Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/49
Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt
Közzététel dátuma: 2015.04.29.
Iktatószám: 6956/2015
CPV Kód: 45000000-7;45221250-9;45232120-9;77314100-5
Ajánlatkérő: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye: 5600 Békéscsaba, Kórház u. 6., Hrsz: 820
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: PHAROS ’95 Sportpályaépítő Kft.
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

7. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI
I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
Postai cím: Szent István tér 7.
Város/Község: Békéscsaba
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok): Stratégiai-Fejlesztési Osztály, Közbeszerzési Csoport
Címzett: Kucseráné dr. Krizsán Gyöngyi
Telefon: +36 66452252-1371
E-mail: krizsan@bekescsaba.hu
Fax: +36 66523872
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bekescsaba.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe
 
Hivatalos név: PHAROS ’95 Sportpályaépítő Kft.
Postai cím: 510-es Fő út 26.
Város/Község: Dunavarsány
Postai irányítószám: 2336
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Végh-Kajtár Erika ügyvezető
Telefon: +36 24484030
E-mail: pharos95@pharos95.hu
Fax: +36 24484025
Az ajánlattevő általános címe (URL):
----------------------------- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------
I.3.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű  
Közszolgáltató  
Regionális/helyi szintű x
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  
Közjogi szervezet  
Egyéb  
I.4.) Fő tevékenység
I.4.1) Klasszikus ajánlatkérők
x Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
  Egyéb (nevezze meg):
  Egészségügy
I.4.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
A Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében Békéscsaba Város Önkormányzata részére élőfüves labdarúgó pálya építése automatikus öntözőrendszer és pályafűtés kialakítással.
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés–, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
x Építési beruházás
x Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Árubeszerzés
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
  Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma:
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
5600 Békéscsaba, Kórház u. 6., Hrsz: 820
NUTS-kód HU332
II.1.3) A szerződéskötés időpontja
Dátum: 2014/10/15 (év/hó/nap)
II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége
A Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében Békéscsaba Város Önkormányzata részére élőfüves labdarúgó pálya építése automatikus öntözőrendszer és pályafűtés kialakítással.
A kivitelezés során megvalósítandó munkák:
- Terület előkészítése 8510 m2-en: humuszos termőréteg leszedése, tükör készítése, munkaárok készítése szivárgók részére.
- Szivárgó rendszer kialakítása: D50-es bordázott geotextilia bevonattal 1840 fm, KGPVC 160-as átmérőjű vízgyűjtő 75 fm, dréntisztitó aknák elhelyezése 2 db, homokfogó / ülepítő dréntisztitó aknák elhelyezése 1 db.
- Alépítményi munka: szegélykő készítése betongerendába helyezve 378 fm, szivárgó paplan készítése, alapréteg készítése 8.510 m2-en.
- Öntöző rendszer: 35 fejes automata öntözőrendszer építése komplett szereléssel.
- Pályafűtés kialakítása: pálya teljes felületén 29.300 fm csővezetékkel, 500 fm osztó-gyűjtő vezetékkel és a szükséges tartozékokkal.
- Előnevelt gyepszőnyeg terítése: 8.510 m2.
- Műfüves gyepszőnyeg terítése: 210 m2
- Labdafogó háló készítés: 60 fm.
- Sportszerek elhelyezése: 7,32x2,44 m-es labdarugó kapu hálóval 2db, hüvelyes szögletzászló 4 db, tüzihorganyzott zártszelvény szerkezetű cserepad 2 db.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak: 45221250-9
45232120-9
77314100-5
II.2) A szerződés végleges összértéke
A szerződés végleges összértéke
(A szerződés szerinti végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
Érték: 13499851 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
 
Áfa (%)
,
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés 2014/10/15 (év/hó/nap)
Befejezés 2015/04/15 (év/hó/nap)
VAGY: a teljesítés határideje
a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
III.1.1.1) A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén
  Nyílt
  Meghívásos   Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.2) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén
  Nyílt
  Meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.3) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén
Klasszikus ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
x Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
  Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont Súlyszám
VAGY
  Egyéb:
III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi közzétételekre/tájékoztatásra
III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 14538 / 2014 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2014/07/23 (év/hó/nap)
III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben)
Dátum: (év/hó/nap)
III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 23037 / 2014 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2014/11/05 (év/hó/nap)

IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
IV.1.1) A szerződés módosítása érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt
igen
IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):
Eredeti szerződéses feltétel:
A vállalkozói díj összege nettó 134.998.512,- Ft + 36.449.598,- Ft áfa, azaz százharmincnégymillió-kilencszázkilencvennyolcezer-ötszáztizenkettő forint plusz harminchatmillió-négyszáznegyvenkilencezer-ötszázkilencvennyolc forint áfa.
A Felek a vállalkozói díjon felül a szerződésszerűen elrendelt és elvégzett pótmunkák ellenértékének elszámolására a Kbt. 125. § (7) bekezdése, valamint az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet) 7. §-a szerinti tartalékkeretet kötnek ki, amelynek mértéke a nettó vállalkozói díj 2 %-a + áfa. A tartalékkeret felhasználásának módjára a szerződés 10. pontjában írtak irányadók.
Módosítás:
1.2. A Szerződés 4.1. pontjának 2. és 3. bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A vállalkozói díj összege nettó 127.159.912,- Ft + 34.333.176,- Ft áfa, azaz százhuszonhétmillió-százötvenkilencezer-kilencszáztizenkettő forint plusz harmincnégymillió-háromszázharmincháromezer-százhetvenhat forint általános forgalmi adó.
A felek a vállalkozói díjon felül a szerződésszerűen elrendelt és elvégzett pótmunkák ellenértékének elszámolására a Kbt. 125. § (7) bekezdése, valamint az építés beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2001. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet) 7. §-a szerinti tartalékkeretet kötnek ki, amelynek mértéke nettó 2.699.970,- Ft + áfa. A tartalékkeret felhasználásának a módjára a Szerződés 10. pontjában foglaltak az irányadók.”
IV.1.3) A módosítás indoka:
A Vállalkozó rajta kívül álló okok miatt a Szerződés részét képező és egyébként a kivitelezéshez kapcsolódó kispad kivitelezési dokumentáció szerinti megvalósítását technológiai okokból nem tudja elvégezni. Az elmaradás oka: előre nem látott időjárási körülmények miatt a talajvíz szintjének emelkedése, amely egyébként tartósan felázott talajt eredményez. Jelen talajvízállás mellett a kispadépítés szerződésszerű teljesítése lehetetlen. A megvalósítás a jelen körülmények között olyan eredményt hozna létre, amely egyébként a rendeltetésszerű használatra alkalmatlan és így jótállási körbe sem vonható.
Fentiek alapján az ajánlati dokumentáció részeként kiadott árazatlan költségvetés és a Vállalkozó ajánlatában benyújtott árazott költségvetés tartalma változtatásra szorul és ezáltal változik a Szerződésben a Megrendelő fizetési kötelezettségéül megjelölt vállalkozói díj összege is. A felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy a jelen műszaki tartalom csökkenést, amely egyébként mindkettőjükön kívül álló okok miatt vált szükségessé, figyelemmel a közpénzek hatékony felhasználásának törvényi követelményeire akként módosítják, hogy az elmaradt tételek utáni, illetve az arra eső vállalkozói díj rész a Vállalkozót nem illetik meg.
IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja
Dátum: 2015/04/03 (év/hó/nap)

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Egyéb információk:
V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
Egyetért a hirdetményben foglaltakkal.
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2015/04/24 (év/hó/nap)