Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/74
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.04.16.
Iktatószám:6279/2019
CPV Kód:42000000-6
Ajánlatkérő:TERMO-FUVAR Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:Magyarország: 4243. Téglás, 0135/20 hrsz
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Edubox Bt.
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:közúti áruszállítás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: TERMO-FUVAR Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_86929453
Postai cím: Földvár Utca 19/a
Város: Hajdúszoboszló
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4200
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mitre Ferenc
Telefon: +36 209474257
E-mail: ferenc.mitre@gmail.com
Fax: +36 52557477
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.facebook.com/pages/Termo-Fuvar-Kft/333292890150946
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: közúti áruszállítás
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Kapacitásbővítő célú eszközbeszerzés (GINOP-1.2.1)
Hivatkozási szám: EKR000055862019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42000000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Kapacitásbővítő célú eszközbeszerzés a TERMO-FUVAR Kft-nél.
1 db konvejor, 1 db Beégető kemence, 1 db Porfestő kabin, 1 db Előkezelő, 1 db Vízleszárító, 1 db Központi vezérlő egység, 1 db Kompresszor, 1 db Vízkezelő.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A beszerzés tárgyát képező gépek egy rendszer elemei, így funkcionálisan és technológiailag szorosan kapcsolódnak egymáshoz, összefüggnek, melyre figyelemmel azok több ajánlattevő általi szállítása a rendszerszerű működést veszélyeztetné.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 140800000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Kapacitásbővítő célú eszközbeszerzés (GINOP-1.2.1)
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42000000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Magyarország: 4243. Téglás, 0135/20 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 db Konvejor: leszállítva, üzembe helyezve. Funkció: Festendő termékek függesztése, és folyamatos mozgatása a festőberendezésen
végig. Kialakítás: függesztett felsőpályás, C sínes alul zárt rendszerű automata olajozóval, fokozatmentes szabályozás, dinamikus
láncfeszítés. Kapacitás: 0,5-3,5m/perc. Terhelhetőség: 80kg/akasztási pont. Hasznos munkadarab méret minimum: 3000 mm hossz,
750 mm szélesség, 1000 mm magasság. Feldolgozandó munkadarabok anyaga: fém termékek, acél, alu, horganyzott és rozsdamentes.
Magyar nyelvű gépkönyv, és kezelési-karbantartási útmutató. 1 db Beégető kemence leszállítva, üzembe helyezve. Funkció: Porszórt
alkatrészeken a porfesték beégetése, polimerizációja. Rendszer részei: Szigetelt kemence test, Hőcserélők, légtechnikai egységek. Gép
méretei: 20.000 mm hossz, 8000 mm szélesség, 4500 mm magasság. Átmenő rendszerű, folyamatos üzemű. Beégetés során 2m-es
pályasebességnél minimum 12 perc beégetési idő. Kapacitás: 2x250 KW, 200 °C. Fűtőközeg: földgáz. Feldolgozandó munkadarabok
anyaga: fém termékek, acél, alu, horganyzott és rozsdamentes. Magyar nyelvű gépkönyv, és kezelési-karbantartási útmutató. 1 db
Porfestő kabin: leszállítva, üzembe helyezve. Funkció: Porlakk, kézi és gépi felhordása, por leválasztás, és ciklonos por visszanyerés.
Kapacitás: min. 12000 m3/óra. Teljesítmény legalább 2m/perc. Feldolgozandó termék mérete minimum: 750 mm szélesség, 1000 mm
magasság, 3000 mm hossz. Gép mérete maximum: 4000 mm hossz, 5000 mm szélesség, 4500 mm magasság. Szórópisztolyok: 2 kézi, 6
automata. Szín csere: maximum 20 perc. Feldolgozandó munkadarabok anyaga: fém termékek, acél, alu, horganyzott és rozsdamentes.
Magyar nyelvű gépkönyv, és kezelési-karbantartási útmutató 1 db Előkezelő leszállítva, üzembe helyezve. Funkció: Szóró előkezelő
rendszer Oxsilan technológiához. Műszaki jellemzők: zsírtalanítás, öblítés, ionmentes öblítés, Oxsilan passiválás, ionmentes öblítés:
Fázisok száma 5, Teljesítménye: legalább 2m / perc, szórási teljesítmény 1-1,5 bar. Hasznos munkadarab méret minimum: 3000 mm
hossz, 750 mm szélesség, 1000 mm magasság. Szigetelt felépítmény: rozsdamentes acél. Kádak: rozsdamentes acél alsó gyűjtőtartály.
Vízgazdálkodás: kaszkádos frissítés. Beépített vízlágyító: Az utolsó öblítő fázisba épített vízlágyító, ami állandó 30microS/cm
vízminőséget biztosít. Beépített fűtőteljesítmény: A zsírtalanítóba beépített fűtőteljesítmény 300Kw. Kompresszor fölös hőjének
fogadására alkalmas. A hőcserélőbe beépített szelepeken keresztül, szerelésmentesen lehet savazni. Berendezés mérete maximum:
28.000 mm hossz, 2500 mm szélesség, 4000 mm magasság. Magyar nyelvű gépkönyv, és kezelési-karbantartási útmutató. 1 dbVízleszárító: leszállítva, üzembe helyezve. Funkció: Az előkezelés után hátramaradt víz leszárítása a felületről. Berendezés maximális
mérete: 20.000 mm hossz, 1500 mm szélesség, 4500 mm magasság Szigetelt acélszerkezet és burkolat. Üzemi hőmérséklet: 80-120 °C
. Fűtőközeg: földgáz. Teljesítmény: 200 kW. Munkadarab minimális méret: 1000 mm hossz, 750 mm szélesség,3000 mm magasság. 1
db Központi vezérlő egység: leszállítva, üzembe helyezve. Funkció: A porfestő technológia minden elemének vezérlése, monitorozása.
A berendezés üzemeltetéséhez max 3X150A. szükséges, ezen keresztül történik a teljes berendezés áram ellátása, vezérlése,
reteszelése. Megjeleníti a berendezés aktuális paramétereit. A megjelenített adatokat, tárolja, és továbbítani tudja a vállalat irányítási
rendszer számára. Ipar 4.0 előírásai szerint Magyar nyelvű gépkönyv, és kezelési-karbantartási útmutató. 1 db Kompresszor:
leszállítva, üzembe helyezve. Műszaki jellemzők: legalább 15 Kw csavarkompresszor, hűtve szárítóval, 500L tartállyal, kondenzátum –
olaj/víz szétválasztóval, hűtő hőcserélővel, az előkezelő fűtésével egybeépítve. 1 db Vízkezelő: leszállítva, üzembe helyezve. Az utolsó
öblítő fázis helyben történő frissítésére takarékossági célból. RO, rendszerű. 125L/óra teljesítménnyel. A két ionmentes előkezelő
fázisba kötve.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Többletjótállás megajánlása (min. 0, max. 12 hónap) 10
2 3. A meghibásodás közlését követő 24 órán belüli helyszíni szervíz-szolgáltatás megkezdése (min. 0, max. 6 órán belül) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF) Súlyszám - 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-1.2.1-16-2017
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Kapacitásbővítő célú eszközbeszerzés (GINOP-1.2.1)
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/16 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Edubox Bt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_74346473
Postai cím: Nagy László Utca 2 fszt.8
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
E-mail: simonsandor83@gmail.com
Telefon: +36 703648904
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25575464203
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 140800000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Edubox Bt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_74346473
Postai cím: Nagy László Utca 2 fszt.8
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25575464203

Hivatalos név: Polipowder kereskedelmi és szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_67872435
Postai cím: Szt. István. Körút 23
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23969447203

Hivatalos név: FÉMTÖMLŐ Gyártó és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_31041416
Postai cím: Bukarest Ut 11
Város: Budapest XI.
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1114
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25366462243

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/02/07 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/16 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges