Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/227
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2019.11.26.
Iktatószám: 22577/2019
CPV Kód: 50241000-6
Ajánlatkérő: Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
Teljesítés helye: HU221
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Immowell 2002 Kft.;HES-TDL Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
Nemzeti azonosítószám: AK02191
Postai cím: Árpád út 28-32.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9021
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Kiss Andrea
Telefon: +36 96500065
E-mail: kozbeszerzes@eduvizig.hu
Fax: +36 96 500059
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.eduvizig.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.eduvizig.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: „Jégtörő és jégtörést támogató hajók felújítása, javítása vállalkozási szerződés keretében”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50241000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Neptun jégtörő hajó felújítása, javítása vállalkozási szerződés keretében
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50241000-6
További tárgyak: 50241100-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: Gönyű Hajózási Telephely és üzemi kikötő (9071 Gönyű Kossuth u. 50., Duna
1791,6 fkm.), valamint nyertes Ajánlattevő telephelye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
2.rész: Neptun (épült 1969, MHD Balatonfüred,
H3030 típusú jétörő-munkahajó, hossza:19,08 m, szélesség: 4,76 m) jégtörő hajó felújításával, javításával kapcsolatos feladatok
elvégzése vállalkozási szerződés keretében, beleérve hajótest vízvonal feletti részének teljes körű felújítását, lakótéri helységek
felújítását, gépészeti rendszerek felülvizsgálatát és javítását, továbbá a navigációs eszközök és villamos berendezések
korszerűsítését (kormányállás pult, fényszóró, külső-, és belső világítás, stb.)
Opcionális tételek:
- Opcionális 1: Szo lgálati csónak és daru
- Opcionális 2: ECDIS kiépítése
Az opcionális tételek lehívására, megrendelésére a szerződés teljesítésének időtartama alatt, legkésőbb a szerződés hatályba
lépésének napjától számított 1 hónapon belül kerülhet sor, a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak alapján.
A felhívás II.2.5. pontjában a többlet szakmai tapasztalat alatt Ajánlatkérő az alábbit fogadja el: az ajánlati felhívás feladásának
napját megelőző 4 éves időszakban legalább 14 méter hosszú acél hajótest építésében és/vagy felújításában és/vagy javításában
hegesztő szakemberként történő részvétel. Ajánlatkérő az ezen feltételeknek megfelelő munkák darab számát kéri megadni,
amelyekben az M/2.2. alkalmassági követelmény igazolására bemutatott 1 fő szakember hegesztő szakemberként részt vett.
A részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2018/01/02 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/10/31 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 161 - 368773

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Neptun jégtörő hajó felújítása, javítása vállalkozási szerződés keretében
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2018/06/05 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Immowell 2002 Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Karácsony S ándor utca 55. fszt. 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1039
Ország: HU
E-mail: immowell@immowell.hu
Telefon: +36 309 846613
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12721749
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: HES-TDL Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Zsilip utca 11-13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1131
Ország: HU
E-mail: hajojavito@hes-tdl.hu
Telefon: +36 209739737
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12721749
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 13630000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Szerződéskötés: 2018. június 05.
1.sz. szerződésmódosítás dátuma: 2018. október 31.
Jelen, 2. sz. szerződésmódosítás dátuma: 2019. október 29.
2. Felek a Kbt. 141. § (4) bekezdésére tekintettel megállapítják, hogy a vállalkozási szerződés új közbeszerzési eljárás nélkül módosítható, tekintettel arra, hogy a módosítás eredményeként
ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;
cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;
cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át.
Ha egymást követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca) alpont szerinti több, egymással nem összefüggő körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes módosítások nettó értékére alkalmazandó. Az egymást követő módosítások nem célozhatják e rendelkezés megkerülését.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/20 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50241000-6
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50241000-6
További tárgyak: 50241100-7
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: Gönyű Hajózási Telephely és üzemi kikötő (9071 Gönyű Kossuth u. 50., Duna 1791,6 fkm.), valamint nyertes Ajánlattevő telephelye
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
2.rész: Neptun (épült 1969, MHD Balatonfüred, H3030 típusú jétörő-munkahajó,
hossza:19,08 m,
szélesség: 4,76 m ) jégtörő hajó felújításával, javításával kapcsolatos feladatok elvégzése
vállalkozási szerződés keretében, beleérve hajótest vízvonal feletti részének teljes körű fe lújítását,
lakótéri helységek felújítását, gépészeti rendszerek felülvizsgálatát és javítását, továbbá a
navigációs eszközök és villamos berendezések korszerűsítését (kormányállás pult, fényszó ró,
külső-, és belső világítás, stb.)
Opcionális tételek:
- Opcionális 1: Szo lgálati csónak és daru
- Opcionális 2: ECDIS kiépítése
Az opcionális tételek lehívására , megrendelésére a szerződés teljesítésének időtartama alatt,
legkésőbb a szerződés hatályba lépésének napjától számított 1 hónapon belül kerülhet sor, a
közbeszerzési dokumentumokban foglaltak alapján.
A felhívás II.2.5. pontjában a többlet szakmai tapas ztalat alatt Ajánlatkérő az alábbit fogadja el: az
ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 4 éves időszakban legalább 14 méter hosszú acél
hajótest építésében és/vagy felújításában és/vagy javításában hegesztő szakemberként történő
részvétel. Ajánlatkérő az ezen feltételeknek megfelelő munkák darab számát kéri megadni,
amelyekben az M/2.2. alkalmassági követelmény igazolására bemutatott 1 fő szakember he gesztő
szakemberként részt vett.
A részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2018/01/02 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/10/31 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 13300000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Immowell 2002 Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Karácsony Sándor utca 55. fszt. 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1039
Ország: HU
E-mail: immowell@immowell.hu
Telefon: +36 309846613
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12721749
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: HES-TDL Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Zsilip utca 11-13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1131
Ország: HU
E-mail: hajojavito@hes-tdl.hu
Telefon: +36 209739737
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12721749
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): 1. Felek a jelen 2. sz. szerződésmódosítás 1. és 2. pontjában foglaltakra tekintettel a vállalkozási szerződés 3.1 pontját az alábbiak szerint módosítják:
módosított rendelkezés:
3. A teljesítési helye:
3.1. Közös ajánlattevő tag (HES-TDL Szolgáltató Kft.) székhelye. 1131 Budapest, Zsilip utca 11-13 .
2. Felek megállapodnak, hogy jelen 2. sz. szerződésmódosítás 1., 2., és 3. pontjában foglaltakra tekintettel a vállalkozási szerződés 8.10) és 8.11) pontjaiban felsorolt dokumentumokban a teljesítés helyeként a jelen 2. sz. szerződésmódosítás 3.1. pontja szerinti teljesítési hely értendő.
3. Felek a jelen 2. sz. szerződésmódosítás 1. és 2. pontjában foglaltakra tekintettel a vállalkozási szerződés 4.1. pontjának első mondatát az alábbiak szerint módosítják:
módosított rendelkezés:
4.1. A vállalkozási díj összege:
a nyertes Ajánlattevő ajánlatában szereplő nettó ajánlati ár: 13 630 000,-Ft+ÁFA (opcionális tételek nélküli) - 300 000,-Ft+ÁFA (az ajánlati költségvetés 0. Szállítás munkanem költség során megajánlott összeg 50%-a),
azaz Tizenhárommillió-hatszázharmincezer forint forint+ÁFA - Háromszázezer forint+ÁFA,
azaz mindösszesen 13 300 000,-Ft+ÁFA, azaz mindösszesen Tizenhárommillió- háromszázezer forint+ÁFA.
4. Felek a jelen 2. sz. szerződésmódosítás 1. és 2. pontjában foglaltakra tekintettel a vállalkozási szerződés 4.4. pontját az alábbiak szerint módosítják:
módosított rendelkezés:
4.4. Vállalkozó a műszaki teljesítés előrehaladásának megfelelően az alábbiak szerint jogosult részszámlát kiállítani:
1. részszámla: a Neptun jégtörő hajó felújításával és javításával kapcsolatos alapfeladatok legalább 50%-os műszaki készültségéről szóló teljesítésigazolás alapján a közbeszerzési eljárás során benyújtott ajánlatban az ajánlati ár („ÁR”) soron rögzített nettó ellenszolgáltatás legalább 50%-nak megfelelő összegben a teljesítésigazolás alapján, a teljesítésigazoláson rögzített összegben.
- 2. részszámla: a Neptun jégtörő hajó felújításával és javításával kapcsolatos alapfeladatok legalább 100%-os műszaki készültségéről szóló teljesítésigazolás alapján a közbeszerzési eljárás során benyújtott ajánlatban az ajánlati ár („ÁR”) soron rögzített nettó ellenszolgáltatás legalább 50%-nak megfelelő összeg csökkentve az ajánlati költségvetés 0. Szállítás munkanem költség során megajánlott összeg 50%-ával, a teljesítésigazolás alapján, a teljesítésigazoláson rögzített összegben.
Amennyiben a szerződés időtartama alatt opcionális tételek megrendelésére kerül sor, úgy az opcionális tételek tekintetében Vállalkozó az egyes megrendelt opcionális tételek tekintetében külön-külön jogosult egy - egy részszámla kiállítására. Az egyes opcionális tételek megrendelése esetén, az elvégzett feladatokról kiállított teljesítésigazolás alapján, a közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatban foglaltak szerinti összegű számla nyújtható be. Az opcionális tételek megrendelése esetén Megrendelő az opcionális tételeken belül részszámla benyújtását nem teszi lehetővé.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Az OrszágosMűszakiIrányítóTörzs vezetője 012663-OVF sz Utasításban a Duna tartósan alacsony vízállása miatti kedvezőtlen gázlóviszonyokra tekintettel a vízügyi igazgatási szervek jégtörő hajóparkjának üzemeltetéséről szóló 24/2012.(V.31.)BM utasítás 12-13§-ban foglaltak alapján további utasításig a Széchenyi és Neptun jégtörőhajók védekezésre kijelölt állomáshelyéül Budapestet határozta meg,és utasította az ÉDUVIZIG igazgatóját,mint védelemvezetőt,hogy 2019.11.1-től a jégtörési szemle elvégzésére a hajókat a védekezésre kijelölt helyen állomásoztassa.
Fenti Utasítás alapján a váll.szerz.ben meghatározott teljesítési helyet módosítani szükséges annak érdekében, hogy Megrendelő az Utasításban foglaltaknak eleget tudjon tenni.
Az üzemi kikötő és Budapest közötti mintegy 140 folyamkilométer megtételéhez a hajóknak - megfelelő vízállás mellett is - legalább két nap szükséges,amelyre tekintettel a 2019.10.31-ei üzemi kikötőben történő teljesítést követően az utasítás nem lenne betartható.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 13630000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 13300000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben