Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/33
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája: Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2019.02.15.
Iktatószám: 2978/2019
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye: 5600 Békéscsaba, Dedinszky Gy. utca 14. (769 hrsz.), 5600 Békéscsaba, Dedinszky Gy. utca 14-16. sz. előtti közterület (764 hrsz)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Kopp Export-Import Kft.
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91669245
Postai cím: Szent István tér 7.
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csavanyák Rita
Telefon: +36 66241782
E-mail: csavanyak.rita@bcsvarosfejlesztes.hu
Fax: +36 66241780
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bekescsaba.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bekescsaba.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „»Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése« című, TOP-6.6.1-16-BC1-2017-00001 azonosítószámú „Védőnői Centrum kialakítása Békéscsabán” című projekt keretében kivitelezési munkák elvégzése a Békéscsaba, Dedinszky Gy.utca14.számalattiépületben
Hivatkozási szám: EKR000984942018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1.1. Az építési beruházást képező építmény, építési tevékenység jellemző adatai:
1.1.1. Az építmény, építési tevékenység előírások szerinti szabatos megnevezése:
Békéscsaba, belterületén található 5600 Békéscsaba, Dedinszky Gy. utca 14. szám alatti épület-felújítás, -bővítés, -korszerűsítés és a Békéscsaba, Dedinszky Gy. u. 14-16. szám előtti személygépkocsi várakozóhelyek építése.
1.1.2. Az építési munkahely megjelölése:
5600 Békéscsaba, Dedinszky Gy. utca 14. (769 hrsz.)
5600 Békéscsaba, Dedinszky Gy. utca 14-16. sz. előtti közterület (764 hrsz)
1.1.3. Az építmény, az építési tevékenység meghatározó paraméterei:
• A telek és környezetének tervezett beépítésére vonatkozó jellemző adatok:
o Ingatlan címe: 5600 Békéscsaba, Dedinszky Gy. utca 14.
o Épület helyrajzi száma: 769 (Békéscsaba, belterület)
o Parkoló helyrajzi száma: 764 (Békéscsaba, belterület)
Az építési telek tervezett beépítésére vonatkozó jellemző adatok:
o Ingatlan címe: 5600 Békéscsaba, Dedinszky Gy. utca 14.
o Helyrajzi száma: 769 (Békéscsaba, belterület)
o Telek területe: 1082 m²
o Hasznos alapterületek:
 meglévő épületrész: 140 m2
 új épületrész: 227,23 m2
 összes hasznos alapterület: 367,23 m2
o Beépített alapterület: 455 m2
o Meglévő épület alapterülete: 140 m2.
o Összesített tervezett nettó alapterülete: 367,23 m2
o Közműellátás: erősáram, ivóvíz és szennyvíz, gáz
A személygépkocsi várakozóhelyek építésével érintett egyéb közművek környezetében az üzemeltetők által előírt módon kell a munkakezdést bejelenteni, szakfelügyeletet megrendelni, illetve a védelembe helyezéseket elvégezni.
1.1.4. Az építési eljárásokat és technológiákat jelen dokumentáció részét képező, a 3. pontban felsorolt kiviteli tervek tartalmazzák.
1.1.5. Az építési tevékenység jellege:
• Békéscsaba, belterületén található 5600 Békéscsaba, Dedinszky Gy. utca 14. szám alatt az épület -felújítás, -bővítés és -korszerűsítés a használatba vételi engedély megszerzéséhez szükséges építés, kivitelezése.
• Békéscsaba, belterületén található 5600 Békéscsaba, Dedinszky Gy. utca 14.-16. szám előtti személygépkocsi várakozóhelyek forgalomba helyezéshez szükséges építés, kivitelezése.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 116562437 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Védőnői Centrum kialakítása Békéscsabán
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak: 45223300-9
45315000-8
45320000-6
45321000-3
45430000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: 5600 Békéscsaba, Dedinszky Gy. utca 14. (769 hrsz.), 5600 Békéscsaba, Dedinszky Gy. utca 14-16. sz. előtti közterület (764 hrsz)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„»Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése« című, TOP-6.6.1-16-BC1-2017-00001 azonosítószámú „Védőnői Centrum kialakítása Békéscsabán” című projekt keretében kivitelezési munkák elvégzése a Békéscsaba, Dedinszky Gy. utca 14. szám alatti épületben vállalkozási szerződés keretében”
1.Alapadatok, okiratok:
1.1. Az építési beruházást képező építmény, építési tevékenység jellemző adatai:
1.1.1. Az építmény, építési tevékenység előírások szerinti szabatos megnevezése:
Békéscsaba, belterületén található 5600 Békéscsaba, Dedinszky Gy. utca 14. szám alatti épület-felújítás, -bővítés, -korszerűsítés és a Békéscsaba, Dedinszky Gy. u. 14-16. szám előtti személygépkocsi várakozóhelyek építése.
1.1.2. Az építési munkahely megjelölése:
5600 Békéscsaba, Dedinszky Gy. utca 14. (769 hrsz.)
5600 Békéscsaba, Dedinszky Gy. utca 14-16. sz. előtti közterület (764 hrsz)
1.1.3. Az építmény, az építési tevékenység meghatározó paraméterei:
• A telek és környezetének tervezett beépítésére vonatkozó jellemző adatok:
o Ingatlan címe: 5600 Békéscsaba, Dedinszky Gy. utca 14.
o Épület helyrajzi száma: 769 (Békéscsaba, belterület)
o Parkoló helyrajzi száma: 764 (Békéscsaba, belterület)
Az építési telek tervezett beépítésére vonatkozó jellemző adatok:
o Ingatlan címe: 5600 Békéscsaba, Dedinszky Gy. utca 14.
o Helyrajzi száma: 769 (Békéscsaba, belterület)
o Telek területe: 1082 m²
o Hasznos alapterületek:
 meglévő épületrész: 140 m2
 új épületrész: 227,23 m2
 összes hasznos alapterület: 367,23 m2
o Beépített alapterület: 455 m2
o Meglévő épület alapterülete: 140 m2.
o Összesített tervezett nettó alapterülete: 367,23 m2
o Közműellátás: erősáram, ivóvíz és szennyvíz, gáz
A személygépkocsi várakozóhelyek építésével érintett egyéb közművek környezetében az üzemeltetők által előírt módon kell a munkakezdést bejelenteni, szakfelügyeletet megrendelni, illetve a védelembe helyezéseket elvégezni.
1.1.4. Az építési eljárásokat és technológiákat jelen dokumentáció részét képező, a 3. pontban felsorolt kiviteli tervek tartalmazzák.
1.1.5. Az építési tevékenység jellege:
• Békéscsaba, belterületén található 5600 Békéscsaba, Dedinszky Gy. utca 14. szám alatt az épület -felújítás, -bővítés és -korszerűsítés a használatba vételi engedély megszerzéséhez szükséges építés, kivitelezése.
• Békéscsaba, belterületén található 5600 Békéscsaba, Dedinszky Gy. utca 14.-16. szám előtti személygépkocsi várakozóhelyek forgalombahelyezéshez szükséges építés, kivitelezése.
1.1.6. Az építmény vizsgálatára, ellenőrzésére és átvételére vonatkozó feltételek.
A kiviteli tervdokumentációkban, a szakhatósági nyilatkozatokban, a kezelői, közútkezelői és üzemeltetői hozzájárulásokban szereplő és azokban hivatkozott jogszabályok, szabványok, műszaki leírások és szakmai szabályzatok betartása a kivitelező számára kötelező, amelyet az Építtető a vállalkozási szerződésben megjelölt Műszaki ellenőre által ellenőriz.
A kivitelezőnek el kell végezni minden olyan feladatot, amely a tervezett létesítmények sikeres használatba vételéhez, üzembehelyezéséhez, forgalombahelyezéséhez szükségesek. A kivitelező ezzel kapcsolatos valamennyi tevékenységének költségét az ajánlati árnak tartalmaznia kell.
1.2. Előzmény okiratok:
1.2.1. Jogerős, végrehajtható és hatályos építési (létesítési) engedélyek:
Építési engedély:
• A Békéscsaba, Dedinszky Gy. utca 14. számú telken védőnői centrum kialakítása, 769 helyrajzi számú telkén - BE–02/05/141-19/2018 (Jogerő: BE-02/05/141-20/2018)
• Békéscsaba, Dedinszky Gy. u. 14-16. szám előtt személygépkocsi várakozóhelyek építésének engedélye - BE/UO/56/18/2018.
1.2.2. Felmentések, valamint eltérési engedélyek:
Felmentésekre és eltérési engedélyekre szükségessége nem merül fel.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1) Az ajánlatkérő által előírt kötelező jótálláson túl vállalt jótállás időtartama hónapokban meghatározva (max. 24 hónap) 15
2 2) Hátrányos helyzetű munkavállaló alkalmazása (fő)  5
3 3) A jelen közbeszerzés tárgya szerinti építési beruházás megvalósításában résztvevő felelős műszaki vezető rendelkezik-e energetikai felújításban szerzett gyakorlattal? (igen/nem)  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – 4) Nettó ajánlati ár (Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.6.1-16-BC1-2017-00001
II.2.9) További információ:
Részletes, bővebb információ a csatolmányban szereplő dokumentumokban.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Védőnői Centrum kialakítása Békéscsabán
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/02/12 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Kopp Export-Import Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95364047
Postai cím: Dobozi Út 7
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
E-mail: koppkft@gmail.com
Telefon: +36 705840344
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11041939204
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 123871382
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 116562437
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: - felelős műszaki vezetés
- épületgépészeti munkálatok
- villanyszerelés
- szárazépítés
- burkolás
- bádogozás
- fa- és műanyag szerkezetek elhelyezése
- fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése
- utólagos talajnedvesség elleni vízszintes falszigetelés készítése
- aszfaltozás
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Kopp Export-Import Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95364047
Postai cím: Dobozi Út 7
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11041939204

Hivatalos név: Dél-Konstrukt Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_71039051
Postai cím: Cserzy Mihály Utca 35.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6724
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25284801206

Hivatalos név: VEKTOR Építőipari Vállalkozási Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_50753174
Postai cím: Hunyadi Utca 11.
Város: Békés
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5630
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10412206204

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/12/04 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/13 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges