Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/236
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.12.07.
Iktatószám:23497/2019
CPV Kód:79710000-4
Ajánlatkérő:Bajai Szent Rókus Kórház
Teljesítés helye:Bajai Szent Rókus Kórház székhelye: 6500 Baja, Rókus utca 10.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.12.19.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Bajai Szent Rókus Kórház
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_27854431
Postai cím: Rókus Utca 10
Város: Baja
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6500
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Stétz Péter
Telefon: +36 79422233
E-mail: stetz@bajakorhaz.hu
Fax: +36 79425575
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bajakorhaz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bajakorhaz.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001250792019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001250792019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Személy és vagyonvédelem, portaszolgálat
Hivatkozási szám: EKR001250792019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79710000-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Az ajánlatkérő által igényelt szolgáltatások
Ajánlatkérő székhelyén - mely 6,5 ha, ebből az épületek alapterülete 29.916 m² - az év minden napján személy- és vagyonvédelmi feladatok ellátása a következők szerint:
 három portán napi 24 órás őrszolgálat működtetése,
 egy portán munkanapokon napi 12 órás őrszolgálat működtetése,
 napi 24 órás járőrszolgálat biztosítása, két fővel
 a kórház meglévő vagyonvédelmi rendszereinek távfelügyelete.
A fentiekben felsorolt feladatokat a szerződés megkötésétől számított 24. hónap utolsó napjáig kell ellátni, mindösszesen 113.880 órában.
Nyertes ajánlattevőnek vállalnia kell, hogy a kórház területén vagyonvédelmi portát és őrszolgálatot létesít (melynek kiépítése nem feladata nyertes ajánlattevőnek azok már kiépítésre kerültek és berendezési tárgyakkal felszereltek a helyiségek), biztosítja a kórház őrzését, biztonságos működését, valamint vagyonvédelmi rendszereinek 0-24 órás távfelügyeletét a szolgáltatás ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételek folyamatos biztosítása mellett. További információ a műszaki leírásban foglaltaknak megfelelően.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A szolgáltatások egységet képeznek, amelyek egymástól nem elkülöníthetőek és nem értelmezhetőek.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Személy és vagyonvédelem, portaszolgálat
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79710000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: Bajai Szent Rókus Kórház székhelye: 6500 Baja, Rókus utca 10.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az ajánlatkérő által igényelt szolgáltatások
Ajánlatkérő székhelyén - mely 6,5 ha, ebből az épületek alapterülete 29.916 m² - az év minden napján személy- és vagyonvédelmi feladatok ellátása a következők szerint:
 három portán napi 24 órás őrszolgálat működtetése,
 egy portán munkanapokon napi 12 órás őrszolgálat működtetése,
 napi 24 órás járőrszolgálat biztosítása, két fővel
 a kórház meglévő vagyonvédelmi rendszereinek távfelügyelete.
A fentiekben felsorolt feladatokat a szerződés megkötésétől számított 24. hónap utolsó napjáig kell ellátni, mindösszesen 113.880 órában.
Nyertes ajánlattevőnek vállalnia kell, hogy a kórház területén vagyonvédelmi portát és őrszolgálatot létesít (melynek kiépítése nem feladata nyertes ajánlattevőnek azok már kiépítésre kerültek és berendezési tárgyakkal felszereltek a helyiségek), biztosítja a kórház őrzését, biztonságos működését, valamint vagyonvédelmi rendszereinek 0-24 órás távfelügyeletét a szolgáltatás ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételek folyamatos biztosítása mellett, a következők szerint:
Őrszolgálat:
Főbejárati porta 1 fő portás naponta 24 óra
Sebészeti porta: 1 fő portás naponta 24 óra
Belpavilon porta 1 fő portás naponta 24 óra
Teherporta 1 fő portás naponta 12 óra
Vagyonőr-járőri feladatok:
I. Vagyonőr-járőr 1 fő naponta 24 óra szolgálat
II. Vagyonőr-járőr 1 fő naponta 24 óra szolgálat
Távfelügyelet:
0-24 óráig működő központi ügyeleti szolgáltatás, továbbá kivonuló gépkocsizó és készenléti szolgálat biztosítása.
További elvárások a műszaki leírásban meghatározottaknak megfelelőn.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az AF M.2.b) pontjában bemutatott bizt. szerv. szakember többlettapasztalata (0-24 hónap között) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Dokumentációban foglaltak szerint / Súlyszám: 90
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben rögzített kizáró okok bármelyike fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: 1.)Az ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevőnek külön-külön) a Kbt. 114. § (2) bekezdése, ill. a közbeszerzési
eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 17. § (1) bekezdés szerint egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját az alábbiak szerint kell igazolnia: Mind Magyarországon letelepedett, mind nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében: pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a Kr. 7. § szerinti – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
2) Az ajánlattevő, az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a Kr. 17. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani arról, hogy vonatkozásukban nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1) bek. g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok. 3) Ajánlatkérő a kizáró ok hiányát a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján ellenőrzi.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: P.1. 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén bármelyik közös ajánlattevő) nyilatkozata az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – és ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló nyilatkozatot, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik a felhívás feladásának napját megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt teljes üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt időszak teljes és közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételének kell elérnie az előírt összeget (a nem teljes üzleti évet egy évnek tekintve).
Ha az ajánlattevő a fentiek szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő vagy részvételre jelentkező kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
P.2. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés d) pontja alapján az Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén bármelyik közös ajánlattevő) csatolja a szakmai felelősségbiztosításának fennállásáról szóló igazolást, amely igazolja azt is, hogy a felelősségbiztosítás az ajánlattételi határidő napján érvényes.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a felhívás feladásának napját megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben (a 3 évben összesen) nem rendelkezik 100.000.000,- Ft teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – és 75.000.000,- Ft közbeszerzés tárgya (élőerős személy- és vagyonvédelmi és portaszolgálati feladatok ellátása) szerinti – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétellel.
P.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik minimum 50.000.000,- Ft/év és minimum 10.000.000,- Ft/káresemény értékű, az ajánlattétel napján érvényes szakmai felelősségbiztosítással.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M.1. Az ajánlattevőnek az ajánlatban csak nyilatkoznia kell, hogy megfelel az Ajánlatkérő által előírt műszaki és szakmai alkalmassági követelménynek. Az alkalmassági követelményeknek megfelelés igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki. A KÖVETKEZŐ DOKUMENTUMOT AZ AJÁNLATHOZ NEM, CSAK AZ AJÁNLATKÉRŐ FELSZÓLÍTÁSÁRA KELL BECSATOLNI! A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt nyilatkozatait az ajánlatkérő Kbt. 69. §-a szerinti felhívására köteles benyújtani a dokumentáció szerinti formában és tartalommal:
M.1. a) és b): A Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 év (36 hónap) során szerződésszerűen teljesített referenciáinak ismertetését, az alábbi tartalommal: - a szolgáltatás tárgya, és mennyisége - a teljesítés helye, ideje [kezdés/befejezés naptári nap pontossággal (év, hónap, nap), - szerződést kötő másik fél neve, címe és elérhetősége - nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe.
Az alkalmasságot az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással lehet igazolni.
M.2. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember önéletrajzának, hatósági igazolványának, a szakképesítés igazolásának és a rendelkezésre állási nyilatkozatának benyújtása.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladsáát megelőző 3 évben (36 hónapban) szerződésszerűen teljesített referenciával/referenciákkal az alábbiak szerint:
- a.) legalább egy éven keresztül folyamatosan teljesített referenciával, amelyben az éves őrzött óraszám ugyanazon egészségügyi intézményben eléri vagy meghaladja az évi 42.000 órát,
Ajánlatkérő a több szerződésből való teljesítés lehetőségét biztosítja az óraszám tekintetében azzal, hogy a többi feltételnek (folyamatos teljesítés, egészségügyi intézmény stb.) a több referencia tekintetében is meg kell felelni.
- b.) 1 db, legalább egy éven keresztül folyamatosan, legalább 10 fővel teljesített és legalább 10.000 m2 területű épület technikai (a műszaki leírásban szereplő kamerarendszerek, az épület elektromos tűzvédelmi rendszere) védelmének üzemeltetéséről szóló referenciával.
Ajánlatkérő az egészségügyi intézmény alatt a következőket érti: "Az egészségügyi szolgáltatók közül a rendelőintézeti járóbeteg-szakellátást vagy fekvőbeteg-szakellátást nyújtó szolgáltatók, az állami mentőszolgálat, az állami vérellátó szolgálat, valamint az egészségügyi államigazgatási szerv intézetei, amennyiben egészségügyi szolgáltatást is nyújtanak." (1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről"
M.2. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik,
a) legalább 4 fő szakemberrel, aki rendelkezik a 2005. évi CXXXIII. törvény és az annak végrehajtásáról szóló 22/2006. (IV.25.) BM rendelet alapján személy- és vagyonvédelmi tevékenység személyes végzésére jogosító a rendőrség által kiadott hatósági igazolvánnyal és legalább 3 éves (36 hónap) tapasztalattal személy- és vagyonvédelmi feladatok ellátása területén;
b) legalább 1 fő biztonságszervező (OKJ szám: 52 861 01, vagy annak a korábbi hatályos OKJ jegyzék szerint megfelelő) szakképesítéssel és legalább 3 éves (36 hónap) személy- és vagyonvédelmi gyakorlattal rendelkező szakemberrel
A szakemberek között az átfedés megengedett, azaz egy szakember nem csak egy követelményt igazolhat, tekintettel arra, hogy a feladatok ellátáshoz legalább, minimum a fenti szakember mennyiség szükséges.
Ajánlatkérő a 3 év alatt 36 hónap átfedésmentes tapasztalatot ért, tehát egy adott hónap tapasztalata csak egyszer számít bele a tapasztalatba.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
A megbízó késedelmi kötbért és meghiúsulási kötbért határoz meg a szerződéstervezetben foglaltaknak megfelelően. Fentieken túl a nyertes ajánlattevő kötelezettsége, hogy a szerződés időtartama alatt a felhívásban meghatározott alkalmassági követelménynek megfelelő felelősségbiztosítását fenntartsa.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: A Megbízó számla benyújtására havonta biztosít lehetőséget, utólag. A megbízott köteles havi munkaidő nyilvántartást vezetni, amely alapján állítja ki a Megbízó a teljesítés igazolást. Számla csak a Megbízó arra jogosult képviselőjének aláírásával ellátott teljesítés igazolás alapján lehetséges.
A munkaidő nyilvántartást folyamatosan kell vezetni és a benyújtandó számlának tételesen tartalmaznia kell az elvégezett feladatokat fő és munkaóra szerinti bontásban.
A számlát minden hónap 5. napjáig kell benyújtani.
A részletes feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem teszi kötelezővé közös gazdálkodó szervezet létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 2005. évi CXXXIII. törvény és az annak végrehajtásáról szóló 22/2006. (IV.25.) BM rendelet
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: A szerződésben foglaltaknak megfelelően.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019/12/19 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/12/19 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: EKR rendszer
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az A 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet alapján.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése igen
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében: Nincs korlátozás
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: Az ajánlati ár tekintetében fordított arányosítás, a többlettapasztalat tekintetében pedig egyenes arányosítás.
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
x Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
x Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1.) A közbeszerzési eljárás nem ismétlődő jellegű. 2.)Alv. igénybevétele: A Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján ajánlatkérő előírja,
hogy az ajánlattevő jelölje meg a) a közbesz. azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az AT alvállalkozót kíván igénybe
venni, b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat (nemleges
tartalom esetén is benyújtandó) 3. Minősített ajánlattevők névjegyzéke: A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése alapján AK kijelenti, hogy a felhívásban meghatározott alkalmassági követelmények szigorúbbak aminősített AT hiv. jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest. 5.Az AK az ajánlatok elbírálása során a Kbt. 71. §-ban
meghatározottak szerint biztosítja a hiánypótlást, illetve kér felvilágosítást. 6. AT a Kbt. 66. § (2)bekezdésében foglaltakról külön
íven szövegezett nyilatkozatot kötelesek benyújtani az EKR rendszer nyilatkozatmintája alapján. 7. Fordítás: idegen nyelvű irat, dokumentum benyújtása esetén az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak magyar nyelvű fordítását is be kell nyújtani. A Kbt. 47. § (2) bekezdés alapján AK a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok tekintetében a dokumentum AT általi fordítását is elfogadja. 8. Amennyiben az Ajánlatkérő az összegezésben a nyertest követő legkedvezőbb ajánlattevőt is meghatározza, a Kbt. 131. § (4) bekezdése esetén a nyertest követő legkedvezőbb Ajánlattevővel köt szerződést. 9. Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet előírásai alapján nyilatkozni kell, hogy folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás folyamatban van-e és amennyiben igen, akkor a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is csatolni kell. Az ajánlattevőnek az ajánlatkérő által előzetes létrehozott elektronikus űrlap alapján kell nyilatkoznia az EKR rendszerben. 10. Az Ajánlattevő üzleti titkot tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja a Kbt. 44. § (1)-(4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően. Az ajánlattevőnek az ajánlatkérő által előzetes létrehozott elektronikus űrlap alapján kell nyilatkoznia az EKR rendszerben. Ajánlattevő az üzleti titok elkülönített elhelyezésére az EKR-ben az erre szolgáló funkciót alkalmazza. 11. Az eljárásba bevonni kívánt felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Liszicsánné Koncsár Andrea Krisztina, lajstromszám:00597. 12. A részajánlattétel kizárásának indoka: A szolgáltatás lényege, hogy a Megbízott szakembereivel segíti a feladatok gördülékeny megvalósítását olyan szakértelmet biztosítva, amely nem áll Ajánlatkérő rendelkezésére ezzel egyúttal tehermentesítve is Ajánlatkérőt. A közbeszerzés tárgya nem tartalmaz olyan részfeladatokat, melyek a többitől elválaszthatóan, önálló egységként kezelhetőek, a szolgáltatás természete nem teszi lehetővé annak részekre bontását, részajánlattételi lehetőség biztosítását. 13. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. §(2) bekezdés e) pontjában foglaltakat.
14. Kbt. 27/A. § Az ajánlatkérő - kivéve az 5. § (2)-(4) bekezdése szerinti ajánlatkérőt - köteles fogadni
és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú
európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos
Lapjában közzétett szintaxislistának. 15. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást külön jogszabályban előírt folyamatba épített ellenőrzés mellett folytatja le.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/12/06 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges