Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/76
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája: Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közzététel dátuma: 2016.07.06.
Iktatószám: 7828/2016
CPV Kód: 90523100-0
Ajánlatkérő: Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság
Teljesítés helye: Nagyiván 065, Nádudvar 0922/2 É-i része, Kunmadaras 0538 É-i része.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: NORUXO Mérnöki Szolgáltató és Tanácsadó Kft.
Ajánlatkérő típusa: Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Környezetvédelem
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

7. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI
I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság
Postai cím: Sumen utca 2
Város/Község: Debrecen
Postai irányítószám: 4024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dr. Kovács Zita
Telefon: +36 52529920
E-mail: kovacszita@hnp.hu
Fax: +36 52529940
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.hnp.hu
I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe
 
Hivatalos név: NORUXO Mérnöki Szolgáltató és Tanácsadó Kft.
Postai cím: Nyíltárok utca 23/1.
Város/Község: Kistarcsa
Postai irányítószám: 2143
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon: +36 28742102
E-mail: noruxo@gmail.com
Fax: +36 28743414
Az ajánlattevő általános címe (URL):
----------------------------- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------
I.3.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű x
Közszolgáltató  
Regionális/helyi szintű  
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  
Közjogi szervezet  
Egyéb  
I.4.) Fő tevékenység
I.4.1) Klasszikus ajánlatkérők
  Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
  Egyéb (nevezze meg):
  Egészségügy
I.4.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Lőszermentesítési szakértő
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés–, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
  Építési beruházás
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Árubeszerzés
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
x Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma: 16
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
Nagyiván 065, Nádudvar 0922/2 É-i része, Kunmadaras 0538 É-i része.
NUTS-kód HU321
II.1.3) A szerződéskötés időpontja
Dátum: 2015/06/25 (év/hó/nap)
II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége
Az ajánlatkérőnek „Az egykori bombázó lőtér tájrehabilitációja a Hortobágyi Nemzeti Parkban I. ütem” tárgyú projektjéhez [KEOP-3.1.2/2F/09-11-2012-0001] és annak második szakaszához
kapcsolódó lőszermentesítési feladatok elvégzésének ellenőrzése során szakértői feladatok ellátása, az ajánlatkérő (megbízó) munkájának segítése.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90523100-0
II.2) A szerződés végleges összértéke
A szerződés végleges összértéke
(A szerződés szerinti végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
Érték: 3930000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
 
Áfa (%)
,
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés 2016/06/30 (év/hó/nap)
VAGY: a teljesítés határideje
a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
A szerződés határozatlan időtartamra szól

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
III.1.1.1) A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén
  Nyílt
  Meghívásos   Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.2) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén
  Nyílt
  Meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.3) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén
Klasszikus ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
x Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
  Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont Súlyszám
VAGY
  Egyéb:
III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi közzétételekre/tájékoztatásra
III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben)
Dátum: 2015/05/18 (év/hó/nap)
III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 14770 / 2015 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2015/08/19 (év/hó/nap)

IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
IV.1.1) A szerződés módosítása érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt
nem
IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):
1.1. pont
Eredeti:
A megbízónak „Az egykori bombázó lőtér tájrehabilitációja a Hortobágyi Nemzeti Parkban I. ütem” tárgyú projektjéhez [KEOP-3.1.2/2F/09-11-2012-0001] és annak második szakaszához kapcsolódó lőszermentesítési feladatok elvégzésének ellenőrzése során szakértői feladatok ellátása, a megbízó munkájának segítése az Ajánlati dokumentáció (a továbbiakban: Dokumentáció) és jelen szerződésben foglaltak szerint.
Módosított:
A megbízónak »Az egykori bombázó lőtér tájrehabilitációja a Hortobágyi Nemzeti Parkban I. ütem« tárgyú projektjéhez [KEOP-3.1.2/2F/09-11-2012-0001] és annak második szakaszához (»Az egykori bombázó lőtér tájrehabilitációja a Hortobágyi Nemzeti Parkban I. ütem II. szakasz« [KEHOP-4.1.1-15-2015-00001]) kapcsolódó lőszermentesítési feladatok elvégzésének ellenőrzése során szakértői feladatok ellátása, a megbízó munkájának segítése az Ajánlati dokumentáció (a továbbiakban: Dokumentáció) és jelen szerződésben foglaltak szerint.
2.3. pont
Eredeti:
A megbízott a szerződéses feladatait a lőszermentesítési feladatok elvégzésének lezárulásának napjáig, de legkésőbb 2016. június 30-ig köteles ellátni.
Módosított:
A megbízott a szerződéses feladatait a lőszermentesítési feladatok elvégzésének lezárulásának napjáig, de legkésőbb 2016. november 30-ig köteles ellátni.
5.6. pont
Eredeti:
Az esetleges előlegszámlán túl a megbízott 1 (egy) db rész- és 1 (egy) végszámlát nyújthat be.
A megbízott részszámlát 2015. december 31-i dátummal állíthat ki, a 4.1. pont szerinti megbízási díj 50%-ról. A végszámla csak akkor állítható ki, ha a megbízott a lőszermentesítési munkát végző vállalkozó készrejelentését követően a Dokumentációban meghatározott ellenőrzéseket elvégezte.
Módosított:
Az esetleges előlegszámlán túl a megbízott 1 (egy) db rész- és 1 (egy) végszámlát nyújthat be.
A megbízott részszámlát akkor állíthat ki, ha a szerződés teljesítése eléri az 50%-ot. A végszámla csak akkor állítható ki, ha a megbízott a lőszermentesítési munkát végző vállalkozó készrejelentését követően a Dokumentációban meghatározott ellenőrzéseket elvégezte.
IV.1.3) A módosítás indoka:
A szerződésmódosításra két okból kerül sor. Egyrészt a megbízási szerződés hatályba lépését jelentő, a projekt második szakaszára vonatkozó támogatási szerződést a felek csak 2016. február 5-én írták alá, így a megbízott 2015. december 31-i dátummal nem tudott részszámlát benyújtani.
Másrészt a megbízó Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezreddel tűzszerészeti mentesítés tárgyban kötött szerződésében a teljesítési határidőt módosítani volt kénytelen, mely tény jelen szerződés időtartamát is befolyásolja.
IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja
Dátum: 2016/05/17 (év/hó/nap)

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Egyéb információk:
V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
a fentiekkel egyetért.
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2016/07/03 (év/hó/nap)