Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/5
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája: Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2020.01.08.
Iktatószám: 25369/2019
CPV Kód: 45262700-8
Ajánlatkérő: Berettyóújfalui Szakképzési Centrum
Teljesítés helye: 4200 Hajdúszoboszló, József Attila u. 25/C. HRSZ:2477/3
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Egberstone Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Berettyóújfalui Szakképzési Centrum
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_71023650
Postai cím: Eötvös Utca 1
Város: Berettyóújfalu
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tóthné dr. Asztalos Ágnes
Telefon: +36 203896132
E-mail: dr.asztalos.agnes@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://berettyoujfaluiszc.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://berettyoujfaluiszc.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Bocskai I. Szakgimn. Vizesblokk felújítási munkái
Hivatkozási szám: EKR001592142019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262700-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
„BSZC BOCSKAI ISTVÁN SZAKGIMNÁZIUMA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁJÁNAK VIZESBLOKK FELÚJÍTÁSI MUNKÁLATAI”
Az iskola 1974-ben épült, a kor színvonalának megfelelő anyagokból, és anyaghasználattal, és építési technológiájával. Az építés idején viszonylag modern külsőt és tágas belső kialakítású épület készült el, az iskolai funkció figyelembevételével. Az épület 1974-es elkészülte óta a vizesblokkokban felújítás nem történt.
Az iskola sokéves működése alatt, valamint a nem megfelelő anyaghasználat miatt(szennyvízvezetékek acélcsövekből vannak) a vizes helyiségek állaga jelentősen romlott, (korrodált vezetékek, kilyukadt csövek, átázott födémek) az évenkénti nyári szünetek alatti karbantartások, javítgatásokkal csak a pillanatnyi problémákat oldották meg, ameddig azokat javítani lehetett.
Jelen munkálatok során a következőket kell megvalósítani a nyertes ajánlattevőnek:
• A vizesblokk szennyvíz vezetékeit teljesen ki kell cserélni az a fölszinti bekötésekig KG-PVC csövekkel.
• A vizesblokkokban a belső oldalfalvakolatot és a mennyezetvakolatot ahol meg van lazulva, le van omolva le kell verni és ki kell javítani.
36-090-1.1.1-0550040 Vakolatjavítás oldalfalon, tégla-, beton-, kőfelületen vagy építőlemezen, a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, hiánypótlás 5-25% alatt Hvb8-mc, beltéri, vakoló cementes mészhabarcs mészpéppel 340 m2
36-090-1.3.1.1-0550040 Vakolatjavítás mennyezeten, sík vasbeton téglabetétes, téglatálcás födémen, íves boltozaton vagy építőelemen a meglazult, sérült vakolat leverésével, hiánypótlás 55% alatt Hvb8-mc, beltéri, vakoló cementes mészhabarcs mészpéppel 111,4 m2
36-090-2.1.1 Nyílászáró bontása, beépítése után a falazati, vakolati hiányosságok pótlása, visszajavítása. 1 klt
• A vizesblokkokban ki kell cserélni a vízhálózatot szintenként kizárható kialakítással, főbb szakaszolási lehetőségekkel.
• A vizesblokkokban új aljzatbetont kell készíteni, kenhető vízszigeteléssel, hajlaterősítő szalag beépítésével(zuhanyzókban).
42-000-2.1 Lapburkolatok bontása, padlóburkolat bármely méretű kőagyag, mozaik vagy tört mozaik (NOVA) lapból 111,4 m2
42-000-2.2 K Lapburkolatok bontása, falburkolat bármely méretű kőagyag, mozaik vagy tört mozaik (NOVA) lapból 441,7 m2

42-011-1.1.1.2-0148702 Ajzat elökészítése, aljzatok bontása, felbontott aljzatok visszajavítása, zsakos estrich betonnal 5-10 cm vastagságban 111,4 m2
42-011-2.1.1.2-0148702 Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen kenhető víz- és páraszigetelés felhordása egy rétegben, hajlaterősítő szalag elhelyezésével Mapei Mapegum kenhető szigetelés, beltéri 50 m2
42-012-1.1.1.2.1.1-0212003 Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel LB-Knauf GRES/Gres ragasztó, EN 12004 szerinti C2TE minősítéssel, kül- és beltérbe, fagyálló, padlófűtéshez is, Cikkszám: K00617801 LB-Knauf Colorin flex fugázó, EN 13888 szerinti CG2 minősítéssel, fehér, Cikkszám: K00630 Megrendelővel egyeztetett lapokkal. 441,7 m2
42-022-1.1.1.2.1.1-0212004 Padlóburkolat készítése, beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel LB-Knauf FLEX/Flex ragasztó, EN 12004 szerinti C2TE minősítéssel, kül- és beltérbe, fagyálló, padlófűtéshez is, Cikkszám: K00617021 LB-Knauf Colorin flex fugázó, EN 13888 szerinti CG2 minősítéssel, fehér, Cikkszám: K00630
Megrendelővel egyeztetett lapokkal. 111,4 m2
• A vizesblokkokban a padlókon gress hidegburkolatot kell készíteni (a zuhanyzókban csúszásmentes gress hidegburkolat készül), az oldalfalakat csempeburkolattal kell ellátni, a megrendelővel egyeztetett kialakítással, és a megrendelő által kiválasztott színekkel új WC elválasztó falakat kell építeni, a megrendelővel egyeztetett kialakítással vizesblokk a belső nyílászáróit festeni, javítani szükséges.
• A WC helyiségekben az elektromos hálózatot javítani kell szükség szerint a vezetékek és a szerelvények cseréjével a vizesblokkokba új szanitereket kell beépíteni, a szerelvényekkel együtt.
82-009-5.1-0112641 Mosdó vagy mosómedence berendezés elhelyezése és bekötése, kifolyószelep, bűzelzáró és sarokszelep nélkül, falra szerelhető porcelán kivitelben (komplett) ALFÖLDI/BÁZIS porcelán mosdó, 60 cm, 3 csaplyukkal (fúrt), fehér, Kód: 4196 71 12 db

82-009-11.1.1.2-0110231 WC csésze elhelyezése és bekötése, öblítőtartály, sarokszelep, WC ülőke, nyomógomb nélkül, porcelánból, alsókifolyású, mélyöblítésű kivitelben ALFÖLDI/BÁZIS porcelán mélyöblítésű WC csésze, 6 l alsó kifolyású, fehér, Kód: 4033 00 01 15 db

82-009-12.1-0117096 WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC-ülőke SOLINAR WC-ülőke, 8780 95 01, fehér 15 db
82-009-12.2.1-0135121 WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC csatlakozó, alsó kifolyású WC-hez HL200/1, Lágy PE WC-csatlakozó elfordítható excenterrel (0-20mm) és többrészes DN110 ajakos tömítéssel, fehér 15 db

82-009-12.3-0118056 WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC öblítőcsövek B&K WC öblítő cső MIDA tartályhoz, d50/32 mm, 600 mm Cikkszám: V815301 15 db

82-009-13.1-0118041 WC öblítőtartály felszerelése és bekötése, falsík elé szerelhető, műanyag B&K MIDA falon kívüli/fal mögé építhető pneumatikus WC-öblítőtartály, 6/9 literes, alacsonyan szerelhető, fehér, cső nélkül, Cikkszám: V842901 15 db
82-009-15.1.1-0111526 Vizelde vagy piszoár berendezés elhelyezése, öblítőszelep, sarokszelep és bűzelzáró nélkül, porcelán, falra szerelhető vizelde ALFÖLDI/BÁZIS porcelán vizelde (hátsó bekötésű), fehér, Kód: 4333 00 8 db
82-009-30.3484.3 K Épített zuhanytálca kialakítása szerelvényekkel 4 db
Karakterkorlát miatt folytatás a II.2.4) pontban.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 17506590 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Bocskai I. Szakgimn. Vizesblokk felújítási munkái
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262700-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4200 Hajdúszoboszló, József Attila u. 25/C. HRSZ:2477/3
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
II.1.4) A közbeszerzés mennyisége: Folytatás1
82-009-31.2-0135032 Vizes berendezési tárgyak bűzelzáróinak felszerelése, mosdóhoz, bidéhez HL132/40, Mosdószifon DN40 x 5/4", magasságában állítható összekötőcsővel, lecsavarható búrával, rozettával 22 db
82-009-31.5-0135009 Vizes berendezési tárgyak bűzelzáróinak felszerelése, vizelde csészéhez HL130/40, Vizeldeszifon DN40, csatlakozó-mandzsettával és rozettával 8 db
82-016-2.1-0221001 Szappan vagy illatosító adagolók elhelyezése falra szerelt kivitelben TORK S-1 fém, fehér színű folyékonyszappan adagoló, Rendelési szám: B&K 252040 12 db
82-016-3.1-0221015 Papíradagolók elhelyezése falra szerelt kivitelben Kéztörlőpapír adagoló fém, fehérre szinterezett, hajtogatott papírhoz, Rendelési szám: B&K D105CA 12 db
82-016-3.1-0221021 Papíradagolók elhelyezése falra szerelt kivitelben Toalettpapír adagoló fém, fehérre szinterezett, három normál tekercshez, Rendelési szám: B&K M780C 15 db
• A vizesblokkokban lyukas, korrodált radiátorokat, fűtési csöveket ki kell cserélni, szükség szerint, de ez csak a lebontásuk utáni állapotfelmérés függvényében szükséges.
A padlóburkolatok, és a festett falak nem takaríthatóak. Több helyen omlik a vakolat a mennyezetről és az oldalfalról a leázások és a nem megfelelő burkolatok miatt. A berendezések egy része nem működik (Wc tartályok, csapok, pissoarok, zuhanyzók). A Wc-ket elvállasztó paravánfalak nagyon rossz állapotban vannak (mozog, nem működik, nem zárható).
A világítás kapcsolók a vizesblokkban helyenként kijárnak a falból. A vezeték (MM falkábel) az ornló vakolat miatt a mennyezeten kilátszik.
71-000-1.1.1 Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; védőcső leszerelése műanyag csőből, falhoronyból mindennemű villanyszerelési anyag bontása 1 klt

71-001-1.1.1.1.1-0110113 Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vékonyfalú kivitelben, könnyű mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 11-16 mm HYDRO-THERM beltéri Mü III. vékonyfalú, hajlítható merev műanyag szürke védőcső 13.5 mm, Kód: MU-III 13.5 90 m
71-002-1.1-0210002 Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 PannonCom-Kábel H07V-U 450/750V 1x1,5 mm2, tömör rézvezetővel (MCu) 270 m
71-010-1.1.1.1.1-0140227 Fénycsöves világítótest, és kapcsolók elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, normál, száraz helyiségbe szerelhető, 1*20 W tükrös rácsos ledcsöves táblavilágító 9 db
71-067-2.3.8.5 K Elektromos szerelvények elhelyezése meglévő kialakítás szerint 32 db
A vizesblokkban az acél szennyvíz gerincvezeték (vezetékek) teljesen el vannak korrodálódva. A lebontott acél szennyvízvezetékeket ki kell cserélni KG-PVC anyagú csövekre a megfelelő idomokkal és dimenzióban.
Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott dokumentáció meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal ajánlatkérő – a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján – egyenértékű megajánlásokat elfogad. A nyertes ajánlattevővel való szerződés megkötését követően az egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az irányadóak.
A további információkat, a részletes műszaki tartalmat, az ajánlatkérő elvárásait, egyéb információkat a további közbeszerzési dokumentumok részletezik.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő olyan szakember, aki közhasználatú építmény építésének és/vagy felújításának irányításában szerzett tapasztalattal rendelkezik. (igen/nem) 10
2 A teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő olyan szakember, aki rendelkezik gépészeti munkák kivitelezésének irányításában szerzett gyakorlattal. (igen/nem) 10
3 Jótállás vállalt időtartama /min. 36 hónap, max. 60 hónap/  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Bocskai I. Szakgimn. Vizesblokk felújítási munkái
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/12/23 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Egberstone Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_61701944
Postai cím: Piac Utca 53. 1/4.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4025
Ország: Magyarország
E-mail: egberstone@gmail.com
Telefon: +36 307460398
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13062233209
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 17506590
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: építési munkálatok irányítása,építménygépészeti munkálatok irányítása
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Egberstone Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_61701944
Postai cím: Piac Utca 53. 1/4.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4025
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13062233209

Hivatalos név: K-Gipser Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_60638807
Postai cím: Cegléd Utca 11
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4029
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13308188209

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/12/11 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/12/31 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges