Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/231
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2019.12.02.
Iktatószám: 22657/2019
CPV Kód: 45234100-7
Ajánlatkérő: NIF Zrt.
Teljesítés helye: HU321
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: V-Híd Építő Zrt.;R-Kord Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: NIF Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK15388
Postai cím: Váci út 45
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Változáskezelési Osztály
Telefon: +3618025769
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +3614368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nif.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés a V100.32 Püspökladány (kiz.)-Ebes (bez.) vonalszakasz pályaépítés és biztosítóberendezés tervezési és kivitelezési munkáira
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45234100-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés a V100.32 Püspökladány (kiz.)-Ebes (bez.) vonalszakasz pályaépítés és biztosítóberendezés tervezési és kivitelezési munkáira
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45234116-2
További tárgyak: 45213321-9
45234115-5
45231400-9
45234160-5
71240000-2
45317000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Püspökladány-Ebes vonalszakasz
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
A Püspökladány(kiz.)-Ebes(bez.) 31,250 km hosszú vasúti vonalszakasz (1792+50-2105+00 hmsz. között),nyíltvonalainak és állomások átmenő fővágányainak teljes átépítése v=160 km/h pályasebességre és 225 kNtengelyterhelésre.
160 km/h sebességű és 225 kN tengelyterhelésű közlekedésre alkalmas pálya kiépítése ~ 32 km hosszon.A vasútállomások teljes vágányhálózatának korszerűsítése. 55 cm magasságú állomási peronok létesítése,aluljárók, liftek, perontetők építése, akadálymentes állomási környezet kialakítása. Térvilágítás kiépítése,0,4 kV-os villamos energiaellátás és felsővezetéki rend-szer korszerűsítése. Külön szintű vasúti-közútikeresztezések kialakítása. Zajvédő falak építése, P+R rendszer kialakítása, buszfordulók, buszmegállóklétesítése.
Állomási biztosítóberendezések (és áramellátás) építése, vonali biztosítóberendezések korszerűsítése. Újkábelalépítmény és kábelhálózat kiépítése az állomásokon és a vonalon. Integrált vasúti távközlő rendszer,korszerű utastájékoztató berendezések létesítése.
Főbb mennyiségek:
- Hézagnélküli vágány átépítése 60 rendszerű sínnel, előfeszített vasbeton aljjal a Püspökladány(kiz.) -Ebes(bez.) vasútvonal-szakaszon a nyíltvonali vágány és állomási átmenő fővágányok átépítése keretében: 66km.
- A vágány átépítésen belül 24 800 vm hosszban az al- és felépítmény átépítése alépítményjavító géplánccal,nagygépes technológiával.
- Kaba állomás átépítése során 5 csoport új B60-XI rendszerű kitérő beépítése, 12 csoport új nagysugarúkitérő beépítése, 1 csoport új B60-XIV rendszerű kitérő beépítése, 1 csoport új B54-XIII rendszerű kitérőbeépítése.
Hajdúszoboszló állomás átépítése során 4 csoport új B60-XI rendszerű kitérő beépítése, 12 csoport újnagysugarú kitérő beépítése, 9 csoport új és 4 csoport különböző B54-es rendszerű kitérő beépítése.
- Ebes állomás átépítése során 3 csoport új B60-XI rendszerű kitérő beépítése, 12 csoport új nagysugarúkitérő beépítése, és 2 csoport új B60-XIII rendszerű kitérő beépítése.
- A kitérők cseréje vagy beépítése mindhárom állomáson al- és felépítménnyel együtt valósul meg.
- Számítógép által vezérelt villamos váltófűtés kiépítése: 75 csoport kitérőben.
- 33,75 km biztosítóberendezési vonalkábel és 33,25 km erősáramú kábel építése és szerelése.
- 25 kV 50 Hz rendszerű váltakozó áramú nyíltvonali és állomási felsővezeték hálózat kiépítése: 95,2 km.
- Vasúti műtárgyak: 14 db kerethíd / áteresz, 2 db hídépítés / felszerkezet-csere.
- 3db peronaluljáró építése.
- Közúti felüljáró: 1 db (Kaba).
- A jelenlegi biztosítóberendezés (75 Hz jelfeladás mellett) átalakítása és üzembe helyezése az építésifázisoknak megfelelően: Kaba állomáson 32 csoport kitérőt, Hajdúszoboszló állomáson 32 csoport kitérőt: Ebesállomáson 17 csoport kitérőt vezérlő jelfogó függéses biztosító berendezés.
- Távközlő rendszer átalakítása 3 állomáson.
- Elektronikus biztosítóberendezés és távközkési hálózat kiépítése a teljes vonalszakaszon.
- 6 db esélyegyenlőséget biztosító sínkoronaszint + 55 cm magas peron építése, 6 db lift.
- Tervezési munkák a dokumentációban részletezettek szerint: pl. megvalósulási tervek, térképek elkészítése,kezelői lehatárolás terve, tervezői művezetés.
A feladatokat részletesen a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 39 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: IKOP

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 119 - 238946

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4500011625 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási Szerződéses Megállapodás
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2017/06/12 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: V-Híd Építő Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Karikás Frigyes utca 20.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1138
Ország: HU
E-mail: -
Telefon: -
Internetcím(ek): (URL) -
Fax: -
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: R-Kord Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fő utca 221.
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8086
Ország: HU
E-mail: -
Telefon: -
Internetcím(ek): (URL) -
Fax: -
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 74967785358 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
szerződésmódosítás oka:
A Kbt. 141.§ (6) bekezdés alapján adatváltozás (Megrendelő oldalán számlavezető pénzügyi intézmény és számlaszám, a teljesítés igazolására jogosult képviselő, a V-Híd Építő Zrt. adószám változása), valamint a finanszírozási mód változása okán került sor szerződésmódosításra.
A 2. sz. szerződésmódosítás aláírásának napja: 2019.10.29.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u.5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): -
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148.§ szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): -
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/26 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45234100-7
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45234116-2
További tárgyak: 45213321-9
45234115-5
45231400-9
45234160-5
71240000-2
45317000-2
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Püspökladány-Ebes vonalszakasz
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Püspökladány(kiz.)-Ebes(bez.) 31,250 km hosszú vasúti vonalszakasz (1792+50-2105+00 hmsz. között),nyíltvonalainak és állomások átmenő fővágányainak teljes átépítése v=160 km/h pályasebességre és 225 kNtengelyterhelésre.
160 km/h sebességű és 225 kN tengelyterhelésű közlekedésre alkalmas pálya kiépítése ~ 32 km hosszon.A vasútállomások teljes vágányhálózatának korszerűsítése. 55 cm magasságú állomási peronok létesítése,aluljárók, liftek, perontetők építése, akadálymentes állomási környezet kialakítása. Térvilágítás kiépítése,0,4 kV-os villamos energiaellátás és felsővezetéki rend-szer korszerűsítése. Külön szintű vasúti-közútikeresztezések kialakítása. Zajvédő falak építése, P+R rendszer kialakítása, buszfordulók, buszmegállóklétesítése.
Állomási biztosítóberendezések (és áramellátás) építése, vonali biztosítóberendezések korszerűsítése. Újkábelalépítmény és kábelhálózat kiépítése az állomásokon és a vonalon. Integrált vasúti távközlő rendszer,korszerű utastájékoztató berendezések létesítése.
Főbb mennyiségek:
- Hézagnélküli vágány átépítése 60 rendszerű sínnel, előfeszített vasbeton aljjal a Püspökladány(kiz.) -Ebes(bez.) vasútvonal-szakaszon a nyíltvonali vágány és állomási átmenő fővágányok átépítése keretében: 66km.
- A vágány átépítésen belül 24 800 vm hosszban az al- és felépítmény átépítése alépítményjavító géplánccal,nagygépes technológiával.
- Kaba állomás átépítése során 5 csoport új B60-XI rendszerű kitérő beépítése, 12 csoport új nagysugarúkitérő beépítése, 1 csoport új B60-XIV rendszerű kitérő beépítése, 1 csoport új B54-XIII rendszerű kitérőbeépítése.
Hajdúszoboszló állomás átépítése során 4 csoport új B60-XI rendszerű kitérő beépítése, 12 csoport újnagysugarú kitérő beépítése, 9 csoport új és 4 csoport különböző B54-es rendszerű kitérő beépítése.
- Ebes állomás átépítése során 3 csoport új B60-XI rendszerű kitérő beépítése, 12 csoport új nagysugarúkitérő beépítése, és 2 csoport új B60-XIII rendszerű kitérő beépítése.
- A kitérők cseréje vagy beépítése mindhárom állomáson al- és felépítménnyel együtt valósul meg.
- Számítógép által vezérelt villamos váltófűtés kiépítése: 75 csoport kitérőben.
- 33,75 km biztosítóberendezési vonalkábel és 33,25 km erősáramú kábel építése és szerelése.
- 25 kV 50 Hz rendszerű váltakozó áramú nyíltvonali és állomási felsővezeték hálózat kiépítése: 95,2 km.
- Vasúti műtárgyak: 14 db kerethíd / áteresz, 2 db hídépítés / felszerkezet-csere.
- 3db peronaluljáró építése.
- Közúti felüljáró: 1 db (Kaba).
- A jelenlegi biztosítóberendezés (75 Hz jelfeladás mellett) átalakítása és üzembe helyezése az építésifázisoknak megfelelően: Kaba állomáson 32 csoport kitérőt, Hajdúszoboszló állomáson 32 csoport kitérőt: Ebesállomáson 17 csoport kitérőt vezérlő jelfogó függéses biztosító berendezés.
- Távközlő rendszer átalakítása 3 állomáson.
- Elektronikus biztosítóberendezés és távközkési hálózat kiépítése a teljes vonalszakaszon.
- 6 db esélyegyenlőséget biztosító sínkoronaszint + 55 cm magas peron építése, 6 db lift.
- Tervezési munkák a dokumentációban részletezettek szerint: pl. megvalósulási tervek, térképek elkészítése,kezelői lehatárolás terve, tervezői művezetés.
A feladatokat részletesen a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 39 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 74967785358
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: V-Híd Építő Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Karikás Frigyes utca 20.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1138
Ország: HU
E-mail: -
Telefon: -
Internetcím(ek): (URL) -
Fax: -
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: R-Kord Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fő utca 221.
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU2
Postai irányítószám: 8086
Ország: HU
E-mail: -
Telefon: -
Internetcím(ek): (URL) -
Fax: -
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): 1. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Kbt. 141.§ (6) bekezdés alapján a Szerződés 5.1. pontja a következő rendelkezésekkel egészül ki:
„A Támogatási Szerződés 2018. április 17. napján történt módosítása, a Projekt szállítói finanszírozását utófinanszírozásúra változtatta, erre tekintettel a kifizetés, számlázás, elszámolás során a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet utófinanszírozásra és vegyes finanszírozásra vonatkozó előírásai megfelelően alkalmazandóak.
2. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Szerződés 5. 4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A jelen Szerződésben meghatározott vállalkozói díj elszámolható ellenértékét - a kifizetés elutasításra vagy felfüggesztésére okot adó körülmény hiányában - a Megrendelő utalja át Vállalkozó részére 30 napon belül a 272/2014. (XI.5.) 133. § (1) bekezdése, továbbá a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. § és 32/B. §- a alapján.”
3. A Szerződő Felek megerősítik, hogy a Támogatási Szerződés módosítása, illetve a jelen 2. számú Módosítása nem érinti a már kifizetett szállítói előleggel történő elszámolás szabályait.
4. Szerződő Felek rögzítik, hogy a Megrendelő adatai a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján az alábbiak szerint módosulnak:
„NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság (NIF Zrt.)
székhelye: 1134 Budapest, Váci út 45.
számlavezető pénzügyi intézménye: Magyar Államkincstár
számlaszáma (IBAN): 10023002-00337380-00000017
számlázási cím: 1134 Budapest, Váci út 45.
adószáma: 11906522-2-41
statisztikai jelzőszám: 11906522-4211-114-01
cégbíróság és cégjegyzék száma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; Cg. 01-10-044180
képviseli: Nagy Róbert Attila vezérigazgató, mint kötelezettségvállalásra önállóan jogosult képviselő”
5. Szerződő Felek rögzítik, hogy az RV2020 Konzorcium vezető tagja, a V-Híd Építő Zrt. adatai a Kbt. 141. § (6) bekezdés alapján az alábbiak szerint módosulnak:
„V-Híd Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
székhelye: 1138 Budapest, Karikás Frigyes utca 20.
számlavezető pénzügyi intézménye: MKB Bank Zrt.
számlaszáma: 10300002-10672979-49020011
számlázási cím: 1138 Budapest, Karikás Frigyes utca 20.
adószáma: 25302990-2-44
statisztikai jelzőszám: 25302990-4212-114-01
elektronikus építési napló naplóügyfél-jele: 199230116
cégbíróság és cégjegyzék száma: 01-10-048478
képviseli: Sárváry István vezérigazgató”
6. Szerződő Felek megállapodnak és rögzítik, hogy a Szerződés 12. pontjában Megrendelő részéről megjelölt teljesítésigazolásra jogosult képviselője az alábbiak szerint módosul a Kbt . 141. § (6) bekezdése alapján:
„12 Kapcsolattartók
a) Megrendelő teljesítésigazolásra jogosult képviselője:
Név: Bach Róbert
Beosztás: igazgató
Telefon: +36-1-436-8400,
Fax:-,
E-mail: bach.robert@nif.hu”
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A Kbt. 141.§ (6) bekezdés alapján adatváltozás (Megrendelő oldalán számlavezető pénzügyi intézmény és számlaszám, a teljesítés igazolására jogosult képviselő, a V-Híd Építő Zrt. adószám változása), valamint a finanszírozási mód változása okán került sor szerződésmódosításra.
A 2. sz. szerződésmódosítás aláírásának napja: 2019.10.29.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 74967785358 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 74967785358 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben