Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/236
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről – Közszolgáltatások/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.12.07.
Iktatószám:23256/2019
CPV Kód:60100000-9
Ajánlatkérő:Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:AT11,AT122,AT224,HU22
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:VOLÁNBUSZ Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Vasúti szolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről - Közszolgáltatások
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90866186
Postai cím: Mátyás király Utca 19.
Város: Sopron
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Korényi Sarolta
Telefon: +36 99577523
E-mail: skorenyi@gysev.hu
Fax: +36 99577681
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.gysev.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.gysev.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.6) Fő tevékenység
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
x Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Közúti személyszállítási szolgáltatás(vonatpótlás)
Hivatkozási szám: EKR001049462019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 60100000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Különcélú menetrend szerinti közúti személyszállítási szolgáltatás (vonatpótlás) - járművezető biztosításával- a menetrend szerinti vasúti személyszállítás helyettesítésére előre tervezett, továbbá rendkívüli zavartatás esetén, a GYSEV Zrt. teljes működési területét (Magyarországon és Ausztriában egyaránt) érintő közúti útvonalakon.
Ajánlatkérő a szolgáltatás tekintetében keretszerződést kíván kötni 279 300 000,-Ft. keretösszeg erejéig. Megrendelő a szerződés hatálya alatt vállal minimum 200.000 km előre tervezett vagy rendkívüli vonatpótlás megrendelésének kötelezettségét. Amennyiben a keretszerződés keretösszege nem merül ki, és Felek élnek a szerződés 12 hónapos meghosszabbításának lehetőségével, Megrendelő a meghosszabbítás időszakában is garantál további 200.000 km megrendelést lehívását.
A szolgáltatás várható mennyisége: szerződés időtartama alatt (2020.december 31-ig):285.000 km.
Előre tervezett és rendkívüli vonatpótlás várható megrendelésének aránya: 95%-5%.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
Érték: 279300000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V.szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Közúti személyszállítási szolgáltatás(vonatpótlás)
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 60112000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: AT11,AT122,AT224,HU22 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország:Győr-Moson-Sopron,Vas és Zala megye
Szentgotthárd–Jennersdorf,Sopron–Deutschkreutz,Sopron–Ebenfurth,Fertőszentmiklós-Neusiedl am See,Sopron–Mattersburg,Loipersbach-Schattendorf-Baumgarten
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Különcélú menetrend szerinti közúti személyszállítási szolgáltatás (vonatpótlás) - járművezető biztosításával- a menetrend szerinti vasúti személyszállítás helyettesítésére előre tervezett, továbbá rendkívüli zavartatás esetén, a GYSEV Zrt. teljes működési területét (Magyarországon és Ausztriában egyaránt) érintő közúti útvonalakon. A pontos kiállási helyszínek és menetvonalak a Megrendelésekben kerülnek meghatározásra.
Ajánlatkérő a szolgáltatás tekintetében keretszerződést kíván kötni nettó 279 300 000,-Ft. keretösszeg erejéig. Megrendelő a szerződés hatálya alatt vállal minimum 200.000 km előre tervezett vagy rendkívüli vonatpótlás megrendelésének kötelezettségét. Amennyiben a keretszerződés keretösszege nem merül ki, és Felek a szerződés szerint élnek a szerződés 12 hónapos meghosszabbításának lehetőségével, Megrendelő a meghosszabbítás időszakában is garantál további 200.000 km-nek megfelelő összegű megrendelés lehívását.
Előre tervezett és rendkívüli vonatpótlás várható megrendelésének aránya: 95%-5%. Rendkívüli vonatpótlás esetén, amennyiben Megrendelő a megrendelésben eltérő időpontot nem határoz meg, Vállalkozó a megrendelés átadásától számított (ajánlattevő ajánlata alapján) 06-22 óra közötti értesítés esetén: 60 percen belül, azaz hatvan percen belül; 22-06 óra közötti értesítés esetén 90 percen belül, azaz kilencven percen belül köteles megkezdeni a teljesítést.
Teljesítés ideje: és 2020. december 31-ig vagy a felhívás jelen pontjában meghatározott keretösszeg kimerüléséig hatályos. A Felek jogosultak közös írásbeli nyilatkozattal a szerződés időbeli hatályát egy alkalommal, további 12 hónapos időtartamra meghosszabbítani; amennyiben a szerződés keretösszege még nem merült ki. Megrendelő a szerződés meghosszabbítására vonatkozó igényét a szerződés hatályosságának utolsó napját megelőző 5. hónapig köteles Vállalkozónak írásban jelezni. Felek ezt követően a Szerződést – közös megegyezéssel -, annak hatálya lejártának napját megelőző 4. hónapig meghosszabbíthatják.
A szolgáltatás várható mennyisége: szerződés időtartama alatt (2020.december 31-ig):285.000 km. A szerződés meghosszabbítása esetén a meghosszabbítás ideje alatt várható mennyiség: 285.000 km.
Megrendelő jogosult az előre tervezett pótlások érdekében egyszerre, egy időben legfeljebb 20 db minimum 40 ülőhelyes autóbuszt megrendelni, amelyek eltérő menetrend szerint is közlekedhetnek. Megrendelő jogosult a rendkívüli pótlások érdekében egyszerre, egy időben legfeljebb 6 db minimum 40 ülőhelyes autóbuszt megrendelni.
Részletes információk: vállalkozási szerződéstervezetben.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? igen )
x Minőségi kritérium – 1 Előre tervezett pótlás esetén 50, vagy annál nagyobb számú (több) ülőhellyel rendelkező busz teljesítésbe történő bevonásának megajánlása (db). /min.:0-max:7db/. 15
2 Előre tervezett pótlás esetén rendelkezik-e 1 db, a teljesítésbe bevonható kerekesszékes utas szállítására alkalmas autóbuszjárművel? 2
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 83
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.5) ponthoz: ár értékelésének megosztása: előre tervezett pótlás díja:- súlyszám:81, előre nem tervezett pótlás díja: súlyszám:2. Bírálati módszerek: 1.szempont (50 fős, vagy annál nagyobb ülőhellyel rendelkező busz megajánlása):egyenes arányosítás, 2.szempont (kerekesszékes utas szállítására alkalmas busz megajánlása): pontkiosztás; 3.szempont (ár): fordított arányosítás. Részletesen: KD

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Felhívással induló tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D2. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 163 - 401473
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett időszakos előzetes tájékoztató - közüzemi szolgáltatások; Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások; Eljárást megindító felhívásként közzétett előminősítési rendszer - közüzemi szolgáltatások; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ az időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Közúti személyszállítási szolgáltatás(vonatpótlás)
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/11/26 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? igen )
 
Hivatalos név: VOLÁNBUSZ Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81559343
Postai cím: Üllői Út 131.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1091
Ország: Magyarország
E-mail: beszerzes@volanbusz.hu
Telefon: +36 14655729
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 279300000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Különcélú menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás (vonatpótlás) – járművezető biztosításával – a menetrend szerinti vasúti személyszállítás helyettesítésére előre tervezett, tovább rendkívüli zavartatás esetén, a GYSEV Zrt. teljes működési területét (Magyarországon és Ausztriában egyaránt) érintő közúti útvonalakon
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
1
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa
x Európai Unió
  Nem Európai Unió
 
V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlatkérő az eljárás során alkalmazta a Kbt. 81. § (5) bekezdését. Ajánlatkérő döntése alapján kizárólag a legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végezte el a bírálatot.
44/2015.(XI.2) MvM rendelet 18. § szerinti információk:
- Nyertes ajánlattevő adószáma: 10824346-2-44
- Ajánlattevők neve, címe és adószáma:
VOLÁNBUSZ Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Székhelye: 1091 Budapest, Üllői út 131., Adószáma: 10824346-2-44
Pannon Busz-Rent Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Székhelye: 7761 Kozármisleny, Nárcisz utca 33., Adószáma: 14055223-2-02
Infinitours Kft., Székhelye: 2509 Esztergom-kertváros, Retek utca 0371/12, Adószáma: 13446550-2-11

VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/12/03 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D2. melléklet
Közszolgáltatások
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/25/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Felhívás nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/25/EU irányelv 50. cikke alapján történő indokolása
  Felhívással induló korábbi eljárás keretében nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi jelentkezések érkeztek be
  A szóban forgó szerződés kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési célokat szolgál, az irányelvben megállapított feltételek szerint
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  Előnyös vásárlások valamely nagyon rövid ideig, a piaci áraknál lényegesen alacsonyabb áron elérhető, különösen előnyös lehetőség kihasználásával
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)