 mm alumínium réteggel, oxigéndiffúziómentes, présidomokkal, padló felbetonban vagy könnyűszerkezetes falban szerelve 464 m
polietilén csőhéj hőszigetelés, 4 mm vastagságban, felszerelve 482 m
zártcellás, extrudált polietilén hab csőhéj hőszigetelés, felszerelve 140 m
függőleges levegő-égéstermék rendszer, felszerelve 1 klt
Horonyvésés, téglafalban, 8 cm² keresztmetszetig 800 m
Fészekvésés, dobozok részére téglafalban 260 db
Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal 2540 m
Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, süllyesztve, fészekvésés nélkül 260 db
Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve 10340 m
Adatátviteli kábel elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve 600 m
Gépkocsi intelligens elektromos töltőberendezés elhelyezése, bekötése 1 db
Komplett napelemes (fotovoltaikus) rendszerek telepítése, villamos hálózatra kapcsolása, mono vagy polikristályos napelemes rendszer, cseréptetőre telepítve kompletten,egyfázisú rendszer, 3 kW teljesítmény 1 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 12 hónapot meghaladó többlet jótállás mértéke 15
2 A garanciális és jótállási időszak tartamán belül bármely a Megrendelő által felismert hiba Vállalkozó általi orvoslásának megkezdési időpontja, a bejelentést követően (minimum 1, maximum 5 munkanap) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.1-16-VS1-2017-00003
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Horgásztó megújítása
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45223300-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés helye: 9545 Jánosháza 019/8 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Főbb mennyiségek:
2. rész Horgásztó megújítása
A horgásztóhoz tervezünk egy könnyűszerkezetes kiszolgáló épületet, női, férfi, akadálymentes mosdóval, teakonyhával, tárolóval és egy fedett terasszal. A tervezett épület nem emberi tartózkodásra szolgál, mérete nem haladja meg a nettó 100 m3 térfogatot és 4,5 m gerincmagasságot. Az épület körül térkő burkolat van, beleértve a mozgássérült parkolót is.

Főfalszerkezet 15/15 cm-es fenyő oszlopokkal 39,55 m2
Fa tetőszerkezetek 70,68 m2
Tetőlécezés betoncserép alá 70,68 m2
CW fém vázszerkezetre szerelt válaszfal 23,34 m2
Szerelt gipszkarton álmennyezet fém vázszerkezetre 35,26 m2
Egyszeres fedés oldalhornyos betoncserepekkel 70,68 m2
Padlóburkolat készítése 35,26 m2
Függőereszcsatorna szerelése 22,8 m
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 12 hónapot meghaladó többlet jótállás mértéke 15
2 A garanciális és jótállási időszak tartamán belül bármely a Megrendelő által felismert hiba Vállalkozó általi orvoslásának megkezdési időpontja, a bejelentést követően (minimum 1, maximum 5 munkanap) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.1-16-VS1-2017-00003
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Közösségi és raktárépület felújítás, csarnokbontás
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/04 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Lamandert Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_29435245
Postai cím: Honvéd Utca 8. 1/2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
E-mail: landram@freemail.hu
Telefon: +36 303534756
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24300634241
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 126065061
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Lamandert Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_29435245
Postai cím: Honvéd Utca 8. 1/2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24300634241

Hivatalos név: Hammerlamn Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72673924
Postai cím: Aulich Lajos Utca 15
Város: Vásárosnamény
NUTS-kód: HU3
Postai irányítószám: 4804
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25313756215

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Horgásztó megújítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/04 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Lamandert Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_29435245
Postai cím: Honvéd Utca 8. 1/2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
E-mail: landram@freemail.hu
Telefon: +36 303534756
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24300634241
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 12754439
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Lamandert Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_29435245
Postai cím: Honvéd Utca 8. 1/2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24300634241

Hivatalos név: Hammerlamn Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72673924
Postai cím: Aulich Lajos Utca 15
Város: Vásárosnamény
NUTS-kód: HU3
Postai irányítószám: 4804
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25313756215

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/02/20 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/11 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges