Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/74
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.04.16.
Iktatószám:6848/2019
CPV Kód:45212100-7
Ajánlatkérő:Magyar Természetjáró Szövetség Mogyoród Nagyközség Önkormányzata
Teljesítés helye:Mogyoród, Somlyó-hegy (hrsz: 0198/2);Mogyoród, Rózsa utca 2-4. (hrsz: 1114)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.05.07.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Természetjáró Szövetség
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69013364
Postai cím: Bajcsy-Zsilinszky Út 31.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1065
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tassy Márk
Telefon: +36 13112467
E-mail: info@termeszetjaro.hu
Fax: +36 13327177
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.termeszetjaro.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
Hivatalos név: Mogyoród Nagyközség Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54452837
Postai cím: Dózsa György Út 40
Város: Mogyoród
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Paulovics Géza
Telefon: +36 28540716
E-mail: mogyorod@mogyorod.hu
Fax: +36 28540715
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://mogyorod.asp.lgov.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
x Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: Magyar Természetjáró Szövetség (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000100162019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000100162019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Szent László Kilátó felújítása, Emlékhely építése
Hivatkozási szám: EKR000100162019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212100-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Kivitelezési szerződés keretében a Szent László Kilátó-Kápolna felújítása, valamint a Szent László Emlékhely és Látógatóközpont építése az alábbiak szerint:
1. rész - Szent László Kilátó-Kápolna felújítása: kilátó magassága 14,49 m;
2. rész - Szent László Emlékhely és Látogatóközpont építése: a tervezett épület beépített alapterülete: 120,69 m2; a hasznos alapterület kb. 99 m2.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
x Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók x valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
  Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Szent László Kilátó-Kápolna felújítása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212100-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Mogyoród, Somlyó-hegy (hrsz: 0198/2)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kivitelezési szerződés keretében a Szent László Kilátó-Kápolna felújítása az alábbiak szerint:
Makovecz Imre 2000-ben, egy Milleneumi emlékművet tervezett a Mogyoród külterületén fekvő Somlyó-hegyre, ami egy kilátót és kápolnát foglal magában; a tervek alapján a kilátó 2002-ben épület meg. A kilátó külső és belső vakolatát egységesen el kell
távolítani, a fugákat ki kell kaparni. A letisztított felületet az élő mikroorganizmusok elpusztítása miatt nagynyomású vizes tisztítással kell kezelni. A kifagyott, letöredezett téglákat le kell verni, el kell távolítani. A hiányzó téglákat szakszerűen, kötésben rakva be kell falazni, javított mészhabarcsba rakva. A száraz, megtisztított falfelületet előfröcskölő, szulfátálló fröccsvakolattal kell kellősíteni, majd WTA minősítésű alapvakolattal ellátni. Ezután következik a mohosodás elleni alapozó réteg, majd impregnálni kell a felületet. Földszint feletti födém: a födém teljes bontása a falban lévő sárgerendával együtt. A sárgerenda eltávolítása után vasbeton koszorú beépítése szükséges a falazatban. A földszintről induló lépcsőt egy tartósabb, és Makovecz Imre által is gyakran alkalmazott megoldással, monolit vasbeton szerkezetű, élére állított tégla járófelületű lépcsőre kell cserélni. A közbenső szintről induló lépcső megoldása hasonló az eredetihez, de jobb anyagból, keményfából készítendő. Erkélyek: a korhadt anyagokat eltávolítva, az eredeti terv szerint, az
erkélytartó elemeket a nyílások mellvédjein építendő 15 cm-es vasalt párkányról indítjuk, ahol a párkányok elmozdulását a falba történő dűbelezéssel akadályozzuk meg. Tetőt tartó oszlopok és a falhoz való kapcsolatuk tartós megoldása. A falak nem igényelnek külön festést, kivéve a kápolna belső felületét, amit meszelni kell. A faanyagokat gomba- és lángmentesíteni kell, utána pácolni. A kilátó magassága 14,49 m.
A jelzett helyen nincsen áramszolgáltatói hálózat. A minimális energiaigény (~0,5kW) biztosítására napelemes rendszert telepítünk. A napelemeket tartó oszlopokra szereljük, a hozzá kapcsolódó vezérlő elektronika és akku pakk, illetve az elektromos elosztó egy szabadon álló műanyag szekrényben kap helyet. A napelemes rendszert (napelemek, tartó oszlopok, vezérlő elektronika (inverter), akku pakk) csomagban a nyertes vállalkozó szállítja.
A Szent-László Kilátó-Kápolna előtti tisztáson új bio-wc létesül a régi helyett. Továbbá három pihenőpadot és sütögető helyet alakítanak ki. A kilátó mögötti ösvény mentén lesz négy akkumulátorra termelő napelem.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok II. fejezete tartalmazza.
A II.2.7) pont szerinti teljesítési határidő a készre jelentés időpontja, amely nem foglalja magában a műszaki átadás-átvétel legfeljebb 30 napos időtartamát.
A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez legalább 1 fő, a felelős műszaki vezetői névjegyzékben [266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet, 1. melléklet IV. fejezet] szereplő, legalább MV-É kategóriás vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezető szakember közreműködését biztosítsa a teljesítés során, a szerződés teljes időtartama alatt. A vállalt nyilvántartásba vételi kötelezettség szerződéskötésig történő elmaradása, vagy az igazolásának hiánya a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, melynek tudomásulvételéről az ajánlatban nyilatkozni kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. Jótállási időszak (hónap, legkedvezőbb 60 hónap, legkedvezőtlenebb 36 hónap) 10
2 2. Az M/2. alkalmassági előírás tekintetében megnevezett szakember többlet szakmai gyakorlata (hónap, legkedvezőtlenebb szint 0 hónap, legkedvezőbb szint 60 hónap) 15
3 3. A kivitelező saját tevékenyégéből származóan keletkezett, nem veszélyes hulladék szelektív gyűjtésének és újrahasznosításra történő átadásának vállalása ( igen / nem) 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 180
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VEKOP-4.1.1-15-2017-00007
II.2.13) További információ
A támogatás intenzitása 100%, a finanszírozás módja utófinanszírozás.

II.2.1) Elnevezés: Szent László Emlékhely és Látogatókzp. építése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212100-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Mogyoród, Rózsa utca 2-4. (hrsz: 1114)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kivitelezési szerződés keretében a Szent László Emlékhely és Látogatóközpont felújítása az alábbiak szerint:
Az épület vasalt beton sávalapot kap, a statikus terv szerint. Szigetelés: talajnedvesség elleni szigetelések, üzemi – használati víz elleni szigetelések, csapadékvíz elleni vízszigetelések. Az épület falai jellemzően 25 cm vtg vázkerámia falak. Fedélszerkezet: az épület fa nyeregtetős szerkezet. Energetikai, szerkezetvédelmi, hőérzeti megfontolásokból az épület falszerkezetét 15 cm expandált polisztirol hab (EPS, vagy azzal egyenértékű) hőszigeteléssel kell ellátni. A tető 25 cm kőzetgyapot hőszigetelést kap. A magastetőre cserépfedés kerül a szükséges hóvágó, hófogó és szellőztető elemekkel. Az oromfal védelméül fémlemez fallefedés készül. Új külső ablakok, ajtók: hőhídmentes, fehér műanyag tokos kültéri ablak, teraszajtó szerkezet, ablak zárral.. Hidegburkolatok: a vizes helyiségek hidegpadlós kialakítással készülnek. Melegburkolatok: a kiállítóterembe kerámia burkolat készül. Diszperziós festést kapnak a falak és a mennyezetek. A lábazat szürke, kent lábazatvakolatot kap. A homlokzatra 15 cm kiegészítő expandált polisztirol hab (EPS, vagy azzal egyenértékű) rendszerű hőszigetelés kerül, színvakolattal. Az épületek vízellátását a meglévő vezetékes utcai vízhálózatról látják el, a meglévő bekötéssel. A meglevő vízóraakna helyére új vízóra akna létesül az utcai jobb oldali telekhatár közelében. A fűtést elektromos hőleadók oldják meg, ami elektromos hálózatról működik. A szennyvíz továbbra is a meglévő hálózaton keresztül köt be az utcai gravitációs szennyvízcsatornába.
A gépészeti berendezések, illetve az épületen belüli fogyasztók ellátását a vezetékes hálózatról biztosítják. Mivel az épületen beruházói igény alapján napelemek kerülnek elhelyezésre, így ad-vesz mérést kell kialakítani, az áramszolgáltató által elfogadott szabványos szekrényben.
Tervezett épület beépített alapterülete: 120,69 m2, hasznos alapterület kb. 99 m2.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok II. fejezete tartalmazza.
A II.2.7) pont szerinti teljesítési határidő a készre jelentés időpontja, amely nem foglalja magában a műszaki átadás-átvétel legfeljebb 30 napos időtartamát.
A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez legalább 1 fő felelős műszaki vezetői névjegyzékben [266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet IV. fejezet] szereplő, legalább MV-É kategóriás vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezető szakember, legalább 1 fő felelős műszaki vezetői névjegyzékben [266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet IV. fejezet] szereplő, legalább MV-ÉG kategóriás vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezető szakember, legalább 1 fő felelős műszaki vezetői névjegyzékben [266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet IV. fejezet] szereplő, legalább MV-ÉV kategóriás vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezető szakember. A vállalt nyilvántartásba vételi kötelezettség szerződéskötésig történő elmaradása, vagy az igazolásának hiánya a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, melynek tudomásulvételéről az ajánlatban nyilatkozni kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. Jótállási időszak (hónap, legkedvezőbb 60 hónap, legkedvezőtlenebb 36 hónap) 10
2 2. Az M/2.1. alkalmassági előírás tekintetében megnevezett szakember többlet szakmai gyakorlata (hónap, legkedvezőtlenebb szint 0 hónap, legkedvezőbb szint 60 hónap) 15
3 3. A kivitelező saját tevékenyégéből származóan keletkezett, nem veszélyes hulladék szelektív gyűjtésének és újrahasznosításra történő átadásának vállalása ( igen / nem) 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 240
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VEKOP-4.1.1-15-2017-00007
II.2.13) További információ
A támogatás intenzitása 100%, a finanszírozás módja utófinanszírozás.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Valamennyi rész esetében irányadó: A közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti bármely kizáró ok fennáll, vagy
részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. A kizáró okok fenn nem állásáról a Kbt. 114. § (2) bekezdésében és a 321/2015. (X.
30.) Korm. rendelet 17. § (1) és (2) bekezdése szerint nyilatkozni szükséges. A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerint Ajánlatkérő az
alábbi kizáró okok érvényesítését írja elő: a. A közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdése szerinti bármely kizáró ok fennáll. b. A
közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő,
akivel szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdése szerinti bármely kizáró ok fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Valamennyi rész esetében irányadó: A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja és 114. § (2) bekezdése, illetve a közbeszerzési eljárásokban
az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján a kizáró okok fenn nem állásáról ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) nyilatkoznia
kell; valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja szerinti kizáró ok hatálya alá nem tartozását igazolnia kell. A kizáró okokra
a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatók (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban
foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Ajánlatkérő hivatkozik a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésére. Az egységes
európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az Ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.
) Korm. rendelet 7. § szerinti – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be,
feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok tekintetében
megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő
felel. A kizáró okok fenn nem állása tekintetében az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más
szervezet vonatkozásában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerint kell eljárni, vagyis ajánlattevő köteles
ajánlatban nyilatkozni arról, hogy az által bevonni kívánt alvállalkozóval, az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet
vonatkozásában nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok. Fenti nyilatkozatok vonatkozásában felhívjuk a Tisztelt Ajánlattevő figyelmét a Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pontjában foglaltakra. Ajánlatkérő továbbá felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-
ában foglaltakra. Amennyiben ajánlattevő, közös ajánlattevők bármelyike, alvállalkozó, illetve kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezet (az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő) cégjegyzék adatainak bejegyzésével kapcsolatosan
változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az
annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, e körülményről
az ajánlatban cégszerűen nyilatkozni szükséges.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Valamennyi rész esetében irányadó: SZ/1. Ajánlatkérő ellenőrzi a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által vezetett ON-LINE
Építőipari Kivitelezői Nyilvántartásban a kivitelezők közötti szereplését. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén
ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdés a) pontjára és (2) bekezdésére tekintettel a Kbt. 69. § (4)-(7)
bekezdéseinek alkalmazása esetén köteles benyújtani a 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti
igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó,
azonban az Ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § szerinti – korábbi közbeszerzési
eljárásban felhasznált – egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk
megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által az eljárás során megkövetelt alkalmassági követelményeket; az
egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. Ajánlattevőnek, ha az
előírt alkalmassági követelményeket más szervezet kapacitásaira támaszkodva felel meg, alkalmaznia kell a Kbt. 67. § (3)
bekezdésében foglaltakat, a Kbt. 114. § (2) bekezdése szerinti eltérésekkel. Ajánlattevő a Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltak
alapján ezen alkalmassági követelménynek való megfeleléséről ajánlatában cégszerűen nyilatkozni köteles.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Valamennyi rész esetében irányadó: SZ/1. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő nem szerepel az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában (feltéve, hogy a letelepedés szerinti ország joga azt előírja). Az SZ/1. alkalmassági követelménynek a Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a közös ajánlattevők közül elegendő, ha közülük egy felel meg. Az alkalmassági követelményeknek ajánlattevő a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglalt rendelkezések szerint bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet. A benyújtott nyilatkozatoknak, igazolásoknak alkalmasnak kell lenniük a műszaki és szakmai alkalmasság megállapítására. Az ajánlatban a Kbt. 65. § (7) bekezdés második fordulata alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó – joghatás kiváltására alkalmas formában kiállított – okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (9) és (11) bekezdésében foglaltakra. Ajánlatkérő hivatkozik a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésére.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: P/1. Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontjára tekintettel a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseinek
alkalmazása esetén köteles benyújtani az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti
évben mindkét tekintetében a közbeszerzés tárgya (magasépítési munka) szerinti – általános forgalmi adó nélkül számított –
árbevételéről szóló cégszerű nyilatkozatát attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3)
bekezdésében foglaltakra. Az ajánlattevő – adott esetben – alkalmazhatja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (7) bekezdésében
foglaltakat alkalmassága igazolása során. Ajánlattevő a Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltak alapján ezen alkalmassági
követelménynek való megfeleléséről ajánlatában cégszerűen nyilatkozni köteles. A benyújtott nyilatkozatoknak, igazolásoknak
alkalmasnak kell lenniük a gazdasági és pénzügyi alkalmasság megállapítására.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három,
mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben nem rendelkezik az 1. rész tekintetében összesen legalább 13 000 000,- HUF a közbeszerzés
tárgya (magasépítési munka) szerinti, a 2. rész tekintetében összesen legalább 24 000 000,- HUF a közbeszerzés tárgya (magasépítési
munka) szerinti – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétellel. A benyújtott nyilatkozatoknak, igazolásoknak alkalmasnak kell lenniük a gazdasági és pénzügyi alkalmasság megállapítására. Ajánlatkérő hivatkozik a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésére. A P/1. alkalmassági követelménynek a Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Az alkalmassági követelményeknek ajánlattevő a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglalt rendelkezések szerint bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (8) bekezdésében foglaltakra, amely a Ptk. 6:419. § szerinti kezességvállalásra kötelezi a gazdasági és pénzügyi alkalmasságot igazoló szervezetet. Ajánlatkérő továbbá felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (11) bekezdésében foglaltakra. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az Ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § szerinti – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által az eljárás során megkövetelt alkalmassági követelményeket; az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. Ajánlattevőnek, ha az előírt alkalmassági követelményeket más szervezet kapacitásaira támaszkodva felel meg, alkalmaznia kell a Kbt. 67. § (3) bekezdésében foglaltakat, a Kbt. 114. § (2) bekezdése szerinti eltérésekkel.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M/1. Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontjára tekintettel – a 21. § (2a) bekezdés a) pontjában
foglaltakat figyelembe véve – a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseinek alkalmazása esetén köteles benyújtani az eljárást megindító felhívás
feladásától visszafelé számított öt évben befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett, legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya
szerinti (1. és 2. rész: magasépítési munka) építési beruházásainak ismertetését tartalmazó cégszerűen aláírt nyilatkozatot a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. § (22. § (3) bekezdése) szerint igazolva. Az igazolásban legalább fel kell tüntetni a szerződés tárgyát (az építési beruházás jellegét, különösen a közbeszerzés tárgyára tekintettel), a szerződés mennyiségét (1. rész: az építési beruházással érintett létesítmény magassága, 2. rész: az építési beruházással érintett létesítmény alapterülete), a teljesítés idejét (kezdés és befejezés [év, hó, nap]) és helyét, a szerződést kötő másik fél, valamint a részéről információt nyújtó személy nevét és telefonszámát vagy e-mail címét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
M/2. Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontjára tekintettel a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseinek alkalmazása esetén valamennyi rész tekintetében köteles benyújtani azon személyek megnevezését, képzettségét vagy végzettségét és szakmai tapasztalatukat tartalmazó cégszerű (vagy joghatás kiváltására alkalmas egyéb formában kiállított) nyilatkozatát, akik az építési beruházás teljesítéséért felelősek, valamint ezen személyek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzait, melyek ezen személyek képzettségét, végzettségét és szakmai tapasztalatukat (ezalatt Ajánlatkérő építőipari kivitelezés során szerzett szakmai gyakorlatot ért) ismerteti, továbbá tartalmazza az adott személyek rendelkezésre állási nyilatkozatát, illetve a képzettségüket igazoló dokumentum(ok)at (egyszerű másolatban). A teljesítésbe bevonni kívánt személyeket és a végzettségüket/képzettségüket elegendő az alkalmassági követelményeknek való megfelelés mértékéig bemutatni. Nem szükséges benyújtani ezen személy(ek) saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát/önéletrajzait, mely(ek) ezen személy(ek) képzettségét, végzettségét és szakmai tapasztalatukat ismerteti, illetve a képzettségét/képzettségüket igazoló dokumentum(ok)at, amennyiben ezen személy(ek) szerepel(nek) a vonatkozó felelős műszaki vezetői névjegyzékben és e tevékenység végzésére az engedélye legalább az ajánlattételi határidőben érvényes; azonban ezen személy(ek)nek is be kell nyújtania/nyújtaniuk rendelkezésre állási nyilatkozatát/nyilatkozatukat. Amennyiben az ajánlattevő több részre is tesz ajánlatot, ugyanazon szakember több pozícióra is megjelölhető.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az Ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § szerinti – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által az eljárás során megkövetelt alkalmassági követelményeket; az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. Ajánlattevőnek, ha az előírt alkalmassági követelményeket más szervezet kapacitásaira támaszkodva felel meg, alkalmaznia kell a Kbt. 67. § (3) bekezdésében foglaltakat, a Kbt. 114. § (2) bekezdése szerinti eltérésekkel. Ajánlattevő a Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltak alapján ezen alkalmassági követelménynek való megfeleléséről ajánlatában cégszerűen nyilatkozni köteles. Ajánlatkérő hivatkozik a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésére. A benyújtott nyilatkozatoknak, igazolásoknak alkalmasnak kell lenniük a műszaki, illetve szakmai alkalmasság megállapítására. Folyt. VI.3.12) pontban.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított öt évben befejezett,
de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett, a közbeszerzés tárgyában (1., 2. rész: magasépítési munka) egy vagy több teljesített építési beruházással, amely az 1. rész tekintetében legalább 5m magasságú, a 2. rész tekintetében legalább 90m2 alapterületű létesítmény kivitelezésére (új építés és/vagy felújítás és/vagy bővítés) vonatkozik. Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, úgy Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bek. szerint jár el. A jelen pont szerinti alkalmassági követelménynek való megfelelés egy vagy több, a közbeszerzés tárgya szerinti szerződés bemutatásával is igazolható. Amennyiben a bemutatni kívánt szerződés a közbeszerzés tárgyán kívül egyéb feladatok teljesítését is magában foglalja, Ajánlatkérő kizárólag a közbeszerzés tárgya szerinti, teljesített szerződéses mennyiségét veszi figyelembe az ajánlattevő alkalmasságának megállapítása során. Ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás – a teljesítés oszthatatlansága miatt – nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.
M/2. (1. rész), M/2.1. (2. rész) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet III. fej. 1. részében a magasépítési szakterület tekintetében előírt vagy azzal egyenértékű végzettséggel, valamint az ott előírt szakmai gyakorlati idővel rendelkező legalább 1 fő szakemberrel. Ajánlatkérő a végzettség, illetve a szakmai gyakorlat tekintetében elfogadja az MV-É felelős műszaki vezetői jogosultsághoz szükséges, korábban hatályos jogszabályok szerinti egyenértékű végzettséget, szakmai gyakorlatot is, amennyiben a teljesítésbe bevonni kívánt szakember ezen korábbi jogszabály(ok) szerint került MV-É felelős műszaki vezetőként nyilvántartásba vételre, és ezen jogosultsága folyamatosan (legalább az ajánlattételi határidőig) fennáll;
2. rész: M/2.2. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet III. fej. 2. részében az építménygépészeti szakterület tekintetében előírt vagy azzal egyenértékű végzettséggel, valamint az ott előírt szakmai gyakorlati idővel rendelkező legalább 1 fő szakemberrel. Ajánlatkérő a végzettség, illetve a szakmai gyakorlat tekintetében elfogadja az MV-ÉG felelős műszaki vezetői jogosultsághoz szükséges, korábban hatályos jogszabályok szerinti egyenértékű végzettséget, szakmai gyakorlatot is, amennyiben a teljesítésbe bevonni kívánt szakember ezen korábbi jogszabály(ok) szerint került MV-ÉG felelős műszaki vezetőként nyilvántartásba vételre, és ezen jogosultsága folyamatosan (legalább az ajánlattételi határidőig) fennáll;
2. rész: M/2.3. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet III. fej. 2. részében az építményvillamossági szakterület tekintetében előírt vagy azzal egyenértékű végzettséggel, valamint az ott előírt szakmai gyakorlati idővel rendelkező legalább 1 fő szakemberrel. Ajánlatkérő a végzettség, illetve a szakmai gyakorlat tekintetében elfogadja az MV-ÉV felelős műszaki vezetői jogosultsághoz szükséges, korábban hatályos jogszabályok szerinti egyenértékű végzettséget, szakmai gyakorlatot is, amennyiben a teljesítésbe bevonni kívánt szakember ezen korábbi jogszabály(ok) szerint került MV-ÉV felelős műszaki vezetőként nyilvántartásba vételre, és ezen jogosultsága folyamatosan (legalább az ajánlattételi határidőig) fennáll.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Valamennyi rész esetében:
Késedelmi kötbér: Amennyiben Kivitelező olyan okból, amelyért felelős, elmulasztja a szerződésben vállalt kötelezettségeinek
teljesítését a szerződésben vállalt (rész)határidőkön belül, úgy Megrendelő késedelmi kötbérre jogosult. Mértéke a teljes nettó
szerződéses érték 0,5%-a/nap. A késedelmi kötbér maximuma a teljes nettó szerződéses érték 20%-a.
Meghiúsulási kötbér: Mértéke a teljes nettó szerződéses érték 25%-a.
Szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítéka: Kivitelező a Szerződés műszaki átadás-átvétellel egyidejűleg a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékát köteles Megrendelő rendelkezésére bocsátani. A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékának a jótállás időtartamát követő 15. napig kell rendelkezésre állnia (okirati formában nyújtott biztosíték esetén). A hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékának mértéke a szerződés szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás 5%-a. A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékát a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja alapján kell Megrendelő rendelkezésére bocsátani.
A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § alapján Kivitelező köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára építési-szerelési munkára
vonatkozó összkockázatú vagyon- és felelősségbiztosítás (C.A.R. vagy E.A.R.) felelősségbiztosítást kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni a szerződésre, amely felelősségbiztosítás fedezeti értéke eléri vagy meghaladja az 1. rész esetén 4M Ft/káresemény, 16M Ft/év, a 2. rész esetén 8M Ft/káresemény, 32M Ft/év mértéket.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Valamennyi rész esetén:
A szabályszerűen benyújtott számla kiegyenlítése a szerződésszerű teljesítést követően, átutalással, magyar
forintban történik a Kbt. 135. § 135. § (1)-(3) és (5)-(7) bekezdésében, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30-32/A. §-ban, valamint a
Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak szerint, 30 napon belül. A fizetés abban az időpontban számít teljesítettnek, amikor a
Kivitelező számlavezető pénzügyi intézménye a vételárat a Kivitelező bankszámláján jóváírja. Megrendelő az ajánlattevőként szerződő fél pénzügyi ütemterve szerint 4 db részszámlázási lehetőség biztosít a következők szerint: a Kivitelező által elkészített, a Szerződés mellékletét képező teljesítés-pénzügyi ütemterv alapján az első részszámlát 20-25%-os Megrendelő általi igazolt készültséget (az első részszámla összege a tényleges részteljesítés mértékének megfelelő arányban kerülhet megállapításra a Kivitelezői Díjhoz képest), a második részszámlát 50-55%-os Megrendelő általi igazolt készültséget (a második részszámla összege a tényleges részteljesítés mértékének megfelelő arányban kerülhet megállapításra a Kivitelezői Díjhoz képest), a harmadik részszámlát 70-75%-os Megrendelő általi igazolt készültséget (a harmadik részszámla összege a tényleges részteljesítés mértékének megfelelő arányban kerülhet megállapításra a Kivitelezői Díjhoz képest), a negyedik részszámlát pedig (végszámlát) a fennmaradó munkálatok Megrendelő által igazolt elvégzését követően állíthatja ki a fennmaradó Kivitelezői Díj összegéről (azaz 3 db részszámla és 1 db végszámla). Megrendelő a Kbt. 135. § (7) bekezdésében foglaltak alapján a Szerződésben foglalt – általános forgalmi adó nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 5%-nak megfelelő összeget előlegként biztosítja. Az előleg összege a (vég)számlában kerül elszámolásra, azaz
végszámla esetében a végszámlának az előleg összegével csökkentett összege kerül ténylegesen kifizetésre a Kivitelező részére. Az
előleg kifizetésére az előlegszámla kiállítását követően a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése szerint kerül sor. Megrendelő tartalékkeretet nem biztosít.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé, hogy a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítése érdekében a(z) (közös)
ajánlattevő(k) gazdálkodó szervezetet alapítsanak.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019/05/07 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/05/07 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu/ [424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet 14. § (3)]
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontása a 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet 15. §-a szerint történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
x Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: 2019/04/25 (éééé/hh/nn) és helye: A meghatalmazó Ajánlatkérő székhelye, főbejárat.
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése igen
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében: Nincs korlátozás.
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-100
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: Mindkét rész esetén: ár szempont fordított arányosítás, 1. minőségi szempont arányosítás (legkedvezőbb, legkedvezőtlenebb szint), 2. minőségi szempont egyenes arányosítás, 3. minőségi szempont pontkiosztás.
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
  Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
x Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: III.1.3) pont folyt.: Az M/1. alkalmassági követelménynek a Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a közös ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek, illetve az M/2. alkalmassági követelménynek a Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján elegendő, ha egyik közös
ajánlattevő megfelel. Az alkalmassági követelményeknek ajánlattevő a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglalt rendelkezések szerint
bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet. A benyújtott nyilatkozatoknak, igazolásoknak
alkalmasnak kell lenniük a műszaki és szakmai alkalmasság megállapítására. Az ajánlatban a Kbt. 65. § (7) bekezdés második fordulata
alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását
tartalmazó – joghatás kiváltására alkalmas formában kiállított – okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez
szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (9) és (11) bekezdésében foglaltakra.
1. A kommunikáció a Kbt. 40. § (1) bekezdése és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 2. §. alapján az EKR-ben történik.
2. A közbeszerzési eljárás a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet alapján folyamatba épített ellenőrzéssel érintett.
3. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
4. Az ajánlatba be kell nyújtani: a Kbt. 66. § (6) bek. szerinti nyilatkozat, nemleges tartalommal is; a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilatkozat az ott jelölt tartalommal, adott esetben nemleges nyilatkozat; adott esetben a közös ajánlattevők közötti megállapodás a Kbt. 35. § és a közbeszerzési dokumentumok, valamint a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 13. § előírásai szerint; a Kbt. 44. § szerint az üzleti titok elkülönítetten, és arról szóló nyilatkozat indoklással a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 11. § (4) bek. szerint; a 321/2015.(X.30.) Korm. rend. 13.§-a szerinti dokumentumok, illetve nemleges nyilatkozat; aláíró cégjegyzésre jogosult személyek aláírási címpéldánya, ill. ügyvéd, vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírásmintája; árazott költségvetés (szakmai ajánlat).
5. Összeférhetetlen és nem vehet részt a közbeszerzési eljárásban ajánlattevőként, alvállalkozóként vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 25. § (3) és (4) bek. szerint bármely összeférhetetlenségi körülmény fennáll.
6. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 35. §-ában és a Kbt. 36. §-ában foglaltakra.
7. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli.
8. A nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és rendeletei irányadók.
9. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/.
10. Az EKR működtetését a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Kft. végzi http://nekszt.hu. A rendszer működésével, használatával kapcsolatosan az Ajánlatkérő kiegészítő tájékoztatást nem nyújt.
11. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők közötti megállapodást az ajánlathoz csatolni kell, melyben a közös ajánlattevők szabályozzák egymás közötti és az Ajánlatkérővel való kapcsolatukat.
12. Ajánlatkérő hivatkozik a Közbeszerzési Hatóság útmutatójára a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2016. évi 147. szám, 2016. december 21.).
13. A VI.3.3) pont szerinti konzultáció alatt a helyszíni bejárást ért Ajánlatkérő. Kezdési időpont: 10:00 óra.
14. Eljáró FAKSZ: dr. Előházi Zsófia (OO604).
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/04/12 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges