Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/74
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.04.16.
Iktatószám:20887/2018
CPV Kód:45200000-9
Ajánlatkérő:HÁROM KÖR DELTA Környezetgazdálkodási Korlátolt Felelősségü Társaság
Teljesítés helye:3530 Miskolc Földes F. utca 6. hrsz: 8688
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Polyis Építőipari és Kereskedelmi Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: HÁROM KÖR DELTA Környezetgazdálkodási Korlátolt Felelősségü Társaság
Nemzeti azonosítószám: AK24723
Postai cím: Lonovics József utca 6.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3530
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Radeczky János
Telefon: +36 209548160
E-mail: radeczky@haromkor.t-online.hu
Fax: +36 46505508
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.haromkor.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.haromkor.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: A VP3-4.2.2.-16. sz. projekt keretében Avasi Présház kialakítása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45200000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
A VP3-4.2.2.-16. sz. projekt keretében Avasi Présház kialakítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45221250-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3530 Miskolc Földes F. utca 6. hrsz: 8688
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A projekt fő eleme a beruházás helyszínén egykor állt présház újjáépítése. Az épület megjelenésével és egykori funkciójának visszaállításával a történelmi Avas borkultúrájának újjáélesztését szolgálja.
A főépület 3 szintes. Alsó szinten technológiai térrel, palackozóval, raktárral, gépészeti helyiséggel együtt 203 m2. A második szinten borlabor, oktató/konferencia terem, teakonyhával együtt 204 m2. A harmadik szinten 3 szoba és nappali kerül kialakításra 127 m2-en. A két különálló épület egyike hűthető/fűthető raktár 63 m2 méretben, a másik vörösboros technológiai épület, mérete 87 m2. A legkorszerűbb, kíméletes feldolgozást lehetővé tevő, energia-, víztakarékos technológiát telepítése kerül kialakításra a tervek szerint, melynél korszerű, megújuló energiát használnak fel.
Az eljárás keretén belül 1 db helyi építészeti értékvédelemmel érintett, a mai kor követelményének megfelelő, kiemelt energia hatékonyságú (AA+) Présház kerül kialakításra.
Opcionális rész: 2 db technológiai épület, fotovoltaikus rendszerrel, levegő/víz hőszivattyúval, illetve 1 db korszerű, energiatakarékos.
Borturisztika vonatkozásában kiegészítésként 3 db szoba és 1 db oktató/képző terem is részét képezi a beruházásnak.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2017/06/12 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/07/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP-4.2.2.-16. (Borászat termékfejlesztésének és erőforrás-hatékonyságának támogatása) Azonosító szám: 1811895733

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
8553 / 2017 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási szerződés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/06/13 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Polyis Építőipari és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kassai út 148.
Város: Erdőhorváti
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3935
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 188003298
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45200000-9
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45221250-9
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3530 Miskolc Földes F. utca 6. hrsz: 8688
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A projekt fő eleme a beruházás helyszínén egykor állt présház újjáépítése. Az épület megjelenésével és egykori funkciójának visszaállításával a történelmi Avas borkultúrájának újjáélesztését szolgálja.
A főépület 3 szintes. Alsó szinten technológiai térrel, palackozóval, raktárral, gépészeti helyiséggel együtt 203 m2. A második szinten borlabor, oktató/konferencia terem, teakonyhával együtt 204 m2. A harmadik szinten 3 szoba és nappali kerül kialakításra 127 m2-en. A két különálló épület egyike hűthető/fűthető raktár 63 m2 méretben, a másik vörösboros technológiai épület, mérete 87 m2. A legkorszerűbb, kíméletes feldolgozást lehetővé tevő, energia-, víztakarékos technológiát telepítése kerül kialakításra a tervek szerint, melynél korszerű, megújuló energiát használnak fel.
Az eljárás keretén belül 1 db helyi építészeti értékvédelemmel érintett, a mai kor követelményének megfelelő, kiemelt energia hatékonyságú (AA+) Présház kerül kialakításra.
Opcionális rész: 2 db technológiai épület, fotovoltaikus rendszerrel, levegő/víz hőszivattyúval, illetve 1 db korszerű, energiatakarékos.
Borturisztika vonatkozásában kiegészítésként 3 db szoba és 1 db oktató/képző terem is részét képezi a beruházásnak.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2017/06/12 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/10/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 188003298
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Polyis Építőipari és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kassai út 148.
Város: Erdőhorváti
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3935
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/07/08 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Szerződő Felek közös megegyezéssel a közöttük fentiek szerint kötött Szerződés IV. fejezetének alábbi, 1. pontját hatályon kívül helyezik:
„Szerződő felek jelen szerződés Vállalkozó általi teljesítési határidejét 2018. 07.30. napjában határozzák meg, míg az opcionális tétel tekintetében a Megrendelés kézhezvételét követő 90 nap azzal, hogy de legkésőbb 2018.07.30. Előteljesítés megengedett”.
A hatályon kívül helyezett pont helyébe Szerződő Felek közös megegyezésével az alábbi rendelkezés lép:
„Szerződő felek jelen szerződés Vállalkozó általi teljesítési határidejét 2018. október 31. napjában határozzák meg, míg az opcionális tétel tekintetében a Megrendelés kézhezvételét követő 90 nap azzal, hogy de legkésőbb 2018. október 31. Előteljesítés megengedett”
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A teljesítés során Vállalkozó 2018.07.01. napján egy akadályközléssel élt, mert az ELMÜ hálózati Kft. a végleges új fogyasztási helyet nem kapcsolta a rendszerbe a határidőben megtörtént bejelentés és kérelem ellenére. Megrendelő az akadályközlést megvizsgálta és azt a műszaki ellenőr 2018.07.06. napján kelt nyilatkozata alapján alaposnak és okszerűnek találta. A beruházás ideiglenes csatlakozás kiépítését követően indult meg. A tervezett épületvillamossági és épületgépészeti befejező munkálatok, továbbá az átadás-átvételi eljáráshoz kapcsolódó mérések, próbák csak a végleges új csatlakozási hely bekapcsolását követően lehetséges. Az épület tetőszerkezetén fotovoltaikus (háztartási méretű kiserőmű) rendszer kerül kiépítésre, melynek rendszerbe állításához szintén szükséges a végleges fogyasztási hely ÉMÁSZ általi bekapcsolása. A fenti szakági munkák lezárása után lehet elvégezni a befejező építési munkálatokat (takarások, rabicolások, felületképzések). Az ÉMÁSZ Hálózati Kft. az igénybejelentést követően 2017.10.11-én küldte meg a műszaki gazdasági tájékoztatóját. A csatlakozás földkábel létesítésével tervezett, ezért november és március között földkábelt nem lehetett létesíteni. Felhasználó 2018. áprilisában benyújtotta a csatlakozó műszaki dokumentációt, a mérőhelyet elkészítette az ELMÜ-ÉMÁSZ által regisztrált vállalkozás. A hálózati engedélyes a végleges csatlakozási helyet (mérőórákat) viszont a szerződésmódosítás aláírásának napjáig nem szerelte fel, így annak felszereléséig az épületvillamossági és épületgépészeti befejező munkálatok, továbbá az átadás-átvételi eljáráshoz kapcsolódó mérések, próbák nem kezdhetők meg, így a szerződés teljesítésének véghatáridejéig a teljes átadás átvételi eljárás nem folytatható le, így a kivitelezés határidejének módosítása szükséges. Szerződő felek rögzíteni kívánják, hogy a hálózati engedélyes ÉMÁSZ ügyintézési és szerelési csúszásai előre nem voltak láthatóak, ezért szükséges fent megjelölt okokból kifolyólag a szerződés módosítása,
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 188003298 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 188003298 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/15 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben