Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/228
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.11.27.
Iktatószám:22666/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Balmazújvárosi Református Egyházközség
Teljesítés helye:4060 Balmazújváros, Kossuth tér 14. - Balmazújváros, belterület 795/2 hrsz
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Humán-Ép Ingatlanforgalmazó Kft.
Ajánlatkérő típusa:Kbt 5. § (4) bekezdése szerinti önként csatlakozó
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Balmazújvárosi Református Egyházközség
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55171094
Postai cím: Kossuth Tér 12. 888/1
Város: Balmazújváros
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4060
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Sztankó-Molnár Carmen
Telefon: +36 707740087
E-mail: office@sztanko-molnar.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Kbt 5. § (4) bekezdése szerinti önként csatlakozó
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Építési beruházás_2
Hivatkozási szám: EKR001302312019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A fejlesztéssel érintett létesítmény a Balmazújváros, Kossuth tér 14. ( Hrsz.: 795/2 ) alatt lévő általános iskola.
A program keretében a teljes épület energetikai korszerűsítése és projektarányos akadálymentesítése kerül megvalósításra. Az energetikai felújítás keretén belül, az épülethatároló falszerkezetek és lapostetők hőszigetelése, a külső nyílászárók cseréje - új műanyag nyílászárókra, főbejárati rámpa készítése, a fűtés és a használati meleg vízellátás korszerűsítése és napelem létesítése tervezett.
A külső oldali hőszigetelés és a lapostetős födém hőszigetelése tervezett. Zártcellás hőszigetelő lemez kerül elhelyezésre az épület lábazati részre. A lábazatra vékonyvakolat kerül. A jelenlegi fa pallótokos nyílászárókat ki kell bontani. Az épület gázfűtéses, mely állapota erősen leromlott. A radiátorok cseréje szükséges, védőburkolattal ellátva, termosztatikus fejek elhelyezésével.
Az épület projektarányos akadálymentesítése tervezett. Új belső nyílászárók az akadálymentes közlekedési útvonalon, valamint a főbejáraton egy akadálymentesen kialakított rámpa kerül kialakításra. A vizesblokkok nem kerülnek akadálymentesítésre. A "C" épület lapostető felületére napelemek kerülnek elhelyezésre.
Mennyiségi kimutatás
Homlokzati csőállvány: 2865 m2
Lábazati vékonyvakolt készítése: 88 m2
Homlokzati vékonyvakolat készítése:2369 m2
Üvegszövetháló elhelyezése: 1026 m2
Lefolyó csatorna cseréje: 193 m
Ablakpárkány bádogozás: 554 m
Műanyag nyílászáró elhelyezése: 375 db
Lakatos szerkezetek elhelyezése: 120 kg
Belső festés: 487 m2
Homlokzat hőszigetelése: 2457 m2
Rámpa készítése:10 m2
Lapostető szigetelése 804,56 m2
Radiátor csere: 162 db
Napelem elhelyezése:94 db
Földszint alapterület: 2006,69 m2
Emelet alapterület: 1180,71 m2
Összes alapterület: 3187,4 m2
A kivitelezési munkával kapcsolatos részletes információkat a csatolt műszaki dokumentáció tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 226032343 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Balmazújvárosi Ref. Ált. Isk. felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 14. - Balmazújváros, belterület 795/2 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A fejlesztéssel érintett létesítmény a Balmazújváros, Kossuth tér 14. ( Hrsz.: 795/2 ) alatt lévő általános iskola.
A program keretében a teljes épület energetikai korszerűsítése és projektarányos akadálymentesítése kerül megvalósításra. Az energetikai felújítás keretén belül, az épülethatároló falszerkezetek és lapostetők hőszigetelése, a külső nyílászárók cseréje - új műanyag nyílászárókra, főbejárati rámpa készítése, a fűtés és a használati meleg vízellátás korszerűsítése és napelem létesítése tervezett.
A külső oldali hőszigetelés és a lapostetős födém hőszigetelése tervezett. Zártcellás hőszigetelő lemez kerül elhelyezésre az épület lábazati részre. A lábazatra vékonyvakolat kerül. A jelenlegi fa pallótokos nyílászárókat ki kell bontani. Az épület gázfűtéses, mely állapota erősen leromlott. A radiátorok cseréje szükséges, védőburkolattal ellátva, termosztatikus fejek elhelyezésével.
Az épület projektarányos akadálymentesítése tervezett. Új belső nyílászárók az akadálymentes közlekedési útvonalon, valamint a főbejáraton egy akadálymentesen kialakított rámpa kerül kialakításra. A vizesblokkok nem kerülnek akadálymentesítésre. A "C" épület lapostető felületére napelemek kerülnek elhelyezésre.
Mennyiségi kimutatás
Homlokzati csőállvány: 2865 m2
Lábazati vékonyvakolt készítése: 88 m2
Homlokzati vékonyvakolat készítése:2369 m2
Üvegszövetháló elhelyezése: 1026 m2
Lefolyó csatorna cseréje: 193 m
Ablakpárkány bádogozás: 554 m
Műanyag nyílászáró elhelyezése: 375 db
Lakatos szerkezetek elhelyezése: 120 kg
Belső festés: 487 m2
Homlokzat hőszigetelése: 2457 m2
Rámpa készítése:10 m2
Lapostető szigetelése 804,56 m2
Radiátor csere: 162 db
Napelem elhelyezése:94 db
Földszint alapterület: 2006,69 m2
Emelet alapterület: 1180,71 m2
Összes alapterület: 3187,4 m2
A kivitelezési munkával kapcsolatos részletes információkat a csatolt műszaki dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Szakember szakmai tapasztalata 15
2 Szakember szakmai tapasztalata 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-5.2.13.
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárást a Kbt. 56. § (6) bekezdése alapján feltételes közbeszerzésként indította meg tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő a KEHOP-5.2.13. azonosítószámú „Pályázatos épületenergetikai felhívás egyházak részére” elnevezésű felhívásra támogatásra irányuló igényt fog benyújtani. Erre tekintettel Ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja a közbeszerzési eljárást, amennyiben a KEHOP-5.2.13. azonosítószámú „Pályázatos épületenergetikai felhívás egyházak részére” elnevezésű felhívásra benyújtásra kerülő támogatásra irányuló igény nem kerül elfogadásra, vagy elfogadásra kerül, de az elfogadást rögzítő támogatási szerződés nem lép hatályba. Ajánlatkérő rögzíti továbbá, hogy a jelen pont szerinti támogatásra irányuló igény elfogadását rögzítő támogatási szerződés hatályba lépését a Kbt. 135. § (12) bekezdésében foglalt lehetőséggel élve a közbeszerzési hatálybalépését felfüggesztő feltételnek is tekinti. Azaz a közbeszerzési szerződés az Ajánlatkérő által a KEHOP-5.2.13. azonosítószámú „Pályázatos épületenergetikai felhívás egyházak részére” elnevezésű felhívásra benyújtásra kerülő támogatásra irányuló igény elfogadását rögzítő támogatási szerződés hatályba lépését követő napon lép hatályba.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Balmazújvárosi Ref. Ált. Isk. felújítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/11/15 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Humán-Ép Ingatlanforgalmazó Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_48082763
Postai cím: Füredi Út 98.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: Magyarország
E-mail: humanep@gmail.com
Telefon: +36 306644279
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 52998538
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12510410209
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 183295045
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 226032343
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: napelemrendszer beépítés - kivitelezési munkák elvégzése; felelős műszaki vezetés - épületgépészet; felelős műszaki vezetés - építés.
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Humán-Ép Ingatlanforgalmazó Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_48082763
Postai cím: Füredi Út 98.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12510410209

Hivatalos név: Ki-Therm Épületgépészeti Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55896203
Postai cím: Iskola Köz 21.
Város: Balmazújváros
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4060
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12719877209

Hivatalos név: Kiker Building
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96212693
Postai cím: Petőfi Utca 28.
Város: Balmazújváros
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4060
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23724545209

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/10/07 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
x Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/26 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges