Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/74
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.04.16.
Iktatószám:6261/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Kunszállás Község Önkormányzata
Teljesítés helye:6115 Kunszállás, Arany János u. 3., hrsz. 382.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:SIGNUM ALFA TEAM Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kunszállás Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_19789327
Postai cím: Dózsa György Utca 24
Város: Kunszállás
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6115
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Polyák Csaba
Telefon: +36 202312982
E-mail: kozberr.kft@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Mosolyvár Óvoda épületének komplex felújítása
Hivatkozási szám: EKR000717362018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A II.2.4. pontban foglaltak szerint.
A szerződés időtartamaként megadott 300 nap a munkaterület átadásától kerül számításra.
(az építési beruházás jellegének megfelelően)
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 119979948 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Mosolyvár Óvoda épületének komplex felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6115 Kunszállás, Arany János u. 3., hrsz. 382.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A meglévő óvoda átalakításához és bővítéséhez kapcsolódó főbb műszaki tartalom:
Telek területe: 1803 m2
Övezeti kód: Vt-2
Beépítési mód: oldalhatáron álló
Zöldfelület: 40 % (min. 10 %)
Beépítettség: 43,23 % (max. 50 %)
Összes beépített alapterület: 792,47 m2
Épületre vonatkozó főbb adatok:
Építménymagasság: 4,09 m (min: 3,6m max. 7,5 m)
Tervezett épület bruttó beépített alapterülete: 792,47 m2
Tervezett nettó alapterülete: 655,48 m2
Tervezett óvoda átalakítás, bővítés rövid leírása:
Az épület hagyományos építési technológiával készül, sávalappal, tömörített homokos aljzatra készítendő, hegesztett hálós vasalású aljzatbetonnal, kerámia falazóblokk és részben tömör acélszerkezetű pillérekkel, szeglemezes fa és tömör acélszerkezetű gerenda tetőszerkezettel. Az épület padlójában bitumenes lemez vízszigetelés és lépésálló hőszigetelés kerül kialakításra. Az épület térelhatároló külső homlokzatburkolata vázkerámia falra dűbelezett EPS hab hőszigetelés, nemesvakolt felülettel. A vizes helyiségekben, konyhában, étkezőben greslap padló és oldalfal burkolat készül 2,10 -m ig, felette festés. A csoportszobákban lvt padlóburkolat készül melegburkolatként, az oldalfalak és a mennyezet festett. Az épület tetőhéjazata betoncserépfedés. Az épületben korszerű, hőszigetelő műanyag nyílászárók kerülnek kialakításra. A csatorna és lefolyó rendszerek műanyag bevonatos horganyzott acéllemezből készülnek.
Helyiség neve Burkolat Terület (m2)
ELŐTÉR 1 lvt 12,58
VENDÉG FFI WC greslap 3,98
AKM./NŐI WC greslap 5,74
MOSÓ/SZÁRÍTÓ/VASALÓ greslap 6,89
ÉTKEZŐ greslap 87,74
ÉTEL ÁTADÓ greslap 6,18
ZUHANYZÓ greslap 3,58
WC greslap 1,50
ÖLTÖZŐ 5 greslap 6,74
KAZÁN/GÉPÉSZET greslap 8,31
KÖZLEKEDŐ 3 greslap 10,37
SZÁRAZÁRU greslap 3,92
KÉZI RAKTÁR greslap 2,62
ÉTELMARADÉK TÁR. greslap 2,26
RAKTÁR greslap 2,18
HÚS ELŐKÉSZÍTŐ greslap 5,94
ZÖLDSÉG ELŐKÉSZÍTŐ greslap 3,20
KONYHA csm.greslap 36,43
KÖZLEKEDŐ2 lvt 32,75
NEVELŐI WC greslap1,84
TAK.SZER.TÁR. greslap 1,46
TÁROLÓ greslap 1,68
CSOPORTSZOBA 1 lvt 39,43
ÖLTÖZŐ 1 lvt 8,83
MOSDÓ 1 lvt 17,14
CSOPORTSZOBA 2 lvt 43,55
ÖLTÖZŐ 2 lvt 12,71
CSOPORTSZOBA 3 lvt 36,20
ÖLTÖZŐ 3 lvt 14,74
MOSDÓ 3 lvt 13,86
ÚJ ÉPÜLETRÉSZ
ELŐTÉR 2 lvt 9,63
KÖZLEKEDŐ 1 lvt 16,42
ÖLTÖZŐ 4 lvt 11,21
MOSDÓ 4 lvt 15,04
CSOPORTSZOBA 4 lvt 50,40
TORNASZOBA lvt 53,55
SZERTÁR lvt 16,31
TEAKONYHA/NEVELŐT/KÖNYVTÁR lvt 14,15
INT.VEZ. IRODA lvt 15,17
GAZDASÁGI IRODA lvt 10,66
ÖLTÖZŐ 6 lvt 6,02
ZUHANYZÓ greslap 1,49
WC greslap 1,08
ÚJ ÉPÜLETRÉSZ HASZNOS ALAPTERÜLETE 221,13
ÖSSZES HASZNOS ALAPTERÜLET 655,48
Az épület elektromos energia ellátása a meglévő fogyasztásmérőből fog történi. Az épületrészben két, új elosztó szekrény kerül kialakításra, mely az átalakított és bővített rész elektromos berendezéseit fogja ellátni. A meglévő épület elektromos hálózata felújítandó, míg a bővítményben újonnan kialakítandó. Ezen két elosztót a meglévő fogyasztásmérős szekrényből kell betáplálni. Az épület bővítése meghaladja az alapterületének 40%-át, így az 54/2014. (XII.5.) BM rendelet alapján norma szerinti villámvédelmi rendszert kell kialakítani az egész épületen.
Az ingatlan, a szennyvízcsatorna közműhálózaton kívül, rendelkezik a szükséges közműcsatlakozásokkal (víz-, és gázbekötés). Az épületben meglévő közmű rendszerek működnek, melyeket részben megszüntetünk, átalakítunk, illetve új rendszerek épülnek az alábbiak szerint. A használati melegvizet, legnagyobb részben, helyi, elektromos forróvíztároló készülékekkel biztosítanánk. Az épületben korszerű meleg vizes radiátoros fűtés lesz kialakítva, kétcsöves rendszerként kiépítve. Az épület fűtési hőigénye: 29,2 kW. Az épület gázellátása biztosított az utcai középnyomású (3 bar) gázelosztó vezeték hálózatról.
A meglévő 1/2”-os földgázcsatlakozó a Dózsa György utca felőli előkertben van kiépítve.
A részletes műszaki tartalmat és mennyiségeket a műszaki leírás tarta
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai gyakorlati ideje (egész hónapban minimum 0 hónap maximum 60 hónap 2
2 Jótállás időtartama (egész hónapban, minimum 36 hónap, maximum 60 hónap) 1
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó forintban) Súlyszám - 7
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: IKT-2018-603-11-00002819
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő a hiánypótlást a Kbt. 71. § -ban foglaltaknak megfelelően teljeskörűen biztosítja.
A nyilatkozatok EKR-n való benyújtásának elektronikus formájáról a 424/2017. (XII.19.) Korm. r. 10. § rendelkezik. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban alkalmazza a Kbt. 81. (4) és (5) bek-ben foglaltakat és a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Mosolyvár Óvoda épületének komplex felújítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/03/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: SIGNUM ALFA TEAM Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_43024751
Postai cím: Fóti Út 56
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1047
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes.signumalfa@gmail.com
Telefon: +36 305104505
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14332151241
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 119979948
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Magas és Mélyépítő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_34784046
Postai cím: Szolnoki hegy 118.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11026572203

Hivatalos név: SIGNUM ALFA TEAM Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_43024751
Postai cím: Fóti Út 56
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1047
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14332151241

Hivatalos név: Izsépker Plusz Építőipari, Mezőgazdasági, Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_18075377
Postai cím: Reviczky Utca 32.
Város: Izsák
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6070
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14490181203

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/09/25 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/15 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges