Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/74
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.04.16.
Iktatószám:20375/2018
CPV Kód:45200000-9
Ajánlatkérő:Vásárosnamény Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Vásárosnamény 4108-as út 24+595 km szelvény (03, 359, 469, 457 hrsz) és Kisvarsány 4115-ös út 41+078,54 km szelvény (316 hrsz) közötti szakasz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:NYÍR-ÉPÍTŐ
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Vásárosnamény Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK15473
Postai cím: Tamási Áron utca 1
Város: Vásárosnamény
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gál Zoltán
Telefon: +36 (45) 470-022
E-mail: polgarmester@vasarosnameny.hu
Fax: +36 (45) 470-652
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.vasarosnameny.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Kisvarsány között kerékpár út építése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45200000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Kisvarsány között kerékpár út építése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45200000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Vásárosnamény 4108-as út 24+595 km szelvény (03, 359, 469, 457 hrsz) és Kisvarsány 4115-ös út 41+078,54 km szelvény (316 hrsz) közötti szakasz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” című felhívásra benyújtott „Vásárosnamény Szabadság tér - Kisvarsány között kerékpár út építése” című, és TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00021 jelű projekt vonatkozásában az alábbi beruházás kerül megrendelésre:
Vásárosnamény - Kisvarsány 4108-as és a 4115-ös számú összekötő utak átkelési szakaszain önálló vezetésű elválasztás nélküli aszfalt burkolatú, gyalog- és kerékpárút építése 2.210 m hosszúságban, burkolat szélessége: 2,70 m. A teljes mennyiséggel kapcsolatos részleteket és az elvégzendő munkák meghatározását a dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 60
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00021

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
9809 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási szerződés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/05/28 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: NYÍR-ÉPÍTŐ
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Budai Nagy Antal u 14. A. ép
Város: Mátészalka
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4700
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 239125656
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45200000-9
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Vásárosnamény 4108-as út 24+595 km szelvény (03, 359, 469, 457 hrsz) és Kisvarsány 4115-ös út 41+078,54 km szelvény (316 hrsz) közötti szakasz.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
„Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” című felhívásra benyújtott „Vásárosnamény Szabadság tér - Kisvarsány között kerékpár út építése” című, és TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00021 jelű projekt vonatkozásában az alábbi beruházás kerül megrendelésre:
Vásárosnamény - Kisvarsány 4108-as és a 4115-ös számú összekötő utak átkelési szakaszain önálló vezetésű elválasztás nélküli aszfalt burkolatú, gyalog- és kerékpárút építése 2.210 m hosszúságban, burkolat szélessége: 2,70 m. A teljes mennyiséggel kapcsolatos részleteket és az elvégzendő munkák meghatározását a dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/09/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/11/15 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 239125656
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: NYÍR-ÉPÍTŐ KFT
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Budai Nagy Antal u 14. A. ép
Város: Mátészalka
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4700
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/10/30 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A felek a szerződés 9. pontjában foglalt teljesítési határidőt (Teljesítési határidő: a közműgazdák által elvégzett közműkiváltásokat követő 60 nap, azzal, hogy a megrendelő előteljesítést elfogad.) az alábbiakban módosítják:
„9., Teljesítési határidő: legkésőbb 2018. november 15. napja, azzal, hogy a megrendelő előteljesítést elfogad.”
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A szerződés eredeti teljesítési határideje 2018. október 31. napja. A Vásárosnamény Kossuth u. 29-33. számú ingatlanok előtt ismeretlen eredetű földkábelt találtak a munkálatok során. A földkábel nem szerepel a kiviteli terveken, a jelen lévő közműszolgáltatók nem nyilatkoztak arra vonatkozóan, hogy általuk kezelt közmű lenne. Emiatt szükséges a közműszolgáltatók írásban is történő hivatalos megkeresése a kérdéses földkábelre vonatkozó írásbeli nyilatkozat kiadására, nemleges érintettség esetén is.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 239125656 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 239125656 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/15 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben