Közbeszerzési Hatóság

Tudnivalók

A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: régi Kbt.) 137. § (9) bekezdése és a Kbt. 140. § (6) bekezdése alapján a 2012. január 1. és 2015. október 31. napja között indult közbeszerzési eljárások esetén, illetve a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 151. § (1) bekezdése és a Kbt. 152. § (7) bekezdése szerint a 2015. november 1. napja után megkezdett közbeszerzési eljárásokat érintően a jogorvoslati kérelem, illetve kezdeményezés benyújtását követően haladéktalanul közzé kell tenni a jogorvoslati kérelemmel, illetve kezdeményezéssel érintett eljárás megnevezését, tárgyát, az ügyfelek megnevezését és a kérelem vagy kezdeményezés megérkezésének időpontját a Közbeszerzési Hatóság honlapján.

A Döntőbizottság ezen kötelezettségének eleget téve jelen menüpontban teszi közzé a benyújtott jogorvoslati kérelem, illetve kezdeményezés adatait. A Döntőbizottság felhívja az ajánlatkérők és az érintettek figyelmét arra, hogy a közbeszerzési eljárást lezáró szerződés nem köthető meg a kérelemnek vagy kezdeményezésnek a honlapon történő közzétételétől a Döntőbizottságnak az ügy érdemében hozott vagy a jogorvoslati eljárás befejezését eredményező végzésének meghozataláig.

Ez alól kivételt képez az, ha a Döntőbizottság a szerződés megkötését külön engedélyezi (régi Kbt. 144. § (4) bekezdés), illetve a Kbt. 156. § (4) bekezdés. A Közbeszerzési Hatóság honlapján elérhetőek a szerződéskötés engedélyezéséről hozott végzések és a jogorvoslati eljárások lezárását eredményező döntőbizottsági döntések.

Általános információk

dr. Puskás Sándor
Döntőbizottság elnöke
Telefon: 06 1 882-8592
Fax: 06 1 882-8593
dr. Telek Katalin
Döntőbizottság elnökhelyettese
Telefon: 06 1 882-8592
Fax: 06 1 882-8593

 

Elérhetőségek:

  • Cím: 1026 Budapest, Riadó utca 5.
  • Telefon: 06-1-882-8592
  • Fax: 06-1-882-8593
  • E-mail: dontobizottsag@kt.hu

Ügyfélfogadás rendje:

  • Hétfőtől-csütörtökig de. 9-11 óra, du. 13.30-15.30
  • Péntek: de. 9-11 óráig

Iratbetekintés ügyfélfogadási időben, előzetes telefonegyeztetés alapján!

Számlaszám:

Magyar Államkincstár MNB
10032000-01720361-00000000