Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/74
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.04.16.
Iktatószám:6692/2019
CPV Kód:45200000-9
Ajánlatkérő:Kenderes Városi Önkormányzat
Teljesítés helye:5331 Kenderes, Jász-Nagykun Szolnok megye, NUTS: HU322 Városháza: 5331 Kenderes, Szent István út 56., hrsz: 1148.;5331 Kenderes, Jász-Nagykun Szolnok megye, NUTS: HU322. II. rész: Borház: 5331 Kenderes, József Attila út., hrsz: 56.;5331 Kenderes, Jász-Nagykun Szolnok megye, NUTS: HU322 III. rész: volt Református Iskola épülete: 5331 Kenderes, Szent István út 41,. hrsz: 1212/24.;5331 Kenderes, Jász-Nagykun Szolnok megye, NUTS: HU322 IV. rész: Pádár-ház: 5331 Kenderes, Somogyi Béla utca 28., hrsz: 1484.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.05.02.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kenderes Városi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_76574805
Postai cím: Szent István Út 56.
Város: Kenderes
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5331
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Gaszparjan Karen
Telefon: +36 59328214
E-mail: jegyzo@kenderes.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000455752019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000455752019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Közösségi célt szolgáló épületek felújítása
Hivatkozási szám: EKR000455752019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Középületek felújítása 4 részajánlattételi lehetőséggel. I. Rész Városháza felújítása, II. rész: Borház felújítása, III. rész: volt Református Iskola felújítása, IV. rész: Pádár ház felújítása. Minden épület esetében: külső-belső felújítás, vakolás, festés, nyílászárók cseréje, pinceszint felújítása, tető felújítása, bútorok beszerzése, kerítésépítés, külső kertrendezés, burkolással, parkolóépítéssel.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
x Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók x valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
x Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: 4
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
  Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Városháza felújítása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39130000-2
További tárgyak:45111100-9
45200000-9
45210000-2
45261910-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 5331 Kenderes, Jász-Nagykun Szolnok megye, NUTS: HU322
Városháza: 5331 Kenderes, Szent István út 56., hrsz: 1148.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az épület felújítása a kivitelezési feladat: pinceszint vakolat: 990 m2 bontás és új vakolat készítése, szigetelés: 725 m2. Kémény bontása: 5 m3. Cseréptető bontása: 620 m2. Aljzatok bontása (beton, hideg és melegburkolat): 815 m2. Bádogos bontás: 220 fm. Asztalos bontás: 220 m2. Belső falfelületről festék eltávolítás: 2400 m2. Utólagos falszigetelés készítése, külső: ~56 m2, belső: ~50 m2, külső injektálás: ~ 270 m2, belső légpórusos vakolat készítése: 790 m2, szigetelés aljzat készítése és munkálatai: 330 m2-en, függőleges felületen: 152 m2, technológiai szigetelés: 660 m2. Műkő munkálatok (lábazat, lépcső tisztítás, javítás, csiszolás): összesen ~ 215 m2-en. Cseréptető felújítása: 620 m2, lécezéssel, állványzatkészítéssel, cserépfedéssel. Vakolatok készítése összesen ~1000 m2. Állmennyezet: 75 m2, gipszkartonozás: ~70 m2. Burkolás (hideg, melegburkolás): ~1000 m2. Bádogozás ~450 fm. Beltéri ajtók cseréje: 40 db., különböző kivitelű. Ablakok cseréje: 2 db. Irattartók, beépített bútorok, asztalok székek beszerzése, jegyzék szerint. 11 db. acélajtó cseréje, 20 db acél bukóablak cseréje, 18 db szellőzőrács. Festés-mázolás: belső ~1620 m2, külső homlokzat: 1010 m2, parketta csiszolás: 435 m2, ajtók, kézfogók mázolása: ~280 m2. Kábelezés, védőcsövezés véséssel, kábel elhelyezés: ~14.300 fm. 236 db lámpatest (külső és belső) csere, fényforrással. 1 komplett rendszer rejtett világítás szerelés álmennyezetbe. Biztonsági világítás: 45 db. Aljzatok, kapcsolók összesen: 275 db. 1 komplett tűzjelző rendszer. IT rendszer szerelése 3600 fm-en, aljzatokkal. CATV rendszer kiépítése 150 fm kábelezéssel. akadálymentes WC és nővérhívó rendszer beépítése: 1 rendszer. 5 db. beltéri és 4 db. kültéri kamera és szerelése, behatolásjelző rendszer kiépítése. Közmű, fűtés-hűtés, csövezés: 370 m, klímaberendezések csövezése összesen 360 m vésési munkálatokkal együtt. Kerítés építés: 36 m2. Földszint alapterülete 300 m2.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 az alkalmasság körében előírt szakember többlet gyakorlatának mértéke (0-60 hónap) 2
2 többlet jótállás vállalásának ideje (0-24 hónap) 1
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: kivitelezés ára (nettó Ft) / Súlyszám: 7
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/06/17 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
FAKSZ: Monokiné Székely Zsuzsanna (00780), kozbesztanacsadas@gmail.com, 5310 Kisújszállás, Szabadság téri ltp. 4/A. 1/4. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.Érvénytelen az ajánlat, ha Ajánlattevő árazott költségvetést nem nyújt be. További információk karakterkorlát miatt a felhívásban és a dokumentációban találhatóak. Az ár átalányár!

II.2.1) Elnevezés: Borház felújítása
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 5331 Kenderes, Jász-Nagykun Szolnok megye, NUTS: HU322. II. rész: Borház: 5331 Kenderes, József Attila út., hrsz: 56.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A kivitelezési feladat: Az épület teljes külső és belső felújítása, nyílászárók cseréje, tető szigetelése, járható lapostető kialakítása, szükséges elektromos felújítás valamint kerítés építése. Bontás: 20 m2. Falazat készítése: 2 m2. Vakolat bontása: 180 m2, vakolat készítése: (külső homlokzaton és belső felületen) összesen: ~ 300 m2., nemes vakolat készítése: 110 m2., színvakolat: 110 m2. Ipari padlóburkolat készítése munkálataival: 60 m2. Külső homlokzatról növényzet eltávolítása. 3 db. ajtó és 4 db ablak (kovácsoltvas) elhelyezése, régiek bontása. Kovácsoltvas korlát kialakítása: 10 m. Festés: 268 m2. Pincepadló burkolat: 20 m2. 3 db. belső 1 db. külső lámpatest, hozzá kapcsolódó elektromos szerelési munkával, véséssel, védőcsövezéssel. 3 db. kültéri dugalj. 1 darab mérőhely kialakítása. Kerítés készítése 268 m2-en. A fenti tevékenységek nem építési engedélyköteles tevékenységek. A borház ~ 35 m2 területű szintenként, 3 szinten, pinceszint, magasföldszint, járható tetőszint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 az alkalmasság körében előírt szakember többlet gyakorlatának mértéke (0-60 hónap) 2
2 többlet jótállás vállalásának ideje (0-24 hónap) 1
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: kivitelezés ára (nettó Ft) / Súlyszám: 7
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/06/17 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
FAKSZ: Monokiné Székely Zsuzsanna (00780), kozbesztanacsadas@gmail.com, 5310 Kisújszállás, Szabadság téri ltp. 4/A. 1/4. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.Érvénytelen az ajánlat, ha Ajánlattevő árazott költségvetést nem nyújt be. További információk karakterkorlát miatt a felhívásban és a dokumentációban találhatóak. Az ár átalányár!

II.2.1) Elnevezés: volt Református Iskola épületének felújítása
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
További tárgyak:45223300-9
45430000-0
45443000-4
77310000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 5331 Kenderes, Jász-Nagykun Szolnok megye, NUTS: HU322
III. rész: volt Református Iskola épülete: 5331 Kenderes, Szent István út 41,. hrsz: 1212/24.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az épület teljes körű felújítása a kivitelezési feladat: betonaljzat bontás: 115 m2, betonaljzat készítés: 370 m2, vasalt beton aljzat készítés: 280 m2, tetőcsere lécezéssel, bontással, fóliázással: 545 m2-en. Vakolatok (külső, belső, homlokzat, lábazat) bontása 1530 m2-en összesen, vakolás készítése ~1500 m2-en. gipszkartonozás: ~900 m2. Falburkolat: 150 m2, padlóburkolat: 268 m2, lábazatburkolat: 195 m2, parkettafektetés, régi elbontásával: 390 m2. Ereszcsatorna bontása és új készítése ~100 m. Lambéria és beltéri ajtók bontása: ~250 m2. 40 db. ajtó és 45 db ablak, fa nyílászárók cseréje. 29,5 fm acélkerítés készítése, beton lábazattal, 55 fm javítás, kapu felújítás. 1100 m2 belső falfelület festése, felületképzéssel, két rétegben. Homlokzati hőszigetelés: 545 m2, belső felület szigetelése 580 m2. Pince tömedékelés: 156 m2. Utólagos szigetelés: légpórusos felújító vakolatrendszer 285 m2. Bútorbeszerzés: 21 db emeletes ágy, 2 ágykeret, 23 db matrac, 36 db. szék, 7 étkezőasztal, 1 konyhabútor szett.
Elektromos vezetékelés teljes épületben: ~12500 fm. 157 db lámpatest beszerelése, hozzá tartozó munkálatokkal, korábbiak elbontásával. 137 db dugalj, aljzat, csatlakozó szerelés, kábelezéssel. 1 tűzjelző rendszer, IT rendszer, CATV rendszer kialakítása, PV rendszer, kialakítása. Külső térkőburkolat készítése: 236 m2. 332 db növény (lombos fák, cserjék, talajtakaró növényzet) ültetése. Füvesítés 1170 m2. Fitneszpark telepítése: 6 eszköz és burkolat. Utcabútorok (2 pad, 1 szemétgyűjtő, 1 pavilon) telepítése. Komplett vizesblokk kialakítása, eszközökkel, mosdókkal, közművezeték kialakításával. 10 mosdó kialakítás. 24 db gázkonvektor bontás. 1 db. kondenzációs falikazán beszerelése, teljes munkálataival. 1 db léghűtéses hőszivattyú rendszer kialakítása, 18 db beltéri egységgel. 9 gépi szellőzés mosdókba, 1 konyhába, kialakítása. A fenti tevékenységek nem építési engedélyköteles tevékenységek. Épület földszint 300 m2, emelet: 289,86 m2 alapterületű.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 az alkalmasság körében előírt szakember többlet gyakorlatának mértéke (0-60 hónap) 2
2 többlet jótállás vállalásának ideje (0-24 hónap) 1
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: kivitelezés ára (nettó Ft) / Súlyszám: 7
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/06/17 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
FAKSZ: Monokiné Székely Zsuzsanna (00780), kozbesztanacsadas@gmail.com, 5310 Kisújszállás, Szabadság téri ltp. 4/A. 1/4. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.Érvénytelen az ajánlat, ha Ajánlattevő árazott költségvetést nem nyújt be. További információk karakterkorlát miatt a felhívásban és a dokumentációban találhatóak. Az ár átalányár!

II.2.1) Elnevezés: Pádár ház felújítása
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
További tárgyak:45211341-1
77310000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 5331 Kenderes, Jász-Nagykun Szolnok megye, NUTS: HU322
IV. rész: Pádár-ház: 5331 Kenderes, Somogyi Béla utca 28., hrsz: 1484.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kivitelezési feladat: az épület teljes körű felújítása: járdabontás: 100 m2, járdakészítés: 100 m2. Térburkolat készítése: 250 m2. Belső felújítások: válaszfal építés: 204 m2, vakolatleverés: ~650 m2, vakolás, alapozással, majd nemesvakolat készítése mintegy 200 m2-en, több rétegben is, festés-mázolás: 1600 m2. Állmennyezet: 310 m2. Padlóburkolás (kül- és beltéren) ~210 m2. Parkettafektetés: 170 m2. Faragott kő és téglaburkolat tisztítása: 220 m2. Bádogozás, ereszcsatorna készítés, külső párkányok felújítása: ~270 m. Nyílászárók bontása és elszállítása: 250 m2. 15 db beltéri, 5 db kültési ajtó. 15 kültési ablak, spalettával, szalagfügönnyel. Kerítés készítése 45 m-en. Tetőfelújítás: 750 m2, lécezéssel, fóliázással, cserepezéssel. Talajnedvesség elleni szigetelés több módon, padlón: 500 m2, födém 400 m2, homlokzati hőszigetelés 100 m2. 3 szett konyhabútor beépítése. Pincepadló burkolat: 70 m2. 94 db lámpatest szerelés, különböző típusokban, hozzá kapcsolódó vezetékelés, védőcső behelyezés. 151 db aljzat, dugalj és kapcsoló szerelése. CATV szerelés, elosztókkal. IT kábelezés és kialakítás. 754 db talajtakaró növényzet, 2 lombos fa, 18 példány fenyő ültetése, kertrendezéssel, füvesítés 860 m2. 12 db meglévő konvektor leszerelése, 17 db lapradiátor felszerelés, 370 m csővezeték szerelés, 3 gázkészülék beszerelése, beüzemeléssel, 3 gázmérőhely kialakítással. 3 komplett fürdőszoba kialakítás csövezéssel.
A fenti tevékenységek nem építési engedélyköteles tevékenységek. Kerítés és belső parkoló építése. Földszint alapterülete: 354 m2.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 az alkalmasság körében előírt szakember többlet gyakorlatának mértéke (0-60 hónap) 2
2 többlet jótállás vállalásának ideje (0-24 hónap) 1
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: a kivitelezés ára (nettó HUF) / Súlyszám: 7
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/06/17 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
FAKSZ: Monokiné Székely Zsuzsanna (00780), kozbesztanacsadas@gmail.com, 5310 Kisújszállás, Szabadság téri ltp. 4/A. 1/4. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.Érvénytelen az ajánlat, ha Ajánlattevő árazott költségvetést nem nyújt be. További információk karakterkorlát miatt a felhívásban és a dokumentációban találhatóak. Az ár átalányár!

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akire a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) szerinti kizáró okok valamelyike fennáll. Valamely kizáró ok fennállása esetén a Kbt. 64. §-a szerint öntisztázásra kerülhet sor.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Igazolási mód: Az ajánlattevőnek ajánlatában, egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) és gc) alpontjaiban foglaltak szerint kell igazolnia, azzal a különbséggel, hogy a tényleges tulajdonos definíciója a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3.§ 38. pontjában került megfogalmazásra. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumot nem kötelező alkalmazni, azonban az ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat tekintetében az Európai Bizottság által meghatározott egységes formanyomtatvány nem alkalmazandó, ahol e törvény Második Része „egységes európai közbeszerzési dokumentumot” említ, az alatt a 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell érteni.(Kbt. 114. §). Ajánlattevő köteles nyilatkozni továbbá arról, hogy az alvállalkozó vagy adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő egyéb szervezet vonatkozásában sem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.
Nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben az ajánlatkérő felhívására a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben az ajánlatkérő felhívására a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
P/1. Ajánlatkérő a Kormányrendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján kéri az előző legfeljebb három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló - adott esetben az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt - nyilatkozatot, attól függően, hogy az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Igazolás módja: Ajánlattevő nyilatkozata a teljes árbevételről. Ha ajánlattevő kapacitást nyújtó szervezeten keresztül felel meg jelen alkalmasságnak, akkor a nyilatkozatot a kapacitást nyújtó szervezetnek kell benyújtani.
Felhívjuk a figyelmet a Kormányrendeletet 19. § (8) bekezdésére. Az árbevételnek részenként szükséges megfelelni.
Ajánlatkérő az alkalmassági követelményeket a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg az alábbi alkalmassági pontok esetében: P/1.
Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 65. § (7), (8), (9) valamint (11) bekezdéseire a kapacitást nyújtó szervezetek vonatkozásában.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P/1
Megfelelőség: Legfeljebb három lezárt üzleti év összes teljes árbevétele minimum:
- I., III. rész tekintetében: nettó 100 millió forint
- II. rész tekintetében: nettó 8 millió forint
- IV. rész tekintetében: nettó 80 millió forint
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben az ajánlatkérő felhívására a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
M/1
A Kormányrendelet 21. § (2) a) pontja szerint az eljárást megindító felhívás feladásától - nem hirdetménnyel induló eljárásokban megküldésétől - visszafelé számított öt év, legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése. Az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe. Igazolás módja: a Kormányrendelet 23. §-ban meghatározottak szerint, a másik fél által kiállított referenciaigazolás.
M/2
I. III, és IV rész tekintetében:
Kormányrendelet 21. § (2) b) pontja szerinti azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezésével, végzettségük, vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe: 1 fő építési szakterületen felelős műszaki vezetői szakértelemnek (végzettség és gyakorlat) megfelelő építésvezető szakember megléte.
Igazolás módja: Végzettséget igazoló okiratok másolata, Önéletrajz a bírálati szempont ellenőrzéséhez kerül benyújtásra, még egyszer nem szükséges, kapacitási nyilatkozat. Az alkalmassághoz szükséges gyakorlati időn túli gyakorlat bírálati szempont.
II. rész tekintetében:
M.2. Kormányrendelet 21. § (2) b) pontja szerinti azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezésével, végzettségük, vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe: 1 fő építésvezető bevonása a projektbe.
Igazolás módja: rendelkezésre állási nyilatkozat. Önéletrajz a bírálati szempont ellenőrzéséhez kerül benyújtásra, még egyszer nem szükséges. Végzettséget igazoló okiratok másolata. A gyakorlati időt az önéletrajzban szükséges bemutatni, havi bontásban. Az alkalmassághoz szükséges gyakorlati időn túli gyakorlat bírálati szempont.
Ajánlatkérő az alkalmassági követelményeket a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg az alábbi alkalmassági pontok esetében: M/1., M/2.
Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 65. § (7), (8), (9) valamint (11) bekezdéseire a kapacitást nyújtó szervezetek vonatkozásában.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1.
Megfelelőség: I. III. és IV. rész tekintetében: 1 darab épületépítési, felújítási, átalakítási kivitelezés megléte, minimum 200 m2 alapterületű épületen. II. rész tekintetében: 1 darab épületépítési, felújítási, átalakítási kivitelezés megléte, minimum 15 m2 alapterületű épületen.
A referencia teljesíthető részteljesítésként is, azonban ennek a beruházás tárgyának leírásánál egyértelműen beazonosíthatónak kell lenni.
M/1
I. III, és IV rész tekintetében: Megfelelőség: rendelkezzen ajánlattevő 1 fő szakemberrel, aki szakképesítése és szakmai gyakorlata alapján megfelel a felelős műszaki vezetői pozíció betöltésére előírt 266/2013. (VII.11.) Kormányrendelet (a továbbiakban: 266/2013. Korm. rendelet) 1. melléklet, IV. Felelős műszaki vezetés, 1. rész, 2 pontjában előírt „MV-É” felelős műszaki vezetői jogosultság kategóriára vonatkozó kamarai nyilvántartásba vételhez szükséges jogszabályi feltételeknek (végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel), akit a kivitelezésbe bevon.
II. rész tekintetében: Megfelelőség: rendelkezzen ajánlattevő 1 fő építésvezető szakemberrel, aki rendelkezik legalább középfokú építész végzettséggel és minimum 3 év (36 hónap) építésvezetői gyakorlattal.
A megnevezett szakember a részek tekintetében megegyezhet, ha több részre is kíván ajánlatot adni ajánlattevő és a megajánlott szakember megfelel a kiírt alkalmassági feltételeknek. Erről kérjük nyilatkozatát benyújtani.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér, amelynek mértéke napi 100.000.- Ft, azaz százezer forint, de maximum a teljes nettó vállalkozási ár 5 %-a.
Ajánlattevő ajánlatában jótállást (garanciát) vállal, amelynek mértéke 36 hónap. A jelen szerződésben rögzített együttműködési,
tájékoztatási, kárelhárítási kötelezettség megszegésével a másik félnek okozott kár megtérítéséért a szerződésszegő fél felelősséggel tartozik. Ajánlatkérő jelen felhívás szerinti szerződésben teljesítési és jótállási biztosítékot is kiköt. A szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítéka a szerződés szerinti, tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás 5%-a. A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítéka a szerződés szerinti, tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás 5%-a. A biztosíték az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint nyújtható óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. Növényzetre: eredési garancia. Jótállási idő: Ajánlatkérő 36 hónap jótállást ír elő a sikeres műszaki átadás-átvételtől kezdődően. A további, vállalt jótállási idő bírálati szempont. A biztosíték határidőre történő nyújtására vonatkozóan az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Kifizetésre vonatkozó főbb jogszabályok felsorolása:
- a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény,
- az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény,
- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,
- az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Kormányrendelet (a továbbiakban: építési Kormányrendelet)
- 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről
Ajánlatkérő az I. III. és IV. részek tekintetében 1 előlegszámlát és 4 részszámlát biztosít, melybe beleszámolandó a végszámla is. Az előlegszámla a teljes nettó vállalkozási ár 15 %-ának erejéig kérhető. • Az első részszámla minimum 25 %-os teljesítésnél, a nettó vállalkozási ár 25 %-áig tervezhető. • A második részszámla 50 %-os teljesítésnél kérhető a nettó vállalkozási ár 25 %-áig. • A harmadik részszámla 75 %-os teljesítésnél, 25 %-os nettó vállalkozási ár mértékéig tervezhető. •Az előlegszámla a részszámlákból és a végszámlából egyenlő részekben kerül levonásra. Az előlegről Ajánlattevőnek nyilatkozni szükséges ajánlatában. A részszámla összegét az ajánlatkérő által teljesítésigazolással elismert szerződés szerinti teljesítés mértékének megfelelően kell meghatározni, úgy, hogy a részszámla szerinti nettó ellenszolgáltatás a szerződés megvalósult értékét nem haladhatja meg. A számlák kifizetése műszaki ellenőr szakmai igazolása mellett tehető meg. A kifizetés utófinanszírozásban történik. Az előleg és a részszámlák alapján történő kifizetések összértéke nem lehet kevesebb a szerződés általános forgalmi adó nélkül számított értékének 70%-ánál.
A II. rész tekintetében Ajánlatkérő 1 előlegszámlát, 1 részszámlát és 1 végszámlát biztosít. Az előlegszámla a teljes nettó vállalkozási ár 20 %-ának erejéig kérhető. • Az első részszámla 50 %-os teljesítésnél kérhető a nettó vállalkozási ár 50 %-áig. • A második és egyben végszámla 100 %-os teljesítésnél tervezhető. A végszámla a fennmaradó összegről kerül kiállításra. Az előleg és részszámlák kifizetése, elszámolása az építési Kormányrendelet 30-32. §-ai valamint a Kbt. vonatkozó rendeletei szerint történik. Az építési Kormányrendelet 30. § (1) bekezdése szerint az ajánlatkérőként szerződő legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül köteles kifizetni az előleget. Ha az ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7) bekezdésben foglaltaknál nagyobb összegű előleget biztosít, az előleg kifizetése több részletben is történhet. Ebben az esetben az ajánlatkérő legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül kizárólag az előleg első részletét köteles kifizetni. A szerződéskötés feltétele az építési Kormányrendelet 26. § szerinti felelősségbiztosítás megléte: Építési beruházás esetén az ajánlattevő köteles − legkésőbb a szerződéskötés időpontjára − felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni az ajánlatkérő által az eljárást megindító felhívásban vagy a közbeszerzési dokumentumokban előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra. Ajánlatkérő összkockázatú vagyon- és felelősségbiztosítás meglétét vagy kiterjesztését (C.A.R vagy E.Á.R.) írja elő a nyertes ajánlattevő részére. Ennek részletei a csatolt mellékletben találhatóak. Felhívom a figyelmet a Kbt. 135. § (1), (3), (5) és (6) bekezdéseire, és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseire.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő kizárja gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: A szerződéskötés feltétele az építési Kormányrendelet 26. § szerinti felelősségbiztosítás megléte: Építési beruházás esetén az
ajánlattevő köteles − legkésőbb a szerződéskötés időpontjára − felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő
felelősségbiztosítását kiterjeszteni az ajánlatkérő által az eljárást megindító felhívásban vagy a közbeszerzési dokumentumokban előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra. Ajánlatkérő összkockázatú vagyon- és felelősségbiztosítás meglétét vagy kiterjesztését ( C.A.R vagy E.A.R.) írja elő a nyertes ajánlattevő részére. Részletek a dokumentációban. Az ajánlatban meg kell jelölni az ismert alvállalkozókat, valamint a közbeszerzés azon részeit, melyekhez alvállalkozókat vesz igénybe. Amennyiben az ajánlattételkor ez nem ismert, a szerződés megkötéséig szükséges az alvállalkozókat bejelenteni ajánlatkérő felé. Felhívom a figyelmet a Kbt. 135. § (1), (3), (5) és (6) bekezdéseire, és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseire.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019/05/02 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/05/02 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (óó:pp) Hely: EKR-rendszerben történik. www.ekr.gov.hu
EKR azonosító: EKR000455752019
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000455752019/reszletek
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek - az ajánlatkérő részére elérhetővé teszi.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése nem
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében:
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: Ajánlati ár elem (1. elem) esetében: fordított arányosítás, 2. és 3. ajánlati elem esetében: arányosítás, a Hatósági útmutató szerint, minden rész tekintetében.
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
  Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
  Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: Az EKR rendszerrel kapcsolatos tudnivalókat az elektronikus közbeszerzési rendszerről szóló 424/2017. Kormányrendelet határozza meg.Ajánlattevő köteles tájékozódni a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. A tájékoztatást az illetékes szervek ingyenesen teszik elérhetővé.
Kérjük csatolni:
Kapacitást nyújtó szervezet esetében csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Kapacitást nyújtó szervezet az alkalmasság igazolásában részt vevő szerv. Kérjük figyelembe venni a Kbt. 65. § (7)-(9) és (11) bekezdéseiben foglaltak! Ajánlattételi nyilatkozat csatolása. Az üzleti titok rögzítésére külön űrlap áll rendelkezésre az EKR-ben. Ajánlattevőnek csatolnia kell az ajánlatot aláíró aláírási címpéldányát, meghatalmazott aláírása esetén a meghatalmazást is. Pénzügyi ajánlat az árazatlan költségvetés alapján: árazott költségvetés, .pdf aláírt és excel formában is. Kérjük, hogy pénzügyi-műszaki-időbeni ütemezést csatoljanak a részszámlák kifizetésének feltüntetésével. Kérjük, amennyiben nem a közbeszerzési dokumentumokban (tervek, műszaki leírás, árazatlan költségvetés, egyéb mellékletek stb.) nevesített főbb termékeket szállítja az ajánlattevő és egyenértékű terméket ajánl (nyilatkozat szerint), úgy nyújtsa be az összes egyenértékű termék leírását magyar nyelven. 5. Amennyiben ajánlattevő az alkalmasság igazolására (szakember stb.) más szervezet kapacitására támaszkodik, kérjük benyújtani az ezt megalapozó dokumentumokat. Nyilatkozat biztosítékról. Nyilatkozat felelősségbiztosításról. Nyilatkozat az alkalmasságról. Nyilatkozat, dokumentumok a bírálati szempontokról. A Kbt. 69. §-a alapján benyújtandó mellékletek: Pénzügyi és műszaki alkalmasság igazolására szóló iratok, dokumentumok.
Az alkalmasság körében szükséges (Kbt. 69. § szerinti) igazolásokat Ajánlatkérő a bírálati szempont szerinti kettő legkedvezőbb, érvényes ajánlatot adó gazdasági szereplőtől kéri be. Ajánlatkérő a megajánlott termékkel egyenértékű, vagy magasabb minőségű terméket elfogad. Az egyenértékűséget az ajánlattevőnek kell igazolni. A termékek megnevezése az adott termék beazonosítását segíti. Benyújtottnak csak azon ajánlat minősül, melyről az EKR visszaigazolást nyújt. Az ajánlatok visszahívására és új ajánlat benyújtására az ajánlattételi határidő lejártáig van lehetősége ajánlattevőnek. Az alkalmassági feltételekhez bevont szakember nevét és elérhetőségeit kötelező megadni az eljárás során, valamint a kivitelezésbe bevonni, melyet a szerződés is rögzít. Az ajánlatkérő az ajánlatokat a 2016. december 21-én kiadott Hatósági Útmutató alapján értékeli. Csak egész számok jelölhetőek meg. Részletes leírás a dokumentációban található.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/04/15 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges