Közbeszerzési Hatóság

A Döntőbizottság közleményei

A Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatója a tárgyalások elektronikus hírközlő hálózat útján történő megtartásának lehetőségéről

 

 1. A Közbeszerzési Döntőbizottság figyelemfelhívása a konzorciumok jog- és ügyfélképességéről
  A Közbeszerzési Döntőbizottság a konzorciumok jog- és ügyfélképességével kapcsolatosan e cikkhez csatolt dokumentumban ismertetett bírósági ítéletekre és döntőbizottsági joggyakorlatra hívja fel a közbeszerzési eljárásokban részt vevők figyelmét.
   
 2. Az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény mellékletének II.4. pontjáról
  A Közbeszerzési Döntőbizottságra is vonatkozó, az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény mellékletének II.4. pontjában meghatározott közérdekű adatokat itt találja.
   
 3. A Közbeszerzési Döntőbizottság közleménye a közigazgatási cselekményeivel összefüggésben benyújtott keresetlevelek kötelező elektronikus kapcsolattartására vonatkozó szabályokról
  A részletek itt találhatóak. A Közbeszerzési Döntőbizottság döntése elleni felülvizsgálati kérelem benyújtásához szükséges űrlap e cikkhez csatoltan tölthető le.
   
 4. A Közbeszerzési Döntőbizottság közleménye a 2018. január 1. napján hatályba lépő jogszabályváltozásokról

  Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény és a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 2018. január 1. napjával történő hatálybalépésével kapcsolatban az elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó, valamint a keresetek benyújtásával kapcsolatos részletes tájékoztatás innen letölthető.

  A Közbeszerzési Döntőbizottsághoz benyújtandó jogorvoslati kérelmek, valamint a jogorvoslati eljárások során benyújtásra kerülő egyéb dokumentumok benyújtásához szükséges űrlap e cikkhez csatoltan tölthető le.