Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/33
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája: Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2019.02.15.
Iktatószám: 2509/2019
CPV Kód: 45262690-4
Ajánlatkérő: Egerbakta Községi Önkormányzat
Teljesítés helye: Egerbakta, Siroki út 29. 288/2 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: JMI-ÉPÍTŐ Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Egerbakta Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_40900751
Postai cím: Bátori Út 12
Város: Egerbakta
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3321
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Varga Tibor József
Telefon: +36 36465018
E-mail: egerbakta@egerbakta.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Szociális intézmény kialakítása Egerbaktán
Hivatkozási szám: EKR000846042018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262690-4
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A FUNKCIÓK rövid építészeti leírása:
A meglévő helyiségekben a következő funkciók kapnak helyet: Családi és gyermekjóléti vezetői iroda, interjú iroda. A szociális étkeztetési iroda, mellette a házi segítségnyújtás irodája.
Az épületben lévő tálaló konyha szerepe: a szociális étkeztetési munkatársak a behozott kész ételt ételhordókba rakják, majd azokat a helyszínre szállítják. A konyhai tárolóban elhelyezhető a konyhai segédanyag. Kialakításra kerül egy ffi egy női, személyzeti és egy akm. szociális blokk rész. Az épület utca felőli részében kerül kialakításra két foglalkoztató tér, mely a család és gyermekjóléti szolgálat munkájához szükséges.
Az épület főbb műszaki adatai: A telek területe: 888 m2 Beépített terület: 264,49m2 Beépítési százalék: 29,78%
TERVEZETT ÁLLAPOT Főbb épületszerkezetek:
- Alapozás: kő alap (meglévő megmaradó),bővítés: sávalap, lábazati gerendával,
- Felmenő falazat: meglévő: 44 cm vtg tufa kő falazat (meglévő megmaradó), bővítés: Porotherm PT30 és PT 44
- Födém: meglévőnél: borított fagerendás födém, (meglévő megmaradó )
- Tetőhéjazat: Cserepes lemez fedés
- Koszorúk: monolit vasalt beton szerkezetű
- Bádogos szerkezetek: festett horganyzott anyagúak új kerül beépítésre
- Válaszfalak: kisméretű tégla, új falak Ytong
- Vízszigetelés: az új vizes hg-ek kenhető vízszigetelést kapnak, sarokerősítő szalaggal.
- Hőszigetelés: padlástértér: 20 cm ásványgyapot vízszintes síkban, oldalfal: 10 cm EPS rendszer, lábazat:6 cm perforált rendszer, padló 5 cm xps lapokkal.
- Burkolatok: bontás után terv szerinti kialakításban kerámia.
- Nyílászárók: kívül felújított, belül fa szerkezetű új ablakok, 1,1 W/m2K értékkel bíró üvegezéssel.
- Homlokzati felületképzés: kapart nemes vakolat, az eps rendszer eleme.
- Felületkezelések: A belső falfelületek és mennyezetek glettelt, háromszori diszperziós festésűek. A külső látható faszerkezetek és a belső ajtók mázoltak, műanyag nyílászárók natúr fehér színben.
TEREZETT ÁLLAPOT: Épületgépészet:
- Vízellátás: a meglévő községi hálózatra csatlakozással, műanyag csővel szerelve.
- Szennyvízelvezetés: padlóösszefolyókkal, PVC cső gyűjtővezetékkel a meglévő zárt tárolóba csatlakozással
- Elektromos energia ellátás: meglévőre községi hálózatra csatlakoztatva
- Fűtés: új kondenzációs kazán, modern radiátoros rendszerrel
- Szellőzés: Az épület természetes szellőzése a homlokzati nyílászárókon keresztül biztosított, egyéb helyeken 110mm átmérőjű elektromos ventillátorral.
- Csapadékvíz elvezetés: Lefolyó csatornán keresztül az épület körül kivezetve saját telken belül.
TERVEZETT ÁLLAPOT: Akadálymentesítés:
Az utcai oldal felől egy 1,70 m széles rámpát alakítunk ki, mely 95 és 75 cm magasan cső kézfogóval rendelkezik, szabályos kerékvetővel és csúszásmentes burkolattal. A rámpa belefut a hátsó teraszba, így biztosítva az épület hátsó részébe történő bejutást. Az épület ügyfelekkel érintkező helyiségei mind küszöbmentes bejárati ajtóval lesznek ellátva, min 90 cm szabályos mérettel.
A villamos hálózat is akadálymentes magasságban lesz kialakítva, a wc-ben pedig a szabványnak megfelelően kell a jelző és szaniter tárgyakat elhelyezni.
TERVEZETT ÁLLAPOT: Energetika:
- Utólagos hőszigetelés: tetőtér: 20 cm ásványgyapot vízszintes síkokban, oldalfal: 10 cm EPS rendszer, lábazat:6 cm perforált rendszer, padló 5 cm xps lapokkal.
- Nyílászárók cseréje: új fa ablakok, 1,1 W/m2K értékkel bíró üvegezéssel.
- Fűtéskorszerűsítés: kondenzációs gázkazán, radiátoros rendszer, helyiségenként szabályozott hőmérséklettel.
TERVEZETT ÁLLAPOT: Parkoló: A telken belül a jogszabályi előírásoknak megfelelően 4 db parkoló és egy akadálymentes parkoló kerül kialakításra. A további szükséges parkoló igény az önkormányzat közterületein biztosított.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 44695041 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Szociális intézmény kialakítása Egerbaktán
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45223300-9
További tárgyak: 45260000-7
45315100-9
45331000-6
45350000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: Egerbakta, Siroki út 29. 288/2 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A FUNKCIÓK rövid építészeti leírása:
A meglévő helyiségekben a következő funkciók kapnak helyet: Családi és gyermekjóléti vezetői iroda, interjú iroda. A szociális étkeztetési iroda, mellette a házi segítségnyújtás irodája.
Az épületben lévő tálaló konyha szerepe: a szociális étkeztetési munkatársak a behozott kész ételt ételhordókba rakják, majd azokat a helyszínre szállítják. A konyhai tárolóban elhelyezhető a konyhai segédanyag. Kialakításra kerül egy ffi egy női, személyzeti és egy akm. szociális blokk rész. Az épület utca felőli részében kerül kialakításra két foglalkoztató tér, mely a család és gyermekjóléti szolgálat munkájához szükséges.
Az épület főbb műszaki adatai: A telek területe: 888 m2 Beépített terület: 264,49m2 Beépítési százalék: 29,78%
TERVEZETT ÁLLAPOT Főbb épületszerkezetek:
- Alapozás: kő alap (meglévő megmaradó),bővítés: sávalap, lábazati gerendával,
- Felmenő falazat: meglévő: 44 cm vtg tufa kő falazat (meglévő megmaradó), bővítés: Porotherm PT30 és PT 44
- Födém: meglévőnél: borított fagerendás födém, (meglévő megmaradó )
- Tetőhéjazat: Cserepes lemez fedés
- Koszorúk: monolit vasalt beton szerkezetű
- Bádogos szerkezetek: festett horganyzott anyagúak új kerül beépítésre
- Válaszfalak: kisméretű tégla, új falak Ytong
- Vízszigetelés: az új vizes hg-ek kenhető vízszigetelést kapnak, sarokerősítő szalaggal.
- Hőszigetelés: padlástértér: 20 cm ásványgyapot vízszintes síkban, oldalfal: 10 cm EPS rendszer, lábazat:6 cm perforált rendszer, padló 5 cm xps lapokkal.
- Burkolatok: bontás után terv szerinti kialakításban kerámia.
- Nyílászárók: kívül felújított, belül fa szerkezetű új ablakok, 1,1 W/m2K értékkel bíró üvegezéssel.
- Homlokzati felületképzés: kapart nemes vakolat, az eps rendszer eleme.
- Felületkezelések: A belső falfelületek és mennyezetek glettelt, háromszori diszperziós festésűek. A külső látható faszerkezetek és a belső ajtók mázoltak, műanyag nyílászárók natúr fehér színben.
TEREZETT ÁLLAPOT: Épületgépészet:
- Vízellátás: a meglévő községi hálózatra csatlakozással, műanyag csővel szerelve.
- Szennyvízelvezetés: padlóösszefolyókkal, PVC cső gyűjtővezetékkel a meglévő zárt tárolóba csatlakozással
- Elektromos energia ellátás: meglévőre községi hálózatra csatlakoztatva
- Fűtés: új kondenzációs kazán, modern radiátoros rendszerrel
- Szellőzés: Az épület természetes szellőzése a homlokzati nyílászárókon keresztül biztosított, egyéb helyeken 110mm átmérőjű elektromos ventillátorral.
- Csapadékvíz elvezetés: Lefolyó csatornán keresztül az épület körül kivezetve saját telken belül.
TERVEZETT ÁLLAPOT: Akadálymentesítés:
Az utcai oldal felől egy 1,70 m széles rámpát alakítunk ki, mely 95 és 75 cm magasan cső kézfogóval rendelkezik, szabályos kerékvetővel és csúszásmentes burkolattal. A rámpa belefut a hátsó teraszba, így biztosítva az épület hátsó részébe történő bejutást. Az épület ügyfelekkel érintkező helyiségei mind küszöbmentes bejárati ajtóval lesznek ellátva, min 90 cm szabályos mérettel.
A villamos hálózat is akadálymentes magasságban lesz kialakítva, a wc-ben pedig a szabványnak megfelelően kell a jelző és szaniter tárgyakat elhelyezni.
TERVEZETT ÁLLAPOT: Energetika:
- Utólagos hőszigetelés: tetőtér: 20 cm ásványgyapot vízszintes síkokban, oldalfal: 10 cm EPS rendszer, lábazat:6 cm perforált rendszer, padló 5 cm xps lapokkal.
- Nyílászárók cseréje: új fa ablakok, 1,1 W/m2K értékkel bíró üvegezéssel.
- Fűtéskorszerűsítés: kondenzációs gázkazán, radiátoros rendszer, helyiségenként szabályozott hőmérséklettel.
TERVEZETT ÁLLAPOT: Parkoló: A telken belül a jogszabályi előírásoknak megfelelően 4 db parkoló és egy akadálymentes parkoló kerül kialakításra. A további szükséges parkoló igény az önkormányzat közterületein biztosított.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Vállalt jótállás időtartama (hónapokban megadva, minimum 12 hónap, 60 hónaptól a maximális pontszám jár) 20
2 Hátrányos helyzetű munkavállalók bevonása a teljesítésbe (igen-nem) (1 fő) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-4.1.1-15-HE1-2016-00005
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: Szociális intézmény kialakítása Egerbaktán
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/01/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: JMI-ÉPÍTŐ Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_43465165
Postai cím: Pap-hegy dűlő Külterület
Város: Eger
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
E-mail: info@jmi.hu
Telefon: +36 203321064
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22725426210
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 44695041
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: JMI-ÉPÍTŐ Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_43465165
Postai cím: Pap-hegy dűlő Külterület
Város: Eger
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22725426210

Hivatalos név: Képes Péter
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47353572
Postai cím: Maklári út 152
Város: Eger
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 64062705130

Hivatalos név: Cserháti István
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_14323704
Postai cím: Szent István 56
Város: Erdőtelek
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3358
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 63857797230

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/12/18 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/14 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges