Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/164
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2019.08.27.
Iktatószám: 8828/2019
CPV Kód: 33191000-5
Ajánlatkérő: Kiskunhalasi Semmelweis Kórház
Teljesítés helye: HU331
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Egészségügyi szolgáltató
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kiskunhalasi Semmelweis Kórház
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79259653
Postai cím: Dr. Monszpart László Utca 1.
Város: Kiskunhalas
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Szepesvári Szabolcs
Telefon: +36 77522000
E-mail: igazgatas@halasi-korhaz.hu
Fax: +36 77522011
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.halasi-korhaz.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Egészségügyi szolgáltató
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Egységes betegazonosító rendszer
Hivatkozási szám: EKR000558042018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33191000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Egységes betegazonosító rendszer (1 db) szállítása, telepítése és üzembe helyezése az alábbiak szerint:
A teljes kórházi ellátási folyamatban, a beteg egyértelmű azonosíthatóságához alkalmas komplex betegazonosító: 1 db rendszer
A projekt keretében a kórház egységes betegazonosító rendszer kiépítését tervezi, amely a lehető legnagyobb mértékben integrálódik az intézmény által jelenleg használt EMMA medikai és ápolási rendszer (a továbbiakban HIS) által lefedett folyamatokba.
Mennyiségi követelmények:
Tételszám / Megnevezés / Mennyiség
1. A beteg azonosítására szolgáló, a beteg által viselt / magával hordozott azonosító - 20 000 db
2. A beteg azonosító előállítására szolgáló eszköz, nyomtató - 25 db
3. Betegazonosításra alkalmas kisméretű „smart” eszköz - 90 db
4. Betegazonosításra alkalmas mobil klinikai tablet - 10 db
5. Mobil mintavételi edény címkenyomtató - 25 db
6. Mintavételi címke - 200 000 db
7. Központi betegazonosító rendszer-szoftver - 1 db
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Egységes betegazonosító rendszer
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33191000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: Kiskunhalasi Semmelweis Kórház, 6400 Kiskunhalas, Dr. Monszpart László utca 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Egységes betegazonosító rendszer (1 db) szállítása, telepítése és üzembe helyezése az alábbiak szerint:
A teljes kórházi ellátási folyamatban, a beteg egyértelmű azonosíthatóságához alkalmas komplex betegazonosító: 1 db rendszer
A projekt keretében a kórház egységes betegazonosító rendszer kiépítését tervezi, amely a lehető legnagyobb mértékben integrálódik az intézmény által jelenleg használt EMMA medikai és ápolási rendszer (a továbbiakban HIS) által lefedett folyamatokba.
Mennyiségi követelmények:
Tételszám / Megnevezés / Mennyiség
1. A beteg azonosítására szolgáló, a beteg által viselt / magával hordozott azonosító - 20 000 db
2. A beteg azonosító előállítására szolgáló eszköz, nyomtató - 25 db
3. Betegazonosításra alkalmas kisméretű „smart” eszköz - 90 db
4. Betegazonosításra alkalmas mobil klinikai tablet - 10 db
5. Mobil mintavételi edény címkenyomtató - 25 db
6. Mintavételi címke - 200 000 db
7. Központi betegazonosító rendszer-szoftver - 1 db
A beszerzési részekre vonatkozó további műszaki követelményeket a Műszaki specifikáció.xls elnevezésű dokumentum tartalmazza.
A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell. Az egyenértékű megoldás esetén az egyenértékűség bizonyítása Ajánlattevő feladata. Az egyenértékűséget ajánlattevőnek bármely megfelelő eszközzel igazolnia kell. Bármely megfelelő eszköz lehet különösen a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert akkreditált tanúsító/ellenőrző szervezettől származó műszaki dokumentáció. Az adott ajánlati elemekkel kapcsolatban felmerült kétséget az igazolással az ajánlattevőnek teljes körűen el kell oszlatnia, amelyhez olyan egyértelmű és ellenőrizhető bizonyítékkal kell szolgálnia, amely az állításait alátámasztja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A szállító biztosítson a leszállított megoldásában egy úgynevezett MDM – Mobile Device Management eszközrendszert a távoli menedzselhetőség érdekében 10
2 A HIS rendszer továbbfejlesztése során keletkező többlet betegellátási és ápolási adatok, információk, betegazonosító rendszer felé történő átadásának teljeskörű garantálása, a projekt fenntartási idő 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.18-17-2017-00065
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: Egységes betegazonosító rendszer
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
x Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
a) ha az eljárás eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indokát;
közbeszerzési eljárás Kbt. 75. § (2) bekezdés d) pontja alapján eredménytelen, mivel a Közbeszerzési Döntőbizottság megsemmisítette az ajánlatkérő valamely döntését (eljárás során keletkezett ajánlattételi felhívást, közbeszerzési dokumentumokat, valamint valamennyi, az ajánlatkérő közbeszerzési eljárás során hozott döntését), és az ajánlatkérő új közbeszerzési eljárás lefolytatását határozza el.
b) a nyertes ajánlattevő(k) adószámát (adóazonosító jelét);

c) az ajánlattevők nevét, címét és adószámát (adóazonosító jelét), részajánlat-tétel lehetősége esetén részenkénti bontásban;
Ajánlattevő neve: Enterprise Communications Magyarország Kft.
Székhelye: 1138 Budapest Váci Út 117-119.
13835462241
d) * ha az eljárás során figyelembe vettek környezetvédelmi vagy szociális szempontokat, a szempontok megnevezését.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/08/22 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
x 1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
x Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
x nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
x Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
Ajánlatkérő 2018. június 22. napján kelt Vezetői döntésével a 4. beszerzési rész tekintetében az eljárást eredménytelennek nyilvánította a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján, mivel a - Kbt. 75. § (4) bekezdésben foglaltak szerint igazolható - rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem volt elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel. Tekintettel arra, hogy a 4. és 5. rész kivitelezése műszakilag szorosan összefügg és egymást feltételezi, ezért Ajánlatkérő 2018. június 22. napján kelt Vezetői döntésével az 5. beszerzési részt eredménytelennek nyilvánította a Kbt. 75. § (2) bekezdés a) pontja alapján, mivel a szerződés megkötésére, teljesítésére képtelenné vált.
A Vezetői döntés A/4. számon mellékelve.
A 5. rész eredménytelenné nyilvánításának háttere, hogy a projektben vállalt eredmény, azaz egy egységes betegazonosító rendszer létrehozása nem megvalósítható – a korábban a piaci verseny fokozása érdekében két részre bontott – 4. és 5. rész szerinti műszaki tartalom együttes megvalósítása nélkül. A 4. rész fent hivatkozott ok szerinti eredménytelenítése ezért magával vonta az 5. rész megvalósíthatatlanságát. Az előzményeljárás 5. részéhez kapcsolódó EFOP-2.2.18-17-2017-00065 azonosítószámú „Betegbiztonság növelését célzó komplex infrastrukturális fejlesztések Kiskunhalason” c. projektkonstrukció rész műszaki követelményeknek megfelelően a 4. rész nélkül nem teljesíthető, ezáltal az a Támogatás nyújtó által nem lett volna támogatható és elszámolható. Ez pedig valójában azonos fedezet hiány miatt eredménytelenséget eredményez, mivel Ajánlatkérő egészségügyi intézmény saját forrásból egy önmagában nem működőképes, ezért nem elszámolható, ún. „félig kész” betegazonosító rendszer megfinanszírozására és fenntartására fedezettel nem rendelkezik, tehát következtetve visszautalunk a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontjára, mivel a rendelkezésre álló anyagi fedezet összege nem volt elegendő a szerződés megkötéséhez.
Ezért tehát, habár a Vezetői döntés szerinti érvénytelenségi ok a Kbt. adta kereteken belül a Kbt. 75. § (2) a) pontjaként aposztrofált, a fenti levezetés alapján, valójában éppen olyan fedezet hiány miatti okokra visszavezethető, amely az új, hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapját megadta Ajánlatkérő álláspontja szerint, ezért Ajánlatkérő Kbt. 98. § (2) bek a) pont szerint járt el.