Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/74
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.04.16.
Iktatószám:6327/2019
CPV Kód:79416000-3
Ajánlatkérő:Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Teljesítés helye:Magyarország, Jász-Nagykun-Szolnok Megye, Bács-Kiskun Megye.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Szféra-Tisza Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:vízügyi ágazat
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_67546387
Postai cím: Boldog Sándor István Körút 4.
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Katona Gábor
Telefon: +36 56501900
E-mail: katona.gabor@kotivizig.hu
Fax: +36 56501951
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kotivizig.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: vízügyi ágazat
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés a „VTT Hullámtér rendezése a Közép-Tiszán” című projekttel (KEHOP-1.4.0-15-2016-00014) kapcsolatos PR és tájékoztatási feladatok ellátására.
Hivatkozási szám: EKR000587282018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79416000-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Elsődleges cél a „VTT Hullámtér rendezése a Közép-Tiszán” projekt célcsoportokkal való megismertetése és elfogadtatása, elfogadottságának növelése. Cél a projekt megvalósítása során a célcsoportok pontos, szakszerű tájékoztatása, a pozitív üzenetek célba juttatása, illetve az esetleges konfliktushelyzetek kezelése. Az elvégzendő kommunikációs és tájékoztatási feladatok végrehajtása során a projekt szakmai célkitűzéséhez kell igazodni és annak megfelelően kell megválasztani az alkalmazható PR-eszközöket. Általános kommunikációs cél valamennyi célcsoport megfelelő tájékoztatása a projekt aktuális helyzetéről, a célcsoport szimpátiájának elnyerése és megtartása, támogatásuk megőrzése az abban rejlő előnyöknek a konzorcium javára történő fordítása érdekében. A cél az, hogy a nyomtatott szak- és napilapok, valamint az elektronikus és az on-line médiák hiteles, pozitív kicsengésű tájékoztatást adjanak a projektről előzetesen, folyamatosan és utólag egyaránt. Elvégzendő kommunikációs feladatok és eszközök: PR TEVÉKENYSÉG DB Kommunikációs terv ütemtervének pontosítása 1 db OVF honlapjára aloldal készítés és folyamatos frissítése 1 db Szórólapok szerkesztése, tördelése 2 db Szórólapok nyomtatása, terjesztése 25000 db A projekthez kapcsolódó roll-up készítése (3 db, méret: min. 100 X 200 cm, 4+0 szín) 3 db Lakossági fórum 50 főre tervezve 3 db Projektindító rendezvény (sajtónyilvános l. r., 90 főre) 1 db Sajtónyilvános lakossági rendezvény 3 db "B" tábla elhelyezés 1 db "C" tábla kihelyezése 5 db Médiamegjelenés vásárlása: min. negyedoldalas PR-cikk (hirdetés) országos nyomtatott sajtóban 4 db rádió sport gyártása (25-35 mp) 2 db tv spot gyártása (30-35 mp) 2 db min. negyedoldalas PR-cikk regionális nyomtatott sajtóban 10 db online hirdetés regionális hírportálon, min. egy hetes banner 8 db rádió sugárzási idő vásárlása helyi csatornákon (spot 25-35 mp) 100 db televíziós PR-riport vásárlása helyi csatornán (60 mp) 5 db televízió sugárzási idő vásárlása helyi csatornán (spot 30-35 mp) 20 db rádiós PR-riport (60-120 mp) vásárlása helyi csatornákon 12 db Kommunikációs célra fotódokumentáció készítése 25 db Projektátadó rendezvény szervezése (sajtónyilvános l. r., 90 főre) 1 db Eredménykommunikációs anyagok (A4 8 old, 4C + 50 db CD/DVD) 6000 db "D" típusú tábla készítés, kihelyezés 1 db Összehajtogatható információs térkép készítése a projektről A3, 1 oldal, 170 g műnyomó 6000 db Szóró- és reklámajándékok (emblémázott power bank, 2600 mAh) 2400 db Szolnoki és tiszazugi rendezvényeken való megjelenés (pl. Tiszavirág feszt., terület és sátorbérlés, szerelés, bútorozás, infopult; dekoráció roll-uppal, 2 fő hosstess) 2 db PR-film készítése 7-8 perc 1 db Rendhagyó földrajzórához infomációs anyagok készítése (A4, 8 old, 4C, 800 db +30 CD) 800 db Vízügyi szakmai konferencia (70 főre) 1 db A teljesítés további feltételei az ajánlattételi dokumentáció részét képző műszaki leírásban és kommunikációs tervben kerül részletezésre.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 38445000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: VTT Hullámtér rendezése a Közép-Tiszán - PR
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72413000-8
További tárgyak:79340000-9
79821000-5
79822500-7
79952000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322,HU331 A teljesítés helye: Magyarország, Jász-Nagykun-Szolnok Megye, Bács-Kiskun Megye.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Elsődleges cél a „VTT Hullámtér rendezése a Közép-Tiszán” projekt célcsoportokkal való megismertetése és elfogadtatása, elfogadottságának növelése. Cél a projekt megvalósítása során a célcsoportok pontos, szakszerű tájékoztatása, a pozitív üzenetek célba juttatása, illetve az esetleges konfliktushelyzetek kezelése. Az elvégzendő kommunikációs és tájékoztatási feladatok végrehajtása során a projekt szakmai célkitűzéséhez kell igazodni és annak megfelelően kell megválasztani az alkalmazható PR-eszközöket. Általános kommunikációs cél valamennyi célcsoport megfelelő tájékoztatása a projekt aktuális helyzetéről, a célcsoport szimpátiájának elnyerése és megtartása, támogatásuk megőrzése az abban rejlő előnyöknek a konzorcium javára történő fordítása érdekében. A cél az, hogy a nyomtatott szak- és napilapok, valamint az elektronikus és az on-line médiák hiteles, pozitív kicsengésű tájékoztatást adjanak a projektről előzetesen, folyamatosan és utólag egyaránt. Elvégzendő kommunikációs feladatok és eszközök: PR TEVÉKENYSÉG DB Kommunikációs terv ütemtervének pontosítása 1 db OVF honlapjára aloldal készítés és folyamatos frissítése 1 db Szórólapok szerkesztése, tördelése 2 db Szórólapok nyomtatása, terjesztése 25000 db A projekthez kapcsolódó roll-up készítése (3 db, méret: min. 100 X 200 cm, 4+0 szín) 3 db Lakossági fórum 50 főre tervezve 3 db Projektindító rendezvény (sajtónyilvános l. r., 90 főre) 1 db Sajtónyilvános lakossági rendezvény 3 db "B" tábla elhelyezés 1 db "C" tábla kihelyezése 5 db Médiamegjelenés vásárlása: min. negyedoldalas PR-cikk (hirdetés) országos nyomtatott sajtóban 4 db rádió sport gyártása (25-35 mp) 2 db tv spot gyártása (30-35 mp) 2 db min. negyedoldalas PR-cikk regionális nyomtatott sajtóban 10 db online hirdetés regionális hírportálon, min. egy hetes banner 8 db rádió sugárzási idő vásárlása helyi csatornákon (spot 25-35 mp) 100 db televíziós PR-riport vásárlása helyi csatornán (60 mp) 5 db televízió sugárzási idő vásárlása helyi csatornán (spot 30-35 mp) 20 db rádiós PR-riport (60-120 mp) vásárlása helyi csatornákon 12 db Kommunikációs célra fotódokumentáció készítése 25 db Projektátadó rendezvény szervezése (sajtónyilvános l. r., 90 főre) 1 db Eredménykommunikációs anyagok (A4 8 old, 4C + 50 db CD/DVD) 6000 db "D" típusú tábla készítés, kihelyezés 1 db Összehajtogatható információs térkép készítése a projektről A3, 1 oldal, 170 g műnyomó 6000 db Szóró- és reklámajándékok (emblémázott power bank, 2600 mAh) 2400 db Szolnoki és tiszazugi rendezvényeken való megjelenés (pl. Tiszavirág feszt., terület és sátorbérlés, szerelés, bútorozás, infopult; dekoráció roll-uppal, 2 fő hosstess) 2 db PR-film készítése 7-8 perc 1 db Rendhagyó földrajzórához infomációs anyagok készítése (A4, 8 old, 4C, 800 db +30 CD) 800 db Vízügyi szakmai konferencia (70 főre) 1 db A teljesítés további feltételei az ajánlattételi dokumentáció részét képző műszaki leírásban és kommunikációs tervben kerül részletezésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2) A szerződés teljesítésében részt vevő, ajánlattételi felhívás III.1.3) M/2 a) pontja szerinti szakember szakmai többlettapasztalata (hónap) 20
2 3) A szerződés teljesítésében részt vevő, ajánlattételi felhívás III.1.3) M/2 b) pontja szerinti szakember szakmai többlettapasztalata (hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1) Ajánlati ár (nettó HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-1.4.0-15-2016-00014
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: VTT Hullámtér rendezése a Közép-Tiszán - PR
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/02 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Szféra-Tisza Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_50920901
Postai cím: Damjanich Utca 1.
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
E-mail: gyula.pap@szferatisza.hu
Telefon: +36 309353187
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11278786216
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 38445000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: catering, nyomda, hangtechnika
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Régió Terv Regionális Tervezési, Fejlesztési és Innovációs Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_59416045
Postai cím: Böszörményi Út 161
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13329170209

Hivatalos név: PLANB Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_14554274
Postai cím: Logodi Utca 53-55.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1012
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14540633241

Hivatalos név: Szféra-Tisza Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_50920901
Postai cím: Damjanich Utca 1.
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11278786216

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/10/15 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/15 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges