Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/74
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.04.16.
Iktatószám:6703/2019
CPV Kód:45213200-5
Ajánlatkérő:Egyházashetye Község Önkormányzata
Teljesítés helye:9554 Egyházashetye, Petőfi utca, 168. hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:CONSTRUCT-TWO Kivitelező és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Egyházashetye Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23249332
Postai cím: Berzsenyi Utca 45.
Város: Egyházashetye
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9554
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Balás Endre
Telefon: +36 95551210
E-mail: balas.endre@janoshaza.hu
Fax: +36 95551213
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Agrárlogisztikai központ kialakítása
Hivatkozási szám: EKR000057442019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45213200-5
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A helyi termék feldolgozó épület magába foglalja a helyi gyümölcsök, és zöldségek beérkezésétől a kiszállításáig történő folyamatokat (beérkezés -> mérés-> tárolás (hűtött tárolás) -> válogatás -> mérés -> csomagolás -> tárolás-csomagolt termék elszállítása). Átmeneti logisztikai helyként fog funkcionálni. Az épületben helyet kap a beérkezett termények tárolására hely - egy raktár-, valamint a hűtést igénylő zöldségek, gyümölcsök számára aggregátorral működő hűtőkamra.
Főbb mennyiségek:
Földmunka készítése parkoló és járda térkő burkolathoz 49 m3
Tér- vagy járdaburkolat készítése 29,4 m2
Műanyag kültéri nyílászárók 12 db
Garázskapu elhelyezése 2 db
Komplett napkollektor rendszer telepítése 6 Kw-os 1 klt
Homlokzati keretállványok, fém keretvázból 227,54 m2
Előregyártott béléstestek elhelyezése 101,8 m2
Teherhordó és kitöltő falazat készítése 211,6 m2
Fa tetőszerkezetek 186,33 m2
Tetőlécezés hornyolt cserépfedés alá 237,87 m2
Tetőlécezés tetőfelület ellenlécezésének elkészítése 270 m
Faanyag lángmentesítése mázolási technológiával felhordott anyaggal, egyszeri bevonat 472 m2
Belső festés 534 m2
Padló peremszigetelés elhelyezése 129,3 m
Magastető hő- és hangszigetelése 165 m2
Beltéri ajtók 9 db
Villámvédelmi hálózat tartószerkezeteinek szerelése 135 db
Földelővezető elhelyezése meglévő földárokba 70 m
Falon kívüli, vízmentes kültéri lámpák elhelyezése 11 db
Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba 540 m
Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, süllyesztve, fészekvésés nélkül 100 db
Szigetelt vezeték elhelyezése 3400 m
Riasztókábel elhelyezése 80 m
Vékonyvakolatok, színvakolatok felhordása 218 m2
Lábazati vakolatok 24 m2
Függőereszcsatorna szerelése 53,2 m
Hűtőkamra szerkezeti kialakítása 1 klt
Hűtőkamra gépészeti szerelése terv szerinti kivitelben 1klt
Szabadon álló kályha, öntvény ajtókkal és fedlappal, zománcozott burkolattal, öntvény rostéllyal, samott tűztérrel, tűzifa, fabrikett vagy barnaszén-brikett tüzelésre, elhelyezve 1 db
Elektromos fűtőtest 9 db
Parkoló burkolata 5 cm vastag dolomit kőzuzalékkal 166 m2
Válaszfal építése 53,61 m2
Háromkarú acéllépcső 1 db
Oldalfalvakolat készítése 258 m2
Mennyezetvakolat készítése 102 m2
Szerelt gipszkarton álmennyezet 53,82 m2
Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése 61,6 m2
Padlóburkolat készítése 124,64 m2
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 49960493 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Agrárlogisztikai központ kialakítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45213200-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés helye: 9554 Egyházashetye, Petőfi utca, 168. hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A helyi termék feldolgozó épület magába foglalja a helyi gyümölcsök, és zöldségek beérkezésétől a kiszállításáig történő folyamatokat (beérkezés -> mérés-> tárolás (hűtött tárolás) -> válogatás -> mérés -> csomagolás -> tárolás-csomagolt termék elszállítása). Átmeneti logisztikai helyként fog funkcionálni. Az épületben helyet kap a beérkezett termények tárolására hely - egy raktár-, valamint a hűtést igénylő zöldségek, gyümölcsök számára aggregátorral működő hűtőkamra.
Főbb mennyiségek:
Földmunka készítése parkoló és járda térkő burkolathoz 49 m3
Tér- vagy járdaburkolat készítése 29,4 m2
Műanyag kültéri nyílászárók 12 db
Garázskapu elhelyezése 2 db
Komplett napkollektor rendszer telepítése 6 Kw-os 1 klt
Homlokzati keretállványok, fém keretvázból 227,54 m2
Előregyártott béléstestek elhelyezése 101,8 m2
Teherhordó és kitöltő falazat készítése 211,6 m2
Fa tetőszerkezetek 186,33 m2
Tetőlécezés hornyolt cserépfedés alá 237,87 m2
Tetőlécezés tetőfelület ellenlécezésének elkészítése 270 m
Faanyag lángmentesítése mázolási technológiával felhordott anyaggal, egyszeri bevonat 472 m2
Belső festés 534 m2
Padló peremszigetelés elhelyezése 129,3 m
Magastető hő- és hangszigetelése 165 m2
Beltéri ajtók 9 db
Villámvédelmi hálózat tartószerkezeteinek szerelése 135 db
Földelővezető elhelyezése meglévő földárokba 70 m
Falon kívüli, vízmentes kültéri lámpák elhelyezése 11 db
Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba 540 m
Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, süllyesztve, fészekvésés nélkül 100 db
Szigetelt vezeték elhelyezése 3400 m
Riasztókábel elhelyezése 80 m
Vékonyvakolatok, színvakolatok felhordása 218 m2
Lábazati vakolatok 24 m2
Függőereszcsatorna szerelése 53,2 m
Hűtőkamra szerkezeti kialakítása 1 klt
Hűtőkamra gépészeti szerelése terv szerinti kivitelben 1klt
Szabadon álló kályha, öntvény ajtókkal és fedlappal, zománcozott burkolattal, öntvény rostéllyal, samott tűztérrel, tűzifa, fabrikett vagy barnaszén-brikett tüzelésre, elhelyezve 1 db
Elektromos fűtőtest 9 db
Parkoló burkolata 5 cm vastag dolomit kőzuzalékkal 166 m2
Válaszfal építése 53,61 m2
Háromkarú acéllépcső 1 db
Oldalfalvakolat készítése 258 m2
Mennyezetvakolat készítése 102 m2
Szerelt gipszkarton álmennyezet 53,82 m2
Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése 61,6 m2
Padlóburkolat készítése 124,64 m2
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 12 hónapot meghaladó többlet jótállás mértéke 15
2 A garanciális és jótállási időszak tartamán belül bármely a Megrendelő által felismert hiba Vállalkozó általi orvoslásának megkezdési időpontja, a bejelentést követően (minimum 1, maximum 5 munkanap) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.1.3-15-VS1-201600002
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Agrárlogisztikai központ kialakítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/04 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: CONSTRUCT-TWO Kivitelező és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22946966
Postai cím: Csányi László Utca 1/B.
Város: Sümeg
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8330
Ország: Magyarország
E-mail: horvath.diana@construct.hu
Telefon: +36 305716233
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11524805219
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 49960493
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: CONSTRUCT-TWO Kivitelező és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22946966
Postai cím: Csányi László Utca 1/B.
Város: Sümeg
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8330
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11524805219

Hivatalos név: TIBOTO szolgáltató és kereskedelmi korlátolt felelősségű társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_12326356
Postai cím: Mórics Zsigmond Utca 98
Város: Hévíz
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8330
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14049730220

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/02/20 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/11 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges