Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/74
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Közzététel dátuma:2019.04.16.
Iktatószám:6577/2019
CPV Kód:45400000-1
Ajánlatkérő:Pannonhalma Városfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:H-9090 Pannonhalma, Mátyás király u., 1041/2. hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Loland Elektro Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság;Loland Építő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Pannonhalma Városfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69206584
Postai cím: Árpád Utca 2
Város: Pannonhalma
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9090
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Glavanits Judit
Telefon: +36 704546198
E-mail: iroda@aureummalum.hu
Fax: +36 96554219
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://pannonhalma.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Építési kivitelezési munkák beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000567402018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45400000-1
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Pannonhalma volt TSZ-műhelyek területén komplex kiállítótér kialakításának kivitelezési feladatai
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 655514629 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Építési kivitelezési munkák beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45400000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: H-9090 Pannonhalma, Mátyás király u., 1041/2. hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlatkérő egy meglévő épület felújítását tervezi annak teljes körű, funkció megújításával és kibővítésével. Az épület meglévő részében turisztikai kiállítótér és az új építésű részben kereskedelmi és fogadó épület kerül kialakításra.
Elbontásra kerülnek a földszinti tégla válasz- és határoló falak 15-30-36 cm-es vastagságban a benne lévő nyílászárókkal együtt. A belső vakolatot az oldalfalakról, és a boltozatról tégláig visszabontjuk. Az épület homlokzati fa, illetve fém nyílászáróit kibontjuk. Az épületben található összes nyílászáró elbontásra kerül. A teljes tetőszerkezeten a tetőhéjazatot (cserép, tetőléc) a szarufákig visszabontjuk. A sérült, károsodott szarufákat el kell távolítani és az eredetivel azonos keresztmetszetű fa elemmel pótolni kell azt (~18/18cm).
A meglévő épülethez két szint magas, nyaktagi elemmel új épületet kapcsolunk. A meglévő épületen, a homlokzati rajzokon jelölt helyen és magasságban lábazat készül. A lábazatra XPS hőszigetelés kerül. A meglévő épület hátsó oromfalában, padlás bejáratnak alakítunk ki nyílást a tetőtéri szakaszban. Az új épületben a földszint és az emelet között kétkarú monolit vasbeton lépcső készül, korláttal, valamint a nyaktagban két kisebb monolit vasbetonlépcső készül. Az új épület felett lapostető készül bitumenes lapostető szigeteléssel és 5 cm vtg. leterhelő kavicsréteggel. A nyaktag és az előtető PVC lapostető szigetelést kap. A fogadóépület földszinti homlokzati fala, függönyfalai előtt ragasztott fa lamellasor készül. A fogadóépületben az új padozat alatt tömörített termett talajra 15 cm, Trg=95 % tömörségű kavicsterítést készítünk, amelyre 12 cm vasalt aljzatbeton kerül 1 rtg. bitumenes talajnedvesség elleni vízszigeteléssel, 10 cm hőszigeteléssel, 8 cm vtg. aljzatbetonnal és az alaprajzon jelölt burkolattal (mennyiség:ld. műszaki dokumentumok K03-0 és építészeti árazatlan ktsgv.). A 8 cm aljzatbeton fallal érintkező szélére peremszigetelés kerül 0,5 cm vastagságban. Külső és belső vakolási munkák elvégzése (mennyiség:ld. építészeti árazatlan ktsgv I., II. és III. ütem "felületképzés" és "vakolás és rabicolás" munkalapjain.), nyílászárók cseréje a régi épületrészben, valamint az új épületrészben is szükséges . A vízszigetelés tekintetében oxidált bitumenes lemez kerül elhelyezésre a metszetrajzokon és a rétegrendekben jelölt módon és helyen. A szociális blokk és WC helyiségeiben greslap kerül lerakásra hálós kötésben, középszürke színben.
Minden helyiségben energiatakarékos LED fényforrások lesznek elhelyezve. Legnagyobb részben felületre szerelt lámpatestek, de egyes részeken falon kívüli kivitel oldalfalra szerelt kivitel (kültér). Áramszünet esetére a helyiségek biztonságos elhagyása érdekében irányfényekről kell gondoskodni, amelyek legalább 1 órás áthidalási idővel rendelkeznek. A szociális részeken, vizesblokkokban, kültéren néhol jelenlét vagy mozgásérzékelők kapcsolnak. Az épületben szükséges informatikai illetve gyengeáramú kommunikációs hálózatok nyomvonalát védőcsövezés alkalmazásával kell megoldani. A fogadótérben egyedi kiszolgálópult kerül kialakításra, a végső állapotában az épület fizikai és információs értelemben akadálymentes kialakítású lesz.
A vendéglátó egységhez kb. 130 m2 belső földszinti és kb. 50 m2 pinceszinti vendégtér, valamint kb. 50 m2 külső teraszos kiszolgálótér kapcsolódik. Az épület utcafronti szárnyában lévő helyiségek összenyitásával alakul ki az éttermi vendégtér. Az épület hátra felé nyúló földszinti szárnyába kerül a főzőkonyha és a hozzá kapcsolódó kiszolgáló funkciók. Az épület végében találhatóak a nemenkénti és akadálymentes kialakítású vendég WC-k. Az étterem és a mellékhelyiségek kényelmes zárt térben való megközelíthetősége végett az épülethez bővítményként kerül kialakításra a folyosó. A konyhához kapcsolódó légkezelői gépészet a padlástérben kap helyet. Az utcai szárnyalápincézett részébe kerül a különterem, amely 2 irányból közelíthető meg.
A részletes műszaki információkat a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Vállalt többlet-jótállás mértéke az épületgépészeti és konyhatechnológiai eszközökre (hónap) 15
2 Vállalt többlet-jótállás mértéke az építési munkák vonatkozásában (hónap) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.2.1-15-GM1-2016-00005 és ld. II.2.9. pontot
II.2.9) További információ:
A beruházás a TOP-1.2.1-15-GM1-2016-00005, a TOP-2.1.1-15-GM1-2016-00001 valamint a TOP-2.1.1-16-GM1-2017-00002 projektek keretében valósul meg.
II.2.5. ponthoz: Az épületgépészeti és konyhatechnológiai eszközökre vonatkozó többletj. legkedvezőbb értéke: 36 hónap, legkedvezőtlenebb értéke: 0 hónap. Az építési munkákra vállalt többletj. legkedvezőbb értéke: 48 hónap, legkedvezőtlenebb: 0 hónap.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
21119 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Építési kivitelezési munkák beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/10 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Loland Elektro Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_24006275
Postai cím: Petőfi Utca 19.
Város: Pannonhalma
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9090
Ország: Magyarország
E-mail: mr@loland.hu
Telefon: +36 306810389
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 96618783
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23001772208
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

Hivatalos név: Loland Építő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92010477
Postai cím: Petőfi Utca 19.
Város: Pannonhalma
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9090
Ország: Magyarország
E-mail: mr@loland.hu
Telefon: +36 306810389
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 96618783
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25536689208
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 616808699
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 655514629
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Nyílászárók gyártása és beépítése, lakatosmunkák, tetőfedés és ácsmunkák
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: FK System Építő Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_29212956
Postai cím: Richter János Utca 3
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9028
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13941770208

Hivatalos név: Loland Építő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92010477
Postai cím: Petőfi Utca 19.
Város: Pannonhalma
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9090
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25536689208

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/15 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges