Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/33
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2019.02.15.
Iktatószám: 2948/2019
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: BOLD AGRO Mezőgazdasági Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye: 4272 Sáránd, külterület, Hrsz.: 075/52
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Weropig Consulting Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa: Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Sertéstenyésztés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: BOLD AGRO Mezőgazdasági Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56708093
Postai cím: Köztársaság Út 114
Város: Derecske
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4130
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Markovics Anikó
Telefon: +36 303997447
E-mail: markovics.aniko@boldagro.hu
Fax: +36 54410004
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Sertéstenyésztés
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Sáránd külterület sertéstelep építése” 2. ütem
Hivatkozási szám: EKR001045132018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
„Sáránd külterület 075/52 hrsz.-ú ingatlanon sertéstelep építése” című projekt (azonosító szám: VP2-4.1.1.5-16) 2. ütem A Sáránd, külterület 075/52 hrsz-ú ingatlan mely telekmegosztással került kialakításra. Az ingatlan közterületi kapcsolattal rendelkezik a 076/2 hrsz-ú mezőgazdasági út felé. Az I. sz. sertéstelep épületei-építményei:
-tenyészistálló épület (csoportos koca szállás: férőhely 576, egyedi szállás: 340 férőhely, fiaztató: 264 férőhely, összesen: 1180 férőhely, melynek a nedves etetőrendszerét ki kell építeni)
-malacnevelő épület (6144 malacférőhely, melynek a nedves etetőrendszerét ki kell építeni)
-állattartó épületeket összekötő állatfelhajtó folyosó
Az I. sz. sertéstelep épületei-építményei, melyek jelen közbeszerzési felhívás tárgyát képzik: Tenyészistálló építése: Állattartó rész 5031,03 m2 (mely tartalmaz fa tetőszerkezet készítési munkát, tetőpanel szerelési munkát szendvicspanel elemekkel és az épület víz, fűtés szerelési munkát.)
Tenyészistálló Szociális épület építése:
Szociális blokk 75,44 m2
Közbeszerzés tárgyát képzik az alábbi munkanemek alatt Tenyészistálló építészet és tenyészistálló szociális épület költségvetésben lévő tételek megvalósítása, valamint a technológiatelepítés.
19. Költségtérítések
33. Falazás és egyéb kőműves munka
34. Fém- és könnyű épületszerkezet szerelése
35. Ácsmunka
36. Vakolás és rabicolás
39. Szárazépítés
42. Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés
43. Bádogozás
44. Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése
45. Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése
47. Felületképzés
48. Szigetelés
Technológiatelepítés (költségvetés, technológiai leírás és technológiai rajz alapján)
Állatfelhajtó folyosó: A tenyészistállót és a malacnevelőt összekötő zárt állathajtó folyosó Beépített alapterület: 138,91 m2
Tenyészistálló áthajtó folyosó építése Közbeszerzés tárgyát képzik a tenyészistálló folyósó és malacnevelő folyosó költségvetési táblák alábbi munkanemeinek megvalósítása:
32. Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése
34. Fém- és könnyű épületszerkezet szerelése
36. Vakolás és rabicolás
42. Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés
43. Bádogozás
44. Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése
47. Felületképzés
48. Szigetelés
Malacnevelő épület:
Malacnevelő építése: Állattartó rész 2745,86 m2 (mely tartalmaz fa tetőszerkezet készítési munkát, tetőpanel szerelési munkát szendvicspanel elemekkel és az épület víz, fűtés szerelési munkát.)
Malacnevelő szociális részének építése: Szociális blokk 55,10 m2
Beépített alapterület: 2903,36 m2
Közbeszerzés tárgyát képzik az alábbi munkanemek alatt Malacnevelő építészet és malacnevelő szociális költségvetésben lévő alábbi munkanem tételek megvalósítása, valamint a technológiatelepítés.
19. Költségtérítések
32. Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése
33. Falazás és egyéb kőműves munka
34. Fém- és könnyű épületszerkezet szerelése
35. Ácsmunka
36. Vakolás és rabicolás
39. Szárazépítés
42. Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés
43. Bádogozás
44. Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése
45. Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése
47. Felületképzés
48. Szigetelés
Technológiatelepítés (költségvetés, technológiai leírás és technológiai rajz alapján)
Kazántelepítés Közbeszerzés tárgyát képzik a szalmabálás biomassza kazántelepítés, a költségvetésben lévő alábbi munkanemek alatti tételek megvalósítása.
15. Zsaluzás és állványozás
19. Költségtérítések
21. Irtás, földés sziklamunka
23. Síkalapozás
31. Helyszíni beton és vasbeton munka
Altherm egyedi gyártású 800 kW szalmatüzelésű kazán beszerzés.
Ahol gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozott ajánlatkérő, ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű termék ajánlható meg (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése).
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 950583083 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: „Sáránd külterület sertéstelep építése” 2. ütem
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak: 45210000-2
45260000-7
45300000-0
45310000-3
45320000-6
45350000-5
45400000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4272 Sáránd, külterület, Hrsz.: 075/52
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„Sáránd külterület 075/52 hrsz.-ú ingatlanon sertéstelep építése” című projekt (azonosító szám: VP2-4.1.1.5-16) 2. ütem A Sáránd, külterület 075/52 hrsz-ú ingatlan mely telekmegosztással került kialakításra. Az ingatlan közterületi kapcsolattal rendelkezik a 076/2 hrsz-ú mezőgazdasági út felé. Az I. sz. sertéstelep épületei-építményei:
-tenyészistálló épület (csoportos koca szállás: férőhely 576, egyedi szállás: 340 férőhely, fiaztató: 264 férőhely, összesen: 1180 férőhely, melynek a nedves etetőrendszerét ki kell építeni)
-malacnevelő épület (6144 malacférőhely, melynek a nedves etetőrendszerét ki kell építeni)
-állattartó épületeket összekötő állatfelhajtó folyosó
Az I. sz. sertéstelep épületei-építményei, melyek jelen közbeszerzési felhívás tárgyát képzik: Tenyészistálló építése: Állattartó rész 5031,03 m2 (mely tartalmaz fa tetőszerkezet készítési munkát, tetőpanel szerelési munkát szendvicspanel elemekkel és az épület víz, fűtés szerelési munkát.)
Tenyészistálló Szociális épület építése:
Szociális blokk 75,44 m2
Közbeszerzés tárgyát képzik az alábbi munkanemek alatt Tenyészistálló építészet és tenyészistálló szociális épület költségvetésben lévő tételek megvalósítása, valamint a technológiatelepítés.
19. Költségtérítések
33. Falazás és egyéb kőműves munka
34. Fém- és könnyű épületszerkezet szerelése
35. Ácsmunka
36. Vakolás és rabicolás
39. Szárazépítés
42. Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés
43. Bádogozás
44. Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése
45. Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése
47. Felületképzés
48. Szigetelés
Technológiatelepítés (költségvetés, technológiai leírás és technológiai rajz alapján)
Állatfelhajtó folyosó: A tenyészistállót és a malacnevelőt összekötő zárt állathajtó folyosó Beépített alapterület: 138,91 m2
Tenyészistálló áthajtó folyosó építése Közbeszerzés tárgyát képzik a tenyészistálló folyósó és malacnevelő folyosó költségvetési táblák alábbi munkanemeinek megvalósítása:
32. Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése
34. Fém- és könnyű épületszerkezet szerelése
36. Vakolás és rabicolás
42. Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés
43. Bádogozás
44. Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése
47. Felületképzés
48. Szigetelés
Malacnevelő épület:
Malacnevelő építése: Állattartó rész 2745,86 m2 (mely tartalmaz fa tetőszerkezet készítési munkát, tetőpanel szerelési munkát szendvicspanel elemekkel és az épület víz, fűtés szerelési munkát.)
Malacnevelő szociális részének építése: Szociális blokk 55,10 m2
Beépített alapterület: 2903,36 m2
Közbeszerzés tárgyát képzik az alábbi munkanemek alatt Malacnevelő építészet és malacnevelő szociális költségvetésben lévő alábbi munkanem tételek megvalósítása, valamint a technológiatelepítés.
19. Költségtérítések
32. Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése
33. Falazás és egyéb kőműves munka
34. Fém- és könnyű épületszerkezet szerelése
35. Ácsmunka
36. Vakolás és rabicolás
39. Szárazépítés
42. Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés
43. Bádogozás
44. Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése
45. Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése
47. Felületképzés
48. Szigetelés
Technológiatelepítés (költségvetés, technológiai leírás és technológiai rajz alapján)
Kazántelepítés Közbeszerzés tárgyát képzik a szalmabálás biomassza kazántelepítés, a költségvetésben lévő alábbi munkanemek alatti tételek megvalósítása.
15. Zsaluzás és állványozás
19. Költségtérítések
21. Irtás, földés sziklamunka
23. Síkalapozás
31. Helyszíni beton és vasbeton munka
Altherm egyedi gyártású 800 kW szalmatüzelésű kazán beszerzés.
Ahol gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozott ajánlatkérő, ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű termék ajánlható meg (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése).
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2.Vállalt jótállás időtartama a kötelező 12 hónapon felül (hónap)  15
2 3. Az M.2.) alkalmassági követelménynél megnevezett szakember rendelkezik olyan tapasztalattal, ahol az építési beruházás részét képezte legalább 4000m2-es tetőszerkezet kivitelezése (igen/nem) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Ajánlati ár (nettó forint) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: 1801768591, VP2-4.1.1.5-16
II.2.9) További információ:
1. Ajánlatkérő részteljesítést ír elő. A Tenyészistálló épülethez kapcsolódó műszaki tartalmat a munkaterület átadástól számított 60 naptári napon belül el kell készíteni és az épületet át kell adni.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
23314 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: „Sáránd külterület sertéstelep építése” 2. ütem
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/01/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Weropig Consulting Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_93188470
Postai cím: Korona Utca 51
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9011
Ország: Magyarország
E-mail: weropig@gmail.com
Telefon: +36 306508290
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23106073208
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 976614728
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 950583083
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: - tetőpanel szerelési munkái
- fa tetőszerkezetének készítési munkái
- víz, fűtés épületgépészeti szerelési munkák
- felelős műszaki vezetés
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Kasz-Mobil Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_75628624
Postai cím: Vasvári Pál Utca 46
Város: Derecske
NUTS-kód: HU3
Postai irányítószám: 4130
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12111396209

Hivatalos név: Weropig Consulting Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_93188470
Postai cím: Korona Utca 51
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9011
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23106073208

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
x Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/14 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges