Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/227
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2019.11.26.
Iktatószám: 18462/2019
CPV Kód: 50112000-3
Ajánlatkérő: Főkert Nonprofit Zrt.
Teljesítés helye: HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Ideál Autó Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Főkert Nonprofit Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK02405
Postai cím: Dob utca 90.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1073
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Böszörményi Márta
Telefon: +36 13421720
E-mail: boszormenyi.marta@fokert.hu
Fax: +36 13425199
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.fokert.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Munkagépek és haszongépjárművek karbantartása, javítása és ehhez kapcsolódóan alkatrész és cseremunkagépek illetve gépjárművek biztosítása 2016-2018 évre.
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50112000-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: 3,5 tonna (továbbiakban: t) alatti gépjárművek és haszongépjárművek karbantartása, javítása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50112000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Budapest
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Vállalkozási szerződés a Főkert Nonprofit Zrt. részére 3,5 tonna (továbbiakban: t) alatti gépjárművek éshaszongépjárművek karbantartása, javítása, elektromos javítása, műszaki vizsgára felkészítése, műszakivizsgáztatása, ügyintézése, környezetvédelmi felülvizsgálata, teljes körű karambolos javítása, illetve ezutóbbiakhoz tartozó biztosítási ügyintézés, továbbá a Megrendelő által végzett saját karbantartáshoz ésjavításhoz kapcsolódóan alkatrész biztosítása tárgyban.
Keretösszeg: nettó 36 000 000 HUF/3 év.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016 /S 214 - 389913

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: 3,5 tonna (továbbiakban: t) alatti gépjárművek és haszongépjárművek karbantartása, javítása
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2016/09/22 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Ideál Autó Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Pallag u. 13.
Város: Dunakeszi
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2120
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 36000000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződés módosításának időpontja: 2019. május 16.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/20 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50112000-3
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
3,5 tonna (továbbiakban: t) alatti gépjárművek és haszongépjárművek karbantartása, javítása
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 39550000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Ideál Autó Szerviz Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Vas Gereben utca 4. c. ép.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1195
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés 11.2. pontjában meghatározott keretösszeget nettó 3.550.000,- Ft-tal, azaz nettó hárommillió-ötszázötvenezer forinttal megemelik, amely szerint a Szerződés 11.2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A Vállalkozó ugyanakkor kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Megrendelő részéről az 1.1. pont szerinti közbeszerzési eljáráson alapuló együttműködés keretében igénybe vehető szolgáltatások összértéke nem haladhatja meg a 2. részajánlat esetében a nettó 39.550.000,- Ft-ot, azaz a nettó harminckilencmillió-ötszázötvenezer forintot, így abban az esetben, ha a jelen szerződés alapján nyújtott szolgáltatások összértéke a szerződés fennállása alatt eléri az előbbiek szerinti értékhatárt, ennek bekövetkeztével a szerződés (az értékhatár szempontjából kimerített részajánlat tekintetében) a 11.1. pontban rögzített időtartam elteltét megelőzően is megszűnik.”
2. A szerződés kiegészül az alábbi rendelkezéssel:
Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a személyes adatok kezelését a hatályos jogszabályi előírásoknak - különösképp figyelemmel az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletére (GDPR - általános adatvédelmi rendelet), va-lamint az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvényre (Info tv.) - megfelelően végzik, a személyes adatokat a szer-ződés teljesítéséhez szükséges mértékben és ideig kezelik, azokat harmadik személy felé nem továbbítják (kivéve a jogszabályi kötelezettségen alapuló hatósági ellenőrzést, bírósági eljárást és jelen szerződésből eredő vitás kérdésekből eredő adatszol-gáltatást).
3. A Szerződő Felek megállapodnak továbbá abban, hogy a Szerződés egyéb rendelkezései nem változnak, annak rendelkezései a fenti módosulással irányadóak felek jogviszonyára.
VII.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: A Kbt. 141. § (2) bekezdés alapján a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése nem éri el az alábbi értékek egyikét sem
a) az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt;
b) szolgáltatás, árubeszerzés és építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti szerződés értékének 10%-át, építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át;
valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.
Jelen módosítás megfelel a Kbt. 141. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek, tekintettel arra, hogy az ellenérték növekedése nem haladja meg a fentebb hivatkozott értéket.
A Szerződés általános jellegét jelen módosítás nem változtatja meg, figyelemmel arra, hogy a módosítás csak az ellenérték növekedésével jár, Eladó feladata változatlan, a Szerződés egyéb rendelkezése változatlan formában marad hatályban.
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 36000000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 39550000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben