Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/236
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.12.07.
Iktatószám:22490/2019
CPV Kód:45212100-7
Ajánlatkérő:Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:HU322
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Modinvest Épitőipari-Beruházó-és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság;SWIETELSKY Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20961341
Postai cím: Kossuth Tér 9
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kállai Sándor
Telefon: +36 56503810
E-mail: kallais@ph.szolnok.hu
Fax: +36 56503515
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szolnok.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.szolnok.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Tiszaligeti fürdőfejlesztés II. Szolnok
Hivatkozási szám: EKR000947992018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212100-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Tiszaligeti fürdőfejlesztés II.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212100-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés fő helyszíne: Liget Termálstrand és Élményfürdő 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 8, Hrsz: 9725/2.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Kiviteli tervek elkészítése, kivitelezés, tervezői művezetés és belsőépítészeti tervezési feladatok elvégzése a műszaki leírásban foglaltak szerint.
Úszómedence, Kültéri családi medence, Kültéri csúszdamedence, Kültéri ülőmedence, Élménymedence, Családi medence, Csúszdamedence, Ülőmedence, Súlyfürdő medence, Tornamedence, Ugrómedence, Merülő medence, Szökőkút, Kültéri ülőmedencék. Telek területe: 57 543 nm. Épület hasznos területe: pincék: 2119.51 nm, Fürdőépület: 5824.47 nm, Nyári bejárat és kerti épület 738.54 nm. Aula, öltözők, öltöző blokkok, szaunablokk, étterem.
- építendő/felújítandó medencék méretei a műszaki leírásban megadott részletes adatok alapján,
- monolit vasbeton medencetest építési munkálatok,
- medencetest hidegburkolása,
- 90 fm vízicsúszda.
A vízjogi létesítési eng. szerint a medencék méretei:
Kültéri medencék össz nm: 625+145+106+94=970 m2.
Beltéri medencék nm: 141+305+170+48+95+10+24+50+5,7=848,7 m2 (Összesen: 1818,7 m2).
A további részleteket a Műszaki leírás tartalmazza.

Indokolás a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdésére és a Kbt. 62. § (4) bekezdésére tekintettel:
„Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét nem biztosítja jelen eljárás során tekintettel arra, hogy jelen építési beruházás olyan gazdasági és műszaki egységet alkot, amely gazdasági és műszaki szempontból költséghatékonyabban megoldható az építés részegységekre való szétbontása nélkül, egységes koordinációval. Ajánlatkérő szempontjából továbbá fontos és egységesen kezelendő, érvényesíthető és esetlegesen érvényesítendő jótállási és szavatossági igénye különös tekintettel a beruházási elemek összetettségére. A beruházás egy területen azonos időben valósul meg, így több kivitelező egyidejű tevékenysége hátráltatná a beruházást a tevékenységek folyamatos egyeztetésének kényszere miatt, így munkaszervezési oldalról indokolatlan a részekre bontás. A kivitelezés eredményeként egy egységes összképű strand/fürdő valósul meg, így a műszaki tartalom egységességének igénye miatt indokolatlan a részekre bontás.”
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 20 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 118 - 288870

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Tiszaligeti fürdőfejlesztés II.
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2019/05/30 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Modinvest Épitőipari-Beruházó-és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_60330930
Postai cím: Kéve U. 39.
Város: Kiskunhalas
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6400
Ország: Magyarország
E-mail: mnemeth@modinvest.hu
Telefon: +36 303997195
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 77521160
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: SWIETELSKY Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_51098177
Postai cím: Mészáros Utca 13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1016
Ország: Magyarország
E-mail: ekrep@swietelsky.hu
Telefon: +36 18896300
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 18896350
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 6974890369 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződésmódosítás dátuma: Szolnok, 2019. július 29.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/12/03 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212100-7
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212100-7
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés fő helyszíne: Liget Termálstrand és Élményfürdő 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 8, Hrsz: 9725/2.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Kiviteli tervek elkészítése, kivitelezés, tervezői művezetés és belsőépítészeti tervezési feladatok elvégzése a műszaki leírásban foglaltak szerint.
Úszómedence, Kültéri családi medence, Kültéri csúszdamedence, Kültéri ülőmedence, Élménymedence, Családi medence, Csúszdamedence, Ülőmedence, Súlyfürdő medence, Tornamedence, Ugrómedence, Merülő medence, Szökőkút, Kültéri ülőmedencék. Telek területe: 57 543 nm. Épület hasznos területe: pincék: 2119.51 nm, Fürdőépület: 5824.47 nm, Nyári bejárat és kerti épület 738.54 nm. Aula, öltözők, öltöző blokkok, szaunablokk, étterem.
- építendő/felújítandó medencék méretei a műszaki leírásban megadott részletes adatok alapján,
- monolit vasbeton medencetest építési munkálatok,
- medencetest hidegburkolása,
- 90 fm vízicsúszda.
A vízjogi létesítési eng. szerint a medencék méretei:
Kültéri medencék össz nm: 625+145+106+94=970 m2.
Beltéri medencék nm: 141+305+170+48+95+10+24+50+5,7=848,7 m2 (Összesen: 1818,7 m2).
A további részleteket a Műszaki leírás tartalmazza.

Indokolás a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdésére és a Kbt. 62. § (4) bekezdésére tekintettel:
„Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét nem biztosítja jelen eljárás során tekintettel arra, hogy jelen építési beruházás olyan gazdasági és műszaki egységet alkot, amely gazdasági és műszaki szempontból költséghatékonyabban megoldható az építés részegységekre való szétbontása nélkül, egységes koordinációval. Ajánlatkérő szempontjából továbbá fontos és egységesen kezelendő, érvényesíthető és esetlegesen érvényesítendő jótállási és szavatossági igénye különös tekintettel a beruházási elemek összetettségére. A beruházás egy területen azonos időben valósul meg, így több kivitelező egyidejű tevékenysége hátráltatná a beruházást a tevékenységek folyamatos egyeztetésének kényszere miatt, így munkaszervezési oldalról indokolatlan a részekre bontás. A kivitelezés eredményeként egy egységes összképű strand/fürdő valósul meg, így a műszaki tartalom egységességének igénye miatt indokolatlan a részekre bontás.”
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 20 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 6974890369
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Modinvest Épitőipari-Beruházó-és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_60330930
Postai cím: Kéve U. 39.
Város: Kiskunhalas
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6400
Ország: Magyarország
E-mail: mnemeth@modinvest.hu
Telefon: +36 303997195
Internetcím(ek): (URL) www.modinvest.hu
Fax: +36 77521160
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: SWIETELSKY Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_51098177
Postai cím: Mészáros Utca 13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1016
Ország: Magyarország
E-mail: ekrep@swietelsky.hu
Telefon: +36 18896300
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 18896350
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): a) Alapszerződés 2.1.b) pont eredeti tartalom:
a Beruházás Építési területen történő teljes körű hiba-, és hiánymentes megvalósítását, a tervezői mű-vezetést a kivitelezés teljes időtartama alatt
Teljesítési határidő a tervezés vonatkozásában a szerződés hatályba lépésétől számított: 60 nap
Teljesítési határidő a kivitelezés és tervezői művezetés vonatkozásában a munkaterület átadástól számított 600 nap.
Alapszerződés 2.1.b) pont módosult tartalom:
a Beruházás Építési területen történő teljes körű hiba-, és hiánymentes megvalósítását, a tervezői mű-vezetést a kivitelezés teljes időtartama alatt
Teljesítési határidő a tervezés vonatkozásában a szerződés hatályba lépésétől számított: legkésőbb 2020. január 24.
Teljesítési határidő a kivitelezés és tervezői művezetés vonatkozásában a munkaterület átadástól számított 783 nap.
b)Alapszerződés 5. számú melléklete (Gantt diagram, műszaki és pénzügyi ütemezés)
Az alaphatáridőket dátumszerűen az Alapszerződés 5. számú melléklete tartalmazta.
A módosuló határidőket dátumszerűen a jelen szerződésmódosítás mellékleteként csatolásra került Módosított Gantt diagram és műszaki és pénzügyi ütemezés tartalmazza.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Műszaki indokoltság
Jogalap: Kbt. 141. § (4) bekezdése c) pontja
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 6974890369 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 6974890369 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben