Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/218
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.11.13.
Iktatószám:21944/2019
CPV Kód:45215100-8
Ajánlatkérő:Gróf Tisza István Kórház
Teljesítés helye:Gróf Tisza István Kórház (4100 Berettyóújfalu, Orbán Balázs tér 1.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Generál-Építő '98 Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Egészségügyi Intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Gróf Tisza István Kórház
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55511214
Postai cím: Orbán Balázs Tér 1
Város: Berettyóújfalu
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Muraközi Zoltán főigazgató
Telefon: +36 54507567
E-mail: titkarsag@berettyokorhaz.hu
Fax: +36 54507551
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.berettyokorhaz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.berettyokorhaz.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Egészségügyi Intézmény
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: FT-1250/Berettyó/2019–Szülészeti oszt. felújítása
Hivatkozási szám: EKR001208302019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45215100-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási szerződés keretében az intézményben található Szülészeti Osztály felújítási munkáinak kivitelezése a műszaki leírás, valamint a mellékletben található árazatlan költségvetés alapján. A felújítási munkákat a Szülészeti Osztály folyamatos működése mellett kell elvégezni.
Építészeti munkák:
Alapterület: I. emelet : 541.9 m2
II. emelet 294.5 m2
A szülőszobai blokkban a meglévő vajúdó helyiségből elfalazva kerül kialakításra az új szülőszoba. A jelenlegi vizsgáló helyiség funkció áthelyezésre kerül az előkészítő helyiségben kialakított szeparált térbe. A jelenlegi vizsgáló helyiség helyén, a tervezett szülőszobához kapcsolódó család-barát vajúdó helyiség kerül kialakításra egy légtérben elhelyezve a szülőszobával, amelyhez korszerű vizesblokk csatlakozik. A várakozó édesapák részére a szülőszoba közelébe az apapihenő kerül kialakításra vizesblokkal.
Az újszülött és terhes gyermekágyi blokkban a meglévő burkolatok cseréje padozaton, és oldalfalon, belső nyílászárók cseréje. A 35 m2 hatágyas kórtermek átalakítása két 13 m2-es kórteremmé előtérrel és új vizesblokkokkal, amely az igényeknek megfelelően zuhanyzóval, wc-vel és mosdóval kerülnek kialakításra. A fürdőszoba fala körbe mennyezetig (3.00m) magasságig csempézve.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 89950631 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Szülészeti Osztály felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45215100-8
További tárgyak:45232151-5
45261400-8
45410000-4
45421130-4
45430000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: Gróf Tisza István Kórház (4100 Berettyóújfalu, Orbán Balázs tér 1.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés keretében az intézményben található Szülészeti Osztály felújítási munkáinak kivitelezése a műszaki leírás, valamint a mellékletben található árazatlan költségvetés alapján.
Építészeti munkák:
Alapterület: I. emelet : 541.9 m2
II. emelet 294.5 m2
A szülőszobai blokkban a meglévő vajúdó helyiségből elfalazva kerül kialakításra az új szülőszoba. A jelenlegi vizsgáló helyiség funkció áthelyezésre kerül az előkészítő helyiségben kialakított szeparált térbe. A jelenlegi vizsgáló helyiség helyén, a tervezett szülőszobához kapcsolódó család-barát vajúdó helyiség kerül kialakításra egy légtérben elhelyezve a szülőszobával, amelyhez korszerű vizesblokk csatlakozik. A várakozó édesapák részére a szülőszoba közelébe apapihenő kerül kialakításra vizesblokkal.
Az újszülött és terhes gyermekágyi blokkban a meglévő burkolatok cseréje padozaton, és oldalfalon, belső nyílászárók cseréje. A 35 m2 hatágyas kórtermek átalakítása két 13 m2-es kórteremmé előtérrel és új vizesblokkokkal, amely az igényeknek megfelelően zuhanyzóval, wc-vel és mosdóval kerülnek kialakításra. A fürdőszoba fala körbe mennyezetig (3.00m) magasságig csempézve.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
Értékelés:
Az Ajánlatkérő az alkalmas Ajánlattevők érvényes ajánlatait a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint „a legjobb ár-érték arányt adó ajánlat kiválasztásának” elve alapján értékeli. Az egyes részszempontokra adható pontszám: 0-10.
Értékelési szempontok részletezése:
1. értékelési szempont:
Az ellenszolgáltatás összértéke (nettó HUF)
Nettó összár HUF, az értékelése fordított arányosság elve alapján történik./súlyszám 70
2. értékelési szempont:
Teljesítési határidő (napokban):
Az értékelése fordított arányosság elve alapján történik. A vállalt korábbi teljesítés napokban megadva, a legfeljebb 120 nap 0 pont, a 90 nap vagy korábbi teljesítés 10 pont. A legfeljebb 120 nap feletti ajánlat érvénytelen./súlyszám 15
3. értékelési szempont:
A teljeskörű jótállás időtartama (hónapokban) Az értékelése egyenes arányosság elve alapján történik. Min. 12 hónap=0 pont, a 48 hónap, vagy e fölötti=10 pont. A min 12 hónapnál kevesebb ajánlat érvénytelen./súlyszám 10
4. értékelési szempont:
A kivitelezés során az építési területek folyamatos takarításának, a keletkezett építési hulladék folyamatos elszállításának biztosítása a kórház területéről, a szülészet folyamatos működésére tekintettel. Kérjük megadni, igen vagy nem. (nem=0 pont, igen=10 pont) /súlyszám 5
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. értékelési szempont: Teljesítési határidő (napokban)  15
2 3. értékelési szempont: A teljeskörű jótállás időtartama (hónapokban) 10
3 4. értékelési szempont részletezése a II.2.4. pontban a karakterkorlátozás miatt 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Az ellenszolgáltatás összértéke nettó HUF Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Szülészeti Osztály felújítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/10/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Generál-Építő '98 Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_60913227
Postai cím: Kossuth Utca 41
Város: Berettyóújfalu
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4100
Ország: Magyarország
E-mail: iroda@general98.hu
Telefon: +36 302696860
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11794280209
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 89950631
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Gépészet, burkolás, festés, villanyszerelés.
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Generál-Építő '98 Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_60913227
Postai cím: Kossuth Utca 41
Város: Berettyóújfalu
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11794280209

Hivatalos név: Vámos Épker Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52678725
Postai cím: Puskin Utca 32-34
Város: Berettyóújfalu
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13267366209

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/09/18 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/13 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges